Referenční popis práv systému Mango

NázevSorted ascending Úroveň Typ Obor hodnot Popis
%WIZARD_UDS.SERVICES_CHANGE.CHANGES.%.CONTRACT_PENALTY 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Doúčtování smluvní pokuty" při ukončení služby zákazníka na jednotce ve Wizardu
%WIZARD_UDS.SERVICES_CHANGE.LIST.%.SA_CHPRICE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Nová cena" v editaci služeb zákazníka na jednotce ve Wizardu
%WIZARD_UDS.SERVICES_CHANGE.LIST.%.SA_PRICE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Cena" v editaci služeb zákazníka na jednotce ve Wizardu
%WIZARD_UDS.USER_DETAIL.SALDO 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Saldo" v detailu zákazníka ve Wizardu
%WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.DEBITS_LIST 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Dluhy" v detailu služeb zákazníka na jednotce ve Wizardu
*.ADR? 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.CITY? 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.HOUSE_ID? 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.MAINTENANCE_JOB.MJ_INSERT_PAYMENT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Platba" při dokončování úkolu
*.MAINTENANCE_JOB.MJ_INSERT_PAYMENT_FRAME.SERVICE* 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položek "Služby zákazníka" při dokončování úkolu a platbě
*.MJ_WORK_TIME 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Editace počtu hodin odpracovaných na úkolu
*.ML_MTT_CODE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Kód ukončení" při zakládání procesu
*.ML_MTT_STARTING_CODE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Kód zahájení" při zakládání procesu
*.O_CRM_CHANNEL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Objednávka - Prodejní kanál
*.O_DEALER 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Objednávka - Dealer
*.O_REFERENCE_NUMBER 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Objednávka - Referenční číslo
*.PROCESS_CORE.ML_MTT_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Typ procesu" v pluginu procesů "Proces"
*.PROCESS_CORE.ML_NAME 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Název procesu" v pluginu procesů "Proces"
*.PROCESS_CORE.ML_SLA_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Priorita" v pluginu procesů "Proces"
*.PROCESS_WIDGET_BOUND_OBJECTS 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost celého pluginu procesů "Vázané objekty"
*.PROCESS_WIDGET_HISTORY 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost celého pluginu procesů "Historie"
*.PROCESS_WIDGET_JOBS 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost celého pluginu procesů "Úkoly"
*.PROCESS_WIDGET_NOTIFICATION 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost celého pluginu procesů "Notifikace"
*.RESOURCE_MANAGEMENT_FRAME.CONTROL.CONFIRM 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost tlačítka "Uložit" v procesu
*.RESOURCE_MANAGEMENT_FRAME.CONTROL.PRINT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost tlačítka "Tisk" v procesu
*.SA_DATE_END_ALL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SA_DATE_FROM 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SA_DATE_START 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SA_DATE_TO 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SA_DATE_TRANSFER 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SA_INV_NOTE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SA_LOCATION 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SA_NOTE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SL_CONTROL.SA_CANCEL_ALL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SL_CONTROL.SA_RESET 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.STREET? 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.TR_CREATE.TR_ALERT_EMAIL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "e-mail" při vkládání připomínky
*.TR_CREATE.TR_ALERT_SMS 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "SMS" při vkládání připomínky
*.TR_CREATE.TR_ALERT_USER_DETAIL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Karta" při vkládání připomínky
*.TR_CREATE.TR_ALERT_WIZARD 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Wizard" při vkládání připomínky
*.TR_EDIT.TR_ALERT_EMAIL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "e-mail" při editaci připomínky
*.TR_EDIT.TR_ALERT_SMS 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "SMS" při editaci připomínky
*.TR_EDIT.TR_ALERT_USER_DETAIL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Karta" při editaci připomínky
*.TR_EDIT.TR_ALERT_WIZARD 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Wizard" při editaci připomínky
*.U_DOCUMENT_NUMBER 0 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.U_EU_FIRST_LOGIN 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "SelfCare neautorizován"
*.U_STATUTARY 0 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.USER_LOGIN.EMAILS 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden, required Editace uživatele - E-mail
*.USER_NONATTACHED_FRAME_USER_DETAIL.* 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Nespárováno" na kartě zákazníka a ve Wizardu
*.ZIP? 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
ACCESS_GROUP.SERVICE 10 GROUP #SERVICE Skupiny služeb pro přístup operátora k zákazníkům - skupiny typu "přístup operátora"
ACCESS_GROUP.USER 10 GROUP #USER Skupiny uživatelů
ACCOUNTANCY.CHECKING_STATEMENT_HEAD.ACTION.CONFIRM 10 BOOL   Potvrzení kontrolního výkazu DPH (SK).
ACCOUNTANCY.CHECKING_STATEMENT_HEAD.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání Kontrolního výkazu (SK).
ACCOUNTANCY.CHECKING_STATEMENT_HEAD.ACTION.EXPORT 10 BOOL   Export Kontrolního výkazu (SK) - xml soubor.
ACCOUNTANCY.CHECKING_STATEMENT_HEAD.ACTION.GENERATE 10 BOOL   Generování dat z Mango pro Kontrolní výkaz (SK).
ACCOUNTANCY.CHECKING_STATEMENT_HEAD.ACTION.P 10 BOOL   Modul Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
ACCOUNTANCY.CORRELATION_HEAD.ACTION.CONFIRM 10 BOOL   Potvrzení přehledu účetních souvztažností.
ACCOUNTANCY.CORRELATION_HEAD.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání přehledu účetních souvztažností.
ACCOUNTANCY.CORRELATION_HEAD.ACTION.GENERATE 10 BOOL   Generování přehledu účetních souvztažností.
ACCOUNTANCY.CORRELATION_HEAD.ACTION.P 10 BOOL   Modul Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
ACCOUNTANCY.CORRELATION_HEAD.ACTION.PRINT 10 BOOL   Tisk sumárního přehledu podle účetních souvztažností.
ACCOUNTANCY.DEBITS_INTERVALS.ACTION.GENERATE 10 BOOL   Generování věkové struktury pohledávek
ACCOUNTANCY.DEBITS_INTERVALS.ACTION.P 10 BOOL   Modul Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
ACCOUNTANCY.INSPECTION_REPORTS_HEAD.ACTION.CONFIRM 10 BOOL   Potvrzení Kontrolního hlášení DPH
ACCOUNTANCY.INSPECTION_REPORTS_HEAD.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání Kontrolního hlášení
ACCOUNTANCY.INSPECTION_REPORTS_HEAD.ACTION.EXPORT 10 BOOL   Export Kontrolního hlášení - XML soubor
ACCOUNTANCY.INSPECTION_REPORTS_HEAD.ACTION.GENERATE 10 BOOL   Generování dat pro Kontrolní hlášení
ACCOUNTANCY.INSPECTION_REPORTS_HEAD.ACTION.P 10 BOOL   Modul procesů na pozadí - nedokončené a chybné procesy
ACCOUNTANCY.NON_ATTACHED.ACTION.GENERATE 10 BOOL   Generování přehledu nedohledaných plateb
ACCOUNTANCY.NON_ATTACHED.ACTION.P 10 BOOL   Modul Účto / záložka Nedohledané platby / Modul Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
ACCOUNTANCY.PAY_SUM_LIST.ACTION.CONFIRM 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady plateb / Potvrzení sběrného dokladu plateb
ACCOUNTANCY.PAY_SUM_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání sběrného dokladu plateb
ACCOUNTANCY.PAY_SUM_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady plateb / Generování sběrného dokladu plateb
ACCOUNTANCY.PAY_SUM_LIST.ACTION.PRINT 10 BOOL   Tisk plného sběrného dokladu
ACCOUNTANCY.PAY_SUM_LIST.ACTION.PRINT_ALL 10 BOOL   Tisk plných vyfiltrovaných dokladů
ACCOUNTANCY.PAY_SUM_LIST.ACTION.PRINT_SHORT 10 BOOL   Tisk zjednodušeného sběrného dokladu
ACCOUNTANCY.REVENUES_SUMMARY.ACTION.CONFIRM 10 BOOL   Potvrzení tržeb
ACCOUNTANCY.REVENUES_SUMMARY.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání tržeb
ACCOUNTANCY.REVENUES_SUMMARY.ACTION.GENERATE 10 BOOL   Generování tržeb
ACCOUNTANCY.REVENUES_SUMMARY.ACTION.P 10 BOOL   Modul Účto / záložka Tržby / Modul Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
ACCOUNTANCY.REVENUES_SUMMARY.ACTION.PRINT 10 BOOL   Smazání tržeb
ACCOUNTANCY.TAX_SUM_LIST.ACTION.AUTOMATION_SETUP 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady předpisů / Ovládání automatizace uzávěrek předpisů
ACCOUNTANCY.TAX_SUM_LIST.ACTION.CONFIRM 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady předpisů / Potvrzení sběrného dokladu předpisů
ACCOUNTANCY.TAX_SUM_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání dokladů
ACCOUNTANCY.TAX_SUM_LIST.ACTION.GENERATE_MOTIVATION_DISCOUNTS 10 BOOL   Generování motivačních slev
ACCOUNTANCY.TAX_SUM_LIST.ACTION.GENERATE_MOTIVATION_DISCOUNTS_V2 10 BOOL   Generování motivačních slev (verze 2)
ACCOUNTANCY.TAX_SUM_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady předpisů / Generování sběrného dokladu předpisů
ACCOUNTANCY.TAX_SUM_LIST.ACTION.PP 10 BOOL   Modul Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
ACCOUNTANCY.TAX_SUM_LIST.ACTION.PRINT 10 BOOL   Tisk sběrného dokladu
ACCOUNTANCY.TAX_SUM_LIST.ACTION.PRINT_ALL 10 BOOL   Tisk všech vyfiltrovaných dokladů
ACCOUNTANCY.TAX_SUM_LIST.ACTION.PRINT_YEAR 10 BOOL   Tisk sběrného dokladu za kalendářní rok - pouze zálohy na příští období
ACCOUNTANCY.USERS_PROVIDER.ACTION.ADDITION 10 BOOL   Přidání dalšího provozovatele ze seznamu zákazníků.
ACCOUNTANCY.USERS_PROVIDER.ACTION.DELETE 10 BOOL   NELZE použít pro defaultního provozovatele !. Zrušení označení provozovatel pokud k němu nejsou přiřazení žádní zákazníci ani není evidován u žádných služeb,pokud jsou k němu přiřazeni pouze neaktivní zákazníci s ukončenými službami, provede se jeho zneaktivnění.
ACCOUNTANCY.USERS_PROVIDER.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace provozovatele lokace - nelze editovat typ provozovatele.
ACCOUNTING.CHECKING_STATEMENT.CONFIRM 10 BOOL   Potvrzení Kontrolního výkazu k DPH.
ACCOUNTING.CHECKING_STATEMENT.DELETE 10 BOOL   Storno všech dat kontrolního výkazu za dané období a provozovatele.
ACCOUNTING.CHECKING_STATEMENT.EXPORT 10 BOOL   Vytvoření Kontrolního výkazu k DPH ve formátu XML.
ACCOUNTING.CHECKING_STATEMENT.GENERATE 10 BOOL   Vygenerování dat z CIBS pro Kontrolní výkaz DPH.
ACCOUNTING.CORRELATION.DELETE 10 BOOL   Právo pro mazání Přehledu účetních souvztažností
ACCOUNTING.CORRELATION.GENERATE 10 BOOL   Právo pro generování Přehledu účetních souvztažností
ACCOUNTING.CORRELATION.GENERATE.UNCONFIRMED_CLOSURE 10 BOOL   ÚČTO / Souvztažnosti / Potvrzení přehledu účetních souvztažností i když nebyla potvrzena uzávěrka předpisů.
ACTIVATE_PRODUCT 10 BOOL   Aktivace produktu (vyžaduje zároveň právo pro aktivaci služby)
ACTIVATE_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Aktivace služby
ADMINIVR.AUTOREC 10 BOOL   Administrace hlášek v AutoRec IVR
ADMINS_COMPETENCES_LIST.DELETE 10 BOOL   Role uživatele - odebrání role
ADMINS_COMPETENCES_LIST.INSERT 10 BOOL   Role uživatele - přiřazení role
ADMINS_LIST.DELETE 10 BOOL   Administrace operátorů / Seznam operátorů / Zmazání operátora
ADMINS_LIST.EDIT 10 BOOL   Administrace operátorů / Seznam operátorů / Editace operátora
ADMINS_LIST.INSERT 10 BOOL   Administrace operátorů / Seznam operátorů / Vytvoření operátora
ADMINS_RIGHTS.DELETE 10 BOOL   Administrace operátorů / Seznam práv / deaktivace práva
ADMINS_RIGHTS.EDIT 10 BOOL   Administrace operátorů / Seznam práv / editace práva
ADMINS_RIGHTS.INSERT 10 BOOL   Administrace operátorů / Seznam práv / aktivace práva
ADMINS_ROLES_LIST.DELETE 10 BOOL   Administrátorské role - mazání
ADMINS_ROLES_LIST.EDIT 10 BOOL   Administrátorské role - editace
ADMINS_ROLES_LIST.INSERT 10 BOOL   Administrátorské role - vytvoření
ADMINS.ADMINS_COMPETENCES_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Odebrání role
ADMINS.ADMINS_COMPETENCES_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Přidání role
ADMINS.ADMINS_COMPETENCES_LIST.ACTION.VIEW_ROLE_DEF 10 BOOL   Seznam práv obsažených ve vybrané roli.
ADMINS.ADMINS_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Zneaktivnění uživatele
ADMINS.ADMINS_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace uživatele
ADMINS.ADMINS_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení uživatele
ADMINS.ADMINS_LIST.ACTION.INSERT_COPY 10 BOOL   Vložení uživatele s předvyplněním hodnot podle vybraného
ADMINS.ADMINS_RIGHTS.ACTION.DELETE 10 BOOL   Přidání oprávnění
ADMINS.ADMINS_RIGHTS.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace oprávnění
ADMINS.ADMINS_RIGHTS.ACTION.INSERT 10 BOOL   Přidání oprávnění
ADMINS.ADMINS_ROLES_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání role
ADMINS.ADMINS_ROLES_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace role
ADMINS.ADMINS_ROLES_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení role
ADMINS.ADMINS_ROLES_LIST.ACTION.INSERT_COPY 10 BOOL   Vložení role s předvyplněním hodnot podle vybrané
AGREEMENT_CONFIRMATION 10 BOOL   Potvrzení smluvního dokumentu.
AGREEMENTS.AGREEMENTS_DOC_LIST.ACTION.U 10 BOOL   MODUL smlouvy/ Otevřít kartu zákazníka
AGREEMENTS.AGREEMENTS_DOCS_LIST.ACTION.C 10 BOOL   Modul Smlouvy -> Potvrzení smlouvy
AGREEMENTS.AGREEMENTS_DOCS_LIST.ACTION.D 10 BOOL   ZÁKAZNÍCI / Smlouvy/ Seznam smluvních dokumentů / Smazání smluvního dokumentu
AGREEMENTS.AGREEMENTS_DOCS_LIST.ACTION.IV 10 BOOL   ZÁKAZNÍCI / Smlouvy/ Seznam smluvních dokumentů / Zneplatnění smluvního dokumentu
AGREEMENTS.AGREEMENTS_DOCS_LIST.ACTION.MSEND 10 BOOL   Modul Smlouvy -> Odeslání upomínky potvrzení smlouvy
AGREEMENTS.AGREEMENTS_DOCS_LIST.ACTION.PRINT_ALL 10 BOOL   Tisk smluvního dokumentu z modulu smluvních dokumentů.
ALLOW_BAD_BANK_DOCNUM_IMPORT 10 BOOL   Import banky - povolí import nenavazujícího výpisu
APPBUS.CODE_LIST_CATEGORY.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Zneaktivnění záznamu do code_list_category
APPBUS.CODE_LIST_CATEGORY.EDIT 10 BOOL   APPBUS / Editace záznamu v code_list_category
APPBUS.CODE_LIST_CATEGORY.INSERT 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření záznamu do code_list_category
APPBUS.CODE_LIST_PARAMS.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Smazání záznamu do code_list_params
APPBUS.CODE_LIST_PARAMS.EDIT 10 BOOL   APPBUS / Editace záznamu v code_list_params
APPBUS.CODE_LIST_PARAMS.INSERT 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření záznamu do code_list_params
APPBUS.CODE_LIST.ACTIVATE 10 BOOL   APPBUS / Zaktivnění záznamu do code_list
APPBUS.CODE_LIST.COPY 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření kopie číselníku global -> cp nebo ct, cp -> ct
APPBUS.CODE_LIST.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Zneaktivnění záznamu do code_list
APPBUS.CODE_LIST.EDIT 10 BOOL   APPBUS / Editace záznamu v code_list
APPBUS.CODE_LIST.INSERT 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření záznamu do code_list
APPBUS.CODE_LIST.MOVE 10 BOOL   APPBUS /  Změna pořadí
APPBUS.CREDIT_NOTE.CONFIRM 10 BOOL   INTERNÍ DOKLADY / Interní daňové doklady / Potvrzení přijetí opravného daňového dokladu (APPBUS právo)
APPBUS.INSPECTION_RECORDS.GENERATE 10 BOOL   ÚČTO / Kontrolní hlášení / Generování dat z CIBS pro Kontrolní hlášení (APPBUS právo)
APPBUS.INSPECTION_REPORTS.DELETE 10 BOOL   ÚČTO / Kontrolní hlášení / Smazání Kontrolního hlášení (APPBUS právo)
APPBUS.MAINTENANCE_ESCALATION.CREATE 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření definice eskalace procesu
APPBUS.MAINTENANCE_ESCALATION.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Smazání definice eskalace procesu
APPBUS.MAINTENANCE_ESCALATION.EDIT 10 BOOL   APPBUS / Editace definice eskalace procesu
APPBUS.MAINTENANCE_LIST.CHANGE_STATE_SLEEP_WAKE 10 BOOL   APPBUS / Odložení / Obnovení procesu
APPBUS.MAINTENANCE_SLA.CREATE 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření pravidla priority
APPBUS.MAINTENANCE_SLA.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Smazání pravidla priority
APPBUS.MAINTENANCE_SLA.EDIT 10 BOOL   APPBUS / Editace pravidla priority
APPBUS.PAYMENTS_CAN_DISABLE_EET 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření nové platby / Dovoluje změnit příznak EET při vkládání platby
APPBUS.PAYMENTS.ATTACH_OVERPAY 10 BOOL   APPBUS, Přeplacení platby na poslední předpis bázové periodické služby.
APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.BP_BILLING_SERVICE_SETUP 10 BOOL   APPBUS / Nastavení k BP pro generování předpisů úhrad
APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.BP_PROFORMA_SETUP 10 BOOL   APPBUS / Nastavení k BP pro generování výzev k úhradě
APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.GENERATE 10 BOOL   APPBUS / Generování předpisů úhrad
APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.STORNO 10 BOOL   APPBUS / Storno předpisů úhrad
APPBUS.RESOURCE_MANAGEMENT.BOUND_OBJECT.ADD 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření vázaného objektu
APPBUS.RESOURCE_MANAGEMENT.BOUND_OBJECT.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Smazání vázaného objektu
APPBUS.SERVICES_GROUPS_COUPON.CREATE 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření kupónu
APPBUS.SERVICES_GROUPS_COUPON.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Smazání kupónu
APPBUS.SERVICES_GROUPS_COUPON.EDIT 10 BOOL   APPBUS / Editace kupónu
APPBUS.SIPO_CONTRACT_LIST.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Smazání smlouvy inkasních plateb
APPBUS.SIPO_CONTRACT_LIST.EDIT 10 BOOL   APPBUS / Editace smlouvy inkasních plateb
APPBUS.SIPO_CONTRACT_LIST.INSERT 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření smlouvy inkasních plateb
APPBUS.SIPO_LIST.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Smazání předpisů inkasních plateb
APPBUS.SIPO.GENERATE 10 BOOL   APPBUS / Generování předpisu inkasních plateb
ATTACH_FILE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Připojení dokumentu
ATTACH_PAYMENT 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Saldo služeb / Předpis plateb a úhrady / Přiřadit označené předpisy k platbě vybrané v přehledu plateb'PLATBY / Náhled na párování / Předpis plateb / Přiřadit označené předpisy k platbě vybrané v přehledu plateb
ATTACH_PAYMENT_RETURNED 10 BOOL   Možnost vytvořit vratku zákazníkovi - předpisy plateb - modul platby a karta zákazníka
AUTO_FILL_LOGIN_FROM_AGR 10 SELECT 0=>none, 1=>force, 2=>copy Ovládání kopírování hodnoty login ze smlouvy zákazníka. Hodnoty: none - nekopíruje se, force - kopíruje se a nelze měnit, copy - kopíruje se, ale je možné změnit.
AUTO_FILL_LOGIN_FROM_EMAIL 10 SELECT 0=>none, 1=>force, 2=>copy Ovládání kopírování hodnoty login z emailové adresy zákazníka. Hodnoty: none - nekopíruje se, force - kopíruje se a nelze měnit, copy - kopíruje se, ale je možné změnit.
AUTO_FILL_LOGIN_FROM_NAME 10 SELECT 0=>none, 1=>force, 2=>copy Ovládání kopírování hodnoty login ze jména zákazníka. Hodnoty: none - nekopíruje se, force - kopíruje se a nelze měnit, copy - kopíruje se, ale je možné změnit.
AUTO_FILL_LOGIN_FROM_PHONE 10 SELECT 0=>none, 1=>force, 2=>copy Ovládání kopírování hodnoty login z telefonního čísla zákazníka. Hodnoty: none - nekopíruje se, force - kopíruje se a nelze měnit, copy - kopíruje se, ale je možné změnit.
BLOCK_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Zablokování provozu služby
CANCEL_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Ukončení služby
CC_MANAGEMENT.CALLS_STATISTICS.ACTION.CALLS_STATISTICS 10 BOOL   Modul CC Management -> Statistika hovorů -> přechod do Modul přehledu komunikace se zákazníky
CC_MANAGEMENT.CALLS_STATISTICS.ACTION.SHOW_CALL 10 BOOL   Modul CC Management -> Statistika hovorů -> Přehrání hovoru
CC_MANAGEMENT.CALLS_STATISTICS.ACTION.USER_DETAIL 10 BOOL   Modul CC Management -> Statistika hovorů-> Otevřít kartu zákazníka
CC_MANAGEMENT.CALLS_STATISTICS.ACTION.WIZARD_UDS 10 BOOL   Modul CC Management -> Statistika hovorů -> Modul wizard - operace se zákazníkem a jednotkami
CC_MANAGEMENT.OPERATOR_STATISTICS.ACTION.OPERATOR_STATISTICS 10 BOOL   CC MANAGEMENT / Statistika / Statistika operátorů / Aktivita uživatelů
CC_SETUP.CC_MANUAL_LIST.ACTION.ACCEPT 10 BOOL   Modul Nastavení CallCentra -> Manuály CallCentra -> Schválit
CC_SETUP.CC_MANUAL_LIST.ACTION.CONFIRM 10 BOOL   Modul Nastavení CallCentra -> Manuály CallCentra -> Předat ke schválení
CC_SETUP.CC_MANUAL_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Nastavení CallCentra -> Manuály CallCentra -> Upravit
CC_SETUP.CC_MANUAL_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Nastavení CallCentra -> Manuály CallCentra -> Vytvořit
CC.OUTGOING.NUMBER 10 BOOL   Možnost volby identifikace volajícího (čísla hotline) při odchozím hovoru
CERTIFICATE.DELETE 10 BOOL   Certifikáty k podepisování dokumentů - odstranění certifikátu.
CERTIFICATE.EDIT 10 BOOL   Certifikáty k podepisování dokumentů - úprava certifikátu.
CERTIFICATE.INSERT 10 BOOL   Certifikáty k podepisování dokumentů - vložení certifikátu.
CERTIFICATES.CERT_LIST.ACTION.EXTEND 10 BOOL   "Prodloužení" platnosti (nový certifikát se stejným klíčem)
CERTIFICATES.CERT_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vytvoření nové žádosti o certifikát (CSR)
CERTIFICATES.CERT_LIST.ACTION.REVOKE 10 BOOL   Zneplatnění certifikátu
CERTIFICATES.CERT_LIST.ACTION.SIGN 10 BOOL   Schválení žádosti o certifikát
CHANGE_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Změnit cenu, způsob platby nebo periodu platby služby
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_EDIT_FORM.ACTION.CHANGE 10 BOOL   Zobrazit nebo upravit skript
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_LIST.ACTION.COPY 10 BOOL   Zkopírovat skript s jinými vlastnostmi
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Odstranit skript
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Zobrazit nebo upravit skript
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vytvořit nový skript
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_RESULTS.ACTION.N 10 BOOL   Odkaz do modulu Síť a zařízení
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_RESULTS.ACTION.RUN 10 BOOL   Obnovit verzi z historie
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_VERSIONS.ACTION.UPCYCLE 10 BOOL   Obnovit verzi z historie
CIBS_DOCUMENTS.CIBS_DOCUMENTS_LIST.ACTION.PRINT 10 BOOL   Zobrazení dokumentu
CIBS_DOCUMENTS.EXPEDITION_QUEUE.ACTION.PRINT 10 BOOL   Zobrazení dokumentu
CIBS_DOCUMENTS.EXPEDITION_QUEUE.ACTION.VIEW 10 BOOL   Náhled hromadného pdf souboru
CLOSE_DATA_SERVICES 10 BOOL   PŘENOSY / Přehled všech přenosů zákazníků s datovými službami / Přehled přenosů / Uzavřít kalendářní měsíc pro datové služby
CLOSE_DATA_SERVICES_DELETE 10 BOOL   PŘENOSY / Přehled všech přenosů / Přehled přenosů / Smazání uzávěrky datových služeb
CLOSE_GSM_SERVICES 10 BOOL   GSM / Přehled GSM služeb / Uzavřít kalendářní měsíc pro GSM služby
CLOSE_GSM_SERVICES_DELETE 10 BOOL   GSM / Přehled GSM služeb / Provedené uzávěrky / Smazání poslední uzávěrky GSM služeb
CLOSE_IPTV_WHOLESALE_SERVICES 10 BOOL   Uzavírka všech IPTV WHOLESALE služeb.
CLOSE_IPTV_WHOLESALE_SERVICES_DELETE 10 BOOL   Smazání uzavírky IPTV WHOLESALE služby.
CLOSE_SMS_SERVICES 10 BOOL   SMS / Seznam SMS / Seznam odeslaných SMS / Uzavření kalendářního měsíce pro SMS služby
CLOSE_SMS_SERVICES_DELETE 10 BOOL   SMS / Seznam SMS / Seznam odeslaných SMS / Smazání uzávěrky SMS služeb
CLOSE_VOD_SERVICES 10 BOOL   Video on demand / Video on demand / Uzavřít kalendářní měsíc pro VoD služby
CLOSE_VOD_SERVICES_DELETE 10 BOOL   Video on demand / Video on demand / Smazání uzávěrky VoD služeb
CLOSE_VOICE_SERVICES 10 BOOL   VOLÁNÍ / Seznam volání / Seznam všech hovorů / Uzavřít kalendářní měsíc pro hlasové služby
CLOSE_VOICE_SERVICES_DELETE 10 BOOL   VOLÁNÍ / Seznam volání / Seznam všech hovorů / Smazání uzávěrky hovorů
CODELIST.CL_CATEGORY.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Odstranit
CODELIST.CL_CATEGORY.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Upravit
CODELIST.CL_CATEGORY.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.ACTIVATE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Zaktivnit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.COPY 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Zneaktivnit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.DOWN 10 BOOL   Modul Číselníky -> Číselník pro CP -> Posunout níže
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Upravit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.UP 10 BOOL   Modul Číselníky -> Číselník pro CP -> Posunout výše
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.ACTIVATE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Zaktivnit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Zneaktivnit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.DOWN 10 BOOL   Modul Číselníky -> Číselník pro CP -> Posunout níže
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Upravit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.UP 10 BOOL   Modul Číselníky -> Číselník pro CP -> Posunout výše
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.ACTIVATE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Zaktivnit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.COPY 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Vytvořit kopii
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Zneaktivnit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.DOWN 10 BOOL   Modul Číselníky -> Globální číselník -> Posunout níže
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Upravit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.UP 10 BOOL   Modul Číselníky -> Globální číselník -> Posunout výše
CODELIST.CL_PARAMS_CP.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Odstranit
CODELIST.CL_PARAMS_CP.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Upravit
CODELIST.CL_PARAMS_CP.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
CODELIST.CL_PARAMS_CT.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Odstranit
CODELIST.CL_PARAMS_CT.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Upravit
CODELIST.CL_PARAMS_CT.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
CODELIST.CL_PARAMS_GLOBAL.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Odstranit
CODELIST.CL_PARAMS_GLOBAL.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Upravit
CODELIST.CL_PARAMS_GLOBAL.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
COLOR_PRINTING 10 BOOL   Tisk včetně probarvení řádků
CONFIG.SET 10 SELECT SHOP.WAREHOUSE_SYNC Právo na nastavení config
CONNECT_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Potvrzení zapojení služby
CRM 9 BOOL   KARTA CRM
CRM.CRM_LIST.ACTION.M 10 BOOL   Modul Management call centra - statistika hovorů
CRM.CRM_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Modul zákazníci - detaily vybraného zákazníka
CRM.CRM_LIST.ACTION.WIZARD_UDS 10 BOOL   Modul wizard - operace se zákazníkem a jednotkami
CT 10 LOCID CT_RIGHT Právo zpřístupňuje lokaci
DEATTACH_PAYMENT 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Přehled plateb / Spárované předpisy / Zrušit označená spárování u platby'PLATBY / Náhled na párování / Předpis plateb / Zrušit označená spárování u platby
DEBITS_DOCS.WRITE_OFF 10 BOOL   Vytvoření odpisů k vyfiltrovaným předpisům
DEBITS_DOCS.WRITE_OFF.GENERATE 10 BOOL   APPBUS - Vytvoření odpisů k vybraným/vyfiltrovaným předpisům
DEBITS_LIST.GENERATE_REMINDERS 10 BOOL   POHLEDÁVKY / Pohledávky / Seznam pohledávek / Pro všechny vyfiltrované pohledávky po splatnosti - vygenerování upomínky
DEBITS.DEBITS_DOCS.ACTION.DD_USER_DETAIL 10 BOOL   Otevřít kartu zákazníka
DEBITS.DEBITS_DOCS.ACTION.GENERATE 10 BOOL   Generování pohledávek
DEBITS.DEBITS_DOCS.ACTION.P 10 BOOL   Modul Pohledávky / záložka Dle předpisu / Modul Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
DEBITS.DEBITS_DOCS.ACTION.REMINDER_LIST_GENERATE 10 BOOL   Generování upomínek (pro všechny vyfiltrované zákazníky)
DEBITS.DEBITS_DOCS.ACTION.WRITE_OFF 10 BOOL   Vytvoření odpisů k vyfiltrovaným předpisům
DEBITS.DEBITS_INTERVALS_ACTUAL.ACTION.GENERATE 10 BOOL   Generování věkové struktury pohledávek
DEBITS.DEBITS_INTERVALS_ACTUAL.ACTION.P 10 BOOL   Modul Pohledávky / záložka Věková struktura / Modul Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
DEBITS.DEBITS_USER.ACTION.AUTOMATION_SETUP 10 BOOL   Ovládání automatizace generování a expedice upomínek
DEBITS.DEBITS_USER.ACTION.DEBT_RECOVERY_REMINDER_EXTERNAL 10 BOOL   Předání k externímu vymáhání (pro všechny vyfiltrované zákazníky)
DEBITS.DEBITS_USER.ACTION.DEBT_RECOVERY_REMINDER_FINISH 10 BOOL   Nucené ukončení procesu vymáhání (pro všechny vyfiltrované zákazníky)
DEBITS.DEBITS_USER.ACTION.DEBT_RECOVERY_REMINDER_SUSPENDED 10 BOOL   Přerušení procesu upomínání do určitého data (pro všechny vyfiltrované zákazníky)
DEBITS.DEBITS_USER.ACTION.DU_USER_DETAIL 10 BOOL   Otevřít kartu zákazníka
DEBITS.DEBITS_USER.ACTION.GENERATE 10 BOOL   Generování pohledávek
DEBITS.DEBITS_USER.ACTION.P 10 BOOL   Modul Pohledávky / záložka Dle zákazníka / Modul Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
DEBITS.DEBITS_USER.ACTION.REMINDER_LIST_GENERATE 10 BOOL   Generování upomínek (pro všechny vyfiltrované zákazníky)
DEBITS.DEBITS_USER.ACTION.RESTRICT 10 BOOL   Hromadné zablokování nebo ukončení služeb (pro všechny vyfiltrované zákazníky)
DEBITS.DEBITS_USER.ACTION.UNRESTRICT 10 BOOL   Hromadné odblokování služeb (pro všechny vyfiltrované zákazníky)
DELETE_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Úplné smazání služby
DELIVERY_SCHEDULE.DELETE 10 BOOL   Produkty a služby / Záložka Termíny dodání - Smazání vyfiltrovaných/vybraných termínů dodání
DELIVERY_SCHEDULE.EDIT 10 BOOL   Produkty a služby / Záložka Termíny dodání - Editace termínu dodání
DELIVERY_SCHEDULE.INSERT 10 BOOL   Produkty a služby / Záložka Termíny dodání - Vložení termínu dodání
DELIVERY_SCHEDULE.TERM_DELETE 10 BOOL   Produkty a služby / Záložka Termíny dodání - Smazání dostupnosti termínů dodání vyfiltrovaných/vybraných záznamů
DELIVERY_SCHEDULE.TERM_SET 10 BOOL   Produkty a služby / Záložka Termíny dodání - Nastavení dostupnosti termínů dodání vyfiltrovaných/vybraných záznamů
DIALOG.ENQUIRY.EL_U_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k položce Zákazník v dialogu Vytvoření hlavičky poptávky
DIALOG.ORDER.O_USER_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k položce Zákazník v dialogu Vytvoření hlavičky objednávky
DISPATCH_TABLE.ASSIGN 10 BOOL   Dispečerská tabule - Navázání na proces
DISPATCH_TABLE.DELETE 10 BOOL   DISPEČERSKÁ TABULE /Smazání záznamu
DISPATCH_TABLE.DISP_TABLE_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání záznamu z dispečerské tabule
DISPATCH_TABLE.DISP_TABLE_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace záznamu na dispečerské tabuli
DISPATCH_TABLE.DISP_TABLE_LIST.ACTION.GROUP 10 BOOL   Přejít na hromadný proces
DISPATCH_TABLE.DISP_TABLE_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení záznamu na dispečerskou tabuli
DISPATCH_TABLE.DISP_TABLE_LIST.ACTION.PROCESS_CREATE 10 BOOL   Vytvořit hromadný proces k tomuto záznamu
DISPATCH_TABLE.DISP_TABLE_LIST.ACTION.SHOW_STANDART_TASKS 10 BOOL   Zobrazit standardní procesy přiřazené k hromadnému procesu svázaného s tímto záznamem
DISPATCH_TABLE.EDIT 10 BOOL   DISPEČERSKÁ TABULE /Editace záznamu
DISPATCH_TABLE.INSERT 10 BOOL   DISPEČERSKÁ TABULE /Vložení záznamu
DONT_USE_SLAVES 254 BOOL   Nepoužívat slave servery pro rychlejší SQL dotazy
EDIT_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Editace dalších parametrů služby
END_USER_ACT_BILLING 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Účtování
END_USER_AUTHADD 10 BOOL   SELFCARE / Požadavky / Autorizovaný požadavek
END_USER_AUTHLIST 10 BOOL   SELFCARE / Požadavky / Seznam požadavků (procesů)
END_USER_BLKLIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Jednotky
END_USER_DIALOG.EU_USR_FORM_EDIT_DATA.LOGIN 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Služby a vyúčtování / Informace o zákazníkovi / Dostupnost položky "Login" v editaci základních údajů zákazníka
END_USER_DIALOG.PAYMENT_LIST_INSERT.PAYMENT_DATE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platby / Seznam plateb /Zaplatit platební kartou / Dostupnost položky "Datum platby"
END_USER_DIALOG.PAYMENT_LIST_INSERT.PL_PA_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platby / Seznam plateb /Zaplatit platební kartou / Dostupnost položky "Pokladna/účet"
END_USER_DIALOG.PAYMENT_LIST_INSERT.TYPE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platby / Seznam plateb /Zaplatit platební kartou / Dostupnost položky "Platba"
END_USER_DIALOG.PAYMENT_LIST_INSERT.USER_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platby / Seznam plateb /Zaplatit platební kartou / Dostupnost položky "Zákazník"
END_USER_DIALOG.PAYMENT_LIST_INSERT.VAR_SYMBOL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platby / Seznam plateb /Zaplatit platební kartou / Dostupnost položky "VS/č.smlouvy"
END_USER_EDIT_FORM 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Informace o zákazníkovi / Formulář na změnu přihlašovacích údajů nebo e-mailu pro komunikaci
END_USER_HISTORY 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Historie
END_USER_INFOFORM 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Základní informace
END_USER_INVOICE_ITEMS_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Daňové doklady / Položky dokladu
END_USER_INVOICE_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Daňové doklady
END_USER_PAY_JOIN_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Platby / Spárované platby
END_USER_PAY_LIST_JOINED 10 BOOL   SELFCARE / Platby / Spárované předpisy
END_USER_SALDO_FORM 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Saldo
END_USER_SALDO_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Předpisy a platby
END_USER_SERVICE_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Seznam služeb
END_USER_SHLIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Dokumenty
END_USER_SHOW_UNICREDIT 10 BOOL   SELFCARE / Zobrazení údajů související s Unicreditem (Zůstatek kreditu, Variabilní symbol a Zůstatek bodů)
END_USER_SP_FORM 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Nastavení služeb
END_USER_TABLE_BLK_DEVICES 10 BOOL   SelfCare - Zobrazení seznamu jednotek
END_USER_TABLE_VAR_PRICES 10 BOOL   SelfCare - Zobrazení tabulky variabilních cen
END_USER_TAX_AFTER_MATURITY 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Informace o zákazníkovi / Součet všech předpisů k aktuálnímu datu po splatnosti (položka Po splatnosti)'SELFCARE / Služby a vyúčtování / Dluh / Součet všech předpisů k aktuálnímu datu po splatnosti (položka Po splatnosti)
END_USER_TAX_DOCS_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Předpisy a platby / Předpis služeb
END_USER_TAX_PAY_SALDO_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Předpisy a platby / Rozdílový přehled předpisů a plateb pro zákazníka'Karta zákazníka / Saldo / Rozdílový přehled předpisů a plateb pro zákazníka
END_USER_UNICREDIT 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Unicredit
END_USER_UNICREDIT_GIFTS 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Unicredit / Dárkové certifikáty
END_USER_USRFORM 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Informace o zákazníkovi
END_USER.APPLY_UNICREDIT_POINTS 10 BOOL   SELFCARE / Aplikace dárkového certifikátu
END_USER.AUTHLIST.SHOW_NOTE 10 BOOL   SELFCARE / Požadavky / Seznam požadavků (procesů) - zobrazení podrobného popisu procesu v hintu
END_USER.CANCELLED_UNICREDIT_GIFT 10 BOOL   SELFCARE / Smazání dárkového certifikátu
END_USER.EDIT_UNICREDIT_GIFT 10 BOOL   SELFCARE/ Editace dárkového certifikátu
END_USER.EU_ORDERS_LIST_ITEMS.ACTION_TOFIX.DELETE 10 BOOL   SELFCARE / Objednávky / Detail objednávky / Smazat položku objednávky
END_USER.EU_ORDERS_LIST_ITEMS.ACTION_TOFIX.DELETE_ALL 10 BOOL   SELFCARE / Objednávky / Detail objednávky / Smazat celou objednávku
END_USER.EU_ORDERS_LIST_ITEMS.ACTION_TOFIX.EDIT 10 BOOL   SELFCARE / Objednávky / Detail objednávky / Editovat položku objednávky
END_USER.EU_ORDERS_LIST_ITEMS.ACTION_TOFIX.INSERT 10 BOOL   SELFCARE / Objednávky / Detail objednávky / Přidat produkt k objednávce
END_USER.EU_UNICREDIT_SERVICES_GRID.ACTION_TOFIX.LOAD_PHONET 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Unicredit / Dobití kreditu do Phonet
END_USER.EXPEDITION_UNICREDIT_GIFT 10 BOOL   SELFCARE / Expedice dárkového certifikátu
END_USER.MAINTENANCE.USERS_CONTACTS.ALL 10 BOOL   Umožní v selfcare vidět všechny procesy bez ohledu na kontakt zákazníka
END_USER.MAKE_REFERENCE 10 BOOL   SELFCARE / Vytvořit certifikát doporučení
END_USER.MAKE_UNICREDIT_GIFT 10 BOOL   SELFCARE / Vytvoření dárkového certifikátu
END_USER.NODES_MANAGEMENT.DELETE 10 BOOL   SELFCARE / Správa zařízení / Smazat zařízení
END_USER.NODES_MANAGEMENT.EDIT 10 BOOL   SELFCARE / Správa zařízení / Editovat zařízení
END_USER.NODES_MANAGEMENT.INSERT 10 BOOL   SELFCARE / Správa zařízení / Vložit zařízení
END_USER.USERS_CONTACTS.POSITION.CHANGE 10 BOOL   Umožní v selfcare nastavit a editovat pozici v kontaktech zákazníka
ENQUIRY.ACCEPTING 10 BOOL   Akceptace nabídky
ENQUIRY.DELETE 10 BOOL   Poptávky - úplné smazání poptávky
ENQUIRY.EDIT 10 BOOL   Poptávky - editace poptávky
ENQUIRY.ENQUIRY_LIST.ACTION.CLOSE 10 BOOL   Uzavření poptávky
ENQUIRY.ENQUIRY_LIST.ACTION.CONFIRM 10 BOOL   Potvrzení poptávky - předání poptávky zákazníkovi
ENQUIRY.ENQUIRY_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Úplné smazání poptávky
ENQUIRY.ENQUIRY_LIST.ACTION.DOWNLOAD 10 BOOL   Stažení souboru k položce poptávky
ENQUIRY.ENQUIRY_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace poptávky
ENQUIRY.ENQUIRY_LIST.ACTION.F 10 BOOL   Modul nabídky - nabídky tohoto zákazníka
ENQUIRY.ENQUIRY_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vytvoření nové poptávky
ENQUIRY.ENQUIRY_LIST.ACTION.INSERT_COPY 10 BOOL   Vytvoření nové poptávky s předvyplněním hodnot podle vybrané poptávky
ENQUIRY.ENQUIRY_LIST.ACTION.O 10 BOOL   Modul objednávky - objednávky tohoto zákazníka
ENQUIRY.ENQUIRY_LIST.ACTION.OFFER 10 BOOL   Vygenerování nabídky z poptávky
ENQUIRY.ENQUIRY_LIST.ACTION.PRINT 10 BOOL   Tisk poptávky
ENQUIRY.ENQUIRY_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Otevřít kartu zákazníka
ENQUIRY.ENQUIRY_PRODUCTS_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Odstranění produktu
ENQUIRY.ENQUIRY_PRODUCTS_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace produktu
ENQUIRY.ENQUIRY_PRODUCTS_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Připojení nového produktu
ENQUIRY.INSERT 10 BOOL   Poptávky - vytvoření nové poptávky
ENQUIRY.PRINT 10 BOOL   Poptávky - Tisk poptávky
ENQUIRY.UPDATE.USER 10 BOOL   Editace zákazníka u poptávky.
ERP_WORK.ERP_MJ.ACTION.DOWNLOAD 10 BOOL   Modul SERVIS -> Sběr dat z výroby -> Úkoly -> Stažení grafických podkladů pro realizaci produktu.
ERP_WORK.ERP_MJ.ACTION.PAUSE 10 BOOL   Modul SERVIS -> Sběr dat z výroby -> Úkoly -> Přerušit práci
ERP_WORK.ERP_MJ.ACTION.START 10 BOOL   Modul SERVIS -> Sběr dat z výroby -> Úkoly -> Zahájit práci
ERP_WORK.ERP_MJ.ACTION.STOP 10 BOOL   Modul SERVIS -> Sběr dat z výroby -> Úkoly -> Ukončit práci
ERP.ERP_ML_SA.ACTION.REMOVE 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Produkty k procesu -> Odřazení produktů od procesu
ERP.ERP_ML.ACTION.CONFIRM 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Potvrzení vybraného procesu
ERP.ERP_ML.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Editace vybraného procesu
ERP.ERP_ML.ACTION.FINISH 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Dokončení (zrušení) vybraného procesu
ERP.ERP_ML.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Založení nového procesu
ERP.ERP_ML.ACTION.MAINTENANCE 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Odskok do modulu seznam procesů
ERP.ERP_ML.ACTION.MJOBS 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Odskok do modulu seznam úkolů
ERP.ERP_ML.ACTION.ORDERS 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Odskok do modulu Objednávky
ERP.ERP_ML.ACTION.PRINT 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Tisk procesu
ERP.ERP_SA.ACTION.ORDERS 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Produkty -> Odskok do seznam objednávek
ERP.ERP_SA.ACTION.PROCESS 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Produkty -> Přiřazení produktu k procesu
ERP.ERP_SA.ACTION.UDETAIL 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Produkty -> Odskok do modulu karta zákazníka
ERP.MLSEQ_PROCESSES.ACTION.DOWN 10 BOOL   Modul ŘÍZENÍ -> Řízení výroby -> záložka Pořadí -> Procesy -> Posun procesu dolů
ERP.MLSEQ_PROCESSES.ACTION.ORDERS 10 BOOL   Modul ŘÍZENÍ -> Řízení výroby -> záložka Pořadí -> Procesy -> Odskok do modulu Objednávky
ERP.MLSEQ_PROCESSES.ACTION.UP 10 BOOL   Modul ŘÍZENÍ -> Řízení výroby -> záložka Pořadí -> Procesy -> Posun procesu nahoru
EU_BATCH_PERSONIFICATION_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Hromadná personifikace produktů
EU_ENQUIRY_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam poptávek
EU_ENQUIRY_PERSONALIZED_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam produktů v poptávce
EU_MARKET_LOGIN 10 BOOL   SELFCARE / Formulář přihlášení uživatele
EU_MARKET_USR_REG_FORM 10 BOOL   SELFCARE / Formulář pro změnu registrace uživatele
EU_NODE_PARAMS.EDIT 10 STRING   SELFCARE / Přehledy zařízení / Parametry zařízení / Právo určuje, které parametry zařízení jsou modifikovatelné.
EU_NODE_PARAMS.VIEW 10 STRING   SELFCARE / Přehledy zařízení / Parametry zařízení / Právo určuje, které parametry zařízení jsou viditelné.
EU_OFFER_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam nabídek
EU_OFFER_PERSONALIZED_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam produktů v nabídce
EU_ORDERS_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam objednávek
EU_ORDERS_LIST_ITEMS 10 BOOL   SELFCARE / Seznam položek objednávek
EU_PRODUCT_BOARD 10 BOOL   SELFCARE / Nástěnka
EU_PRODUCTS_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam produktů
EU_PRODUCTS_PERSONALIZED_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam uložených produktů
EU_PRODUCTS_PERSONALIZED_PARAMS_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam parametrů uložených produktů
EU_REIMBURSEMENT_REGULATION_ITEMS 10 BOOL   SELFCARE / Předpisy úhrad - detail
EU_REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Předpisy úhrad
EU_SHOPPING_BASKET 10 BOOL   SELFCARE / Košík
EU_SHOPPING_BASKET_DETAILED 10 BOOL   SELFCARE / Položky košíku (vyžaduje zároveň právo "EU_SHOPPING_BASKET)"
EU_SHOPPING_BASKET_DETAILED.DELETE 10 BOOL   SELFCARE / Košík / Smazání produktu v nákupním košíku
EU_SHOPPING_BASKET_DETAILED.EDIT 10 BOOL   SELFCARE / Košík / Editace produktu v nákupním košíku
EU_UNICREDIT_FORM 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Unicredit / Informace o kreditu
EU_UNICREDIT_SERVICES_GRID 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Unicredit / Služby uniCredit
EU_USER_FORM.EDIT_USER_PARAMETER 10 STRING   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Informace o zákazníkovi / Formulář na změnu přihlašovacích údajů nebo e-mailu pro komunikaci - Udává, které parametry může editovat koncový zákazník v SelfCare. Hodnotou je název veřejného parametru (modul Parametry zákazníků).
EU_USER_PREMISES_CHANGE 10 BOOL   SELFCARE / Provozovny / Formulář pro změnu provozovny (prodejny) - týká se CIBS W2P nebo E-shopů
EU_USER_PREMISES_SET 10 BOOL   SELFCARE / Provozovny / Záložka pro nastavení provozovny (prodejny) - týká se CIBS W2P nebo E-shopů
EU_USER_UNICREDIT_ADVANCES_GRID 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Unicredit / Rezervace uniCredit
EU_USER_UNICREDIT_HISTORY_GRID 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Unicredit / Historie uniCredit
EU_USR_FORM.EDIT 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Informace o zákazníkovi / Změna přihlašovacích údajů nebo e-mailu pro komunikaci
EuUnicreditComponent.EuUnicreditComponent.Action.phonetCredit 10 BOOL   Selfcare ISP Mangular / Přenos kreditu do ústředny Phonet
EXPEDITION_QUEUE.INSERT 10 BOOL   Přidání do fronty pro expedici
EXT_LINK_FCA 10 BOOL   Zpřístupňuje ve Wizardu tlačítko pro odkaz do FCA
EXTERNAL_SERMAN 10 STRING   Právo označuje technika
FILE_ATTACHMENT.COPY 10 BOOL   Souborové přílohy - kopie přílohy.
FILE_ATTACHMENT.DELETE 10 BOOL   Souborové přílohy - smazání přílohy
FILE_ATTACHMENT.MOVE 10 BOOL   Souborové přílohy - přesun přílohy.
FILE_ATTACHMENT.RENAME 10 BOOL   Souborové přílohy - přejmenování přílohy
FINANCE.IMPORT_DEF.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Smazání automatického finančního importu.
FINANCE.IMPORT_DEF.EDIT 10 BOOL   APPBUS / Editace automatického finančního importu.
FINANCE.IMPORT_DEF.INSERT 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření automatického finančního importu.
GENERATE_INVOICES 10 BOOL   FAKTURY / Seznam faktur / Generování faktur
GENERATE_PAY_SUM 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady plateb / Generování sběrného dokladu plateb - APPBUS
GENERATE_TAX_SUM 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady předpisů / Generování sběrného dokladu předpisů - APPBUS
GENERATE.DATA_SERVICES 10 BOOL   Právo pro předgenerování dat pro přehled datových přenosů
GLOBAL_CALLCENTRE_STATE.VIEW.UNREGISTERED 10 BOOL   Povolení zobrazení stavu operátora v záhlaví systému
GLOBAL_NET_ALERTS.VIEW 10 SELECT NONE, INFRASTRUCTURE, ALL Zobrazení síťových alertů v nástrojové liště. Volby: NONE - nepovoleno, INFRASTRUCTURE - pouze infrastrukturní zařízení, ALL - všechna zařízení
GRAPHICS_PICTURES.DELETE 10 BOOL   Smazání obrázku ze správce obrázků
GRAPHICS_PICTURES.DOWNLOAD 10 BOOL   Zobrazení obrázku ve správci obrázků
GRAPHICS_PICTURES.EDIT 10 BOOL   Editace obrázku ve správci obrázků
GRAPHICS_PICTURES.GLOBAL_ADMIN_ACCESS 254 BOOL   Uživatel smí spravovat obrázky dostupné pro více lokací
GRAPHICS_PICTURES.INSERT 10 BOOL   Přidání obrázku do správce obrázků
GRAPHICS.TEMPLATES.ACTION.DOWNLOAD 10 BOOL   Náhled na xml ve správci šablon
GRAPHICS.TEMPLATES.ACTION.EDIT_GR 10 BOOL   Editace šablony ve správci šablon
GRAPHICS.W2P_PICTURES.ACTION.DELETE 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony / Seznam obrázků / Smazat obrázek
GRAPHICS.W2P_PICTURES.ACTION.DOWNLOAD 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony / Seznam obrázků / Stáhnout obrázek
GRAPHICS.W2P_PICTURES.ACTION.ED 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony / Seznam obrázků / Změnit obrázek
GRAPHICS.W2P_PICTURES.ACTION.INS 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony / Seznam obrázků / Přidat obrázek
GRAPHICS.W2P_PICTURES.ACTION.PIXLR 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony / Seznam obrázků / Editovat obrázek v grafickém editoru
GRAPHICS.W2P_TEMPLATE_GROUPS.ACTION.DELETE 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony/ Skupiny šablon / smazání skupiny
GRAPHICS.W2P_TEMPLATE_GROUPS.ACTION.EDIT 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony/ Skupiny šablon / editace skupiny
GRAPHICS.W2P_TEMPLATE_GROUPS.ACTION.GRAPHICS 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony/ Skupiny šablon / přeskok na záložku se seznamem šablon ve skupině
GRAPHICS.W2P_TEMPLATE_GROUPS.ACTION.INSERT 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony/ Skupiny šablon / vložení nové skupiny
GRAPHICS.W2P_TEMPLATE_GROUPS.ACTION.PUBLISH 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony/ Skupiny šablon / publikace skupiny šablon v aktuální lokaci
GRAPHICS.W2P_TEMPLATES.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul SPRÁVA GRAFIKY -> záložka správa šablon -> tabulka Seznam šablon -> Smazat šablonu
GRAPHICS.W2P_TEMPLATES.ACTION.DOWNLOAD 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony / Seznam šablon / Stáhnou xml definici vybrané šablony
GRAPHICS.W2P_TEMPLATES.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul SPRÁVA GRAFIKY -> záložka správa šablon -> tabulka Seznam šablon -> Editovat šablonu
GRAPHICS.W2P_TEMPLATES.ACTION.EDITGR 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony / Seznam šablon / Editovat grafiku vybrané šablony
GRAPHICS.W2P_TEMPLATES.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul SPRÁVA GRAFIKY -> záložka správa šablon -> tabulka Seznam šablon -> Vytvořit novou šablonu
GRAPHICS.W2P_TEMPLATES.ACTION.PREVIEW 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony / Seznam šablon / Nastavit náhled první a poslední strany šablony
GROUPS_ADDRESS_DIALOG.GA_COUNT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Všechny role", dialog Vložení definice oblasti, modul Oblasti
GROUPS_ADDRESS_DIALOG.GA_TYPE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Typování oblastí", dialog Vložení definice oblasti, modul Oblasti
GROUPS_ADDRESS_UIR.DELETE 10 BOOL   Umožní smazaz záznam z definice oblastí.
GROUPS_ADDRESS_UIR.EDIT 10 BOOL   Umožní editovat záznam v definici oblastí.
GROUPS_ADDRESS_UIR.INSERT 10 BOOL   Umožní vložit záznam do definice oblastí.
GROUPS_ADDRESS_UIR.MOVE 10 BOOL   Umožní přesun záznam v definici oblastí.
GROUPS_ADDRESS.DELETE 10 BOOL   VLASTNÍ SKUPINY ADRES /Smazaní záznamu
GROUPS_ADDRESS.EDIT 10 BOOL   VLASTNÍ SKUPINY ADRES/Editace záznamu
GROUPS_ADDRESS.GROUPS_ADDRESS.ACTION.ACCOUNTING 10 BOOL   Editace skupiny
GROUPS_ADDRESS.GROUPS_ADDRESS.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání definice oblasti
GROUPS_ADDRESS.GROUPS_ADDRESS.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace definice oblasti
GROUPS_ADDRESS.GROUPS_ADDRESS.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení definice oblasti
GROUPS_ADDRESS.GROUPS_ADDRESS.ACTION.USERS 10 BOOL   Zákazníci patřící do této oblasti
GROUPS_ADDRESS.GROUPS_UIR_ADDRESS.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání záznamu z definice oblastí
GROUPS_ADDRESS.GROUPS_UIR_ADDRESS.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace záznamu v definici oblasti
GROUPS_ADDRESS.GROUPS_UIR_ADDRESS.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení záznamu do definice oblastí
GROUPS_ADDRESS.GROUPS_UIR_ADDRESS.ACTION.MOVE 10 BOOL   Přesun všech vybraných adresních míst z této oblasti do jiné
GROUPS_ADDRESS.INSERT 10 BOOL   VLASTNÍ SKUPINY ADRES/Vložení záznamu
GROUPS_LIST.DELETE 10 BOOL   Skupiny zákazník?/provozoven / Seznam skupin / Smazat skupinu
GROUPS.GROUPS_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání skupiny
GROUPS.GROUPS_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace skupiny
GROUPS.GROUPS_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení nové skupiny
GROUPS.GROUPS_LIST.ACTION.USERS 10 BOOL   Modul zákazníci - členové této skupiny
GSM_OVERVIEW.*.ACTION.ASSIGN_GSM 10 BOOL   GSM / Přehled GSM služeb / Dohledat aktivní službu pro všechny nepřiřazené záznamy (bez přepočtu ceny)
GSM_OVERVIEW.*.ACTION.CLOSE_GSM 10 BOOL   Uzávěrka GSM služeb
GSM_OVERVIEW.*.ACTION.EVENT_PP 10 BOOL   Odkaz na modul PROGRESS
GSM_OVERVIEW.*.ACTION.EXCLUDE_GSM 10 BOOL   GSM / Přehled GSM služeb / Vyřadit vyfiltrované/vybrané neuzavřené záznamy ze zpracování uzávěrky
GSM_OVERVIEW.GSM_CLOSES.ACTION.CD 10 BOOL   Smazání uzávěrky GSM služeb
GUEST_PAY_FORM.*.PAYMENT_DATE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Datum platby
GUEST_PAY_FORM.*.PL_BANK_DOC_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Bankovní výpis
GUEST_PAY_FORM.*.PL_DOC_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Bankovní doklad
GUEST_PAY_FORM.*.PL_PA_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Pokladna/účet
GUEST_PAY_FORM.*.PL_UDF_TYPE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Druh platby
GUEST_PAY_FORM.*.SERVICE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Služby
GUEST_PAY_FORM.*.TYPE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Platba
GUEST_PAY_FORM.*.USER_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Zákazník
HELPDESK_ACTIVE_CALL.HD_CALL_RT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Číslo RT" v aktivním volání v Call centru
HELPDESK_ACTIVE_CALL.HD_MANUAL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Manuál" v Call centru
HELPDESK_ACTIVE_CALL.REDIRECT_CALL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Přepojit" v Call centru
HELPDESK_ACTIVE_CALL.UNSAVED_PROCESS_CHECK.DISABLE 10 BOOL   Vypnutí kontroly, která vynucuje uložit rozpracovaný proces před dokončením zpracování hovoru v Helpdesk
HELPDESK_CALL_DETAIL.MAINTENANCE.ML_DO_START_SOLVING 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Započít řešení" při vytváření nového SP v helpdeskovém modulu
HELPDESK_WIZARD_UDS.USER_DETAIL.EDIT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Změna údajů" v detailu zákazníka ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.USER_DETAIL.NOTE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Poznámka" v detailu zákazníka ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.USER_DETAIL.REMINDER 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Připomínka" v detailu zákazníka ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.ASSIGN 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Přiřadit" ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.AUTOCONNECT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Autozapojení" ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.FAULT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Poruchy" ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.ML_CANCEL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Zrušit obj." ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.MOVING 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Stěhování" ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.NEW_SERVICES 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Editovat SP" ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.PAYMENT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Platba" ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.SERVICES 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Služby" ve Wizardu v Call centru
HELPDESK.HELPDESK_ACTIVE_CALL.ACTION.HC_DEFAULT_USER 10 BOOL   CALL CENTRUM / Call centrum / Přiřadit k hovoru namísto zákazníka provozovatele lokace
HELPDESK.HELPDESK_ACTIVE_CALL.ACTION.HC_LOAD_UNPROCESSED_CALL 10 BOOL   CALL CENTRUM / Call centrum / Načíst poslední nezpracovaný hovor
HELPDESK.HELPDESK_ACTIVE_CALL.ACTION.HC_LOGOUT 10 BOOL   CALL CENTRUM / Call centrum / Odhlášení operátora od helpdesku
HELPDESK.HELPDESK_RECORDER_CALL.ACTION.HRC_DEFAULT_USER 10 BOOL   CALL CENTRUM / Call centrum / Přiřadit k hovoru ze záznamníku namísto zákazníka provozovatele lokace
HELPDESK.HELPDESK_RECORDER.ACTION.REC_EXPORT_CALL 10 BOOL   CALL CENTRUM / Záznamník / Přehrání nahlášené události
HELPDESK.HELPDESK_RECORDER.ACTION.REC_PROCESS_CALL 10 BOOL   CALL CENTRUM / Záznamník / Zpracovat hovor
HELPDESK.REDIRECT.PARKING 10 BOOL   Přesměrování hovoru na parkoviště
HELPDESK.REDIRECT.SERMAN 10 BOOL   Přesměrování hovoru na technika
HOTLINE 10 BOOL   Právo označuje hotline
HOTLINE_PARKING 10 STRING   Právo určuje které prakoviště obsluhuje daný operátor. Přes středník lze zadat jeho skill level (1 nejvyšší, 10 nejnižší)
HOTLINE_PHONE_NUM 10 STRING   Provolba příslušného helpdeskového operátora.
HOTLINE_RING_SECONDS 10 STRING   Určuje délku vyzvánění operátorovi v sekundách
HOTLINE_VIEW 10 SELECT APPROACH_A, APPROACH_B, RECORDER Definuje, jaké záložky modulu Call Centrum má operátor přístupné
HOTLINE.SEATS 40 CLASS_DEF class_def::RightValueHotlineSeats Přístup k SIP účtu pro hotline.
INFRACORE.INFRACORE_GRAPH_LIST.ACTION.L 10 BOOL   CORE / Grafy zařízení / Změna velikosti grafů
INFRACORE.INFRACORE_GRAPH_LIST.ACTION.P 10 BOOL   CORE / Grafy zařízení / Změna ořezávání grafů
INFRACORE.INFRACORE_NODES_GRID.ACTION.N 10 BOOL   CORE / Zařízení páteřní infrastruktury / Odkaz na schéma síťových zařízení
INFRACORE.INFRACORE_NODES_GRID.ACTION.NEW_DX 10 BOOL   Vytvoření DX serveru
INFRASTRUCTURE_INTERFACE.EDIT 10 BOOL   INFRASTRUKTURA / Náhled po rozhraních / Rozhraní zařízení / Editace interface
INFRASTRUCTURE.INFRASTRUCTURE_GRAPH_GRAPHS.ACTION.L 10 BOOL   Změna velikosti grafů
INFRASTRUCTURE.INFRASTRUCTURE_GRAPH_GRAPHS.ACTION.PC 10 BOOL   Změna ořezávání grafů
INFRASTRUCTURE.INFRASTRUCTURE_INTERFACE_GRAPHS.ACTION.L 10 BOOL   Změna velikosti grafů
INFRASTRUCTURE.INFRASTRUCTURE_INTERFACE_GRAPHS.ACTION.P 10 BOOL   Změna ořezávání grafů
INFRASTRUCTURE.INFRASTRUCTURE_INTERFACE_GRID.ACTION.E 10 BOOL   Editace interface
INFRASTRUCTURE.INFRASTRUCTURE_INTERFACE_GRID.ACTION.INTFSOFF 10 BOOL   Vypnutí všech interface zařízení
INFRASTRUCTURE.INFRASTRUCTURE_NODES_GRID.ACTION.C 10 BOOL   Zobrazení nejvyšší úrovně infrastruktury lokace
INFRASTRUCTURE.INFRASTRUCTURE_NODES_GRID.ACTION.INTFSOFF 10 BOOL   Vypnutí všech interface zařízení
INFRASTRUCTURE.INFRASTRUCTURE_NODES_GRID.ACTION.MB 10 BOOL   Infrastruktura -> modul Monitoring - Vyfiltruje zařízení, která jsou v síti zapojena pod tímto infrastrukturním zařízením (BranchID).
INFRASTRUCTURE.INFRASTRUCTURE_NODES_GRID.ACTION.MN 10 BOOL   Infrastruktura -> modul Monitoring - Vyfiltruje nadřízený uzel tohoto zařízení.
INFRASTRUCTURE.INFRASTRUCTURE_NODES_GRID.ACTION.NETGRIDLINK 10 BOOL   Odkaz na schéma síťových zařízení / rozbalení provozovny
INFRASTRUCTURE.INFRASTRUCTURE_NODES_GRID.ACTION.NETPREMLINK 10 BOOL   Odkaz na provozovnu zařízení (pokud je přiřazena)
INFRASTRUCTURE.INFRASTRUCTURE_NODES_GRID.ACTION.O 10 BOOL   Online měření
INFRASTRUCTURE.INFRASTRUCTURE_NODES_GRID.ACTION.P 10 BOOL   Ping na IP adresu zařízení
INIT_MODULE 10 STRING   Právo označuje modul, který se má uživateli po přihlášení zobrazit (názvy modulů jsou v souborech jednotlivých modulů v proměnné $module_name)
INIT_VIEW 10 SELECT ACCOUNTANCY_BALANCE, ACCOUNTANCY_CHECKING_STATEMENT, ACCOUNTANCY_CLEARED_ADVANCE, ACCOUNTANCY_CLOSES, ACCOUNTANCY_CORRELATION, ACCOUNTANCY_DEBITS_INTERVALS, ACCOUNTANCY_GARANCE, ACCOUNTANCY_INSPECTION_REPORTS, ACCOUNTANCY_NON_ATTACHED, ACCOUNTANCY_PROVIDER, ACCOUNTANCY_REVENUES_SUMMARY, ACCOUNTANCY_SUMMARY_MONTHLY, ADMINS_AL, ADMINS_AR, ADMINS_RL, CC_MANAGEMENT_CALLS_STATISTICS, CC_MANAGEMENT_ONLINE_OPERATOR, CC_MANAGEMENT_OPERATOR_STATISTICS, CERTIFICATES_LIST, CHATSCRIPTS_CONSOLE, CHATSCRIPTS_HISTORY, CIBS_DOCUMENTS_CD, CIBS_DOCUMENTS_DB_TREE_TEST, CIBS_DOCUMENTS_EQ, DEBITS_INTERVALS, DEBITS_PRECEPT, DEBITS_USER, DOA_REQUEST, DOA_REQUEST, END_USER_AUTHREQUEST, END_USER_AUTHREQUEST_AUTHADD, END_USER_AUTHREQUEST_AUTHLIST, END_USER_BASIC, END_USER_BASIC_ACT_BILLING, END_USER_BASIC_BLKLIST, END_USER_BASIC_DEBITS, END_USER_BASIC_FLIST, END_USER_BASIC_INFOFORM, END_USER_BASIC_LLIST, END_USER_BASIC_SALDO_SUM, END_USER_BASIC_SHLIST, END_USER_BASIC_SLIST, END_USER_BASIC_SP_EDIT, END_USER_BASIC_UNICREDIT, END_USER_BASIC_USER_EDIT, END_USER_BASIC_USER_HISTORY, END_USER_BASIC_USRFORM, END_USER_BOARD, END_USER_CALL_LIST, END_USER_CALL_LIST_PER_DAY, END_USER_CALL_LIST_PER_NUMBER, END_USER_CONTACTS, END_USER_COST_DIST, END_USER_DATA, END_USER_DOA_REQUEST, END_USER_EDITOR_BLOCK, END_USER_GSM, END_USER_GSM_CALLS, END_USER_GSM_DATA, END_USER_GSM_OTHER, END_USER_GSM_SMS, END_USER_INFO, END_USER_LOGIN, END_USER_LOGIN_PREMISE, END_USER_LOGOUT, END_USER_LOGOUT, END_USER_NODES, END_USER_NODES_MANAGEMENT, END_USER_PAYMENTS, END_USER_PRINTPDF, END_USER_PROCESS, END_USER_PRODUCTS, END_USER_PROFILE, END_USER_RECCOMENT, END_USER_REGISTER, END_USER_REGISTER_USER, END_USER_SHOPPING_BASKET, END_USER_SHOPPING_ENQUIRY, END_USER_SHOPPING_OFFER, END_USER_SHOPPING_ORDER, END_USER_SMS, END_USER_USER, END_USER_USER_CONTACTS, END_USER_USER_DOCUMENTS, END_USER_USER_DOCUMENTS_1, END_USER_USER_DOCUMENTS_2, END_USER_USER_DOCUMENTS_3, END_USER_USER_DOCUMENTS_4, END_USER_USER_EDIT, END_USER_USER_PREMISES, END_USER_USER_PROTECTED_DATA, END_USER_USER_UC_FINANCE, END_USER_USER_UC_POINTS, END_USER_USER_UNICREDIT, END_USER_VOD, END_USER_VOICE, END_USER_W2P, END_USER_W2P_BASKET, END_USER_W2P_DEBITS, END_USER_W2P_GIFTS, END_USER_W2P_ORDERS, END_USER_W2P_UNICREDIT, END_USER_W2P_USER_EDIT, ENQUIRY_ENQUIRY, ENQUIRY_ENQUIRY_DETAIL, ERP_ERP, ERP_MLSEQ, GRAPHICS_GROUPS, GRAPHICS_PICTURES, GRAPHICS_TEMPLATES, GROUPS_ADDRESS_GROUP_ADDRESS, GROUPS_ADDRESS_WIZARD, GSM_OVERVIEW_CALLS, GSM_OVERVIEW_DATA, GSM_OVERVIEW_OTHER, GSM_OVERVIEW_OVERVIEW, GSM_OVERVIEW_SMS, HELPDESK_CALLCENTRE1, HELPDESK_CALLCENTRE2, HELPDESK_HINTS, HELPDESK_MISSED, HELPDESK_RECORDER, HELPDESK_REIMBURSEMENT_REG, HELPDESK_SALDO, INFRASTRUCTURE_INFRA_GRAPH, INFRASTRUCTURE_INFRA_INTF, LAST_NODES_ALL, LAST_NODES_BLK, LAST_NODES_CODE_TV, LAST_NODES_DATA, LAST_NODES_GRAPH, LAST_NODES_VOICE, LINKS_EXTERNAL, MAINTENANCE_JOBS_CAL, MAINTENANCE_JOBS_CAPAC, MAINTENANCE_JOBS_CAPACITY_CAL, MAINTENANCE_JOBS_MAIN, MAINTENANCE_MHL, MAINTENANCE_ML, MAINTENANCE_MLC, MAINTENANCE_MLSS, MAINTENANCE_MLSV, MAINTENANCE_MS, MAINTENANCE_MS_NEW, MAINTENANCE_SETTING_CAP_CAL, MAINTENANCE_SETTING_CAP_LIST, MAINTENANCE_SETTING_CHART, MAINTENANCE_SETTING_MLM_PLAN, MAINTENANCE_SETTING_MLM_USE, MAINTENANCE_SETTING_MSET, MAINTENANCE_SETTING_MTTSET, MAINTENANCE_SETTING_SETTINGS, MAINTENANCE_SETTING_SLA, MAINTENANCE_STATISTICS_PARAMS, NETEVENTS_AHISTORY, NETEVENTS_EVENTS, NETEVENTS_FILTERS, NETEVENTS_LOG, NETEVENTS_TRIGGERS, NETEVENTS_WALLBOARD, NETWORK_BACKUP, NETWORK_COMMON, NETWORK_GRAPH, NETWORK_INTERFACE, NETWORK_MAP, NETWORK_SHAPING, NODES_LIST_COMMON, NODES_LIST_HOTSPOT, NODES_LIST_IP_ADDRESS, OFFER_OL, OFFER_STATISTICS_OL, OPERATOR_STATISTICS_MAIN, ORDERS_ORD, ORDERS_STATISTICS_ORD, PAYMENTS_BANK_IMPORT, PAYMENTS_CARD, PAYMENTS_CREDIT, PAYMENTS_DETAIL, PAYMENTS_EET, PAYMENTS_MATCH, PAYMENTS_SETUP, PHONE_NUMBERS_NUMBERS, PHONE_NUMBERS_PHONE_BOOK, PREMISES_COMMON, PREMISES_PARAMETERS, PRICE_DECIMAL_PRECISION_CONTRACTS, PRICE_DECIMAL_PRECISION_EXPORTS, PROTECTED_DATA_PD_CONSENT, PROTECTED_DATA_PD_DEFCAT, RETURNED_MONEY_CONTRACTS, RETURNED_MONEY_EXPORTS, RETURNED_MONEY_MONEY, SEARCH_SEARCH_RESULTS_TAB, SEARCH_SEARCH_TAB, SERVICES_CALCULATION, SERVICES_CAT, SERVICES_DELIVERY, SERVICES_DISCOUNTS_MAIN, SERVICES_DISCOUNTS_MOTIVATION, SERVICES_DISCOUNTS_SD_GROUPS, SERVICES_MAIN, SERVICES_MONTHLY_STAT_MON_ASSIGNMENTS, SERVICES_MONTHLY_STAT_MON_SALDO, SERVICES_MONTHLY_STAT_USER_OVERVIEW_SALDO, SERVICES_PRICE, SERVICES_SET, SERVICES_TARIF, SERVICES_TVPROG, SIPO_CONTRACTS, SIPO_EXPORTS, SMS_MAIN, STATISTICS_ACTIVE_CUSTOMERS, STATISTICS_ACTIVE_CUSTOMERS_GROUPS, STATISTICS_ACTIVE_NODES, STATISTICS_ACTIVE_SERVICES, STATISTICS_ACTIVE_SERVICES_GROUPS, STATISTICS_COMMON, STATISTICS_CP_GROUPS, STATISTICS_ENERGY, STATISTICS_ENTRANCE_CARDS, STATISTICS_SERVICES_DATES, STATISTICS_SERVICES_TVPROGS, TAX_DOCUMENTS_TAX_DOC, TEMPLATES_TEMPLATES_AUTOSELECT, TEMPLATES_TEMPLATES_LIST, TIMETRACKING_ACTIVITIES_LIST, TIMETRACKING_TT_ACTIVITIES, TIMETRACKING_TT_PROCESS_OVERVIEW, TIMETRACKING_TT_SOURCES_OVERVIEW, TIMETRACKING_TT_USERS_OVERVIEW, TIMETRACKING_TT_WORKS_OVERVIEW, TIMETRACKING_WORK_CALENDAR, TRANSPORT_TRANSPORT_AREA, TRANSPORT_TRANSPORT_CLOSURE, TRANSPORT_TRANSPORT_EXPEDICE, TVPROG_GROUPS, TVPROG_MAIN, TVPROG_STATISTICS_TV, UNICREDIT_GIFTS, UNICREDIT_UNICREDIT, USERS_COMMON, USERS_DATA_STAT_FUP_DATA, USERS_DATA_STAT_GENERAL_DATA, USERS_PARAMETERS, USERS_PARAMETERS, USER_DETAIL_ASSIGNMENTS, USER_DETAIL_COMMON, USER_DETAIL_DATA, USER_DETAIL_GSM, USER_DETAIL_PARAMS, USER_DETAIL_PAYMENTS, USER_DETAIL_SALDO, USER_DETAIL_UNICREDIT, USER_DETAIL_VOD, USER_DETAIL_VOICE, USER_INFO_MESSAGES, USER_INFO_TEMPLATES, USER_PARAMS_PP, USER_PARAMS_UP, VIDEO_ON_DEMAND_MAIN, VOICE_OVERVIEW_ACTIVE_CALLS, VOICE_OVERVIEW_CALLS, VOTO_DISTRIBUTION_COSTS, VOTO_DISTRIBUTION_EXPORT, VOTO_DISTRIBUTION_HEAD, VOTO_DISTRIBUTION_METERS, VOTO_DISTRIBUTION_RESULTS, VOTO_DISTRIBUTION_USERS, VOTO_EVIDENCE_MANAGERS, VOTO_EVIDENCE_METERS, VOTO_EVIDENCE_PROVIDERS, VOTO_EVIDENCE_STAT, VOTO_EVIDENCE_UNITS, VOTO_EVIDENCE_VE_SEARCH, VOTO_EVIDENCE_VMETERS, WAREHOUSE_LIST, WAREHOUSE_LIST_ADMIN, WAREHOUSE_LIST_ITEMS, WAREHOUSE_LIST_PRODS, WAREHOUSE_LIST_STATS, WIZARD_UDS_REIMBURSEMENT_REG, WIZARD_UDS_SALDO, WIZARD_UDS_WIZARD Iniciální záložka
INVOICE_LIST.STORNO 10 BOOL   FAKTURY / Seznam faktur / Storno faktury'FAKTURY / Seznam faktur / Storno všech vyfiltrovaných faktur
INVOICE_LIST.USER_DETAIL 10 BOOL   FAKTURY / SEZNAM DOKLADŮ / Modul zákazníci - zákazník, kterého se týká tento doklad
INVOICE_PROFORMA_INCLUDING_PAYMENTS 10 BOOL   Určuje, zda jsou Výzvy k úhradě generovány i v případě, že zbývá uhradit 0
INVOICES.INVOICE_LIST.ACTION.AC 10 BOOL   Modul DOKLADY // Seznam dokladů / Vytvoření zápočtu na opravný daňový doklad.
INVOICES.INVOICE_LIST.ACTION.C 10 BOOL   Modul Doklady / Modul expedice dokumentů - expedice tohoto dokladu
INVOICES.INVOICE_LIST.ACTION.CC 10 BOOL   Modul DOKLADY // Seznam dokladů / Vytvoření opravného daňového dokladu.
INVOICES.INVOICE_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Doklady / Editace dokladu
INVOICES.INVOICE_LIST.ACTION.GENERATE 10 BOOL   Generování dokladů
INVOICES.INVOICE_LIST.ACTION.MAKE_CASH_PAYMENT 10 BOOL   Vytvořit platbu v hotovosti z položek vybraného dokladu
INVOICES.INVOICE_LIST.ACTION.O 10 BOOL   Modul Doklady / Modul objednávky - objednávky vztahující se k dokladu
INVOICES.INVOICE_LIST.ACTION.PP 10 BOOL   Modul Doklady / Modul Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
INVOICES.INVOICE_LIST.ACTION.PRINT 10 BOOL   Tisk dokladu
INVOICES.INVOICE_LIST.ACTION.PRINT_ALL 10 BOOL   Tisk všech vyfiltrovaných dokladů
INVOICES.INVOICE_LIST.ACTION.STORNO 10 BOOL   Storno dokladu
INVOICES.INVOICE_LIST.ACTION.STORNO_ALL 10 BOOL   Storno všech vyfiltrovaných dokladů
INVOICES.INVOICE_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Modul Doklady / Otevřít kartu zákazníka
JOBS_LIST.SET_UP 10 BOOL   PRACOVNÍ MÍSTA / Pracovní místa / Potvrdit nahlášení na úřad práce
JOBS.JOBS_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání pracovního místa
JOBS.JOBS_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace pracovního místa
JOBS.JOBS_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Přidání pracovního místa
JOBS.JOBS_LIST.ACTION.SET_ADD 10 BOOL   Potvrdit znovupřijetí pracovního místa
JOBS.JOBS_LIST.ACTION.SET_FULL 10 BOOL   Potvrdit obsazení pracovního místa
JOBS.JOBS_LIST.ACTION.SET_UP 10 BOOL   Potvrdit nahlášení na úřad práce
JOBS.JOBS_PREMISES_LIST.ACTION.D 10 BOOL   Přesun všech vybraných adresních míst z této oblasti do jiné
LAST_NODES.LAST_NODES_GRAPH_LIST.ACTION.I 10 BOOL   Ping na IP adresu zařízení
LAST_NODES.LAST_NODES_GRAPH_LIST.ACTION.L 10 BOOL   Změna velikosti grafů
LAST_NODES.LAST_NODES_GRAPH_LIST.ACTION.O 10 BOOL   Online měření
LAST_NODES.LAST_NODES_GRAPH_LIST.ACTION.P 10 BOOL   Změna ořezávání grafů
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.ATTACH 10 BOOL   Zrušení přiřazení / přiřazení zařízení k zákazníkovi a jeho službám
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.CHANGE_NODE 10 BOOL   Výměna zařízení
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.CHANGE_PARAMS 10 BOOL   Hromadná změna parametrů zařízení
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.EXPORT_UNITS 10 BOOL   Export jednotek včetně adres ve formátu csv
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.GENERATE_UNITS 10 BOOL   Generování jednotek na adresách
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.IMPORT_STB_KEYS 10 BOOL   Import STB a párovacích klíčů
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.IMPORT_UNITS 10 BOOL   Import/editace jednotek na adresách
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.M 10 BOOL   Modul monitoring - monitoring vybraného zařízení
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.N 10 BOOL   Odkaz na schéma síťových zařízení
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.NODE_DELETE 10 BOOL   Smazat zařízení
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.NODE_EDIT 10 BOOL   Editovat zařízení
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.NODE_INSERT 10 BOOL   Vložení zařízení
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.NODE_NOTE 10 BOOL   Poznámka k zařízení
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.NODE_RECONNECT 10 BOOL   Přesunout zařízení pod jiný nadřazený uzel
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.O 10 BOOL   Online měření
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.OPERATION_CREATE_IN 10 BOOL   Naskladnění všech vyfiltrovaných zařízení
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.P 10 BOOL   Ping na IP adresu zařízení
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.STBP 10 BOOL   Modul Koncová zařízení -> akce Opakované odeslání požadavku na spárování SetTopBoxu
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.U 10 BOOL   Modul zákazníci - zákazníci, kteří mají přiřazeno toto zařízení
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.UGR 10 BOOL   Koncová zařízení / Seznam koncových zařízení / Generování jednotek z počtů bytů RUIAN
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.UPDATE 10 BOOL   Aktualizace parametrů vybraného zařízení
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.UPDATE_ALL 10 BOOL   Aktualizace parametrů všech vyfiltrovaných zařízení
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.WH 10 BOOL   Modul sklady - vyhledat zařízení
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.WIZARD_UDS 10 BOOL   Modul wizard - operace se zákazníkem a jednotkami
LAST_NODES.USER_NODES.ACTION.WO 10 BOOL   Modul skladových pohybů - podrobnosti o pohybech zařízení
LINK_VIEW 10 STRING   Zobrazování externích odkazů
LINKS_EXTERNAL.CREATE 10 BOOL   Externí odkazy / Přidání externího odkazu
LINKS_EXTERNAL.DELETE 10 BOOL   Externí odkazy / Odebrání externího odkazu
LINKS_EXTERNAL.EDIT 10 BOOL   Externí odkazy / Editace externího odkazu
LINKS_EXTERNAL.LINKS_EXTERNAL_TABLE.ACTION.CREATE 10 BOOL   Vytvořit nový odkaz
LINKS_EXTERNAL.LINKS_EXTERNAL_TABLE.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazat externí odkaz
LINKS_EXTERNAL.LINKS_EXTERNAL_TABLE.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editovat externí odkaz
LOCATION_ALERTING.DEBIT 10 STRING   HLEDÁNÍ / Zadání pro vyhledávání / Problémy v lokaci / Pokud je celková pohledávka v lokaci vyšší než hodnota, zobrazí se v tabulce záznam
LOCATION_ALERTING.FREENODES 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání pro vyhledávání / Problémy v lokaci / Pokud jsou v lokaci nějaká nepřiřazená koncová zařízení, zobrazí záznam
LOCATION_ALERTING.NOEXPEDINVOICE 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání vyhledávání / Problémy v lokaci / Zobrazí se, pokud jsou v lokaci nevyexpedované a nestornované výzvy faktury
LOCATION_ALERTING.OPENMAINTENANCE 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání pro vyhledávání / Problémy v lokaci / Pokud jsou v lokaci nějaké nedokončené servisní procesy, zobrazí záznam
LOCATION_ALERTING.OVERPAY 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání pro vyhledávání / Problémy v lokaci / Pokud je v lokaci přeplatek, zobrazí záznam
LOGOUT.HIDE 10 BOOL   Skrýt tlačítko pro odhlášení ze systému
MAIN_LOG.MAIN_SERVICES_HISTORY_LIST.ACTION.D 10 BOOL   UDÁLOSTI / Seznam všech událostí u produktů/služeb a zákazníků / Otevřít kartu zákazníka (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)
MAIN_LOG.MAIN_SERVICES_HISTORY_LIST.ACTION.OPEN 10 BOOL   UDÁLOSTI / Seznam všech událostí u produktů/služeb a zákazníků / Přechod na objekt, na který událost ukazuje (dostupné pouze u událostí Expedice dokumentů, Servisní zásah, Smluvní dokument, Upomínka a Změna parametrů zařízení) (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)
MAIN_LOG.MAIN_SERVICES_HISTORY_LIST.ACTION.SHOW 10 BOOL   UDÁLOSTI / Seznam všech událostí u produktů/služeb a zákazníků / Otevření (tisk) dokumentu (dostupné pouze u událostí Dokument, Expedice dokumentu, Odeslání přílohy e-mailem, Smlouva a Smluvní dokument)
MAINENANCE_JOBS_ALERT_RESENT 10 BOOL   Opětovné odeslání do provisioningu
MAINTENANCE_APL_LIST.DELETE.DIRECT 10 BOOL   Procesy / Odebrání procesní oblasti bez dotazování
MAINTENANCE_CALENDAR_PERSONAL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení viditelnosti tabulky Můj kalendář na záložce DashBoard v modulu PROCESY.
MAINTENANCE_CAN_CANCEL_PROCESS_JOBS 10 BOOL   ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Ukončení procesu se zrušením všech úkolů
MAINTENANCE_CHECK_GROUP_MEMBERSHIP 10 BOOL   Omezuje uživatele na práci pouze se skupinami techniků, jejichž je členem
MAINTENANCE_DEFAULT_PLANNING_POLICY 10 SELECT TIMEBLOCK, TIMEBLOCK_RANGE ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků - Výchozí plánování úkolu do kalendáře pro daný zdroj
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_DO_FINISH 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_DO_START_SOLVING 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_FINISH_TIME 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_INFO_EMAIL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_NOTE_NEW 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_PRE_FINISH_DATE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_SEND_INFO 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_SERMAN_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_SG_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_SOLVING_TIME 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_JOBS_CAPACITY.DELETE 10 BOOL   ÚKOLY/Kapacity/Smazání
MAINTENANCE_JOBS_CAPACITY.EDIT 10 BOOL   ÚKOLY/Kapacity/Editace
MAINTENANCE_JOBS_CAPACITY.INSERT 10 BOOL   ÚKOLY / Kapacity/Vkládání
MAINTENANCE_JOBS_CHANGE_SUBSTATE 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction PROCESY / Změna stavu procesu
MAINTENANCE_JOBS_CHANGE_TASK_TYPE 10 BOOL   Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Změna typu procesu
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_CANCEL 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Pouze zrušeno
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_CANCEL_FINISH 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Zrušeno s ukončením procesu
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_DONE 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Pouze provedeno
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_DONE_FINISH 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Provedeno s ukončením procesu
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_DONE_RESCHEDULE 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Provedeno s přeplánováním
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_DONE_TRANSFER 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Provedeno s předáním procesu
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_EDIT 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Změna názvu
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_IGNORE_GROUPS 10 BOOL   Systém nevyžaduje pro editaci úkolu být v dané servisní skupině
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_RESCHEDULE 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Zrušeno s přeplánováním
MAINTENANCE_JOBS_EDIT.SCHEDULE 10 BOOL   ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků - Naplánování termínu úkolu, přiřazení zdroje
MAINTENANCE_JOBS_FINISH_JOB_STATE 10 SELECT NONE, DONE, CANCELED Právo umožňuje manipulovat s neuzavřenými úkoly při zvolení akce 'Úkol proveden s dokončením procesu'
MAINTENANCE_JOBS_IGNORE_ML_SOLVING_TIME 10 BOOL   Umožňuje naplánovat úkol před začátek procesu
MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.CALENDAR 10 BOOL   ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Zobrazení události v kalendáři
MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.EDIT 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu, možnost provedení všech povolených operací s úkolem
MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.INSERT 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Vložení nového úkolu
MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.PRINT_ALL 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Hromadný tisk úkolů
MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.PRINT_DOCUMENTS 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Hromadný tisk přidružených dokumentů
MAINTENANCE_JOBS.ATTENDEE.SMS 10 BOOL   Procesy / Kalendář / Posílání SMS účastníku schůzky
MAINTENANCE_JOBS.EDIT.ACTION_DEFAULT 10 STRING   Výchozí hodnota akce při editaci úkolu.
MAINTENANCE_JOBS.EDIT.FINISH.PREDETERMINED 10 BOOL   Umožní ukončit úkol před jeho plánovaným termínem.
MAINTENANCE_JOBS.EDIT.ML_PARAMS 10 BOOL   Povoluje při editaci úkolu modifikovat parametry procesu, jemuž je úkol přiřazen
MAINTENANCE_JOBS.EDIT.RESCHEDULE.REASSIGN 10 SELECT NONE, GROUP, ALL Možnost při přeplánování úkolu jej zadat jinému technikovi (NONE: nelze, GROUP: pouze v rámci skupiny, ALL: komukoli)
MAINTENANCE_JOBS.INSERT.ML_PARAMS 10 BOOL   Povoluje při založení úkolu modifikovat parametry procesu, jemuž je úkol přiřazen
MAINTENANCE_JOBS.INSERT.SG_CHANGE 10 BOOL   ÚKOLY / Úkoly / Úkoly zdrojů / Vložení nového úkolu - možnost změnit skupinu procesu při vložení úkolu
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_CALENDAR_Y.ACTION.MJC_REFRESH 10 BOOL   ÚKOLY / Úkoly / Kalendář kapacit / Aktualizace kalendáře
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_CALENDAR.ACTION.MJC_REFRESH 10 BOOL   ÚKOLY / Úkoly / Kalenář úkolů / Aktualizace kalendáře
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_CAPACITY.ACTION.DELETE 10 BOOL   ÚKOLY / Kapacity / Kapacita / Smazání kapacity
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_CAPACITY.ACTION.EDIT 10 BOOL   ÚKOLY / Kapacity / Kapacita / Editace kapacity
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_CAPACITY.ACTION.INSERT 10 BOOL   ÚKOLY / Kapacity / Kapacita / Vložení kapacity
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.ACTION.DEBITS 10 BOOL   ÚKOLY / Úkoly / Úkoly zdrojů / Modul pohledávek – vyfiltrování zákazníků zahrnutých u procesu a nastavení filtru ID procesu a Název procesu
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   ÚKOLY / Úkoly / Úkoly zdrojů / Editace úkolu, možnost provedení všech povolených operací s úkolem
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.ACTION.EDIT_ATTACHMENTS 10 BOOL   ÚKOLY / Úkoly / Úkoly zdrojů / Editace přílohy procesů
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.ACTION.EDIT_MULTIPLE_SELECTED 10 BOOL   ÚKOLY / Úkoly / Úkoly zdrojů / Hromadná editace vybraných úkolů
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.ACTION.EDIT_SUBSTATE_MULTI 10 BOOL   ÚKOLY / Úkoly / Úkoly zdrojů / Hromadná změna stavu procesu (u všech vyfiltrovaných úkolů)
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   ÚKOLY / Úkoly / Úkoly zdrojů / Vložení nového úkolu
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.ACTION.MAINTENANCE 10 BOOL   ÚKOLY / Úkoly / Úkoly zdrojů / Zobrazení detailu procesu v modulu procesů (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.ACTION.PORTAX_SEND 10 BOOL   ÚKOLY / Úkoly / Úkoly zdrojů / Odeslání úkolu do portaxu po změně konfigurace služby/jednotky (pro všechny vyfiltrované úkoly)
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.ACTION.PRINT_ALL 10 BOOL   ÚKOLY / Úkoly / Úkoly zdrojů / Tisk přehledu úkolů
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.ACTION.PRINT_DOCUMENTS_SELECTED 10 BOOL   ÚKOLY / Úkoly / Úkoly zdrojů / Detailní tisk úkolů s přidruženými dokumenty pro vybrané úkoly
MAINTENANCE_JOBS.MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.ACTION.WIZARD_UDS 10 BOOL   ÚKOLY / Úkoly / Úkoly zdrojů / Modul wizard - operace se zákazníkem a jednotkami (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)
MAINTENANCE_JOBS.NO_PROCESS.EDIT_OTHERS 10 BOOL   Umožňuje plánovat a editovat úkoly bez procesu i pro cizí zdroje
MAINTENANCE_JOBS.REAL_DATETIME_IN_FUTURE 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Úkoly techniků / Editace úkolu - umožní zadat datum "Provedeno" i do budoucnosti (hodnota je identifikátor stavu)
MAINTENANCE_JOBS.SEND_SMS 10 BOOL   ÚKOLY / Seznam úkolů / Zaslání SMS při vložení nového úkolu
MAINTENANCE_LIST_PERSONAL.ADD_NEW_TABLE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost tlačítka pro přidání objektu na dashboard procesů
MAINTENANCE_LIST_TRANSFER 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Předat servisní proces k řešení přímo jinému technikovi
MAINTENANCE_LIST.ACTION_ADD_NOTE 10 BOOL   PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Přidat poznámku k servisnímu procesu
MAINTENANCE_LIST.ACTION_ATTACH_SERMAN 10 BOOL   PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Převzít servisní proces k řešení přímo vámi.
MAINTENANCE_LIST.ACTION_FINISH 10 BOOL   PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Dokončení servisního procesu
MAINTENANCE_LIST.ASSIGN 10 BOOL   Procesy - Přiřazování standardních procesů k hromadným
MAINTENANCE_LIST.CHANGE_TYPE 10 BOOL   Procesy - Právo na změnu typu procesu (standardní / hromadný)
MAINTENANCE_LIST.CREATE_BY_OPERATOR 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MTT_Restriction PROCESY / Procesy / Seznam procesů / Vložení nového procesu (zobrazování typů procesů): Typ procesu se nezobrazuje, pokud není nastaveno MAINTENANCE_LIST.CREATE_BY_OPERATOR na shodný typ procesu jako je u nastaveného práva MAINTENANCE_LIST.INSERT (slouží pro případy, kde proces vzniká dle automatizace a uživatel by neměl mít možnost založit proces ručně). Typ procesu se zobrazuje, ale systém oznámí chybu, pokud je nastaveno MAINTENANCE_LIST.CREATE_BY_OPERATOR na typ procesu, který není nastaven u práva MAINTENANCE_LIST.INSERT (chybná konfigurace práv).
MAINTENANCE_LIST.DISALLOW_JOB.DAY 10 SELECT NONE, `TODAY`, NBD PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Vložení nového procesu - Omezení plánování úkolu kalendářem. NONE - bez omezení, TODAY - nelze plánovat na dnes, NBD - plánuje se na druhý následující pracovní den s tím, že jako první je možno započítat i den aktuální. Volbu NBD lze zároveň ještě upřesnit právem MAINTENANCE_LIST.DISALLOW_JOB.LIMIT
MAINTENANCE_LIST.DISALLOW_JOB.LIMIT 10 STRING   Doplňkové právo pro MAINTENANCE_LIST.DISALLOW_JOB.DAY s hodnotou NBD. Určuje hodinu dne, po které je zakázáno plánování úkolu na následující pracovní den. Pokud není vyplněno, použije se 00:00. Před touto hodinou je plánování na další pracovní den povoleno. Formát času je HH:MM.
MAINTENANCE_LIST.EDIT 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Editace procesu, možnost provedení všech povolených operací s procesem
MAINTENANCE_LIST.EDIT.ADD_USER 10 BOOL   Přidat zákazníka k započatému procesu.
MAINTENANCE_LIST.EDIT.SERMAN_BY_PB 10 BOOL   Automatické doplnění servisního technika k procesu z kalendáře.
MAINTENANCE_LIST.EDIT.SG_BY_PB 10 BOOL   Automatické doplnění skupiny zdrojů k procesu z kalendáře.
MAINTENANCE_LIST.INSERT 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MTT_Restriction PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Vložení nového procesu
MAINTENANCE_LIST.INSERT_MULTI 10 BOOL   Procesy - Přidávání hromadných servisních procesů
MAINTENANCE_LIST.INSERT.TYPE_PRESET 10 BOOL   PROCESY / Procesy / Seznam procesů / Předvyplnění typu procesu v dialogu na založení procesu dle hodnoty filtru "Typ procesu" z tabulky Seznam procesů
MAINTENANCE_LIST.MAINTENANCE_JOBS 10 BOOL   PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Modul plánování práce - všechny úkoly k danému procesu
MAINTENANCE_LIST.NAME.EDIT 10 BOOL   Procesy - Právo na editaci názvu servisního procesu
MAINTENANCE_LIST.PRINT 10 BOOL   PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Tisk
MAINTENANCE_LIST.SEND_MAILS 10 BOOL   Modul Procesy -> Seznam procesů -> Odeslání mailu nebo SMS zákazníkovi přiřazenému k vybranému procesu
MAINTENANCE_LIST.SUPER_EDIT 10 BOOL   Umožňuje posun procesu do libovolného stavu a editaci jakéhokoliv parametru bez ohledu na nastavené restrikce.
MAINTENANCE_LIST.USER_DETAIL 10 BOOL   PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Otevřít kartu zákazníka
MAINTENANCE_LIST.USERS 10 BOOL   PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Modul zákazníci - zákazník, kterého se týká tento proces
MAINTENANCE_LIST.VIEW 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction Umožňuje zobrazení procesu, jak v tabulkách, tak otevření samotné karty procesu.
MAINTENANCE_SETTING.CAPACITY_CALENDAR.ACTION.MJC_REFRESH 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Kalendář kapacit / Aktualizace
MAINTENANCE_SETTING.CAPACITY_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Kapacity / Smazání kapacity
MAINTENANCE_SETTING.CAPACITY_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Kapacity / Editace kapacity
MAINTENANCE_SETTING.CAPACITY_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Kapacity / Přidání kapacity
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_APL_LIST.ACTION.APL_DELETE 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Skupiny / Odebrání procesní oblasti
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_APL_LIST.ACTION.APL_INSERT 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Skupiny / Přidání procesní oblasti
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_LIST_CONFIG_BUTTONS.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul procesy -> Stavy a parametry -> Tlačítka: Smazání tlačítka
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_LIST_CONFIG_BUTTONS.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul procesy -> Stavy a parametry -> Tlačítka: Editace tlačítka
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_LIST_CONFIG_BUTTONS.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul procesy -> Stavy a parametry -> Tlačítka: Vložení nového tlačítka
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_LIST_CONFIG_MTT_SELECT.ACTION.EDIT_EXAMPLE 10 BOOL   Modul Nastavení procesů -> Stavy a parametry -> Editace popisu
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_LIST_CONFIG_PARAMS_GROUPS.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul procesy -> Stavy a parametry -> Skupiny parametrů: Smazání skupiny parametrů
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_LIST_CONFIG_PARAMS_GROUPS.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul procesy -> Stavy a parametry -> Skupiny parametrů: Editace skupiny parametrů
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_LIST_CONFIG_PARAMS_GROUPS.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul procesy -> Stavy a parametry -> Skupiny parametrů: Vložení nové skupiny parametrů
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_LIST_CONFIG_PARAMS.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul procesy -> Stavy a parametry -> Parametry: Smazání parametru
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_LIST_CONFIG_PARAMS.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul procesy -> Stavy a parametry -> Parametry: Editace parametru
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_LIST_CONFIG_PARAMS.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul procesy -> Stavy a parametry -> Parametry: Vložení nového parametru
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SETTING_DIAGRAM.ACTION.SHOW_TRANSITION_NAME 10 BOOL   Modul nastavení procesů -> Stavy a přechody -> Zobrazit / skrýt jména přechodů
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SETTING_DIAGRAM.ACTION.STATE_CREATE 10 BOOL   Modul nastavení procesů -> Stavy a přechody -> Vložení nového stavu
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SETTING_DIAGRAM.ACTION.TRANSITION_CREATE 10 BOOL   Modul nastavení procesů -> Stavy a přechody -> Vložení nového přechodu
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SG_LIST.ACTION.E 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Skupiny / Seznam pracovních skupin / Editace skupiny
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SG_LIST.ACTION.I 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Skupiny / Seznam pracovních skupin / Přidání skupiny
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SG_LIST.ACTION.S 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Skupiny / Seznam pracovních skupin / Smazání skupiny
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SGL_LIST.ACTION.I 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Skupiny / Obchodní lokace / Přidání obchodní lokace
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SGL_LIST.ACTION.S 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Skupiny / Obchodní lokace / Odebrání lokace
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SGM_LIST.ACTION.D 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Skupiny / Členové skupiny zdrojů / Odebrání zdroje
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SGM_LIST.ACTION.I 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Skupiny / Členové skupiny zdrojů / Přidání zdroje
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SLA_ALL.ACTION.CREATE 10 BOOL   Nastavení procesů / Priorita / Vytvoření nového pravidla priority
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SLA_ALL.ACTION.DELETE 10 BOOL   Nastavení procesů / Priorita / Smazání pravidla priority
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SLA_ALL.ACTION.EDIT 10 BOOL   Nastavení procesů / Priorita / Editace pravidla priority
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SLA_LIST.ACTION.CREATE 10 BOOL   Nastavení procesů / Typy / Pravidla priority / Vytvoření pravidla priority
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SLA_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Nastavení procesů / Type / Pravidla priority / Smazání definice priority
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_SLA_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Nastavení procesů / Typy / Pravidla priority / Editace definice priority
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_TASK_TYPES_DETAIL.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Nastavení procesů -> Typy -> Detaily typu procesu -> Odebrání detailu typu procesu
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_TASK_TYPES_DETAIL.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Nastavení procesů -> Typy -> Detaily typu procesu -> Editace detailu typu procesu
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_TASK_TYPES_DETAIL.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Nastavení procesů -> Typy -> Detaily typu procesu -> Přidání detailu typu procesu
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_TASK_TYPES_ESCALATION.ACTION.CREATE 10 BOOL   Nastavení procesů / Typy / Eskalace procesu / Vytvoření definice eskalace procesu
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_TASK_TYPES_ESCALATION.ACTION.DELETE 10 BOOL   Nastavení procesů / Type / Eskalace procesu / Smazání definice eskalace procesu
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_TASK_TYPES_ESCALATION.ACTION.EDIT 10 BOOL   Nastavení procesů / Typy / Eskalace procesu / Editace definice eskalace procesu
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_TASK_TYPES.ACTION.CREATE 10 BOOL   Nastavení procesů / Typy / Vytvoření nového typu procesů.
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_TASK_TYPES.ACTION.DELETE 10 BOOL   Nastavení procesů / Typy / Smazání typu procesů.
MAINTENANCE_SETTING.MAINTENANCE_TASK_TYPES.ACTION.EDIT 10 BOOL   Nastavení procesů / Typy / Editace typu procesů.
MAINTENANCE_SETTING.TASK_TYPE.CREATE 10 BOOL   Nastavení procesů / Typy / Vytvoření nového typu procesů.
MAINTENANCE_SETTING.TASK_TYPE.DELETE 10 BOOL   Nastavení procesů / Typy / Smazání typu procesů.
MAINTENANCE_SETTING.TASK_TYPE.EDIT 10 BOOL   Nastavení procesů / Typy / Editace typu procesů.
MAINTENANCE_SETTING.TASK_TYPES_OPTIONS.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Typy / Volby k typu procesu / Odebrání volby od typu procesu (akční tlačítko)
MAINTENANCE_SETTING.TASK_TYPES_OPTIONS.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Typy / Volby k typu procesu / Editace volby u typu procesu (akční tlačítko)
MAINTENANCE_SETTING.TASK_TYPES_OPTIONS.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Nastavení procesů / Typy / Volby k typu procesu / Přidání volby k typu procesu (akční tlačítko)
MAINTENANCE_SG_LIST_SV 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení viditelnosti tabulky Statistiky dle skupin na záložce DashBoard v modulu PROCESY.
MAINTENANCE_SOURCE 10 LOCID   Zdroj pro procesy v dané lokaci
MAINTENANCE_SOURCE_HIDDEN 10 BOOL   Zdroj je v plánovacím kalendáři skrytý - není zobrazen jeho sloupec
MAINTENANCE_STATISTICS_PARAMS.ADD_NEW_TABLE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost tlačítka pro přidání objektu ve statistice procesů
MAINTENANCE_SUBSTATE 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction Definuje právo na daný stav procesu
MAINTENANCE_TASK.ATTACHMENT.ADD 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction PROCESY / Servisní procesy / Přidání přílohy
MAINTENANCE_TASK.ATTACHMENT.DELETE 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction PROCESY / Servisní procesy / Smazání přílohy
MAINTENANCE_TASK.ATTACHMENT.EDIT 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MSS_MTT_Restriction PROCESY / Servisní procesy / Úprava přílohy
MAINTENANCE_TASK.MATERIAL.SET 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MS_Restriction Právo na změnu materiálu u procesu. Definuje stav procesu, ve kterém lze s materiály manipulovat.
MAINTENANCE_TASK.NOTIFY.BOTH 10 BOOL   Zaslání emailu při vytvoření/editaci procesu jak skupině tak technikovi
MAINTENANCE_TASK.SERVICES.SET 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_MS_Restriction Právo na změnu skladby služeb (produktů) u procesu. Definuje stav procesu, ve kterém lze se službami manipulovat.
MAINTENANCE_TASK.SERVICES.SET.ADDPARAMS 10 BOOL   Přiřazení produktu (ERP) k procesu - přidat hodnoty jednotlivých parametrů do popisu procesu.
MAINTENANCE.BUTTONS_DEF.DELETE 10 BOOL   Smazání definice tlačítka
MAINTENANCE.BUTTONS_DEF.EDIT 10 BOOL   Editace definice tlačítka
MAINTENANCE.BUTTONS_DEF.INSERT 10 BOOL   Vložení nové definice tlačítka
MAINTENANCE.EVENT.WIZARD_UDS.STATEFILTER 10 STRING   Nastavuje filtr Průběh procesu v modulu Procesy po přeskoku z Wizardu. Hodnoty jsou ve formátu value:logic. value je id stavu procesu (ALL = Vše, 01 = Nahlášeno, 02 = Probíhá, 03 = Vyřešeno, 04 = Potvrzeno) a logic je logický výraz (equal = rovná se, nequal = nerovná se). Příklad "03:nequal"
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.ATTACHMENT 10 BOOL   Přidání přílohy k procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.CHANGE_STATE_SLEEP_WAKE 10 BOOL   Editace úkolu, možnost provedení všech povolených operací s úkolem
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.CIBS_DOCUMENTS 10 BOOL   Modul expedice - expedice dokumentů a zpráv k tomuto zakazníkovi
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.DEBITS 10 BOOL   Modul pohledávek – vyfiltrování zákazníků zahrnutých u procesu a nastavení filtru "ID procesu" a "Název procesu"
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.DOWNLOAD_ATTACHMENT 10 BOOL   Hromadné stažení příloh procesu (u všech vyfiltrovaných procesů)
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace procesu, možnost provedení všech povolených operací s procesem
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.EDIT_SUBSTATE_MULTI 10 BOOL   Hromadná změna stavu procesu (u všech vyfiltrovaných procesů)
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.FILTERDT 10 BOOL   Modul dispečerské tabule - všechny záznamy, které souvisí s vybraným hromadným procesem
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.INSERT 10 BOOL   Založení procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.INSERT_BOUND 10 BOOL   Vložení nového navázaného procesu ke všem vyfiltrovaným procesům
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.INSERTDT 10 BOOL   Vytvořit záznam do dispečerské tabule.
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.INVOICES 10 BOOL   Modul doklady - doklady tohoto zákazníka
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.J 10 BOOL   Modul plánování práce - všechny úkoly k danému procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.LAST_NODES 10 BOOL   Modul zařízení - zařízení přiřazené k zákazníkovi s tímto procesem
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.MSEND 10 BOOL   Odeslání mailu nebo SMS zákazníkovi přiřazenému k vybranému procesu.
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.O 10 BOOL   Modul objednávky - objednávky vztahující se k procesu.
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.PAYMENTS 10 BOOL   Modul plateb - platby tohoto zákazníka
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.PREMISES 10 BOOL   Modul provozovny - seznam provozoven tohoto zákazníka
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.PRINT_ALL 10 BOOL   Tisk procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.PRINT_FILTERED 10 BOOL   Tisk všech vyfiltrovaných procesů
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.TTW 10 BOOL   Modul Procesy / záložka DasBoard / Seznam procesů / Přechod do modulu Evidence práce
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.U 10 BOOL   Otevřít kartu zákazníka
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.USERS 10 BOOL   Modul zákazníci - zákazník, kterého se týká tento proces
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_MY_PROCESSES.ACTION.WIZ 10 BOOL   Modul wizard - operace se zákazníkem a jednotkami
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.ATTACHMENT 10 BOOL   Přidání přílohy k procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.CHANGE_STATE_SLEEP_WAKE 10 BOOL   Editace úkolu, možnost provedení všech povolených operací s úkolem
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.CIBS_DOCUMENTS 10 BOOL   Modul expedice - expedice dokumentů a zpráv k tomuto zakazníkovi
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.DEBITS 10 BOOL   Modul pohledávek – vyfiltrování zákazníků zahrnutých u procesu a nastavení filtru "ID procesu" a "Název procesu"
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.DOWNLOAD_ATTACHMENT 10 BOOL   Hromadné stažení příloh procesu (u všech vyfiltrovaných procesů)
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace procesu, možnost provedení všech povolených operací s procesem
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.EDIT_SUBSTATE_MULTI 10 BOOL   Hromadná změna stavu procesu (u všech vyfiltrovaných procesů)
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.FILTERDT 10 BOOL   Modul dispečerské tabule - všechny záznamy, které souvisí s vybraným hromadným procesem
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.INSERT 10 BOOL   Založení procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.INSERT_BOUND 10 BOOL   Vložení nového navázaného procesu ke všem vyfiltrovaným procesům
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.INSERTDT 10 BOOL   Vytvořit záznam do dispečerské tabule.
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.INVOICES 10 BOOL   Modul doklady - doklady tohoto zákazníka
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.J 10 BOOL   Modul plánování práce - všechny úkoly k danému procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.LAST_NODES 10 BOOL   Modul zařízení - zařízení přiřazené k zákazníkovi s tímto procesem
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.MSEND 10 BOOL   Odeslání mailu nebo SMS zákazníkovi přiřazenému k vybranému procesu.
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.O 10 BOOL   Modul objednávky - objednávky vztahující se k procesu.
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.PAYMENTS 10 BOOL   Modul plateb - platby tohoto zákazníka
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.PREMISES 10 BOOL   Modul provozovny - seznam provozoven tohoto zákazníka
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.PRINT_ALL 10 BOOL   Tisk procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.PRINT_FILTERED 10 BOOL   Tisk všech vyfiltrovaných procesů
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.TTW 10 BOOL   Modul Procesy / záložka DasBoard / Moje procesy / Přechod do modulu Evidence práce
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.U 10 BOOL   Otevřít kartu zákazníka
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.USERS 10 BOOL   Modul zákazníci - zákazník, kterého se týká tento proces
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL_OBJ.ACTION.WIZ 10 BOOL   Modul wizard - operace se zákazníkem a jednotkami
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST_PERSONAL.OBJECT_LIST 10 STRING   Modul procesy -> Strategický pohled -> Seznam procesů: určuje seznam zobrazených tabulek
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.AGT 10 BOOL   Přiřadit vyfiltrované procesy k hromadnému procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.ATTACH_SERMAN 10 BOOL   Převzít proces k řešení přímo vámi.
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.ATTACHMENT 10 BOOL   Přidání přílohy k procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.CHANGE_STATE_SLEEP_WAKE 10 BOOL   Procesy / Procesy / Seznam procesů / Odložení / Obnovení procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.CIBS_DOCUMENTS 10 BOOL   Modul expedice - expedice dokumentů a zpráv k tomuto zakazníkovi
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.DEBITS 10 BOOL   Modul pohledávek – vyfiltrování zákazníků zahrnutých u procesu a nastavení filtru "ID procesu" a "Název procesu"
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.DOWNLOAD_ATTACHMENT 10 BOOL   Hromadné stažení příloh procesu (u všech vyfiltrovaných procesů)
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace procesu, možnost provedení všech povolených operací s procesem
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.EDIT_SUBSTATE_MULTI 10 BOOL   Hromadná změna stavu procesu (u všech vyfiltrovaných procesů)
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.FILTERDT 10 BOOL   Modul dispečerské tabule - všechny záznamy, které souvisí s vybraným hromadným procesem
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.FINISH 10 BOOL   Dokončení procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   PROCESY / Dashboard, Procesy / Seznam procesů / Vložení nového procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.INSERT_BOUND 10 BOOL   PROCESY / Dashboard, Procesy / Seznam procesů / Vložení nového navázaného procesu ke všem vyfiltrovaným procesům
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.INSERTDT 10 BOOL   Vytvořit záznam do dispečerské tabule.
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.INVOICES 10 BOOL   Modul doklady - doklady tohoto zákazníka
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.J 10 BOOL   Modul plánování práce - všechny úkoly k danému procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.LAST_NODES 10 BOOL   Modul zařízení - zařízení přiřazené k zákazníkovi s tímto procesem
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.MSEND 10 BOOL   Odeslání mailu nebo SMS zákazníkovi přiřazenému k vybranému procesu.
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.NOTE 10 BOOL   Přidat poznámku k procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.O 10 BOOL   Modul objednávky - objednávky vztahující se k procesu.
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.PAYMENTS 10 BOOL   Modul plateb - platby tohoto zákazníka
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.PREMISES 10 BOOL   Modul provozovny - seznam provozoven tohoto zákazníka
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.PRINT_ALL 10 BOOL   Tisk procesu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.PRINT_FILTERED 10 BOOL   Tisk všech vyfiltrovaných procesů
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.TRANSFER_SERMAN 10 BOOL   Předat proces k řešení přímo jinému zdroji
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.TTW 10 BOOL   Modul Procesy / záložka procesy / Seznam procesů / Přechod do modulu Evidence práce
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Otevřít kartu zákazníka
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.USERS 10 BOOL   Modul zákazníci - zákazník, kterého se týká tento proces
MAINTENANCE.MAINTENANCE_LIST.ACTION.WIZ 10 BOOL   Modul wizard - operace se zákazníkem a jednotkami
MAINTENANCE.MAINTENANCE_MAINTENANCE_JOBS_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace úkolu, možnost provedení všech povolených operací s úkolem
MAINTENANCE.MAINTENANCE_MAINTENANCE_JOBS_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení nového úkolu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_MAINTENANCE_JOBS_LIST.ACTION.J 10 BOOL   Modul plánování práce - detail úkolu
MAINTENANCE.MAINTENANCE_PHONE_CALL_LIST.ACTION.SHOW_CALL 10 BOOL   Přehrání hovoru
MAINTENANCE.MAINTENANCE_SG_LIST_SV.ACTION.RELOAD 10 BOOL   Procesy / DashBoard / Statistiky dle skupin/ Reload tabulky
MAINTENANCE.MAINTENANCE_STATISTICS_LIST.ACTION.M 10 BOOL   Vyfiltrování procesu v záložce procesů
MAINTENANCE.MAINTENANCE_STATISTICS_PARAMS.OBJECT_LIST 10 STRING   Modul procesy -> Statistika parametrů -> Statistika parametrů: určuje seznam zobrazených tabulek
MAINTENANCE.ML_PRODS.ACTION.REMOVE 10 BOOL   Odřadit vybraný produkt od procesu
MAINTENANCE.PARAMS_DEF.DELETE 10 BOOL   Smazání definice parametru
MAINTENANCE.PARAMS_DEF.EDIT 10 BOOL   Editace definice parametru
MAINTENANCE.PARAMS_DEF.INSERT 10 BOOL   Vložení nové definice parametru
MAINTENANCE.PARAMS_GROUP.DELETE 10 BOOL   Smazání skupiny parametrů
MAINTENANCE.PARAMS_GROUP.EDIT 10 BOOL   Editace skupiny parametrů
MAINTENANCE.PARAMS_GROUP.INSERT 10 BOOL   Vložení nové skupiny parametrů
MAINTENANCE.STATE.CREATE 10 BOOL   Modul nastavení procesů -> Stavy a přechody -> Vložení nového stavu
MAINTENANCE.STATE.DELETE 10 BOOL   Modul nastavení procesů -> Stavy a přechody -> Smazání stavu
MAINTENANCE.STATE.EDIT 10 BOOL   Modul nastavení procesů -> Stavy a přechody -> Editace stavu
MAINTENANCE.TASK_TYPE_OPTIONS.DELETE 10 BOOL   PROCESY / Typy / Volby k typu procesu / Odebrání volby od typu procesu
MAINTENANCE.TASK_TYPE_OPTIONS.EDIT 10 BOOL   PROCESY / Typy / Volby k typu procesu / Editace volby u typu procesu
MAINTENANCE.TASK_TYPE_OPTIONS.INSERT 10 BOOL   PROCESY / Typy / Volby k typu procesu / Přidání volby k typu procesu
MAINTENANCE.TRANSITION.CREATE 10 BOOL   Modul nastavení procesů -> Stavy a přechody -> Vložení nového přechodu mězi stavy
MAINTENANCE.TRANSITION.DELETE 10 BOOL   Modul nastavení procesů -> Stavy a přechody -> Smazání přechodu mězi stavy
MAINTENANCE.TRANSITION.EDIT 10 BOOL   Modul nastavení procesů -> Stavy a přechody -> Editace přechodu mězi stavy
MAKE_CASH_PAYMENT 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Vytvořit platbu v hotovosti k vybraným službám s dodržením periody placení'KARTA ZÁKAZNÍKA / uniCredit / Služby uniCredit / Vytvořit platbu za službu uniCredit v hotovosti'KARTA ZÁKAZNÍKA / Saldo služeb / Předpis plateb a úhrady / Vytvořit platbu v hotovosti z vybraných předpisů'FAKTURY / Seznam faktur / Vytvořit platbu v hotovosti z položek vybrané faktury
MAKE_CREDIT 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Saldo služeb / Předpis plateb a úhrady / Vytvořit dobropis k označeným předpisům
MAKE_REMINDER 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Saldo služeb / Předpis plateb a úhrady / Vytvořit upomínku z vybraných předpisů'KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Vytvořit upomínku k vybraným službám
MAKE_UNICREDIT_POINTS 10 BOOL   Karta zákazníka / uniCredit / Upravit hodnotu bodového uniCreditu
MENU_ITEM 10 MENUID   Právo určuje zobrazení položek v menu, pokud je hodnota *, zpřístupněny jsou veškeré položky menu
MODULE 10 MODULE   Právo určuje zpřístupněné moduly, pokud je hodnota *, zpřístupněny jsou veškeré moduly
MODULE_VIEW 10 MODULEVIEW Názvy náhledů Právo určuje na jaké náhledy má uživatel právo, pokud je hodnota *, uživatel má právo na všechny náhledy, jinak se jako hodnota udává název náhledu / view (názvy view jsou v souborech jednotlivých modulů v prvním parametru objektu TTabPage)
MODULE.CUSTOM.END_USER 1 STRING   Specifický modul pro SELFCARE (hodnotou je třída modulu - specific/classes/TModule*.php)
MODULES_SELECT 10 STRING   Nutné pro správný chod modulů
MONITORING.MONITORING_LIST.ACTION.A 10 BOOL   Modul koncových zařízení - detaily zařízení
MONITORING.MONITORING_LIST.ACTION.D 10 BOOL   Modul karta zákazníka - náhled data
MONITORING.MONITORING_LIST.ACTION.LIST 10 BOOL   Změna velikosti grafů
MONITORING.MONITORING_LIST.ACTION.N 10 BOOL   Odkaz na schéma síťových zařízení
MONITORING.MONITORING_LIST.ACTION.ONLINE 10 BOOL   Online měření
MONITORING.MONITORING_LIST.ACTION.PIKE 10 BOOL   Změna ořezávání grafů
MONITORING.MONITORING_LIST.ACTION.PING 10 BOOL   Ping na IP adresu zařízení
MONITORING.MONITORING_LIST.ACTION.RESTART 10 BOOL   Restart modemu
MONITORING.MONITORING_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Modul zákazníci - zákazník, který ma přiřazeno toto zařízení
NETEVENTS.CT.ENABLE 10 LOCID CT_RIGHT Lokace povolené pro modul Události a Alerting
NETEVENTS.NE_EVENTS.ACTION.ONLINE 10 BOOL   Online měření zařízení, na kterém byla identifikována vybraná událost
NETEVENTS.NE_EVENTS.ACTION.PING 10 BOOL   Ping na IP adresu zařízení, na kterém byla identifikována vybraná událost
NETEVENTS.NE_EVENTS.ACTION.RESTART 10 BOOL   Restart zařízení, na kterém byla identifikována vybraná událost
NETEVENTS.NE_FGROUPS.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání aktuálně vybrané skupiny filtrů - provede nastavení příznaku neaktuální
NETEVENTS.NE_FGROUPS.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace aktuálně vybrané skupiny filtrů
NETEVENTS.NE_FGROUPS.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení nové skupiny filtrů
NETEVENTS.NE_FGROUPS.ACTION.INSERT_COPY 10 BOOL   Vložení nové skupiny filtrů s předvyplněním dle aktuálně vybrané
NETEVENTS.NE_FGROUPS.DELETE 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled konfigurace filtrů - Smazání aktuálně vybrané skupiny filtrů
NETEVENTS.NE_FGROUPS.EDIT 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled konfigurace filtrů - Editace aktuálně vybrané skupiny filtrů
NETEVENTS.NE_FGROUPS.INSERT 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled konfigurace filtrů - Vložení nové skupiny filtrů
NETEVENTS.NE_FGROUPS.INSERT_COPY 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled konfigurace filtrů - Vložení nové skupiny filtrů s předvyplněním podle aktuálně vybrané
NETEVENTS.NE_LOG.ACTION.ONLINE 10 BOOL   Online měření zařízení, na kterém byla identifikována vybraná událost
NETEVENTS.NE_LOG.ACTION.PING 10 BOOL   Ping na IP adresu zařízení, na kterém byla identifikována vybraná událost
NETEVENTS.NE_LOG.ACTION.RESTART 10 BOOL   Restart zařízení, na kterém byla identifikována vybraná událost
NETEVENTS.NE_TRIGGERS.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání aktuálně vybraného alertu
NETEVENTS.NE_TRIGGERS.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace aktuálně vybraného alertu
NETEVENTS.NE_TRIGGERS.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení nového alertu
NETEVENTS.NE_TRIGGERS.ACTION.INSERT_COPY 10 BOOL   Vložení nového alertu s předvyplněním podle aktuálně vybraného
NETEVENTS.NE_TRIGGERS.DELETE 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled a konfigurace alertingu - Smazání filtru
NETEVENTS.NE_TRIGGERS.EDIT 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled a konfigurace alertingu - Editace filtru
NETEVENTS.NE_TRIGGERS.INSERT 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled a konfigurace alertingu - Vložení nového filtru
NETEVENTS.NE_TRIGGERS.INSERT_COPY 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled a konfigurace alertingu - Vložení nového filtru s předvyplněním podle aktuálně vybraného
NETEVENTS.NE_WALLBOARD.ACTION.MAN_OK 10 BOOL   Nastavit stav „OK“ u vyfiltrovaných zařízení (acknowledge)
NETFLOW.NETFLOW_ENDIPS_LIST.ACTION.M 10 BOOL   Odkaz na schéma síťových zařízení
NETFLOW.NETFLOW_MAIN_LIST.ACTION.N 10 BOOL   Odkaz na schéma síťových zařízení
NETFLOW.NETFLOW_MAIN_LIST.ACTION.NF_DOWNLOAD 10 BOOL   Vyhledání síťových spojení v exportovaných datech
NETFLOW.NETFLOW_MAIN_LIST.ACTION.PP 10 BOOL   Modul Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
NETWORK_EVENT.FILTERS.CREATE 10 BOOL   AppBus založení nové skupiny filtrů událostí
NETWORK_EVENT.FILTERS.DELETE 10 BOOL   AppBus smazání skupiny filtrů událostí
NETWORK_EVENT.FILTERS.EDIT 10 BOOL   AppBus editace skupiny filtrů událostí
NETWORK_EVENT.TRIGGERS.CREATE 10 BOOL   AppBus založení nového triggeru události v síti
NETWORK_EVENT.TRIGGERS.DELETE 10 BOOL   AppBus smazání triggeru události v síti
NETWORK_EVENT.TRIGGERS.EDIT 10 BOOL   AppBus editace triggeru události v síti
NETWORK_NODE_LIST.MAKE_AP 10 BOOL   SÍŤ / Náhled na strukturu sítě a parametry / Připojená zařízení / Nastavení statutu AP přidání lokace pro AP
NETWORK_NODE_LIST.REMOVE_AP 10 BOOL   SÍŤ / Náhled na strukturu sítě a parametry / Připojená zařízení / Zrušení statutu AP a odebrání všech lokací AP
NETWORK_NODE_LIST.UPDATE 10 BOOL   Nucená aktualizace zařízení
NETWORK_NODE_PARAMS.EDIT 10 BOOL   SÍŤ / Cesta sítí / Náhled na strukturu sítě a parametry / Parametry zařízení a jeho rozhraní / Editace parametru
NETWORK_NODE_PARAMS.EDIT_FORCE 254 BOOL   Právo umožňuje editovat parametr zařízení ikdyž jsou na něm připojené služby nebo jsou k němu vázány probíhající servisní procesy a jeho definice to zakazuje
NETWORK_NODE.UIR_INCOMPLETE 10 BOOL   Možnost zadat při vytvoření jednotky nekompletní adresu - ID tabulek uir
NETWORK.NETWORK_BACKUP_LIST.ACTION.SHOW 10 BOOL   Otevření zálohy
NETWORK.NETWORK_GRAPH_LIST.ACTION.LIST 10 BOOL   Změna velikosti grafů
NETWORK.NETWORK_GRAPH_LIST.ACTION.ONLINE 10 BOOL   Online měření
NETWORK.NETWORK_GRAPH_LIST.ACTION.PIKE 10 BOOL   Změna ořezávání grafů
NETWORK.NETWORK_GRAPH_LIST.ACTION.PING 10 BOOL   Ping na IP adresu zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.A 10 BOOL   Modul koncových zařízení - detaily zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.DETAIL_NODE_EDIT 10 BOOL   Editace zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.GETIFACE 10 BOOL   Načtení interface zařízení ze SNMP
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.MAKE_AP 10 BOOL   Nastavení statutu AP / přidání lokace pro AP
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.MB 10 BOOL   Detail zařízení -> Modul Monitoring - Vyfiltruje zařízení, která jsou v síti zapojena pod tímto infrastrukturním zařízením (BranchID).
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.MN 10 BOOL   Detail zařízení -> Modul Monitoring - Vyfiltruje nadřízený uzel tohoto zařízení.
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.NEALERTS 10 BOOL   Vytvoření triggeru pro vybrané zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.NEMUTEALERTS 10 BOOL   Dočasné potlačení alertů při výpadku zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.R 10 BOOL   Restart modemu
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.RECONNECT_NODE 10 BOOL   Přesun jednoho zařízení v rámci lokace
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.REMOVE_AP 10 BOOL   Zrušení statutu AP a odebrání všech lokací AP
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.TABLE_NODES_NOTE 10 BOOL   Vložení poznámky
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.U 10 BOOL   Modul zákazníci - zákazník, který ma přiřazeno toto zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.UB 10 BOOL   Modul zákazníci - všichni zákazníci, kteří mají službu poskytovanou na zařízení, které je zapojené pod tímto zařízením
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.UNDHCP 10 BOOL   Vymazání DHCP lease
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.UPDATE 10 BOOL   Aktualizace parametrů tohoto zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_DETAIL.ACTION.USER_DETAIL 10 BOOL   Modul karta zákazníka - náhled data
NETWORK.NETWORK_NODE_INTERFACES_EX.ACTION.INTERFACE_DELETE 10 BOOL   Editace rozhraní
NETWORK.NETWORK_NODE_INTERFACES_EX.ACTION.INTERFACE_EDIT 10 BOOL   Smazání rozhraní
NETWORK.NETWORK_NODE_INTERFACES_EX.ACTION.INTERFACE_INSERT 10 BOOL   Vložení rozhraní
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.A 10 BOOL   Modul koncových zařízení - detaily zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.ADD_GROUP 10 BOOL   Zařazení zařízení do skupiny
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.BULK_CHANGE_PARAM 10 BOOL   Hromadná změna parametru zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.CHANGE_NODE 10 BOOL   Výměna zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.EXPORT_NODES 10 BOOL   Export zařízení do XML
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.IMPORT_NODES 10 BOOL   Import zařízení z XML
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.MAKE_AP 10 BOOL   Nastavení statutu AP / přidání lokace pro AP
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.MB 10 BOOL   Síť -> Modul Monitoring - Vyfiltruje zařízení, která jsou v síti zapojena pod tímto infrastrukturním zařízením (BranchID).
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.MN 10 BOOL   Síť -> Modul Monitoring - Vyfiltruje nadřízený uzel tohoto zařízení.
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.N 10 BOOL   Online měření
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.P 10 BOOL   Ping na IP adresu zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.R 10 BOOL   Restart modemu
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.RECONNECT_NODE 10 BOOL   Přesun jednoho zařízení v rámci lokace
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.RECONNECT_NODE_MULTI 10 BOOL   Hromadný přesun vyfiltrovaných zařízení v rámci lokace", "Hromadný přesun vybraných zařízení v rámci lokace
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.REMOVE_AP 10 BOOL   Zrušení statutu AP a odebrání všech lokací AP
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.REMOVE_GROUP 10 BOOL   Odebrání zařízení ze skupiny
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.TABLE_NODES_DELETE 10 BOOL   Smazání zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.TABLE_NODES_EDIT 10 BOOL   Editace zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.TABLE_NODES_INSERT 10 BOOL   Vložení nového zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.TABLE_NODES_NOTE 10 BOOL   Poznámka k zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Modul zákazníci - zákazník, který ma přiřazeno toto zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.UPDATE_PARAMS 10 BOOL   Aktualizace parametrů všech vyfiltrovaných zařízení
NETWORK.NETWORK_NODE_LIST.ACTION.USER_DETAIL 10 BOOL   Modul karta zákazníka - náhled data
NETWORK.NETWORK_NODE_PARAMS.ACTION.TABLE_PAR_DELETE 10 BOOL   Smazání parametru
NETWORK.NETWORK_NODE_PARAMS.ACTION.TABLE_PAR_EDIT 10 BOOL   Editace parametru
NETWORK.NETWORK_NODE_PARAMS.ACTION.TABLE_PAR_INSERT 10 BOOL   Vložení parametru
NETWORK.NETWORK_NODE_PARAMS.ACTION.TABLE_PAR_PRINT 10 BOOL   Otevření souboru
NETWORK.NETWORK_NODE_SHAPING_DOWN.ACTION.EDIT 10 BOOL   Přímá editace parametrů, které mají vliv na frontu
NETWORK.NETWORK_NODE_SHAPING_DOWN.ACTION.OPEN 10 BOOL   Detaily a úprava objektu, k němuž patří fronta - modul „Siť“ pro infrastrukturní zařízení, modul „Zákazníci“ pro CPE, modul „Služby“ pro service queue
NETWORK.NETWORK_NODE_SHAPING_DOWN.ACTION.SETTINGS 10 BOOL   Nastavení zobrazení a alertování stavu front
NETWORK.NETWORK_NODE_SHAPING_UP.ACTION.EDIT 10 BOOL   Přímá editace parametrů, které mají vliv na frontu
NETWORK.NETWORK_NODE_SHAPING_UP.ACTION.OPEN 10 BOOL   Detaily a úprava objektu, k němuž patří fronta - modul „Siť“ pro infrastrukturní zařízení, modul „Zákazníci“ pro CPE, modul „Služby“ pro service queue
NETWORK.NETWORK_NODE_SHAPING_UP.ACTION.SETTINGS 10 BOOL   Nastavení zobrazení a alertování stavu front
NETWORK.NETWORK_PATH.ACTION.C 10 BOOL   Zavření cesty a opětovné zobrazení zařízení na nejvyšší úrovni
NETWORK.NETWORK_PATH.ACTION.O 10 BOOL   Online měření
NETWORK.NETWORK_PATH.ACTION.P 10 BOOL   Ping na IP adresu zařízení
NETWORK.NETWORK_SHAPING_OVERVIEW.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Síť -> Shaping -> Editovat
NETWORK.RADIUS_LOGIN.ALLOWED 10 BOOL   CIBS Radius autorizace k zařízením
NETWORK.RADIUS_LOGIN.MIKROTIK_GROUP 10 STRING   Autorizační skupina na Mikrotiku
NETWORK.RADIUS_LOGIN.PASSWORD 10 STRING   Heslo pro CIBS Radius autorizaci k zařízením
NODE_GROUPS.NODE_GROUPS_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání skupiny
NODE_GROUPS.NODE_GROUPS_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace skupiny
NODE_GROUPS.NODE_GROUPS_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Přidání skupiny
NODE_GROUPS.NODE_GROUPS_NGL_LIST.ACTION.ASSIGN 10 BOOL   Přidání obchodní lokace
NODE_GROUPS.NODE_GROUPS_NGL_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Odebrání lokace
NODE_GROUPS.NODE_GROUPS_NODE_LIST.ACTION.A 10 BOOL   Modul koncových zařízení - detaily zařízení
NODE_GROUPS.NODE_GROUPS_NODE_LIST.ACTION.D 10 BOOL   Modul karta zákazníka - náhled data
NODE_GROUPS.NODE_GROUPS_NODE_LIST.ACTION.O 10 BOOL   Otevřít zařízení
NODE_GROUPS.NODE_GROUPS_NODE_LIST.ACTION.ONLINE_MEASURE 10 BOOL   Online měření
NODE_GROUPS.NODE_GROUPS_NODE_LIST.ACTION.PING 10 BOOL   Ping na IP adresu zařízení
NODE_GROUPS.NODE_GROUPS_NODE_LIST.ACTION.RESTART 10 BOOL   Restart modemu
NODE_GROUPS.NODE_GROUPS_NODE_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Modul zákazníci - zákazník, který ma přiřazeno toto zařízení
NODES_LIST.IP_ADDRESSES_GRID.ACTION.GENERATE 10 BOOL   Přegeneruje data pro IP rozsahy
NODES_LIST.IP_ADDRESSES_GRID.ACTION.IPNODELINK 10 BOOL   Zobrazí zařízení v modulu koncových zařízení nebo v síťovém modulu podle role
NODES_LIST.IP_ADDRESSES_GRID.ACTION.IPONLINE 10 BOOL   Online měření zařízení s vybranou IP adresou
NODES_LIST.IP_ADDRESSES_GRID.ACTION.IPPING 10 BOOL   Ping na vybranou IP adresu zařízení
NODES_LIST.IP_ADDRESSES_GRID.ACTION.IPRESTART 10 BOOL   Restart zařízení s vybranou IP adresou
NODES_LIST.IP_ADDRESSES_GRID.ACTION.MONITORLINK 10 BOOL   Modul monitoring - monitoring zařízení, kterému je přidělena IP adresa
NODES_LIST.IP_ADDRESSES_GRID.ACTION.RNODELINK 10 BOOL   Zobrazí zařízení definující rozsah IP adres v síťovém modulu
NODES_LIST.IP_ADDRESSES_GRID.ACTION.USERLINK 10 BOOL   Modul karta zákazníka - náhled data
NODES_LIST.NODES_LIST_MAIN_LIST.ACTION.A 10 BOOL   Modul koncových zařízení - detaily zařízení
NODES_LIST.NODES_LIST_MAIN_LIST.ACTION.MB 10 BOOL   Přehled -> modul Monitoring - Vyfiltruje zařízení, která jsou v síti zapojena pod tímto infrastrukturním zařízením (BranchID).
NODES_LIST.NODES_LIST_MAIN_LIST.ACTION.MN 10 BOOL   Přehled -> modul Monitoring - Vyfiltruje nadřízený uzel tohoto zařízení.
NODES_LIST.NODES_LIST_MAIN_LIST.ACTION.ONLINE 10 BOOL   Online měření
NODES_LIST.NODES_LIST_MAIN_LIST.ACTION.PING 10 BOOL   Ping na IP adresu zařízení
NODES_LIST.NODES_LIST_MAIN_LIST.ACTION.RESTART 10 BOOL   Restart modemu
NODES_LIST.NODES_LIST_MAIN_LIST.ACTION.SINGLE_POS 10 BOOL   Ping na IP adresu zařízení
NODES_LIST.NODES_LIST_MAIN_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Modul zákazníci - zákazník, který ma přiřazeno toto zařízení
NODES_LIST.NODES_LIST_MAIN_LIST.ACTION.UPDATE_GPS_ALL 10 BOOL   Doplnit souřadnice dle adresy pro všechna vyfiltrovaná zařízení
NODES_LIST.NODES_LIST_MAIN_LIST.ACTION.UPDATE_PARAMS 10 BOOL   Aktualizace parametrů všech vyfiltrovaných zařízení
NODES_LIST.NODES_LIST_MAIN_LIST.ACTION.USER_DETAIL 10 BOOL   Modul karta zákazníka - náhled data
NODES_SERVICES_HISTORY.DELETE 10 BOOL   Historie zařízení - smazání položky
NODES_SERVICES_HISTORY.EDIT 10 BOOL   Historie zařízení - editace položky
OFFER.ACCEPTING 10 BOOL   Nabídky - akceptování nabídky
OFFER.DELETE 10 BOOL   Nabídky - úplné smazání nabídky
OFFER.EDIT 10 BOOL   Nabídky - editace nabídky
OFFER.EXPEDITION 10 BOOL   Expedice nabídky
OFFER.INSERT 10 BOOL   Nabídky - vytvoření nové nabídky
OFFER.OFFER_LIST.ACTION.ACCEPTING 10 BOOL   Vytvoření objednávky z nabídky
OFFER.OFFER_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání nabídky
OFFER.OFFER_LIST.ACTION.E 10 BOOL   Modul Nabídky / Modul poptávky - poptávky tohoto zákazníka
OFFER.OFFER_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Změna nabídky
OFFER.OFFER_LIST.ACTION.EXPEDITION 10 BOOL   Expedice nabídky
OFFER.OFFER_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vytvoření hlavičky nabídky
OFFER.OFFER_LIST.ACTION.INSERT_COPY 10 BOOL   Vytvoření nové nabídky s předvyplněním hodnot dle vybrané
OFFER.OFFER_LIST.ACTION.O 10 BOOL   Modul Nabídky / Modul objednávky - objednávky tohoto zákazníka
OFFER.OFFER_LIST.ACTION.PRINT 10 BOOL   Tisk nabídky
OFFER.OFFER_LIST.ACTION.REJECTION 10 BOOL   Zamítnutí nabídky
OFFER.OFFER_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Otevřít kartu zákazníka
OFFER.OFFER_PRODUCTS_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání produktu
OFFER.OFFER_PRODUCTS_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace produktu
OFFER.OFFER_PRODUCTS_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení nového produktu
OFFER.PRICE.EDIT 10 BOOL   Editace hlavičky nabídky - možnost editovat ceny produktů a dopravy
OFFER.REJECTION 10 BOOL   Nabídky - zamítnutí nabídky
OFFER.UPDATE.USER 10 BOOL   Editace zákazníka u nabídky.
ORDER.DATE_DELIVERY.ANY 10 BOOL   Operátor může datum změnit, je-li nastaveno, libovolně.
ORDER.DATE_DELIVERY.LONGER 10 BOOL   Operátor může datum změnit, je-li nastaveno, pouze na vyšší než je.
ORDER.DATE_DELIVERY.SET 10 BOOL   Operátor může datum nastavit libovolně, ale pouze je-li prázdné.
ORDER.PRICE.EDIT 10 BOOL   Editace hlavičky objednávky - možnost editovat ceny produktů a dopravy
ORDER.REALIZATION.DATE_DELIVERY.ANY 10 BOOL   Umožňuje editovat datum dodání u objednávky, ke které jsou připojeny produkty, případně je i ve stavu objednaná.
ORDER.REALIZATION.TRANSPORT.MANDATORY 10 SELECT 0, 1 Povinnost zadat pouze povolený způsob dopravy: 0 = není povinné dodržet způsob dopravy, 1 = je povinné dodržet způsob dopravy
ORDER.UPDATE.USER 10 BOOL   Editace zákazníka u objednávky.
ORDERS.DELETE 10 BOOL   Právo pro smazání objednávky
ORDERS.EDIT 10 BOOL   OBJEDNÁVKY/Editace objednávky
ORDERS.EDIT.EXPEDITION 10 BOOL   Editace objednávky ve stavu Expedice, Vykrytí.
ORDERS.EDIT.PREPARE 10 BOOL   Editace objednávky ve stavu Připravená.
ORDERS.EDIT.REALIZATION 10 BOOL   Editace objednávky ve stavu Objednaná.
ORDERS.INSERT 10 BOOL   OBJEDNÁVKY/Vytvoření objednávky
ORDERS.INSERT.REALIZATION 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Přidat produkt k objednávce ve stavu objednaná.
ORDERS.ITEM_COUNT_RESTRICTION.IGNORE 10 BOOL   Objednávky -> umožňuje objednat produkty v libovolném množství, bez ohledu na parametry Minimální / Maximální / Nedělitelné množství.
ORDERS.ITEM.GRAPHICS_DOWNLOAD 10 BOOL   Povoluje stahování grafických příloh u položek objednávky.
ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Smazat vybraný produkt objednávky
ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.DELETE_ALL 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Smazat celou objednávku
ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.DONE 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Dokončit vybraný produkt objednávky.
ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.DOWNLOAD 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Stažení souboru s grafikou k položce objednávky
ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Přidat produkt k objednávce
ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Editovat vybraný produkt objednávky
ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.MAINTENANCE 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Odskok do modulu Procesy
ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.TTW 10 BOOL   Modul Objednávky / záložka objednávky / Produkty a jednorázové služby / Přechod do modulu Evidence práce
ORDERS.ORDERS_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání objednávky (stav Otevřená) nebo storno objednávky (stav Objednaná, Expedice, Dokončená).
ORDERS.ORDERS_LIST.ACTION.DONE 10 BOOL   Dokončení celé objednávky - pokud je objednávka ve stavu Objednaná, provede se zapojení všech služeb/produktů bez ohledu na procesy a objednávka přejde do stavu Dokončeno. V případě povolení volby Expedice v definici produktu v modulu Produkty a služby přejde objednávka do stavu Expedice a do stavu Dokončeno se změní až po provedení expedice produktu.
ORDERS.ORDERS_LIST.ACTION.E 10 BOOL   Modul Poptávky - poptávka vztahující se k objednávce
ORDERS.ORDERS_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace hlavičky objednávky
ORDERS.ORDERS_LIST.ACTION.F 10 BOOL   Modul Nabídky - nabídka vztahující se k objednávce
ORDERS.ORDERS_LIST.ACTION.I 10 BOOL   Modul Doklady - doklady vztahující se k objednávce
ORDERS.ORDERS_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vytvoření hlavičky objednávky
ORDERS.ORDERS_LIST.ACTION.ML 10 BOOL   Modul Procesy - procesy vztahující se k objednávce
ORDERS.ORDERS_LIST.ACTION.PRINT 10 BOOL   Tisk objednávky.
ORDERS.ORDERS_LIST.ACTION.REALIZATION 10 BOOL   Objednání objednávky - u otevřené objednávky provede objednání produktů / aktivaci služeb a objednávka přejde do stavu Objednaná.
ORDERS.ORDERS_LIST.ACTION.T 10 BOOL   Modul Interní doklady - doklady vztahující se k objednávce
ORDERS.ORDERS_LIST.ACTION.TRA 10 BOOL   Modul Expedice produktů - expedice vztahující se k objednávce
ORDERS.ORDERS_LIST.ACTION.TTW 10 BOOL   Modul Objednávky / záložka objednávky / Objednávky zákazníka / Přechod do modulu Evidence práce
ORDERS.ORDERS_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Otevřít kartu zákazníka
ORDERS.REALIZATION 10 BOOL   OBJEDNÁVKY/Realizace objednávky
ORDERS.SHOPPING.BASKET.DELETE 10 BOOL   Vyprázdnit nákupní košík
ORDERS.SHOPPING.BASKET.REALIZATION 10 BOOL   Potvrzení objednávky
ORDERS.STORNO 10 BOOL   OBJEDNÁVKY/Storno objednávky
ORDERS.STORNO.COVERAGE 10 BOOL   Storno objednávky ve stavu Vykrytí.
ORDERS.STORNO.DONE 10 BOOL   Storno objednávky ve stavu Dokončená.
ORDERS.STORNO.EXPEDICE 10 BOOL   Storno objednávky ve stavu Expedice, Vykrytí.
ORDERS.STORNO.PREPARE 10 BOOL   Storno objednávky ve stavu Připravená.
ORDERS.TOTAL.PRICE.MAXIMUM 10 STRING   Nastavení maximální hodnoty objednávky. Lze kombinovat i s typem shopu.
ORDERS.TOTAL.PRICE.MINIMUM 10 STRING   Nastavení minimální hodnoty objednávky. Lze kombinovat i s typem shopu.
PAGEOBJECT.ROLLUP.DISABLE 10 CLASS_DEF class_def::RightValuePageObjectDisableRollup Ovládání formulářů nebo tabulek - zakazuje možnost sbalit formulář nebo tabulku do záhlaví.
PAUSE_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Přerušení služby (zablokování a snížení ceny na 0) pro vybraný interval
PAY_ACCOUNT.CREATE 10 BOOL   PLATBY / Účty / Seznam pokladen a bankovních účtů / Přidání pokladny/účtu
PAY_ACCOUNT.DELETE 10 BOOL   PLATBY / Účty / Seznam pokladen a bankovních účtů / Smazání pokladny/účtu - APPBUS
PAY_ACCOUNT.EDIT 10 BOOL   PLATBY / Účty / Seznam pokladen a bankovních účtů / Editace pokladny/účtu - APPBUS
PAY_LIST_COMMISSION.ATTACH 10 BOOL   Platby / Záložka Platby kartou - Přiřazení provize k platbě
PAY_LIST_COMMISSION.DELETE 10 BOOL   Platby / Záložka Platby kartou - Smazání provize
PAY_LIST_COMMISSION.EDIT 10 BOOL   Platby / Záložka Platby kartou - Editace provize
PAY_LIST_COMMISSION.INSERT 10 BOOL   Platby / Záložka Platby kartou - Vytvoření provize
PAY_SUM_LIST_CONFIRM 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady plateb / Potvrzení sběrného dokladu plateb - APPBUS
PAYMENT_ATTACH_USER 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Zrušení přiřazení / přiřazení platby k zákazníkovi vybraném v modulu zákazníci
PAYMENT_ATTACH.FULL 10 BOOL   Možnost napárování přeplatku (přepálení)
PAYMENT_AUTO_JOIN 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Nalezení zákazníka, případně i platby podle VS a podle částky'PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Pro všechny vyfiltrované platby - nalezení zákazníka, případně i platby podle VS a podle částky
PAYMENT_CREATE_MISPAYMENT 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Vytvoření mylné platby z nespárované části platby
PAYMENT_IMPORT 10 BOOL   Modul Platby / Import souboru plateb z elektronického výpisu bankovního účtu nebo SIPO.
PAYMENT_IMPORT.AUTOMATION_OVERRIDE 10 BOOL   Povoluje manuální import souboru plateb i při zapnuté automatizaci.
PAYMENT_JOIN_TYPE 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Nastavení / zrušení příznaku ostatní platby (platby mimo rámec CIBS)
PAYMENT_JOIN_TYPE_N 10 BOOL   PLATBY / Právo na vytvoření a zrušení nedohledané platby
PAYMENT_LIST_DELETE 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Smazání platby
PAYMENT_LIST_EDIT 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Editace platby
PAYMENT_LIST_INSERT 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Vložení nové platby'SELFCARE / Tabulka Služby uniCredit / Platba kartou'KARTA ZÁKAZNÍKA / uniCredit / Služby uniCredit / Platba kartou
PAYMENT_LIST_INSERT_TYPE 10 SELECT prikaz, hotovost, * Právo určuje jaký typ platby lze vkládat z modulu plateb. Hodnoty jsou 'prikaz', 'hotovost', '*', kdy poslední hodnota umožňuje vložit platby v hotovosti i příkazem
PAYMENT_LIST_PA_ID 10 PAID   Právo určuje přístup k jednotlivým pokladnám a účtům. Pokud je hodnota *****, uživatel má právo na všechny pokladny a účty v lokaci. Jinak se jako hodnota udává ID pokladny či účtu, které je možné zjistit v modulu PLATBY / Náhled na účty a pokladny, zobrazením sloupce ID
PAYMENT_LIST_SA_ID 10 BOOL   Právo umožňuje určit služby, na které je platba určena
PAYMENT_LIST.PRINT 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Tisk pokladního dokladu
PAYMENT_STATEMENT.UPLOAD 10 BOOL   Upload souborů plateb (bankovních výpisů, SIPO, atd.)
PAYMENT.INSERT.FORCE 10 BOOL   Modul úkoly - placení technika - vynucení platby
PAYMENTS_ATTACH_ALL_AMOUNT.OVERRIDE 10 BOOL   PLATBY / Možnost manuálně nastavovat párování celé částky bez ohledu na částku předpisů
PAYMENTS_ATTACH_BANK_ACC_USERS_ADD 10 BOOL   Modul Platby, ruční párování, povolí přiřadit bankovní spojení zákazníkovi.
PAYMENTS_CAN_DISABLE_EET 10 BOOL   PLATBY / Vytvoření nové platby / Dovoluje změnit příznak EET při vkládání platby
PAYMENTS_CAN_DISABLE_INSERT_CHARGE 10 BOOL   PLATBY / Vložení nové platby / Umožňuje odpustit poplatek za platbu (pokud je pro daný způsob platby definován)
PAYMENTS.ATTACH_OVERPAY 10 BOOL   Modul Platby, Seznam plateb, hromadné přeplacení vyfiltrovaných plateb na poslední předpis bázové periodické služby.
PAYMENTS.CASH_BOOK 10 BOOL   PLATBY / Zobrazení okna Pokladní kniha
PAYMENTS.EET_LIST.ACTION.EET_CONFIRM_AGAIN 10 BOOL   Provedení registrace tržeb, u kterých byl poslední pokus o registraci neúspěšný
PAYMENTS.EET_LIST.ACTION.EET_PL 10 BOOL   Modul Platby - detailní informace k platbě
PAYMENTS.EET_LIST.ACTION.EET_UCPL 10 BOOL   Modul uniCredit - detailní informace k službě uniCredit
PAYMENTS.FID.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazat automatizaci importu
PAYMENTS.FID.ACTION.EDIT 10 BOOL   Upravit automatizaci importu
PAYMENTS.FID.ACTION.INSERT 10 BOOL   Založit novou automatizaci importu
PAYMENTS.PA_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   PLATBY / Účty / Seznam pokladen a bankovních účtů / Smazání pokladny/účtu
PAYMENTS.PA_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   PLATBY / Účty / Seznam pokladen a bankovních účtů / Editace pokladny/účtu
PAYMENTS.PA_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Přidání pokladny/účtu
PAYMENTS.PA_LIST.ACTION.SET 10 BOOL   Nastavení počátečního stavu pokladny
PAYMENTS.PA_LIST.SETTING 10 BOOL   Modul Platby / Náhled na účty a pokladny / Nastavení počátečního stavu
PAYMENTS.PAL_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Odebrání lokace
PAYMENTS.PAL_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace obchodní lokace
PAYMENTS.PAL_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Přidání obchodní lokace
PAYMENTS.PAY_LIST_COMMISSION.ACTION.A 10 BOOL   Přiřadit vybranou provizi k platbě vybrané v přehledu plateb
PAYMENTS.PAY_LIST_COMMISSION.ACTION.B 10 BOOL   Import provizí k platbám kartou z elektronického výpisu bankovních provizí.
PAYMENTS.PAY_LIST_COMMISSION.ACTION.D 10 BOOL   Smazání vybrané provize
PAYMENTS.PAY_LIST_COMMISSION.ACTION.E 10 BOOL   Editace vybrané provize
PAYMENTS.PAY_LIST_COMMISSION.ACTION.I 10 BOOL   Vložení provize k vybrané platbě z přehledu plateb
PAYMENTS.PAY_LIST_JOINED.ACTION.PLD 10 BOOL   Zrušit označená spárování u platby.
PAYMENTS.PAY_LIST_SALDO_GRID.ACTION.A 10 BOOL   Přiřadit označené předpisy k platbě vybrané v přehledu plateb
PAYMENTS.PAY_LIST_SALDO_GRID.ACTION.B 10 BOOL   Provést zápočet se všemi vybranými opravnými daňovými doklady
PAYMENTS.PAY_LIST_SALDO_GRID.ACTION.C 10 BOOL   Převedení jednoho přeplatku na zvolený neuhrazený předpis.
PAYMENTS.PAY_LIST_SALDO_GRID.ACTION.CNA 10 BOOL    
PAYMENTS.PAY_LIST_SALDO_GRID.ACTION.V 10 BOOL   Vytvořit vratky k přeplatkům
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.A 10 BOOL   Zrušení přiřazení / přiřazení platby k zákazníkovi vybraném v modulu zákazníci.
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.C 10 BOOL   Vytvoření mylné platby z nespárované části platby.
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.CHPA 10 BOOL   Modul Platby - změna přiřazení plateb
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.D 10 BOOL   Modul karta zákazníka - náhled platby.
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.DA 10 BOOL   Zrušení přiřazení / přiřazení platby k zákazníkovi vybraném v modulu zákazníci.
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.J 10 BOOL   Nastavení / zrušení příznaku ostatní platby (platby mimo rámec CIBS).
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.M 10 BOOL   Import souboru plateb z elektronického výpisu bankovního účtu nebo SIPO.
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.N 10 BOOL   Nastavení / zrušení příznaku nedohledané platby.
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.O 10 BOOL   Pro všechny vyfiltrované platby - nalezení zákazníka, případně i platby podle VS a podle částky.
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.OVERPAY 10 BOOL   Hromadné přepálení vyfiltrovaných plateb na poslední předpis bázové služby.
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.P 10 BOOL   Tisk pokladního dokladu.
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.PL_EET 10 BOOL   Modul Platby - detailní informace o EET tržbě
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.Q 10 BOOL   Nastavení / zrušení příznaku ostatní platby pro všechny vyfiltrované platby.
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.S 10 BOOL   Smazání platby
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.T 10 BOOL   Nalezení zákazníka, případně i platby podle VS a podle částky.
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.TD 10 BOOL   Modul interních dokladů - doklady patřící k tomuto zákazníkovi
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Modul zákazníci - zákazník, kterého se týká tato platba.
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.UDF 10 BOOL   Změna uživatelsky definovaného druhu platby pro všechny vyfiltrované platby.
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.X 10 BOOL   Nastavení / zrušení příznaku nedohledané platby pro všechny vyfiltrované platby.
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.Y 10 BOOL   Editace platby.
PAYMENTS.PAYMENT_LIST.ACTION.Z 10 BOOL   Vložení nové platby.
PAYMENTS.PSU_GRID.ACTION.PSU_GRID_IMPORT_REMOVE 10 BOOL   Vyfiltrované soubory vyřadí trvale ze zpracování. Akci nelze vrátit zpátky!
PHONE_BOOK.DELETE 10 BOOL   Smazání údaje z telefonního seznamu (APPBUS právo)
PHONE_BOOK.EDIT 10 BOOL   Editace stavu záznamu v telefoním seznamu (APPBUS právo)
PHONE_BOOK.GENERATE 10 BOOL   Generování telefonního seznamu (APPBUS právo)
PHONE_BOOK.SEARCH.AUTHORIZE 10 BOOL   Vyhledávání čísel v telefonním seznamu (APPBUS právo)
PHONE_NUMBER_LIST.DELETE 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Rozsahy v lokaci -> Smazání vybraného rozsahu pro lokaci (APPBUS právo)
PHONE_NUMBER_LIST.EDIT 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Rozsahy v lokaci -> Editace rozsahu pro lokaci (APPBUS právo)
PHONE_NUMBER_LIST.INSERT 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Rozsahy v lokaci -> Přidání nového rozsahu pro lokaci (APPBUS právo)
PHONE_NUMBERS.CALL_NUMBERS_LIST.ACTION.PHON_NUM_GEN 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Seznam všech čísel -> Generování seznamu telefonních čísel
PHONE_NUMBERS.CALL_NUMBERS_LIST.ACTION.PP 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Seznam všech čísel -> Modul process progress
PHONE_NUMBERS.CALL_NUMBERS_LIST.ACTION.UD 10 BOOL   Zákazník, ke kterému je číslo přiřazeno
PHONE_NUMBERS.CALL_NUMBERS_LIST.ACTION.X 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Seznam všech čísel -> Export dat pro hlasovného operátora
PHONE_NUMBERS.PHONE_BOOK_LIST.ACTION.PB_DEL 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní seznamy -> Export telefonního seznamu -> Smazat aktuální záznam
PHONE_NUMBERS.PHONE_BOOK_LIST.ACTION.PB_EDIT 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní seznamy -> Export telefonního seznamu -> Změnit aktuální záznam jako nový
PHONE_NUMBERS.PHONE_BOOK_LIST.ACTION.PB_GEN 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní seznamy -> Export telefonního seznamu -> Generovat nový telefonní seznam
PHONE_NUMBERS.PHONE_BOOK_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Tisk objednávky.
PHONE_NUMBERS.PHONE_BOOK_MAIL_LIST.ACTION.PBE_PRINT 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní seznamy -> Odeslané soubory -> Zobrazit odeslaný soubor
PHONE_NUMBERS.PHONE_NUMBER_LIST.ACTION.E 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Rozsahy v lokaci -> Editace rozsahu pro lokaci
PHONE_NUMBERS.PHONE_NUMBER_LIST.ACTION.I 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Rozsahy v lokaci -> Přidání nového rozsahu pro lokaci
PHONE_NUMBERS.PHONE_NUMBER_LIST.ACTION.S 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Rozsahy v lokaci -> Smazání vybraného rozsahu pro lokaci
PHONE_NUMBERS.PHONE_SOURCE_LIST.ACTION.E 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Příchozí rozsahy -> Editace rozsahu / účtu
PHONE_NUMBERS.PHONE_SOURCE_LIST.ACTION.I 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Příchozí rozsahy -> Přidání nového rozsahu / účtu
PHONE_NUMBERS.PHONE_SOURCE_LIST.ACTION.S 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Příchozí rozsahy -> Smazání vybraného rozsahu / účtu
PHONE_SOURCE_LIST.DELETE 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Příchozí rozsahy -> Smazání vybraného rozsahu / účtu (APPBUS právo)
PHONE_SOURCE_LIST.EDIT 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Příchozí rozsahy -> Editace rozsahu / účtu (APPBUS právo)
PHONE_SOURCE_LIST.INSERT 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Příchozí rozsahy -> Přidání nového rozsahu / účtu (APPBUS právo)
PLANNING_CALENDAR.JOB_WITHOUT_PROCESS.VISIBILITY 10 SELECT MINE=>Úkoly moje a na moje skupiny, GROUP=>Úkoly moje a na moje skupiny a na členy mých skupin, CP=>Úkoly v rámci CP ÚKOLY / Kalendář / Viditelnost úkolů bez procesu v kalendáři
PLANNING_CALENDAR.VIEW_DATA 10 STRING   Výchozí konfigurace plánovacího kalendáře
PMI.CERTIFICATE.EXTEND 10 BOOL   Právo na "prodloužení platnosti" certifikátu - jeho nahrazení jiným s odlišnou platností
PMI.CERTIFICATE.REVOKE 10 BOOL   Právo na odvolání certifikátu
PMI.CSR.CREATE 10 BOOL   Právo na založení CSR
PMI.CSR.SIGN 10 BOOL   Právo na podepsání CSR
PMI.OBJECTTYPE 10 STRING   Právo na práci s určitým typem certifikátu - možné hodnoty jsou "rm", "cibs_operator" a "vpn_access"
PREMISES_PARAMS_DEF.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Smazání definice parametru provozovny
PREMISES_PARAMS_DEF.EDIT 10 BOOL   APPBUS / Editace definice parametru provozovny
PREMISES_PARAMS_DEF.INSERT 10 BOOL   APPBUS / Vložení definice parametru provozovny
PREMISES_PARAMS_LIST.EDIT 10 BOOL   PROVOZOVNY / Standardní náhled / Parametry provozovny / Editace hodnoty parametru
PREMISES_PARAMS_LIST.INSERT 10 BOOL   PROVOZOVNY / Standardní náhled / Parametry provozovny / Editace hodnoty parametru
PREMISES.DELETE 10 BOOL   PROVOZOVNY / Standardní náhled / Seznam provozoven zákazníků / Smazání provozovny
PREMISES.EDIT 10 BOOL   PROVOZOVNY / Standardní náhled / Seznam provozoven zákazníků / Editace provozovny
PREMISES.INSERT 10 BOOL   PROVOZOVNY / Standardní náhled / Seznam provozoven zákazníků / Přidání provozovny
PREMISES.PREMISES_GROUPS_LIST.ACTION.CONFIRM 10 BOOL   Uložit nastavení skupin
PREMISES.PREMISES_GROUPS_LIST.ACTION.R 10 BOOL   Modul skupiny - detaily skupiny
PREMISES.PREMISES_LIST.ACTION.D 10 BOOL   Otevřít kartu zákazníka
PREMISES.PREMISES_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání provozovny
PREMISES.PREMISES_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace provozovny
PREMISES.PREMISES_LIST.ACTION.EXPORT_WITH_PARAMS 10 BOOL   Export seznamu včetně doplňujících parametrů ve formátu csv
PREMISES.PREMISES_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Přidání provozovny
PREMISES.PREMISES_LIST.ACTION.INSERT_COPY 10 BOOL   Přidání provozovny s předvyplněním hodnot
PREMISES.PREMISES_LIST.ACTION.R 10 BOOL   Modul skupiny - skupiny, ve kterých figuruje tato provozovna
PREMISES.PREMISES_LIST.ACTION.T_ADD 10 BOOL   Modul připomínky - přidání připomínky
PREMISES.PREMISES_LIST.ACTION.T_EVENT 10 BOOL   Modul připomínky - připomínky, které patří k této provozovně
PREMISES.PREMISES_PARAMS_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace hodnoty parametru
PREMISES.PREMISES_PARAMS_LIST.ACTION.P 10 BOOL   Otevření souboru
PRICE_CALCULATION.DELETE 10 BOOL   Umožní smazat ceníku /základ kalkulace ceny/ pokud neobsahuje detailní záznamy.
PRICE_CALCULATION.DELETE.DETAILS 10 BOOL   Umožní smazat ceníku /základ kalkulace ceny/ včetně detailních záznamů.
PRICE_CALCULATION.EDIT 10 BOOL   Umožní editovat záznam ceníku /základ kalkulace ceny/.
PRICE_CALCULATION.INSERT 10 BOOL   Umožní založit vytvořit nový záznam do ceníku /základ kalkulace ceny/.
PRICE_CALCULATION.PARAM.DELETE 10 BOOL   Umožní smazat jeden nebo kompletní sadu parametrů ceníku.
PRICE_CALCULATION.PARAM.EDIT 10 BOOL   Umožní editovat jeden nebo kompletní sadu parametrů ceníku.
PRICE_CALCULATION.PARAM.INSERT 10 BOOL   Umožní založit jeden nebo kompletní sadu parametrů ceníku.
PRICE_CALCULATION.RANGE.DELETE 10 BOOL   Umožní smazat jednu nebo kompletní sadu mezí ceníku.
PRICE_CALCULATION.RANGE.EDIT 10 BOOL   Umožní editovat jednu nebo kompletní sadu mezí ceníku.
PRICE_CALCULATION.RANGE.INSERT 10 BOOL   Umožní založit jednu nebo kompletní sadu mezí ceníku.
PRINT_TO_MAIL 10 BOOL   Právo určuje možnost administrátora zasílat emaily.
PRODUCT_BOARD.ROOT 10 NUM   Kořenová kategorie stromu kategorií produktů pro productboard.
PRODUCT_PERSONALIZED.DELETE 10 BOOL   Smazání personalizovaného produktu
PRODUCT_PERSONALIZED.EDIT 10 BOOL   Editace personalizovaného produktu
PRODUCT_PERSONALIZED.ENQUIRE 10 BOOL   Přidávání produktů k poptávce
PRODUCT_PERSONALIZED.GRAPHICS.OPTIONAL 10 BOOL   OPCARE / Dokončení vytvoření nebo editace produktu v N/O bez vytvořené grafiku nebo přiloženého souboru s daty
PRODUCT_PERSONALIZED.INSERT 10 BOOL   Vložení personalizovaného produktu
PRODUCT_PERSONALIZED.ORDER.TYPE 10 SELECT SINGLE, MULTIPLE Způsob přidávání produktů k objednávce
PRODUCT_PERSONALIZED.PRICE_CHANGE 10 BOOL   Změna ceny personalizovaného produktu
PRODUCT_PERSONALIZED.USER_CHANGE 10 BOOL   Právo na přenos produktů mezi zákazníky.
PROTECTED_DATA_CONSENT.ADD 10 BOOL   Správa souhlasu s osobními údaji - udělení souhlasu (APPBUS)
PROTECTED_DATA_CONSENT.DELETE 10 BOOL   Správa souhlasu s osobními údaji - odvolání souhlasu (APPBUS)
PROTECTED_DATA.ACCESS 10 CLASS_DEF class_def::RightValue_ProtectedDataCategory Právo přístupu k chráněným údajům dle kategorie chráněných údajů
PROTECTED_DATA.PD_CONSENT.ACTION.D 10 BOOL   Modul Chráněné údaje / záložka Správa souhlasů / Správa souhlasů osobních údajů / Odvolání souhlasu
PROTECTED_DATA.PD_CONSENT.ACTION.I 10 BOOL   Modul Chráněné údaje / záložka Správa souhlasů / Správa souhlasů osobních údajů / Udělení souhlasu
PROTECTED_DATA.PD_CONSENT.ACTION.U 10 BOOL   Modul Chráněné údaje / záložka Správa souhlasů / Správa souhlasů osobních údajů / Přechod do modulu zákazníci
PROTECTED_DATA.PD_CONSENT.ACTION.UD 10 BOOL   Modul Chráněné údaje / záložka Správa souhlasů / Správa souhlasů osobních údajů / Přechod na kartu zákazníka
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.AUTOMATION 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Seznam dokladů / Ovládání automatizace generování a expedice předpisů úhrad
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.CD 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Odskok do modulu Expedice dokumentů - expedice tohoto předpisu úhrad
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.EXPEDITION 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Seznam dokladů / Expedice jednoho předpisu úhrad
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.EXPEDITION_ALL 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Seznam dokladů / Expedice všech vyfiltrovaných předpisů úhrad
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.GENERATION 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Seznam dokladů / Generování předpisů úhrad
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.PP 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Odskok do modulu Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.STORNO 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Seznam dokladů / Storno dokladů
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.UL 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Odskok do modulu Zákazníci - zákazník, kterého se týká tento předpis úhrad
REMINDER_LIST_DELETE 10 BOOL   UPOMÍNKY / Seznam upomínek / Smazání upomínky
REMINDER_LIST_DELETE_ALL 10 BOOL   UPOMÍNKY / Seznam upomínek / Smazání všech vyfiltrovaných upomínek
REMINDER_LIST.GENERATE_REMINDERS 10 BOOL   UPOMÍNKY / Seznam upomínek / Zobrazení objektu Generování upomínek
REMINDER.AUTOMATION.SETUP 10 BOOL   Konfigurace: Nastavení automatizace upomínek
REMINDERS.EXPEDITION.SMS 10 BOOL   Právo při hromadné expedici upomínek použít variantu SMS
REMINDERS.REMINDER_LIST.ACTION.CIBS_DOC 10 BOOL   Modul expedice dokumentů - expedice tohoto dokumentu
REMINDERS.REMINDER_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání upomínek
REMINDERS.REMINDER_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace upomínky
REMINDERS.REMINDER_LIST.ACTION.GENERATE_REMINDERS 10 BOOL   Generování upomínek
REMINDERS.REMINDER_LIST.ACTION.PP 10 BOOL   Modul Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
REMINDERS.REMINDER_LIST.ACTION.PRINT 10 BOOL   Tisk upomínky
REMINDERS.REMINDER_LIST.ACTION.PRINT_ALL 10 BOOL   Tisk všech vyfiltrovaných upomínek
REMINDERS.REMINDER_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Otevřít kartu zákazníka
REMINDERS.REMINDER_LIST.ACTION.USERS 10 BOOL   Modul zákazníci - zákazník, kterého se týká tato upomínka
REPEATEROBJECT.CLOSE.DISABLE 10 CLASS_DEF class_def::RightValueRepeaterObjectControlCloseDisable Ovládání objektů na stránce - zakazuje odstranit objekty.
REPEATEROBJECT.SORT.DISABLE 10 CLASS_DEF class_def::RightValueRepeaterObjectControlSortDisable Ovládání objektů na stránce - zakazuje měnit pořadí objektů.
RESOURCE_MANAGEMENT.OPEN.NEW_PANEL 10 BOOL   Výchozí chování při vstupu na kartu procesu - otevírat proces v nové kartě
RESOURCE_MANAGEMENT.OPEN.PANEL_LIMIT 10 NUM 1..99 Maximální počet otevřených karet procesu
RESOURCE_MANAGEMENT.PLUG_IN.BOUND_OBJECT.ACTION.ADD 10 BOOL   Proces -> Vázané objekty -> Přidat nový vázaný objekt
RESOURCE_MANAGEMENT.PLUG_IN.BOUND_OBJECT.ACTION.DELETE 10 BOOL   Proces -> Vázané objekty -> Smazat vázaný objekt
RESOURCE_MANAGEMENT.PLUG_IN.USER.ACTION.USER_CREATE 10 BOOL   Proces -> Zákazník -> Vytvořit nového zákazníka
RESOURCE_MANAGEMENT.PLUG_IN.USER.ACTION.USER_EDIT 10 BOOL   Proces -> Zákazník -> Upravit údaje vybraného zákazníka
RESOURCE_MANAGEMENT.RESOURCE_MANAGEMENT_FORM.ACTION.CIBS_DOCUMENTS 10 BOOL   Proces -> Modul expedice - expedice dokumentů a zpráv k tomuto zakazníkovi
RESOURCE_MANAGEMENT.RESOURCE_MANAGEMENT_FORM.ACTION.DEBITS 10 BOOL   Proces -> Modul pohledávek – vyfiltrování zákazníků zahrnutých u procesu a nastavení filtru "ID procesu" a "Název procesu
RESOURCE_MANAGEMENT.RESOURCE_MANAGEMENT_FORM.ACTION.FILTERDT 10 BOOL   Proces -> Modul dispečerské tabule - všechny záznamy, které souvisí s vybraným hromadným procesem
RESOURCE_MANAGEMENT.RESOURCE_MANAGEMENT_FORM.ACTION.INSERTDT 10 BOOL   Proces -> Vytvořit záznam do dispečerské tabule
RESOURCE_MANAGEMENT.RESOURCE_MANAGEMENT_FORM.ACTION.INVOICES 10 BOOL   Proces -> Modul doklady - doklady tohoto zákazníka
RESOURCE_MANAGEMENT.RESOURCE_MANAGEMENT_FORM.ACTION.LAST_NODES 10 BOOL   Proces -> Modul zařízení - zařízení přiřazené k zákazníkovi s tímto procesem
RESOURCE_MANAGEMENT.RESOURCE_MANAGEMENT_FORM.ACTION.ORDERS 10 BOOL   Proces -> Modul objednávky - objednávky vztahující se k procesu.
RESOURCE_MANAGEMENT.RESOURCE_MANAGEMENT_FORM.ACTION.PAYMENTS 10 BOOL   Proces -> Modul plateb - platby tohoto zákazníka
RESOURCE_MANAGEMENT.RESOURCE_MANAGEMENT_FORM.ACTION.PREMISES 10 BOOL   Proces -> Modul provozovny - provozovny tohoto zákazníka
RESOURCE_MANAGEMENT.RESOURCE_MANAGEMENT_FORM.ACTION.USER_DETAIL 10 BOOL   Proces -> Otevřít kartu zákazníka
RESOURCE_MANAGEMENT.RESOURCE_MANAGEMENT_FORM.ACTION.USERS 10 BOOL   Proces -> Přechod do modulu zákazníci
RESOURCE_MANAGEMENT.RESOURCE_MANAGEMENT_FORM.ACTION.WIZARD_UDS 10 BOOL   Proces -> Modul wizard - operace se zákazníkem a jednotkami
RETURNED_MONEY.DELETE 10 BOOL   Vratky/1.záložka / smazání vratky
RETURNED_MONEY.DELETE_EXPORT 10 BOOL   Vratky/2.záložka/ mazání souboru poštovních poukázek, příkazů k úhradě
RETURNED_MONEY.GENERATE_EXPORT 10 BOOL   Vratky/2.záložka/ generování souboru poštovních poukázek, příkazů k úhradě
RETURNED_MONEY.RETURNED_EXPORT.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání vygenerovaných vratek
RETURNED_MONEY.RETURNED_EXPORT.ACTION.EXPORT 10 BOOL   Export předpisu vrácených plateb
RETURNED_MONEY.RETURNED_EXPORT.ACTION.GENERATE 10 BOOL   Generování předpisu pro export pro poštu/banku
RETURNED_MONEY.RETURNED_EXPORT.ACTION.JOIN 10 BOOL   Napárování předpisu na celkovopu platbu a vytvoření detailních plateb
RETURNED_MONEY.RETURNED_MONEY.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání vratky
RETURNED_MONEY.RETURNED_MONEY.ACTION.PP 10 BOOL   Modul progress - nedokončené a chybné procesy
RETURNED_MONEY.RETURNED_MONEY.ACTION.PRM 10 BOOL   Modul plateb - platby tohoto zákazníka
RETURNED_MONEY.RETURNED_MONEY.ACTION.U 10 BOOL   Otevřít kartu zákazníka
RETURNED_MONEY.RETURNED_PRCL_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání smlouvy
RETURNED_MONEY.RETURNED_PRCL_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace smlouvy
RETURNED_MONEY.RETURNED_PRCL_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Přidání smlouvy
RETURNED_MONEY.RETURNED_PRCLL_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání smlouvy
RETURNED_MONEY.RETURNED_PRCLL_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Přidání smlouvy
REVENUES_SUMMARY.GENERATE 10 BOOL   Modul účto/2.záložka/Generování tržeb
SA.BLOCKING.INVOICE_REGENERATE 10 BOOL   Právo na blokování/odblokování služby i když je vygenerovaná faktura
SAD_GROUPS.CANCEL 10 BOOL   Umožňuje ukončit skupinovou slevu zákazníka.
SAD_GROUPS.DELETE 10 BOOL   Umožňuje odebrat skupinovou slevu zákazníka.
SAD_GROUPS.INSERT 10 BOOL   Umožňuje aktivovat skupinovou slevu zákazníka.
SCL_LIST.DELETE 10 BOOL   SIPO / Smlouvy SIPO / Seznam smluv SIPO / Smazání smlouvy
SCL_LIST.EDIT 10 BOOL   SIPO / Smlouvy SIPO / Seznam smluv SIPO / Editace smlouvy
SCL_LIST.INSERT 10 BOOL   SIPO / Smlouvy SIPO / Seznam smluv SIPO / Přidání smlouvy
SCLL_LIST.DELETE 10 BOOL   SIPO / Smlouvy SIPO / Obchodní lokace / Odebrání obchodní lokace
SCLL_LIST.INSERT 10 BOOL   SIPO / Smlouvy SIPO / Obchodní lokace / Přidání obchodní lokace
SEARCH_JOB_LIST.CALENDAR 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání pro vyhledávání / Vaše úkoly / Zobrazení úkolu v kalendáři skupiny v modulu úkolů
SEARCH_JOB_LIST.EDIT 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání pro vyhledávání / Vaše úkoly / Editace úkolu, možnost provedení všech povolených operací s úkolem
SEARCH_JOB_LIST.INSERT 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání pro vyhledávání / Vaše úkoly / Vložení nového procesu
SEARCH_MAINTENANCE_LIST.INSERT.TYPE_PRESET 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání vyhledávání / Seznam procesů / Předvyplnění typu procesu v dialogu na založení procesu dle hodnoty filtru "Typ procesu" z tabulky Seznam procesů
SEARCH.ALERTING_TABLE.ACTION.TVV 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Problémy v lokaci / Přechod na daný objekt
SEARCH.SEARCH_JOB_LIST.ACTION.MAINTENANCE 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Vaše úkoly / Zobrazení detailu procesu v modulu procesů
SEARCH.SEARCH_JOB_LIST.ACTION.MAINTENANCE_JOBS 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Vaše úkoly / Zobrazení detailu úkolu v modulu úkolů
SEARCH.SEARCH_JOB_LIST.ACTION.MJ_EDIT_SUBSTATE_MULTI 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Vaše úkoly / Hromadná změna stavu procesu
SEARCH.SEARCH_JOB_LIST.ACTION.PRINT_ALL 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Vaše úkoly / Tisk přehledu úkolů
SEARCH.SEARCH_JOB_LIST.ACTION.PRINT_DOCUMENTS_SELECTED 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Vaše úkoly / Detailní tisk úkolů s přidruženými dokumenty pro vybrané úkoly
SEARCH.SEARCH_MAINTENANCE_LIST.ACTION.ATTACH_SERMAN 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Seznam procesů / Převzít proces k řešení přímo vámi
SEARCH.SEARCH_MAINTENANCE_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Seznam procesů / Editace procesu, možnost provedení všech povolených operací s procesem
SEARCH.SEARCH_MAINTENANCE_LIST.ACTION.FINISH 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Seznam procesů / Dokončení procesu
SEARCH.SEARCH_MAINTENANCE_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Seznam procesů / Vložení nového procesu
SEARCH.SEARCH_MAINTENANCE_LIST.ACTION.ML_EDIT_SUBSTATE_MULTI 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Seznam procesů / Hromadná změna stavu procesu
SEARCH.SEARCH_MAINTENANCE_LIST.ACTION.NOTE 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Seznam procesů / Přidat poznámku k procesu
SEARCH.SEARCH_MAINTENANCE_LIST.ACTION.O 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Seznam procesů / Zobrazení detailu procesu v modulu procesů
SEARCH.SEARCH_MAINTENANCE_LIST.ACTION.TRANSFER_SERMAN 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Seznam procesů / Předat proces k řešení přímo jinému zdroji
SEARCH.SEARCH_MAINTENANCE_LIST.ACTION.U 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Seznam procesů / Otevřít kartu zákazníka
SEARCH.SEARCH_MAINTENANCE_LIST.ACTION.WIZARD_UDS 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Seznam procesů / Modul wizard - operace se zákazníkem a jednotkami
SEARCH.SEARCH_RESULT_LIST.ACTION.M 10 BOOL   HLEDAT / Výsledky vyhledávání / Výsledky vyhledávání / Modul procesů - vytvoření (editace) procesu
SEARCH.SEARCH_RESULT_LIST.ACTION.O 10 BOOL   HLEDAT / Výsledky vyhledávání / Výsledky vyhledávání / Otevření detailu objektu
SEARCH.SEARCH_RESULT_LIST.ACTION.WIZARD_UDS 10 BOOL   HLEDAT / Výsledky vyhledávání / Výsledky vyhledávání / Modul wizard - operace se zákazníkem a jednotkami
SEARCH.SEARCH_SERVICES_CONNECT.ACTION.U 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Zákazníci čekající na zapojení / Otevřít kartu zákazníka
SEARCH.SEARCH_TASK_REMINDERS.ACTION.TR_TASK_REMINDER 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Připomínky / Otevřít seznam připomínek s vybranou připomínkou
SEARCH.SEARCH_TASK_REMINDERS.ACTION.TR_USER_DETAIL 10 BOOL   HLEDAT / Zadání vyhledávání / Připomínky / Otevřít kartu zákazníka
SELFCARE.FULLTEXT.LENGTHLIMIT 10 NUM   Minimální délka vyhledávaného řetězce ve fulltextovém filtru
SELFCARE.node.param.edit 10 STRING   SELFCARE / Zařízení / Seznam zařízení / Udává, které parametry zařízení může editovat koncový zákazník v SelfCare. Formát je N_TYPE:názve_parametru
SELFCARE.PAGE.billing 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Vyúčtování
SELFCARE.PAGE.contacts 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Mé kontakty
SELFCARE.PAGE.data 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Datové služby
SELFCARE.PAGE.documents-agreements 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Dokumenty / Smlouvy
SELFCARE.PAGE.documents-other 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Dokumenty / Ostatní
SELFCARE.PAGE.nodes 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Zařízení
SELFCARE.PAGE.process 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Požadavky
SELFCARE.PAGE.protected 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Chráněné údaje
SELFCARE.PAGE.telephony 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Telefonie
SELFCARE.PAGE.unicredit 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka uniCredit
SELFCARE.PAGE.user-payments 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Platby
SELFCARE.PAGE.user-profile 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Můj profil
SELFCARE.PAGE.user-services 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Mé služby
SELFCARE.USER_LOGIN.STATUS 10 STRING   Úroveň zákazníka.
SELFCARE.user-profile.view.addresses.button.edit 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Můj profil / Adresy / tlačítko Upravit
SELFCARE.user-profile.view.contacts.button.edit 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Můj profil / Kontakty / tlačítko Upravit
SELFCARE.user-profile.view.params.button.edit 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Můj profil / Další nastavení / tlačítko Upravit
SELFCARE.user-profile.view.payments.button.edit 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Můj profil / Platební údaje / tlačítko Upravit
SELFCARE.user-profile.view.personal.button.edit 10 BOOL   ISP Selfcare / stránka Můj profil / Osobní údaje / tlačítko Upravit
SELFCARE.user-service.param.edit 10 STRING   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Seznam služeb / Udává, které parametry služby může editovat koncový zákazník v SelfCare
SERMAN_EMAIL 10 BOOL   Určuje, mají-li se servisnímu technikovi zasílat emaily při založení/změně servisního procesu
SERMAN_SMS 10 BOOL   Určuje, mají-li se servisnímu technikovi zasílat SMS při založení/změně servisního procesu
SERVICE_GROUPS.SERVICE_GROUPS_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   ÚČTOVACÍ SKUPINY / Seznam účtovacích skupin / Smazání skupiny
SERVICE_GROUPS.SERVICE_GROUPS_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   ÚČTOVACÍ SKUPINY / Seznam účtovacích skupin / Editace skupiny
SERVICE_GROUPS.SERVICE_GROUPS_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   ÚČTOVACÍ SKUPINY / Seznam účtovacích skupin / Vložení skupiny
SERVICE_GROUPS.SERVICE_GROUPS_NUMBER.ACTION.DELETE 10 BOOL   ÚČTOVACÍ SKUPINY / Seznam účtovacích skupin - detail účtování / Smazání celého detailu zaúčtování
SERVICE_GROUPS.SERVICE_GROUPS_NUMBER.ACTION.EDIT 10 BOOL   ÚČTOVACÍ SKUPINY / Seznam účtovacích skupin - detail účtování / Editace jednoho záznamu zaúčtování - je možné upravit pouze číslo účtu, případně popis
SERVICE_GROUPS.SERVICE_GROUPS_NUMBER.ACTION.INSERT 10 BOOL   ÚČTOVACÍ SKUPINY / Seznam účtovacích skupin - detail účtování / Vložení detailu zaúčtování - je nutné vložit vždy celou skupinu účtů
SERVICES_ACTIVE.ACTIVATE.DISCOUNTS.CHANGE.SAD_START 10 BOOL   Právo na změnu začátku slevové kampaně při aktivaci služby
SERVICES_ACTIVE.CONNECT.IN_FUTURE 10 BOOL   Povoleno budoucí datum zapojení služby (Karta zákazníka / Produkty a služby / Potvrzení zapojení služby)
SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS_LIST.DELETE 10 BOOL   SKUPINY SLUŽEB / Seznam skupin služeb / Smazání skupiny
SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS_LIST.EDIT 10 BOOL   SKUPINY SLUŽEB / Seznam skupin služeb / Editace skupiny
SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS_LIST.INSERT 10 BOOL   SKUPINY SLUŽEB / Seznam skupin služeb / Vložení nové skupiny
SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS.SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání skupiny
SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS.SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace skupiny
SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS.SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení nové skupiny
SERVICES_DISCOUNTS_SD_LIST.DELETE 10 BOOL   SLEVY / Slevové programy / Smazání slevové akce
SERVICES_DISCOUNTS_SD_LIST.EDIT 10 BOOL   SLEVY / Slevové programy / Editace slevové akce
SERVICES_DISCOUNTS_SD_LIST.INSERT 10 BOOL   SLEVY / Slevové programy / Přidání slevové akce
SERVICES_DISCOUNTS.SERVICES_DISCOUNTS_GROUPS.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání skupinové slevy
SERVICES_DISCOUNTS.SERVICES_DISCOUNTS_GROUPS.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace skupinové slevy
SERVICES_DISCOUNTS.SERVICES_DISCOUNTS_GROUPS.ACTION.INSERT 10 BOOL   Přidání skupinové slevy
SERVICES_DISCOUNTS.SERVICES_DISCOUNTS_GROUPS.ACTION.U 10 BOOL   Modul zákazníci - zákazníci, kterých se tato sleva týká
SERVICES_DISCOUNTS.SERVICES_DISCOUNTS_SD_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání slevové kampaně
SERVICES_DISCOUNTS.SERVICES_DISCOUNTS_SD_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace slevové kampaně
SERVICES_DISCOUNTS.SERVICES_DISCOUNTS_SD_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Přidání slevové kampaně
SERVICES_DISCOUNTS.SERVICES_DISCOUNTS_SD_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Modul zákazníci - zákazníci, kterých se tato sleva týká
SERVICES_LIST.BULK_GROUPS_ASSIGN 10 BOOL   Seznam služeb - Přiřazení služeb do skupin
SERVICES_LIST.EDIT 10 BOOL   SLUŽBY / Seznam služeb / Editace služby
SERVICES_LIST.INSERT 10 BOOL   SLUŽBY / Seznam služeb / Vložení nové služby
SERVICES_MONTHLY_STAT.MON_SALDO_OVERVIEW.ACTION.P 10 BOOL   Tisk kontrolního měsíčního salda
SERVICES_MONTHLY_STAT.SERVICE_OVERVIEW.ACTION.BULK_SERVICES_CHANGE 10 BOOL   Hromadná změna atributů služeb
SERVICES_MONTHLY_STAT.SERVICE_OVERVIEW.ACTION.SERVICES_MONTHLY_STAT 10 BOOL   Modul Wizard - detaily vybraného zákazníka
SERVICES_MONTHLY_STAT.SERVICE_OVERVIEW.ACTION.U 10 BOOL   Otevřít kartu zákazníka
SERVICES_MONTHLY_STAT.SERVICE_OVERVIEW.ACTION.V 10 BOOL   Modul služby - detaily vybrané služby
SERVICES_NAME_DEP.DELETE 10 BOOL   Výmaz závislých služeb
SERVICES_NAME_DEP.EDIT 10 BOOL   Editace závislých služeb
SERVICES_NAME_DEP.INSERT 10 BOOL   Vložení závislých služeb
SERVICES_NAME_FIXED_DEP_CREATE 10 BOOL   Vytvoření přiřazení služby a produktu - APPBUS
SERVICES_NAME_FIXED_DEP_DELETE 10 BOOL   Smazání přiřazení služby a produktu - APPBUS
SERVICES_NAME_LIST.IGNORE_CLOSURE 10 BOOL   SLUŽBY / Náhled na ceny s datem platnosti a návaznosti / Seznam cen s datem platnosti / Editace ceny s datem platnosti služby nebo produktu - ignorovat omezení účetními uzávěrkami.
SERVICES_NAME_LOC.DELETE 10 BOOL   SLUŽBY / Náhled na ceny s datumem platnosti / Smazání ceny s omezením platnosti
SERVICES_NAME_LOC.EDIT 10 BOOL   SLUŽBY / Náhled na ceny s datumem platnosti / Editace ceny s omezením platnosti
SERVICES_NAME_LOC.INSERT 10 BOOL   SLUŽBY / Náhled na ceny s datumem platnosti / Vložení ceny s omezením platnosti
SERVICES_NAME.PREMISES.UPDATE 10 BOOL   Nastavení dostupnosti produktů na provozovnách
SERVICES_TARIF_PRICE.DELETE 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Smazat cenu
SERVICES_TARIF_PRICE.EDIT 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Editovat cenu
SERVICES_TARIF_PRICE.INSERT 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Vložit novou cenu
SERVICES_TARIF_TIMEZONE.DELETE 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Smazat časovou zónu
SERVICES_TARIF_TIMEZONE.EDIT 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Editovat časovou zónu
SERVICES_TARIF_TIMEZONE.INSERT 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Vložit novou časovou zónu
SERVICES_TARIF.EDIT 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Editovat tarif
SERVICES_TARIF.INSERT 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Vložit nový tarif
SERVICES_TVPROGS_LIST.DELETE 10 BOOL   SLUŽBY / Náhled na kanály TV služeb / Seznam kanál? / skupin kanál? / Smazání kanálu / skupiny kanál? služb?
SERVICES_TVPROGS_LIST.EDIT 10 BOOL   SLUŽBY / Náhled na kanály TV služeb / Seznam kanál? / skupin kanál? / Editace kanálu / skupiny kanál? u služby
SERVICES_TVPROGS_LIST.IGNORE_CLOSURE 10 BOOL   SLUŽBY / Náhled na kanály TV služeb / Seznam kanálů / skupin kanálů - ignorovat omezení uzávírkami
SERVICES_TVPROGS_LIST.INSERT 10 BOOL   SLUŽBY / Náhled na kanály TV služeb / Seznam kanál? / skupin kanál? / Vložení kanálu / skupiny kanál? ke služb?
SERVICES_VARIABLE_ASSIGN 10 BOOL   APPBUS / Dohledat aktivní službu pro všechny nepřiřazené záznamy (bez přepočtu ceny)
SERVICES_VARIABLE_EXCLUDE 10 BOOL   APPBUS / Vyřadit vyfiltrované/vybrané neuzavřené záznamy ze zpracování uzávěrky
SERVICES.BLOCK.CONTRACT_PENALTY 10 BOOL   Právo na aktivaci smluvní pokuty při blokování.
SERVICES.CANCEL.CONTRACT_PENALTY 10 BOOL   Právo na aktivaci smluvní pokuty při ukončení služby
SERVICES.CANCEL.CREATE_CREDIT_NOTE 10 BOOL   Ukončení služby zákazníka - automaticky místo stornování faktury a vytvoření nové faktury se vytvoří opravný daňový doklad.
SERVICES.CANCEL.INVOICE_REGENERATE 10 BOOL   Právo na ukončení služby i když je vygenerovaná faktura
SERVICES.CHANGE.INVOICE_REGENERATE 10 BOOL   Umožní změnit cenu služby, i pokud jsou vystavené faktury.
SERVICES.DELIVERY_SCHEDULE_TRANSPORT.ACTION.SET_TRANSPORT 10 BOOL   Uložit nastavení doprav
SERVICES.DELIVERY_SCHEDULE.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání vyfiltrovaných termínů dodání
SERVICES.DELIVERY_SCHEDULE.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace termínu dodání
SERVICES.DELIVERY_SCHEDULE.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení termínu dodání
SERVICES.DELIVERY_SCHEDULE.ACTION.INSERT_COPY 10 BOOL   Vložení termínu dodání s předvyplněním
SERVICES.DELIVERY_SCHEDULE.ACTION.TERM_DELETE 10 BOOL   Smazání dostupnosti termínů dodání vyfiltrovaných záznamů
SERVICES.DELIVERY_SCHEDULE.ACTION.TERM_SET 10 BOOL   Nastavení dostupnosti termínů dodání vyfiltrovaných záznamů
SERVICES.DISCOUNTS.INVOICE_REGENERATE 10 BOOL   Právo na aktivaci, změnu a smazání kampaně i když je vygenerovaná faktura
SERVICES.PREMISES_ACCESSIBILITY.ACTION.PREMISES_UPDATE 10 BOOL   Upravit dostupnosti na provozovnách
SERVICES.PRICE_CALCULATION.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání ceny
SERVICES.PRICE_CALCULATION.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace ceny
SERVICES.PRICE_CALCULATION.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení ceny
SERVICES.PRICE_CALCULATION.ACTION.INSERT_COPY 10 BOOL   Vložení ceny s předvyplněním
SERVICES.PRODUCT_CAT_TREE.ACTION.BULK_GROUPS_ASSIGN 10 BOOL   Přiřazení vybraného produktu do vybrané kategorie
SERVICES.PRODUCT_CAT_TREE.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazat kategorii produktů
SERVICES.PRODUCT_CAT_TREE.ACTION.EDIT 10 BOOL   Upravit kategorii produktů
SERVICES.PRODUCT_CAT_TREE.ACTION.INSERT 10 BOOL   Nová kategorie produktů
SERVICES.SERVICE_PARAMS.PASSWORDS.VIEWABLE 10 STRING   Právo umožňuje zobrazovat skryté údaje parametrů služeb v čitelné podobě (typicky heslo). Do hodnoty zadejte interní název parametru služby (lze zjistit najetím na název parametru v modulu Produkty/služby). Např. hodnota 'sip_secret' nebo 'eet_cert_password': hodnota parametru 'SIP heslo'/'EET heslo k certifikátu' bude v čitelné podobě. Čitelný údaj se zobrazuje pouze v dialogu na editaci parametru a to z bezpečnostních důvodů, aby se zbytečně neposílali nešifrovaná hesla do prohlížeče.
SERVICES.SERVICES_GROUPS_COUPON.ACTION.CREATE 10 BOOL   Vytvoření nového kupónu
SERVICES.SERVICES_GROUPS_COUPON.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání kupónu
SERVICES.SERVICES_GROUPS_COUPON.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace kupónu
SERVICES.SERVICES_LIST.ACTION.BULK_GROUPS_ASSIGN 10 BOOL   Přiřazení vyfiltrovaných záznamů do skupin
SERVICES.SERVICES_LIST.ACTION.C 10 BOOL   PRODUKTY/SLUŽBY / Produkty a služby/ Seznam služeb a produktů / Vložení nové služby nebo produktu s předvyplněním hodnot dle právě vybraného záznamu
SERVICES.SERVICES_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání služby nebo produktu
SERVICES.SERVICES_LIST.ACTION.E 10 BOOL   PRODUKTY/SLUŽBY / Produkty a služby/ Seznam služeb a produktů / Editace služby nebo produktu
SERVICES.SERVICES_LIST.ACTION.I 10 BOOL   PRODUKTY/SLUŽBY / Produkty a služby/ Seznam služeb a produktů / Vložení nové služby nebo produktu
SERVICES.SERVICES_LIST.ACTION.IMPORT_SERVICES 10 BOOL   Import/editace záznamů ze souboru XML
SERVICES.SERVICES_LIST.ACTION.PRICE_CALCULATION 10 BOOL   Náhled na ceník
SERVICES.SERVICES_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Modul zákazníci - zákazníci využívající aktuálně danou službu nebo produkt, které nejsou ukončené
SERVICES.SERVICES_LIST.ACTION.WAREHOUSE_LIST 10 BOOL   Modul skladů - vyhledat sklad, ve kterém je aktuálně tento produkt
SERVICES.SERVICES_LIST.ACTION.WAREHOUSE_SHIFTS 10 BOOL   Modul skladových pohybů - pohyby vybraného produktu
SERVICES.SERVICES_NAME_DEP.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání návaznosti
SERVICES.SERVICES_NAME_DEP.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace návaznosti
SERVICES.SERVICES_NAME_DEP.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení návaznosti
SERVICES.SERVICES_NAME_FIXED_DEP.ACTION.CREATE 10 BOOL   Vytvoření přiřazení služby a produktu
SERVICES.SERVICES_NAME_FIXED_DEP.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání přiřazení služby a produktu
SERVICES.SERVICES_NAME_LOC.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání ceny s datem platnosti služby nebo produktu
SERVICES.SERVICES_NAME_LOC.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace ceny s datem platnosti služby nebo produktu
SERVICES.SERVICES_NAME_LOC.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení ceny s datem platnosti služby nebo produktu
SERVICES.SERVICES_NAME_PARAMS.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání parametru
SERVICES.SERVICES_NAME_PARAMS.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace parametru
SERVICES.SERVICES_NAME_PARAMS.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení parametru
SERVICES.SERVICES_TARIF_PRICE.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání ceny
SERVICES.SERVICES_TARIF_PRICE.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace ceny
SERVICES.SERVICES_TARIF_PRICE.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení ceny
SERVICES.SERVICES_TARIF_TIMEZONE.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání časového pásma
SERVICES.SERVICES_TARIF_TIMEZONE.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace časového pásma
SERVICES.SERVICES_TARIF_TIMEZONE.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení časového pásma
SERVICES.SERVICES_TARIF.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání tarifu
SERVICES.SERVICES_TARIF.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace tarifu
SERVICES.SERVICES_TARIF.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení tarifu
SERVICES.SERVICES_TVPROGS_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání kanálu / skupiny kanálů službě
SERVICES.SERVICES_TVPROGS_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editace kanálu / skupiny kanálů u služby
SERVICES.SERVICES_TVPROGS_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložení kanálu / skupiny kanálů ke službě
SERVICES.SET_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazat sestavu služeb
SERVICES.SET_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Editovat sestavu služeb
SERVICES.SET_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Vložit novou sestavu služeb
SERVICES.SET.DELETE 10 BOOL   Modul Produkty a služby -> Sestavy služeb -> Sestavy -> Smazat sestavu služeb
SERVICES.SM_SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS_LIST.ACTION.CONFIRM 10 BOOL   Uložit nastavení skupin
SERVICES.TRADING_LIMIT.CHANGE 10 BOOL   Umožní změnit minimální závazek služby.
SERVICES.TRANSFER.CLASS_CHANGE 10 BOOL   Právo na transfer služeb i napříč třídami
SERVICES.TRANSFER.CONTRACT_PENALTY 10 BOOL   Právo na aktivaci smluvní pokuty při transferu služby
SERVICES.TRANSFER.INVOICE_REGENERATE 10 BOOL   Umožní přechod služby, i pokud jsou vystavené faktury.
SESSION_TIMEOUT 50 NUM 5..1440 Určuje dobu (v minutách) po které je uživatel automaticky odhlášen. Minimální hodnota je 5 min, maximální 1440 min (24hod)
SESSION.CONTINUE 10 BOOL   Přihlášený uživatel je při přístupu na login-page přesměrován zpět do CIBS, kde může pokračovat v započaté práci (nedojde k jeho odhlášení)
SHAPING.SHAPING_OVERVIEW.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Shaping -> Přehled -> Editovat
SHAPING.SHAPING_OVERVIEW.ACTION.OPEN 10 BOOL   Modul Shaping -> Přehled -> Otevřít
SHAPING.SHAPING_OVERVIEW.ACTION.SETTINGS 10 BOOL   Modul Shaping -> Přehled -> Nastavení
SHOPPING_BASKET.USERS_TRANSPORT_DATA.INSERT 10 BOOL   KOŠÍK /Vytvoření nového záznamu do tabulky users_transport_data - adresátů a odesílatelů zákazníka - APPBUS
SIPO_LIST_DELETE 10 BOOL   SIPO / Seznam předpisů SIPO / Smazání dokladu
SIPO_LIST_EDIT 10 BOOL   SIPO / Seznam předpisů SIPO / Editace předpisu
SIPO_LIST_EXPORT 10 BOOL   SIPO / Seznam předpisů SIPO / Export hlavičky předpisu SIPO pro Českou poštu'SIPO / Seznam předpisů SIPO / Export předpisu inkasních plateb
SIPO.GENERATE_SIPO 10 BOOL   SIPO / Export / Akce Generování předpisu inkasních plateb
SIPO.SCL_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   SIPO / Smlouvy / Seznam smluv inkasních plateb / Smazání smlouvy
SIPO.SCL_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   SIPO / Smlouvy / Seznam smluv inkasních plateb / Editace smlouvy
SIPO.SCL_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   SIPO / Smlouvy / Seznam smluv inkasních plateb / Přidání smlouvy
SIPO.SCLL_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   SIPO / Smlouvy SIPO / Obchodní lokace / Odebrání obchodní lokace
SIPO.SCLL_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   SIPO / Smlouvy SIPO / Obchodní lokace / Přidání obchodní lokace
SIPO.SIPO_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   SIPO / Seznam předpisů inkasních plateb / Akce Smazání předpisů inkasních plateb
SIPO.SIPO_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   SIPO / Seznam předpisů inkasních plateb / Akce Editace inkasních plateb
SIPO.SIPO_LIST.ACTION.EXPORT 10 BOOL   Seznam předpisů inkasních plateb / Export řádků předpisu SIPO pro Českou poštu
SIPO.SIPO_LIST.ACTION.EXPORT_H 10 BOOL   Seznam předpisů inkasních plateb / Export hlavičky předpisu SIPO pro Českou poštu
SIPO.SIPO_LIST.ACTION.GENERATE 10 BOOL   SIPO / Seznam předpisů inkasních plateb / Akce Generování předpisu inkasních plateb
SMART_DEBUG 251 BOOL 0 Zapíná administrativní práva ladění.
SMS.SMS_CLOSES.ACTION.CD 10 BOOL   SMS / Provedené uzávěrky / Smazání poslední uzávěrky SMS služeb
SMS.SMS_LIST.ACTION.C 10 BOOL   SMS / Seznam odeslaných SMS / Uzavřít kalendářní měsíc pro sms služby
SMS.SMS_LIST.ACTION.EVENT_PP 10 BOOL   SMS / Seznam odeslaných SMS / Modul Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
SMS.SMS_LIST.ACTION.EXCLUDE_SMS 10 BOOL   SMS / Seznam odeslaných SMS / Vyřadit neuzavřené záznamy ze zpracování uzávěrky
SMS.SMS_LIST.EXCLUDE_SMS 10 BOOL   SMS / Seznam odeslaných SMS / Vyřadit vyfiltrované/vybrané neuzavřené záznamy ze zpracování uzávěrky
STATISTICS_COMMON.PRINT 10 BOOL   STATISTIKA / Počet zákazníků a služeb / Počet zákazníků a služeb / Tisk výkazu za lokaci
STATISTICS.ACTIVE_CUSTOMERS_GROUPS.ACTION.ACG_EXPORT 10 BOOL   Exportovat do CSV
STATISTICS.ACTIVE_CUSTOMERS.ACTION.ACT_EXPORT 10 BOOL   Exportovat do CSV
STATISTICS.ACTIVE_SERVICES_GROUPS.ACTION.ASG_EXPORT 10 BOOL   Exportovat do CSV
STATISTICS.ACTIVE_SERVICES.ACTION.AST_EXPORT 10 BOOL   Exportovat do CSV
STATISTICS.ENTRANCE_CARDS.ACTION.ENTRANCE_CARDS_EXPORT 10 BOOL   Exportovat do CSV
STATISTICS.ENTRANCE_CARDS.ACTION.ENTRANCE_CARDS_GENERATE 10 BOOL   Přegenerování statistiky k vybranému dni
STATISTICS.ENTRANCE_CARDS.ACTION.ML 10 BOOL   Zobrazit probíhající procesy
STATISTICS.ENTRANCE_CARDS.ACTION.N 10 BOOL   Zobrazit jednotku
STATISTICS.ENTRANCE_CARDS.ACTION.PP 10 BOOL   Modul Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
STATISTICS.ENTRANCE_CARDS.ACTION.U 10 BOOL   Otevřít kartu zákazníka
STATISTICS.ENTRANCE_CARDS.ACTION.WIZARD_UDS 10 BOOL   Modul wizard - operace se zákazníkem a jednotkami
STATISTICS.SERVICES_DATES.ACTION.SDT_EXPORT 10 BOOL   Exportovat do CSV
STATISTICS.STATISTICS_NODES_BY_AVAIL.ACTION.EXPORT 10 BOOL   Exportovat do CSV
STATISTICS.STATISTICS_NODES_BY_AVAIL.ACTION.REGENERATE 10 BOOL   Přegenerování geografické statistiky jednotek dle technologií
STATISTICS.STATISTICS_NODES_BY_TYPES.ACTION.EXPORT 10 BOOL   Exportovat do CSV
STATISTICS.STATISTICS_NODES_BY_TYPES.ACTION.REGENERATE 10 BOOL   Přegenerování geografické statistiky jednotek dle typů
TABLE_EXPORT 10 BOOL   Toto právo určuje možnost exportu jakékoli tabulky
TABLE_VIEW.FIXED 10 BOOL   Zamezuje výběr pohledu (konfigurace filtrů tabulky a zobrazení sloupců).
TABLE_VIEW.HANDLE 10 SELECT none, user, loc, partner Umožňuje přidávat/editovat/mazat pohledy (konfigurace filtrů tabulky a zobrazení sloupců). Hodnota práva určuje maximální úroveň sdílení pohledu (volby: none - nepovoleno, user - v rámci uživatele, loc - v rámci lokace, partner - v rámci Mango partnera)
TABLE.FILTERS.EXTENDED_DISABLE 10 CLASS_DEF class_def::RightValueTableDisableExtendedFiltering Ovládání tabulky - možnosti filtrování - zakazuje použití rozšířeného filtrování.
TABLE.FILTERS.RESET_DISABLE 10 CLASS_DEF class_def::RightValueTableDisableResetFilters Ovládání tabulky - možnosti filtrování - zakazuje resetovat filtry.
TASK_REMINDER.CREATE 10 BOOL   Povoluje vytváření připomínek
TASK_REMINDER.DELETE 10 BOOL   Povoluje mazání připomínek
TASK_REMINDER.EDIT 10 BOOL   Povoluje modifikaci připomínek
TASK_REMINDER.OTHER_ASSIGN 10 BOOL   Povoluje přiřazování připomínek jiným operátorům.
TASK_REMINDER.OTHER_PRIVATE_DELETE 10 BOOL   Povoluje mazání cizích privátních připomínek
TASK_REMINDER.OTHER_PRIVATE_EDIT 10 BOOL   Povoluje modifikaci cizích privátních připomínek
TASK_REMINDER.OTHER_PRIVATE_SHOW 10 BOOL   Povoluje zobrazení cizích privátních připomínek
TASK_REMINDERS.TASK_REMINDERS.ACTION.CC 10 BOOL   PŘIPOMÍNKY / Připomínky / Odkaz do modulu Call centrum.
TASK_REMINDERS.TASK_REMINDERS.ACTION.P 10 BOOL   Modul provozovny - provozovna, které patří tato připomínka
TASK_REMINDERS.TASK_REMINDERS.ACTION.TR_CREATE 10 BOOL   Vytvoření nové připomínky
TASK_REMINDERS.TASK_REMINDERS.ACTION.TR_DELETE 10 BOOL   Smazání vybrané připomínky
TASK_REMINDERS.TASK_REMINDERS.ACTION.TR_EDIT 10 BOOL   Editace vybrané připomínky
TASK_REMINDERS.TASK_REMINDERS.ACTION.TR_USER_DETAIL 10 BOOL   Otevřít kartu zákazníka
TAX_DOC_LIST.DELETE 10 BOOL   Smazání opravného daňového dokladu
TAX_DOCUMENTS.TAX_DOC_LIST.ACTION.ATTACH_PAYMENT 10 BOOL   Provést zápočet s opravným daňovým dokladem
TAX_DOCUMENTS.TAX_DOC_LIST.ACTION.BULK_UPDATE 10 BOOL   Provede přegenerování předpisů vybraných zákazníků
TAX_DOCUMENTS.TAX_DOC_LIST.ACTION.CONFIRM_CREDIT 10 BOOL   Potvrzení přijetí opravného daňového dokladu (pro ČR)
TAX_DOCUMENTS.TAX_DOC_LIST.ACTION.CREATE 10 BOOL   Vytvořit opravný daňový doklad k vybranému předpisu
TAX_DOCUMENTS.TAX_DOC_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Smazání opravného daňového dokladu
TAX_DOCUMENTS.TAX_DOC_LIST.ACTION.INV 10 BOOL   Modul interní daňové doklady / Modul doklady - daňový doklad obsahující vybraný interní daňový doklad
TAX_DOCUMENTS.TAX_DOC_LIST.ACTION.P 10 BOOL   Modul interní daňové doklady / Modul plateb - platby tohoto zákazníka
TAX_DOCUMENTS.TAX_DOC_LIST.ACTION.PRINT 10 BOOL   Tisk dokladu
TAX_DOCUMENTS.TAX_DOC_LIST.ACTION.PRINT_ALL 10 BOOL   Interní daňové doklady/ Hromadný tisk vyfiltrovaných dokladů
TAX_DOCUMENTS.TAX_DOC_LIST.ACTION.U 10 BOOL   Modul interní daňové doklady / Otevřít kartu zákazníka
TAX_SUM_LIST_CONFIRM 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady předpisů / Potvrzení sběrného dokladu předpisů - APPBUS
TAX_SUM_LIST_GENERATE_INVOICE 10 BOOL   Modul UCTO / Nastavuje právo přejít kontrolu na všechny vyfakturované doklady, které toto mají nastaveno v BP
TAX_SUM.AUTOMATION.SETUP 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady předpisů / Ovládání automatizace uzávěrek předpisů - APPBUS
TEMPLATES.TEXT_TEMPLATES_AUTOSELECT.ACTION.DELETE 10 BOOL   ŠABLONY / Automatický výběr / Smazat pravidlo pro výběr šablony.
TEMPLATES.TEXT_TEMPLATES_AUTOSELECT.ACTION.EDIT 10 BOOL   ŠABLONY / Automatický výběr / Změnit pravidlo pro výběr šablony.
TEMPLATES.TEXT_TEMPLATES_AUTOSELECT.ACTION.INSERT 10