Referenční popis práv systému Mango

NázevSorted ascending Úroveň Typ Obor hodnot Popis
ACCESS_GROUP.SERVICE 10 GROUP #SERVICE Skupiny služeb pro přístup operátora k zákazníkům - skupiny typu "přístup operátora"
ACCESS_GROUP.USER 10 GROUP #USER Omezuje operátorovi zobrazení a práci pouze se zákazníky patřící do dané skupiny zákazníků. Právo je zohledněno v modulu Zákazníci, modulu Procesy a modulu Úkoly
ACCOUNTANCY.INSPECTION_REPORTS_HEAD.CONFIRM 10 BOOL   ÚČTO / Kontrolní hlášení / Potvrzení Kontrolního hlášení DPH
ACCOUNTANCY.INSPECTION_REPORTS_HEAD.DELETE 10 BOOL   ÚČTO / Kontrolní hlášení / Smazání Kontrolního hlášení
ACCOUNTANCY.INSPECTION_REPORTS_HEAD.EXPORT 10 BOOL   ÚČTO / Kontrolní hlášení / Export Kontrolního hlášení - xml soubor
ACCOUNTANCY.INSPECTION_REPORTS_HEAD.GENERATE 10 BOOL   ÚČTO / Kontrolní hlášení / Generování dat z CIBS pro Kontrolní hlášení
ACCOUNTANCY.PAY_SUM_LIST.ACTION.CONFIRM 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady plateb / Potvrzení sběrného dokladu plateb
ACCOUNTANCY.PAY_SUM_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady plateb / Generování sběrného dokladu plateb
ACCOUNTANCY.TAX_SUM_LIST.ACTION.AUTOMATION_SETUP 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady předpisů / Ovládání automatizace uzávěrek předpisů
ACCOUNTANCY.TAX_SUM_LIST.ACTION.CONFIRM 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady předpisů / Potvrzení sběrného dokladu předpisů
ACCOUNTANCY.TAX_SUM_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady předpisů / Generování sběrného dokladu předpisů
ACCOUNTING.CORRELATION.DELETE 10 BOOL   Právo pro mazání Přehledu účetních souvztažností
ACCOUNTING.CORRELATION.GENERATE 10 BOOL   Právo pro generování Přehledu účetních souvztažností
ACCOUNTING.CORRELATION.GENERATE.UNCONFIRMED_CLOSURE 10 BOOL   ÚČTO / Souvztažnosti / Potvrzení přehledu účetních souvztažností i když nebyla potvrzena uzávěrka předpisů
ACCOUNTING.CORRELATION.PRINT 10 BOOL   Právo pro tisk Přehledu účetních souvztažností
ACCOUNTING.CHECKING_STATEMENT.CONFIRM 10 BOOL   Potvrzení Kontrolního výkazu k DPH.
ACCOUNTING.CHECKING_STATEMENT.DELETE 10 BOOL   Storno všech dat kontrolního výkazu za dané období a provozovatele.
ACCOUNTING.CHECKING_STATEMENT.EXPORT 10 BOOL   Vytvoření Kontrolního výkazu k DPH ve formátu XML.
ACCOUNTING.CHECKING_STATEMENT.GENERATE 10 BOOL   Vygenerování dat z CIBS pro Kontrolní výkaz DPH.
ACTIVATE_PRODUCT 10 BOOL   Aktivace produktu (vyžaduje zároveň právo pro aktivaci služby)
ACTIVATE_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Aktivace služby
ADMINIVR.AUTOREC 10 BOOL   Administrace hlášek v AutoRec IVR
ADMINS_COMPETENCES_LIST.DELETE 10 BOOL   Role uživatele - odebrání role
ADMINS_COMPETENCES_LIST.INSERT 10 BOOL   Role uživatele - přiřazení role
ADMINS_COMPETENCES_LIST.VIEW_ROLE_DEF 10 BOOL   ADMINISTRÁTOŘI/ PRÁVA UŽIVATELŮ/ ROLE UŽIVATELE/ Právo pro seznam práv obsažených v aktuální roli
ADMINS_LIST.DELETE 10 BOOL   Administrace operátorů / Seznam operátorů / Zmazání operátora
ADMINS_LIST.EDIT 10 BOOL   Administrace operátorů / Seznam operátorů / Editace operátora
ADMINS_LIST.INSERT 10 BOOL   Administrace operátorů / Seznam operátorů / Vytvoření operátora
ADMINS_LIST.INSERT_COPY 10 BOOL   Kopie administrátora
ADMINS_RIGHTS.DELETE 10 BOOL   Administrace operátorů / Seznam práv / deaktivace práva
ADMINS_RIGHTS.EDIT 10 BOOL   Administrace operátorů / Seznam práv / editace práva
ADMINS_RIGHTS.INSERT 10 BOOL   Administrace operátorů / Seznam práv / aktivace práva
ADMINS_ROLES_LIST.DELETE 10 BOOL   Administrátorské role - mazání
ADMINS_ROLES_LIST.EDIT 10 BOOL   Administrátorské role - editace
ADMINS_ROLES_LIST.INSERT 10 BOOL   Administrátorské role - vytvoření
ADMINS_ROLES_LIST.INSERT_COPY 10 BOOL   Administrátorské role - kopírování role
*.ADR? 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
AGREEMENTS_DOCS_LIST.PRINT 10 BOOL   Tisk smluvního dokumentu z modulu smluvních dokumentů
ALLOW_BAD_BANK_DOCNUM_IMPORT 10 BOOL   Import banky - povolí import nenavazujícího výpisu
APPBUS.CODE_LIST.ACTIVATE 10 BOOL   APPBUS / Zneaktivnění záznamu do code_list_category
APPBUS.CODE_LIST_CATEGORY.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Zneaktivnění záznamu v kategoriích číselníku
APPBUS.CODE_LIST_CATEGORY.EDIT 10 BOOL   APPBUS / Editace záznamu v kategoriích číselníku
APPBUS.CODE_LIST_CATEGORY.INSERT 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření záznamu v kategoriích číselníku
APPBUS.CODE_LIST.COPY 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření kopie číselníku
APPBUS.CODE_LIST.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Zneaktivnění záznamu v číselníku
APPBUS.CODE_LIST.DOWN 10 BOOL APPBUS / Posun řazení dolů  
APPBUS.CODE_LIST.EDIT 10 BOOL   APPBUS / Editace záznamu v číselníku
APPBUS.CODE_LIST.INSERT 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření záznamu v číselníku
APPBUS.CODE_LIST_PARAMS.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Smazání záznamu v parametrech číselníku
APPBUS.CODE_LIST_PARAMS.EDIT 10 BOOL   APPBUS / Editace záznamu v parametrech číselníku
APPBUS.CODE_LIST_PARAMS.INSERT 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření záznamu v parametrech číselníku
APPBUS.CODE_LIST.UP 10 BOOL   APPBUS / Posun řazení nahoru
APPBUS.CREDIT_NOTE.CONFIRM 10 BOOL   INTERNÍ DOKLADY / Interní daňové doklady / Potvrzení přijetí opravného daňového dokladu (APPBUS právo)
APPBUS.INSPECTION_RECORDS.GENERATE 10 BOOL   ÚČTO / Kontrolní hlášení / Generování dat z CIBS pro Kontrolní hlášení (APPBUS právo)
APPBUS.INSPECTION_REPORTS.DELETE 10 BOOL   ÚČTO / Kontrolní hlášení / Smazání Kontrolního hlášení (APPBUS právo)
APPBUS.PAYMENTS_CAN_DISABLE_EET 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření nové platby / Dovoluje změnit příznak EET při vkládání platby
APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.BP_BILLING_SERVICE_SETUP 10 BOOL   APPBUS / Nastavení k BP pro generování předpisů úhrad
APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.BP_PROFORMA_SETUP 10 BOOL   APPBUS / Nastavení k BP pro generování výzev k úhradě
APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.GENERATE 10 BOOL   APPBUS / Generování předpisů úhrad
APPBUS.REIMBURSEMENT_REGULATIONS.STORNO 10 BOOL   APPBUS / Storno předpisů úhrad
APPBUS.SERVICES_GROUPS_COUPON.CREATE 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření kupónu
APPBUS.SERVICES_GROUPS_COUPON.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Smazání kupónu
APPBUS.SERVICES_GROUPS_COUPON.EDIT 10 BOOL   APPBUS / Editace kupónu
ATTACH_FILE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Připojení dokumentu
ATTACH_PAYMENT 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Saldo služeb / Předpis plateb a úhrady / Přiřadit označené předpisy k platbě vybrané v přehledu plateb'PLATBY / Náhled na párování / Předpis plateb / Přiřadit označené předpisy k platbě vybrané v přehledu plateb
ATTACH_PAYMENT_RETURNED 10 BOOL   Možnost vytvořit vratku zákazníkovi - předpisy plateb - modul platby a karta zákazníka
BANK_STATEMENT.UPLOAD 10 BOOL   Upload bankovních výpisů
BLOCK_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Zablokování provozu služby
CALL_OVERVIEW_LIST.IMPORT 10 BOOL   Umožní importovat seznamy hovorů z neCIBSové ústředny (formát CSV souboru uveden v referenčním popisu modulu Volání)
CALL_OVERVIEW_LIST.REASSIGN 10 BOOL   VOLÁNÍ / Seznam volání / Seznam všech hovorů / Aktualizace přiřazení hovoru k zákazníkovi
CALL_OVERVIEW_LIST.REASSIGN_ALL 10 BOOL   VOLÁNÍ / Seznam volání / Seznam všech hovorů / Aktualizace přiřazení všech vyfiltrovaných zařízení k zákazníkům
CANCEL_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Ukončení služby
CC_MANAGEMENT.CALLS_STATISTICS.ACTION.CALLS_STATISTICS 10 BOOL   Modul CC Management -> Historie -> Přehrání hovoru
CC_MANAGEMENT.CALLS_STATISTICS.ACTION.SHOW_CALL 10 BOOL   Modul CC Management -> Historie -> Přehrání hovoru
CC_MANAGEMENT.CALLS_STATISTICS.ACTION.USER_DETAIL 10 BOOL   Modul CC Management -> Historie -> Přehrání hovoru
CC_MANAGEMENT.CALLS_STATISTICS.ACTION.WIZARD_UDS 10 BOOL   Modul CC Management -> Historie -> Přehrání hovoru
CC.OUTGOING.NUMBER 10 BOOL   Možnost volby identifikace volajícího (čísla hotline) při odchozím hovoru
CC_SETUP.CC_MANUAL_LIST.ACTION.ACCEPT 10 BOOL   Modul Nastavení CallCentra -> Manuály CallCentra -> Schválit
CC_SETUP.CC_MANUAL_LIST.ACTION.CONFIRM 10 BOOL   Modul Nastavení CallCentra -> Manuály CallCentra -> Předat ke schválení
CC_SETUP.CC_MANUAL_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Nastavení CallCentra -> Manuály CallCentra -> Upravit
CC_SETUP.CC_MANUAL_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Nastavení CallCentra -> Manuály CallCentra -> Vytvořit
CERTS.EXTEND 10 BOOL   Operátor může ve frontendu v modulu certifikátů "prodloužit platnost" certifikátu - nahradit ho jiným s odlišnou platností
CERTS.NEW 10 BOOL   Operátor může ve frontendu v modulu certifikátů vytvořit žádost o certifikát (CSR)
CERTS.REVOKE 10 BOOL   Operátor může ve frontendu v modulu certifikátů zneplatnit certifikát
CERTS.SIGN 10 BOOL   Operátor může ve frontendu v modulu certifikátů certifikát
*.CITY? 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
CLOSE_DATA_SERVICES 10 BOOL   PŘENOSY / Přehled všech přenosů zákazníků s datovými službami / Přehled přenosů / Uzavřít kalendářní měsíc pro datové služby
CLOSE_DATA_SERVICES_DELETE 10 BOOL   PŘENOSY / Přehled všech přenosů / Přehled přenosů / Smazání uzávěrky datových služeb
CLOSE_GSM_SERVICES 10 BOOL   GSM / Přehled GSM služeb / Uzavřít kalendářní měsíc pro GSM služby
CLOSE_GSM_SERVICES_DELETE 10 BOOL   GSM / Přehled GSM služeb / Provedené uzávěrky / Smazání poslední uzávěrky GSM služeb
CLOSE_IPTV_WHOLESALE_SERVICES 10 BOOL   Uzavírka všech IPTV WHOLESALE služeb.
CLOSE_IPTV_WHOLESALE_SERVICES_DELETE 10 BOOL   Smazání uzavírky IPTV WHOLESALE služby.
CLOSE_SMS_SERVICES 10 BOOL   SMS / Seznam SMS / Seznam odeslaných SMS / Uzavření kalendářního měsíce pro SMS služby
CLOSE_SMS_SERVICES_DELETE 10 BOOL   SMS / Seznam SMS / Seznam odeslaných SMS / Smazání uzávěrky SMS služeb
CLOSE_VOD_SERVICES 10 BOOL   Video on demand / Video on demand / Uzavřít kalendářní měsíc pro VoD služby
CLOSE_VOD_SERVICES_DELETE 10 BOOL   Video on demand / Video on demand / Smazání uzávěrky VoD služeb
CLOSE_VOICE_SERVICES 10 BOOL   VOLÁNÍ / Seznam volání / Seznam všech hovorů / Uzavřít kalendářní měsíc pro hlasové služby
CLOSE_VOICE_SERVICES_DELETE 10 BOOL   VOLÁNÍ / Seznam volání / Seznam všech hovorů / Smazání uzávěrky hovorů
CODELIST.CL_CATEGORY.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Odstranit
CODELIST.CL_CATEGORY.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Upravit
CODELIST.CL_CATEGORY.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.ACTIVATE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Zaktivnit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.COPY 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Zneaktivnit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.DOWN 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Posunout níže
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Upravit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.UP 10 BOOL   Modul Číselníky -> Číselník pro CP -> Posunout výše
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.ACTIVATE 10 BOOL Modul Číselníky -> Kategorie -> Zaktivnit  
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Zneaktivnit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.DOWN 10 BOOL   Modul Číselníky -> Číselník pro CP -> Posunout níže
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Číselník pro CP -> Upravit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.UP 10 BOOL   Modul Číselníky -> Číselník pro CP -> Posunout výše
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.ACTIVATE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Zaktivnit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.COPY 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Vytvořit kopii
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Zneaktivnit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.DOWN 10 BOOL   Modul Číselníky -> Globální číselník -> Posunout níže
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Upravit
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.UP 10 BOOL   Modul Číselníky -> Globální číselník -> Posunout výše
CODELIST.CL_PARAMS_CP.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Odstranit
CODELIST.CL_PARAMS_CP.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Upravit
CODELIST.CL_PARAMS_CP.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
CODELIST.CL_PARAMS_CT.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Odstranit
CODELIST.CL_PARAMS_CT.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Upravit
CODELIST.CL_PARAMS_CT.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
CODELIST.CL_PARAMS_GLOBAL.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Odstranit
CODELIST.CL_PARAMS_GLOBAL.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Upravit
CODELIST.CL_PARAMS_GLOBAL.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Číselníky -> Kategorie -> Přidat
COLOR_PRINTING 10 BOOL   Tisk včetně probarvení řádků
CONFIG.SET 10 SELECT SHOP.WAREHOUSE_SYNC Právo na nastavení config
CONNECT_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Potvrzení zapojení služby
CRM 9 BOOL   KARTA CRM
CT 10 LOCID CT_RIGHT Právo zpřístupňuje lokaci
DEATTACH_PAYMENT 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Přehled plateb / Spárované předpisy / Zrušit označená spárování u platby'PLATBY / Náhled na párování / Předpis plateb / Zrušit označená spárování u platby
DEBITS.DEBITS_USER.ACTION_TOFIX.AUTOMATION_SETUP 10 BOOL   POHLEDÁVKY / Dle zákazníka / Seznam dlužníků / Ovládání automatizace generování a expedice upomínek
DEBITS_DOCS.WRITE_OFF.ACTION.GENERATE 10 BOOL   POHLEDÁVKY / Dle předpisu / Vytvoření odpisů k vybraným/vyfiltrovaným předpisům
DEBITS_DOCS.WRITE_OFF.GENERATE 10 BOOL   APPBUS - Vytvoření odpisů k vybraným/vyfiltrovaným předpisům
DEBITS_LIST.GENERATE 10 BOOL   Předgenerování pohledávek
DEBITS_LIST.GENERATE_REMINDERS 10 BOOL   POHLEDÁVKY / Pohledávky / Seznam pohledávek / Pro všechny vyfiltrované pohledávky po splatnosti - vygenerování upomínky
DEBT_RECOVERY.EXTERNAL 10 BOOL   Právo na předání k externímu vymáhání
DEBT_RECOVERY.FINISH 10 BOOL   Právo na akci ukončení procesu vymáhání
DEBT_RECOVERY.SUSPENDED 10 BOOL   Právo na akci přerušení procesu vymáhání do určitého data
DELETE_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Úplné smazání služby
DELIVERY_SCHEDULE.DELETE 10 BOOL   Produkty a služby / Záložka Termíny dodání - Smazání vyfiltrovaných/vybraných termínů dodání
DELIVERY_SCHEDULE.EDIT 10 BOOL   Produkty a služby / Záložka Termíny dodání - Editace termínu dodání
DELIVERY_SCHEDULE.INSERT 10 BOOL   Produkty a služby / Záložka Termíny dodání - Vložení termínu dodání
DELIVERY_SCHEDULE.TERM_DELETE 10 BOOL   Produkty a služby / Záložka Termíny dodání - Smazání dostupnosti termínů dodání vyfiltrovaných/vybraných záznamů
DELIVERY_SCHEDULE.TERM_SET 10 BOOL   Produkty a služby / Záložka Termíny dodání - Nastavení dostupnosti termínů dodání vyfiltrovaných/vybraných záznamů
DELIVERY_SCHEDULE_TRANSPORT.SET_TRANSPORT 10 BOOL   Produkty a služby / Záložka Termíny dodání - Přiřazení termínů dodání k čísleníku dopravy
DIALOG.ENQUIRY.EL_U_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k položce Zákazník v dialogu Vytvoření hlavičky poptávky
DIALOG.ORDER.O_USER_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k položce Zákazník v dialogu Vytvoření hlavičky objednávky
DISPATCH_TABLE.ASSIGN 10 BOOL   Dispečerská tabule - Navázání na proces
DISPATCH_TABLE.DELETE 10 BOOL   DISPEČERSKÁ TABULE /Smazání záznamu
DISPATCH_TABLE.EDIT 10 BOOL   DISPEČERSKÁ TABULE /Editace záznamu
DISPATCH_TABLE.INSERT 10 BOOL   DISPEČERSKÁ TABULE /Vložení záznamu
DISPATCH_TABLE.PROCESS_CREATE 10 BOOL   Dispečerská tabule - Vytvořit hromadný proces
DONT_USE_SLAVES 254 BOOL   Nepoužívat slave servery pro rychlejší SQL dotazy
EDIT_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Editace dalších parametrů služby
END_USER_ACT_BILLING 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Účtování
END_USER.APPLY_UNICREDIT_POINTS 10 BOOL   SELFCARE / Aplikace dárkového certifikátu
END_USER_AUTHADD 10 BOOL   SELFCARE / Požadavky / Autorizovaný požadavek
END_USER_AUTHLIST 10 BOOL   SELFCARE / Požadavky / Seznam požadavků (procesů)
END_USER.AUTHLIST.SHOW_NOTE 10 BOOL   SELFCARE / Požadavky / Seznam požadavků (procesů) - zobrazení podrobného popisu procesu v hintu
END_USER_BLKLIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Jednotky
END_USER.CANCELLED_UNICREDIT_GIFT 10 BOOL   SELFCARE / Smazání dárkového certifikátu
END_USER_DIALOG.EU_USR_FORM_EDIT_DATA.LOGIN 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Služby a vyúčtování / Informace o zákazníkovi / Dostupnost položky "Login" v editaci základních údajů zákazníka
END_USER_DIALOG.PAYMENT_LIST_INSERT.PAYMENT_DATE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platby / Seznam plateb /Zaplatit platební kartou / Dostupnost položky "Datum platby"
END_USER_DIALOG.PAYMENT_LIST_INSERT.PL_PA_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platby / Seznam plateb /Zaplatit platební kartou / Dostupnost položky "Pokladna/účet"
END_USER_DIALOG.PAYMENT_LIST_INSERT.TYPE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platby / Seznam plateb /Zaplatit platební kartou / Dostupnost položky "Platba"
END_USER_DIALOG.PAYMENT_LIST_INSERT.USER_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platby / Seznam plateb /Zaplatit platební kartou / Dostupnost položky "Zákazník"
END_USER_DIALOG.PAYMENT_LIST_INSERT.VAR_SYMBOL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platby / Seznam plateb /Zaplatit platební kartou / Dostupnost položky "VS/č.smlouvy"
END_USER_EDIT_FORM 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Informace o zákazníkovi / Formulář na změnu přihlašovacích údajů nebo e-mailu pro komunikaci
END_USER.EDIT_UNICREDIT_GIFT 10 BOOL   SELFCARE/ Editace dárkového certifikátu
END_USER.EU_ORDERS_LIST_ITEMS.ACTION_TOFIX.DELETE 10 BOOL   SELFCARE / Objednávky / Detail objednávky / Smazat položku objednávky
END_USER.EU_ORDERS_LIST_ITEMS.ACTION_TOFIX.DELETE_ALL 10 BOOL   SELFCARE / Objednávky / Detail objednávky / Smazat celou objednávku
END_USER.EU_ORDERS_LIST_ITEMS.ACTION_TOFIX.EDIT 10 BOOL   SELFCARE / Objednávky / Detail objednávky / Editovat položku objednávky
END_USER.EU_ORDERS_LIST_ITEMS.ACTION_TOFIX.INSERT 10 BOOL   SELFCARE / Objednávky / Detail objednávky / Přidat produkt k objednávce
END_USER.EU_UNICREDIT_SERVICES_GRID.ACTION_TOFIX.LOAD_PHONET 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Unicredit / Dobití kreditu do Phonet
END_USER.EXPEDITION_UNICREDIT_GIFT 10 BOOL   SELFCARE / Expedice dárkového certifikátu
END_USER_HISTORY 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Historie
END_USER_INFOFORM 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Základní informace
END_USER_INIT_VIEW 10 SELECT AUTHREQUEST, BASIC, BOARD, CONTACTS, DATA, LOGIN, NODES, NODES_MANAGEMENT, PAYMENTS, PRODUCTS, SHOPPING, SMS, USER, VOD, VOICE SELFCARE / Iniciální záložka
END_USER_INVOICE_ITEMS_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Daňové doklady / Položky dokladu
END_USER_INVOICE_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Daňové doklady
END_USER.MAKE_REFERENCE 10 BOOL   SELFCARE / Vytvořit certifikát doporučení
END_USER.MAKE_UNICREDIT_GIFT 10 BOOL   SELFCARE / Vytvoření dárkového certifikátu
END_USER.NODES_MANAGEMENT.DELETE 10 BOOL   SELFCARE / Správa zařízení / Smazat zařízení
END_USER.NODES_MANAGEMENT.EDIT 10 BOOL   SELFCARE / Správa zařízení / Editovat zařízení
END_USER.NODES_MANAGEMENT.INSERT 10 BOOL   SELFCARE / Správa zařízení / Vložit zařízení
END_USER_PAY_JOIN_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Platby / Spárované platby
END_USER_PAY_LIST_JOINED 10 BOOL   SELFCARE / Platby / Spárované předpisy
END_USER_SALDO_FORM 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Saldo
END_USER_SALDO_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Předpisy a platby
END_USER_SERVICE_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Seznam služeb
END_USER_SHLIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Dokumenty
END_USER_SHOW_UNICREDIT 10 BOOL   SELFCARE / Zobrazení údajů související s Unicreditem (Zůstatek kreditu, Variabilní symbol a Zůstatek bodů)
END_USER_SP_FORM 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Nastavení služeb
END_USER_TABLE_BLK_DEVICES 10 BOOL   SelfCare - Zobrazení seznamu jednotek
END_USER_TABLE_VAR_PRICES 10 BOOL   SelfCare - Zobrazení tabulky variabilních cen
END_USER_TAX_AFTER_MATURITY 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Informace o zákazníkovi / Součet všech předpisů k aktuálnímu datu po splatnosti (položka Po splatnosti)'SELFCARE / Služby a vyúčtování / Dluh / Součet všech předpisů k aktuálnímu datu po splatnosti (položka Po splatnosti)
END_USER_TAX_DOCS_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Předpisy a platby / Předpis služeb
END_USER_TAX_PAY_SALDO_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Předpisy a platby / Rozdílový přehled předpisů a plateb pro zákazníka'Karta zákazníka / Saldo / Rozdílový přehled předpisů a plateb pro zákazníka
END_USER_UNICREDIT 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Unicredit
END_USER_UNICREDIT_GIFTS 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Unicredit / Dárkové certifikáty
END_USER_USRFORM 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Informace o zákazníkovi
ENQUIRY.ACCEPTING 10 BOOL   Akceptace nabídky
ENQUIRY.DELETE 10 BOOL   Poptávky - úplné smazání poptávky
ENQUIRY.EDIT 10 BOOL   Poptávky - editace poptávky
ENQUIRY.INSERT 10 BOOL   Poptávky - vytvoření nové poptávky
ENQUIRY.INSERT_COPY 10 BOOL   Poptávky - vytvoření nové poptávky s předvyplněním hodnot podle vybraného
ENQUIRY.PRINT 10 BOOL   Poptávky - Tisk poptávky
ENQUIRY.UPDATE.USER 10 BOOL   Editace zákazníka u poptávky.
ERP.ERP_ML.ACTION.CONFIRM 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Potvrzení vybraného procesu
ERP.ERP_ML.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Editace vybraného procesu
ERP.ERP_ML.ACTION.FINISH 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Dokončení (zrušení) vybraného procesu
ERP.ERP_ML.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Založení nového procesu
ERP.ERP_ML.ACTION.MAINTENANCE 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Odskok do modulu seznam procesů
ERP.ERP_ML.ACTION.MJOBS 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Odskok do modulu seznam úkolů
ERP.ERP_ML.ACTION.ORDERS 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Odskok do modulu Objednávky
ERP.ERP_ML.ACTION.PRINT 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Procesy -> Tisk procesu
ERP.ERP_ML_SA.ACTION.REMOVE 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Produkty k procesu -> Odřazení produktů od procesu
ERP.ERP_SA.ACTION.ORDERS 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Produkty -> Odskok do seznam objednávek
ERP.ERP_SA.ACTION.PROCESS 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Produkty -> Přiřazení produktu k procesu
ERP.ERP_SA.ACTION.UDETAIL 10 BOOL   Modul SERVIS -> Řízení výroby -> Produkty -> Odskok do modulu karta zákazníka
ERP.MLSEQ_PROCESSES.ACTION.DOWN 10 BOOL   Modul ŘÍZENÍ -> Řízení výroby -> záložka Pořadí -> Procesy -> Posun procesu dolů
ERP.MLSEQ_PROCESSES.ACTION.ORDERS 10 BOOL   Modul ŘÍZENÍ -> Řízení výroby -> záložka Pořadí -> Procesy -> Odskok do modulu Objednávky
ERP.MLSEQ_PROCESSES.ACTION.UP 10 BOOL   Modul ŘÍZENÍ -> Řízení výroby -> záložka Pořadí -> Procesy -> Posun procesu nahoru
ERP_WORK.ERP_MJ.ACTION.DOWNLOAD 10 BOOL   Modul SERVIS -> Sběr dat z výroby -> Úkoly -> Stažení grafických podkladů pro realizaci produktu.
ERP_WORK.ERP_MJ.ACTION.PAUSE 10 BOOL   Modul SERVIS -> Sběr dat z výroby -> Úkoly -> Přerušit práci
ERP_WORK.ERP_MJ.ACTION.START 10 BOOL   Modul SERVIS -> Sběr dat z výroby -> Úkoly -> Zahájit práci
ERP_WORK.ERP_MJ.ACTION.STOP 10 BOOL   Modul SERVIS -> Sběr dat z výroby -> Úkoly -> Ukončit práci
EU_BATCH_PERSONIFICATION_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Hromadná personifikace produktů
EU_ENQUIRY_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam poptávek
EU_ENQUIRY_PERSONALIZED_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam produktů v poptávce
EU_MARKET_LOGIN 10 BOOL   SELFCARE / Formulář přihlášení uživatele
EU_MARKET_USR_REG_FORM 10 BOOL   SELFCARE / Formulář pro změnu registrace uživatele
EU_NODE_PARAMS.EDIT 10 STRING   SELFCARE / Přehledy zařízení / Parametry zařízení / Právo určuje, které parametry zařízení jsou modifikovatelné.
EU_NODE_PARAMS.VIEW 10 STRING   SELFCARE / Přehledy zařízení / Parametry zařízení / Právo určuje, které parametry zařízení jsou viditelné.
EU_OFFER_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam nabídek
EU_OFFER_PERSONALIZED_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam produktů v nabídce
EU_ORDERS_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam objednávek
EU_ORDERS_LIST_ITEMS 10 BOOL   SELFCARE / Seznam položek objednávek
EU_PRODUCT_BOARD 10 BOOL   SELFCARE / Nástěnka
EU_PRODUCTS_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam produktů
EU_PRODUCTS_PERSONALIZED_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam uložených produktů
EU_PRODUCTS_PERSONALIZED_PARAMS_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Seznam parametrů uložených produktů
EU_REIMBURSEMENT_REGULATION_ITEMS 10 BOOL   SELFCARE / Předpisy úhrad - detail
EU_REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST 10 BOOL   SELFCARE / Předpisy úhrad
EU_SHOPPING_BASKET 10 BOOL   SELFCARE / Košík
EU_SHOPPING_BASKET_DETAILED 10 BOOL   SELFCARE / Položky košíku (vyžaduje zároveň právo "EU_SHOPPING_BASKET)"
EU_SHOPPING_BASKET_DETAILED.DELETE 10 BOOL   SELFCARE / Košík / Smazání produktu v nákupním košíku
EU_SHOPPING_BASKET_DETAILED.EDIT 10 BOOL   SELFCARE / Košík / Editace produktu v nákupním košíku
EU_UNICREDIT_FORM 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Unicredit / Informace o kreditu
EU_UNICREDIT_SERVICES_GRID 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Unicredit / Služby uniCredit
EU_USER_FORM.EDIT_SERVICE_PARAMETER 10 STRING   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Seznam služeb / Udává, které parametry služby může editovat koncový zákazník v SelfCare
EU_USER_FORM.EDIT_USER_PARAMETER 10 STRING   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Informace o zákazníkovi / Formulář na změnu přihlašovacích údajů nebo e-mailu pro komunikaci - Udává, které parametry může editovat koncový zákazník v SelfCare. Hodnotou je název veřejného parametru (modul Parametry zákazníků).
EU_USER_PREMISES_CHANGE 10 BOOL   SELFCARE / Provozovny / Formulář pro změnu provozovny (prodejny) - týká se CIBS W2P nebo E-shopů
EU_USER_PREMISES_SET 10 BOOL   SELFCARE / Provozovny / Záložka pro nastavení provozovny (prodejny) - týká se CIBS W2P nebo E-shopů
EU_USER_UNICREDIT_ADVANCES_GRID 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Unicredit / Rezervace uniCredit
EU_USER_UNICREDIT_HISTORY_GRID 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Unicredit / Historie uniCredit
EU_USR_FORM.EDIT 10 BOOL   SELFCARE / Služby a vyúčtování / Informace o zákazníkovi / Změna přihlašovacích údajů nebo e-mailu pro komunikaci
EXPEDITION_QUEUE.INSERT 10 BOOL   Přidání do fronty pro expedici
EXTERNAL_SERMAN 10 STRING   Právo označuje technika
EXT_LINK_FCA 10 BOOL   Zpřístupňuje ve Wizardu tlačítko pro odkaz do FCA
FINANCE.IMPORT_DEF.DELETE 10 BOOL   APPBUS / Smazání automatického finančního importu.
FINANCE.IMPORT_DEF.EDIT 10 BOOL   APPBUS / Editace automatického finančního importu.
FINANCE.IMPORT_DEF.INSERT 10 BOOL   APPBUS / Vytvoření automatického finančního importu.
GENERATE.DATA_SERVICES 10 BOOL   Právo pro předgenerování dat pro přehled datových přenosů
GENERATE_INVOICES 10 BOOL   FAKTURY / Seznam faktur / Generování faktur
GENERATE_PAY_SUM 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady plateb / Generování sběrného dokladu plateb - APPBUS
GENERATE_TAX_SUM 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady předpisů / Generování sběrného dokladu předpisů - APPBUS
GLOBAL_NET_ALERTS.VIEW 10 SELECT INFRASTRUCTURE, ALL Zobrazení síťových alertů v nástrojové liště
GRAPHICS_PICTURES.DELETE 10 BOOL   Smazání obrázku ze správce obrázků
GRAPHICS_PICTURES.DOWNLOAD 10 BOOL   Zobrazení obrázku ve správci obrázků
GRAPHICS_PICTURES.EDIT 10 BOOL   Editace obrázku ve správci obrázků
GRAPHICS_PICTURES.INSERT 10 BOOL   Přidání obrázku do správce obrázků
GRAPHICS.TEMPLATES.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul SPRÁVA GRAFIKY -> záložka správa šablon -> tabulka Seznam šablon -> Smazat šablonu
GRAPHICS.TEMPLATES.ACTION.DOWNLOAD 10 BOOL   Náhled na xml ve správci šablon
GRAPHICS.TEMPLATES.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul SPRÁVA GRAFIKY -> záložka správa šablon -> tabulka Seznam šablon -> Editovat šablonu
GRAPHICS.TEMPLATES.ACTION.EDIT_GR 10 BOOL   Editace šablony ve správci šablon
GRAPHICS.TEMPLATES.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul SPRÁVA GRAFIKY -> záložka správa šablon -> tabulka Seznam šablon -> Vytvořit novou šablonu
GRAPHICS.W2P_TEMPLATE_GROUPS.ACTION.DELETE 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony/ Skupiny šablon / smazání skupiny
GRAPHICS.W2P_TEMPLATE_GROUPS.ACTION.EDIT 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony/ Skupiny šablon / editace skupiny
GRAPHICS.W2P_TEMPLATE_GROUPS.ACTION.GRAPHICS 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony/ Skupiny šablon / přeskok na záložku se seznamem šablon ve skupině
GRAPHICS.W2P_TEMPLATE_GROUPS.ACTION.INSERT 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony/ Skupiny šablon / vložení nové skupiny
GRAPHICS.W2P_TEMPLATE_GROUPS.ACTION.PUBLISH 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony/ Skupiny šablon / publikace skupiny šablon v aktuální lokaci
GROUPS_ADDRESS.ACCOUNTING 10 BOOL   Právo pro předgenerování účetních oblastí
GROUPS_ADDRESS.DELETE 10 BOOL   VLASTNÍ SKUPINY ADRES /Smazaní záznamu
GROUPS_ADDRESS_DIALOG.GA_COUNT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Všechny role", dialog Vložení definice oblasti, modul Oblasti
GROUPS_ADDRESS_DIALOG.GA_TYPE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Typování oblastí", dialog Vložení definice oblasti, modul Oblasti
GROUPS_ADDRESS.EDIT 10 BOOL   VLASTNÍ SKUPINY ADRES/Editace záznamu
GROUPS_ADDRESS.INSERT 10 BOOL   VLASTNÍ SKUPINY ADRES/Vložení záznamu
GROUPS_ADDRESS_UIR.DELETE 10 BOOL   Umožní smazaz záznam z definice oblastí.
GROUPS_ADDRESS_UIR.EDIT 10 BOOL   Umožní editovat záznam v definici oblastí.
GROUPS_ADDRESS_UIR.INSERT 10 BOOL   Umožní vložit záznam do definice oblastí.
GROUPS_ADDRESS_UIR.MOVE 10 BOOL   Umožní přesun záznam v definici oblastí.
GROUPS_LIST.DELETE 10 BOOL   Skupiny zákazník?/provozoven / Seznam skupin / Smazat skupinu
GROUPS_LIST.EDIT 10 BOOL   Skupiny zákazník?/provozoven / Seznam skupin / Editace skupiny
GROUPS_LIST.INSERT 10 BOOL   Skupiny zákazník?/provozoven / Seznam skupin / Vložit novou skupinu
GSM_OVERVIEW.*.ACTION.ASSIGN_GSM 10 BOOL   GSM / Přehled GSM služeb / Dohledat aktivní službu pro všechny nepřiřazené záznamy (bez přepočtu ceny)
GSM_OVERVIEW.*.ACTION.CLOSE_GSM 10 BOOL   Uzávěrka GSM služeb
GSM_OVERVIEW.*.ACTION.EVENT_PP 10 BOOL   Odkaz na modul PROGRESS
GSM_OVERVIEW.*.ACTION.EXCLUDE_GSM 10 BOOL   GSM / Přehled GSM služeb / Vyřadit vyfiltrované/vybrané neuzavřené záznamy ze zpracování uzávěrky
GSM_OVERVIEW.GSM_CLOSES.ACTION.CD 10 BOOL   Smazání uzávěrky GSM služeb
GUEST_PAY_FORM.*.PAYMENT_DATE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Datum platby
GUEST_PAY_FORM.*.PL_BANK_DOC_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Bankovní výpis
GUEST_PAY_FORM.*.PL_DOC_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Bankovní doklad
GUEST_PAY_FORM.*.PL_PA_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Pokladna/účet
GUEST_PAY_FORM.*.PL_UDF_TYPE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Druh platby
GUEST_PAY_FORM.*.SERVICE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Služby
GUEST_PAY_FORM.*.TYPE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Platba
GUEST_PAY_FORM.*.USER_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden SELFCARE / Platba kartou neregistrovaným zákazníkem / Zákazník
HELPDESK_ACTIVE_CALL.HD_CALL_RT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Číslo RT" v aktivním volání v Call centru
HELPDESK_CALL_DETAIL.MAINTENANCE.ML_DO_START_SOLVING 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Započít řešení" při vytváření nového SP v helpdeskovém modulu
HELPDESK.REDIRECT.PARKING 10 BOOL   Přesměrování hovoru na parkoviště
HELPDESK.REDIRECT.SERMAN 10 BOOL   Přesměrování hovoru na technika
HELPDESK_WIZARD_UDS.USER_DETAIL.EDIT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Změna údajů" v detailu zákazníka ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.USER_DETAIL.NOTE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Poznámka" v detailu zákazníka ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.USER_DETAIL.REMINDER 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Připomínka" v detailu zákazníka ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.ASSIGN 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Přiřadit" ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.AUTOCONNECT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Autozapojení" ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.FAULT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Poruchy" ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.ML_CANCEL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Zrušit obj." ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.MOVING 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Stěhování" ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.NEW_SERVICES 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Editovat SP" ve Wizardu v Call centru
HELPDESK_WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.SERVICES 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje skrytí tlačítka "Služby" ve Wizardu v Call centru
HOTLINE 10 BOOL   Právo označuje hotline
HOTLINE_PARKING 10 STRING   Právo určuje které prakoviště obsluhuje daný operátor. Přes středník lze zadat jeho skill level (1 nejvyšší, 10 nejnižší)
HOTLINE_PHONE_NUM 10 STRING   Provolba příslušného helpdeskového operátora.
HOTLINE_RING_SECONDS 10 STRING   Určuje délku vyzvánění operátorovi v sekundách
HOTLINE_VIEW 10 SELECT APPROACH_A, APPROACH_B, RECORDER Definuje, jaké záložky modulu Call Centrum má operátor přístupné
*.HOUSE_ID? 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
CHANGE_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Změnit cenu, způsob platby nebo periodu platby služby
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_EDIT_FORM.ACTION.CHANGE 10 BOOL   CHATSKRIPTY / Zobrazit nebo upravit skript
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_LIST.ACTION.COPY 10 BOOL   CHATSKRIPTY / Zkopírovat skript s jinými vlastnostmi
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   CHATSKRIPTY / Odstranit skript
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   CHATSKRIPTY / Zobrazit nebo upravit skript
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_LIST.ACTION.INSERT 10 BOOL   CHATSKRIPTY / Vytvořit nový skript
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_RESULTS.ACTION.N 10 BOOL   CHATSKRIPTY / Odkaz do modulu Síť a zařízení
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_RESULTS.ACTION.RUN 10 BOOL   CHATSKRIPTY / Spustit skript
CHATSCRIPTS.CHATSCRIPTS_VERSIONS.ACTION.UPCYCLE 10 BOOL   CHATSKRIPTY / Obnovit verzi z historie
INFRACORE.INFRACORE_NODES_GRID.ACTION.NEW_DX 10 BOOL   Vytvoření DX serveru
INFRASTRUCTURE_INTERFACE.EDIT 10 BOOL   INFRASTRUKTURA / Náhled po rozhraních / Rozhraní zařízení / Editace interface
INIT_MODULE 10 STRING   Právo označuje modul, který se má uživateli po přihlášení zobrazit (názvy modulů jsou v souborech jednotlivých modulů v proměnné $module_name)
INVOICE_LIST_EDIT 10 BOOL   FAKTURY / Seznam faktur / Editace faktury
INVOICE_LIST.PRINT 10 BOOL   FAKTURY / Seznam faktur / Tisk faktury - tisk všech vyfiltrovaných faktur
INVOICE_LIST.STORNO 10 BOOL   FAKTURY / Seznam faktur / Storno faktury'FAKTURY / Seznam faktur / Storno všech vyfiltrovaných faktur
INVOICE_LIST.USER_DETAIL 10 BOOL   FAKTURY / SEZNAM DOKLADŮ / Modul zákazníci - zákazník, kterého se týká tento doklad
INVOICE_PROFORMA_INCLUDING_PAYMENTS 10 BOOL   Určuje, zda jsou Výzvy k úhradě generovány i v případě, že zbývá uhradit 0
JOBS_LIST.DELETE 10 BOOL   PRACOVNÍ MÍSTA / Pracovní místa / Smazání pracovního místa
JOBS_LIST.EDIT 10 BOOL   PRACOVNÍ MÍSTA / Pracovní místa / Editace pracovního místa
JOBS_LIST.INSERT 10 BOOL   PRACOVNÍ MÍSTA / Pracovní místa / Vložení pracovního místa
JOBS_LIST.SET_ADD 10 BOOL   PRACOVNÍ MÍSTA / Pracovní místa / Potvrdit znovupřijetí pracovního místa
JOBS_LIST.SET_FULL 10 BOOL   PRACOVNÍ MÍSTA / Pracovní místa / Potvrdit obsazení pracovního místa
JOBS_LIST.SET_UP 10 BOOL   PRACOVNÍ MÍSTA / Pracovní místa / Potvrdit nahlášení na úřad práce
LAST_NODES_INIT_VIEW 10 BOOL   Iniciální záložka v modulu konc. zařízení
LINKS_EXTERNAL.CREATE 10 BOOL   Externí odkazy / Přidání externího odkazu
LINKS_EXTERNAL.DELETE 10 BOOL   Externí odkazy / Odebrání externího odkazu
LINKS_EXTERNAL.EDIT 10 BOOL   Externí odkazy / Editace externího odkazu
LINK_VIEW 10 STRING   Zobrazování externích odkazů
LOCATION_ALERTING.DEBIT 10 STRING   HLEDÁNÍ / Zadání pro vyhledávání / Problémy v lokaci / Pokud je celková pohledávka v lokaci vyšší než hodnota, zobrazí se v tabulce záznam
LOCATION_ALERTING.FREENODES 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání pro vyhledávání / Problémy v lokaci / Pokud jsou v lokaci nějaká nepřiřazená koncová zařízení, zobrazí záznam
LOCATION_ALERTING.NOEXPEDINVOICE 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání vyhledávání / Problémy v lokaci / Zobrazí se, pokud jsou v lokaci nevyexpedované a nestornované výzvy faktury
LOCATION_ALERTING.OPENMAINTENANCE 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání pro vyhledávání / Problémy v lokaci / Pokud jsou v lokaci nějaké nedokončené servisní procesy, zobrazí záznam
LOCATION_ALERTING.OVERPAY 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání pro vyhledávání / Problémy v lokaci / Pokud je v lokaci přeplatek, zobrazí záznam
LOGOUT.HIDE 10 BOOL   Skrýt tlačítko pro odhlášení ze systému
MAINENANCE_JOBS_ALERT_RESENT 10 BOOL   Opětovné odeslání do provisioningu
MAINTENANCE_APL_LIST.DELETE 10 BOOL   Procesy / Odebrání procesní oblasti
MAINTENANCE_APL_LIST.DELETE.DIRECT 10 BOOL   Procesy / Odebrání procesní oblasti bez dotazování
MAINTENANCE_APL_LIST.INSERT 10 BOOL   Procesy / Přidání procesní oblasti
MAINTENANCE_CAN_CANCEL_PROCESS_JOBS 10 BOOL   ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Ukončení procesu se zrušením všech úkolů
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_DO_FINISH 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_DO_START_SOLVING 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_FINISH_TIME 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_INFO_EMAIL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_NOTE_NEW 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_PRE_FINISH_DATE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_SEND_INFO 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_SERMAN_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_SG_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_SG_ID 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE_DIALOG.MAINTENANCE.ML_SOLVING_TIME 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
MAINTENANCE.EVENT.WIZARD_UDS.STATEFILTER 10 STRING   Nastavuje filtr Průběh procesu v modulu Procesy po přeskoku z Wizardu. Hodnoty jsou ve formátu value:logic. value je id stavu procesu (ALL = Vše, 01 = Nahlášeno, 02 = Probíhá, 03 = Vyřešeno, 04 = Potvrzeno) a logic je logický výraz (equal = rovná se, nequal = nerovná se). Příklad "03:nequal"
MAINTENANCE_CHECK_GROUP_MEMBERSHIP 10 BOOL   Omezuje uživatele na práci pouze se skupinami techniků, jejichž je členem
*.MAINTENANCE_JOB.MJ_INSERT_PAYMENT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Platba" při dokončování úkolu
*.MAINTENANCE_JOB.MJ_INSERT_PAYMENT_FRAME.SERVICE* 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položek "Služby zákazníka" při dokončování úkolu a platbě
MAINTENANCE_JOBS_CAPACITY.DELETE 10 BOOL   ÚKOLY/Kapacity/Smazání
MAINTENANCE_JOBS_CAPACITY.EDIT 10 BOOL   ÚKOLY/Kapacity/Editace
MAINTENANCE_JOBS_CAPACITY.INSERT 10 BOOL   ÚKOLY / Kapacity/Vkládání
MAINTENANCE_JOBS.EDIT.ACTION_DEFAULT 10 STRING   Výchozí hodnota akce při editaci úkolu.
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_CANCEL 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Pouze zrušeno
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_CANCEL_FINISH 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Zrušeno s ukončením procesu
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_DONE 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Pouze provedeno
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_DONE_FINISH 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Provedeno s ukončením procesu
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_DONE_RESCHEDULE 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Provedeno s přeplánováním
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_DONE_TRANSFER 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Provedeno s předáním procesu
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_EDIT 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Změna názvu
MAINTENANCE_JOBS.EDIT.FINISH.PREDETERMINED 10 BOOL   Umožní ukončit úkol před jeho plánovaným termínem.
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_IGNORE_GROUPS 10 BOOL   Systém nevyžaduje pro editaci úkolu být v dané servisní skupině
MAINTENANCE_JOBS.EDIT.ML_PARAMS 10 BOOL   Povoluje při editaci úkolu modifikovat parametry procesu, jemuž je úkol přiřazen
MAINTENANCE_JOBS_EDIT_RESCHEDULE 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Zrušeno s přeplánováním
MAINTENANCE_JOBS.EDIT.RESCHEDULE.REASSIGN 10 SELECT NONE, GROUP, ALL Možnost při přeplánování úkolu jej zadat jinému technikovi (NONE: nelze, GROUP: pouze v rámci skupiny, ALL: komukoli)
MAINTENANCE_JOBS_FINISH_JOB_STATE 10 SELECT NONE, DONE, CANCELED Právo umožňuje manipulovat s neuzavřenými úkoly při zvolení akce 'Úkol proveden s dokončením procesu'
MAINTENANCE_JOBS_CHANGE_SUBSTATE 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Změna podstavu procesu
MAINTENANCE_JOBS_CHANGE_TASK_TYPE 10 BOOL   Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu - Změna typu procesu
MAINTENANCE_JOBS_IGNORE_ML_SOLVING_TIME 10 BOOL   Umožňuje naplánovat úkol před začátek procesu
MAINTENANCE_JOBS.INSERT.ML_PARAMS 10 BOOL   Povoluje při založení úkolu modifikovat parametry procesu, jemuž je úkol přiřazen
MAINTENANCE_JOBS.INSERT.SG_CHANGE 10 BOOL   ÚKOLY / Úkoly / Úkoly zdrojů / Vložení nového úkolu - možnost změnit skupinu procesu při vložení úkolu
MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.CALENDAR 10 BOOL   ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Zobrazení události v kalendáři
MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.EDIT 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Editace úkolu, možnost provedení všech povolených operací s úkolem
MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.INSERT 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Vložení nového úkolu
MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.PRINT_ALL 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Hromadný tisk úkolů
MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.PRINT_DOCUMENTS 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Seznam úkolů / Úkoly techniků / Hromadný tisk přidružených dokumentů
MAINTENANCE_JOBS.REAL_DATETIME_IN_FUTURE 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction ÚKOLY / Úkoly techniků / Editace úkolu - umožní zadat datum "Provedeno" i do budoucnosti (hodnota je identifikátor podstavu)
MAINTENANCE_JOBS.SEND_SMS 10 BOOL   ÚKOLY / Seznam úkolů / Zaslání SMS při vložení nového úkolu
MAINTENANCE_LIST.ACTION_ADD_NOTE 10 BOOL   PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Přidat poznámku k servisnímu procesu
MAINTENANCE_LIST.ACTION_ATTACH_SERMAN 10 BOOL   PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Převzít servisní proces k řešení přímo vámi.
MAINTENANCE_LIST.ACTION_EDIT 10 BOOL   PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Editace procesu, možnost provedení všech povolených operací s procesem
MAINTENANCE_LIST.ACTION_FINISH 10 BOOL   PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Dokončení servisního procesu
MAINTENANCE_LIST.ASSIGN 10 BOOL   Procesy - Přiřazování standardních procesů k hromadným
MAINTENANCE_LIST.DISALLOW_JOB.DAY 10 SELECT NONE, TODAY, NBD PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Vložení nového procesu - Omezení plánování úkolu kalendářem. NONE - bez omezení, TODAY - nelze plánovat na dnes, NBD - plánuje se na druhý následující pracovní den s tím, že jako první je možno započítat i den aktuální. Volbu NBD lze zároveň ještě upřesnit právem MAINTENANCE_LIST.DISALLOW_JOB.LIMIT
MAINTENANCE_LIST.DISALLOW_JOB.LIMIT 10 STRING   Doplňkové právo pro MAINTENANCE_LIST.DISALLOW_JOB.DAY s hodnotou NBD. Určuje hodinu dne, po které je zakázáno plánování úkolu na následující pracovní den. Pokud není vyplněno, použije se 00:00. Před touto hodinou je plánování na další pracovní den povoleno. Formát času je HH:MM.
MAINTENANCE_LIST.EDIT 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Editace procesu, možnost provedení všech povolených operací s procesem
MAINTENANCE_LIST.EDIT.ADD_USER 10 BOOL   Přidat zákazníka k započatému procesu.
MAINTENANCE_LIST.EDIT.SERMAN_BY_PB 10 BOOL   Automatické doplnění servisního technika k procesu z kalendáře.
MAINTENANCE_LIST.EDIT.SG_BY_PB 10 BOOL   Automatické doplnění skupiny zdrojů k procesu z kalendáře.
MAINTENANCE_LIST.CHANGE_TYPE 10 BOOL   Procesy - Právo na změnu typu procesu (standardní / hromadný)
MAINTENANCE_LIST.INSERT 10 CLASS_DEF class_def::RD_MTT_Restriction PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Vložení nového procesu
MAINTENANCE_LIST.INSERT_MULTI 10 BOOL   Procesy - Přidávání hromadných servisních procesů
MAINTENANCE_LIST.INSERT.TYPE_PRESET 10 BOOL   PROCESY / Procesy / Seznam procesů / Předvyplnění typu procesu v dialogu na založení procesu dle hodnoty filtru "Typ procesu" z tabulky Seznam procesů
MAINTENANCE_LIST.MAINTENANCE_JOBS 10 BOOL   PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Modul plánování práce - všechny úkoly k danému procesu
MAINTENANCE_LIST.NAME.EDIT 10 BOOL   Procesy - Právo na editaci názvu servisního procesu
MAINTENANCE_LIST.PRINT 10 BOOL   PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Tisk
MAINTENANCE_LIST.SEND_MAILS 10 BOOL   Modul Procesy -> Seznam procesů -> Odeslání mailu nebo SMS zákazníkovi přiřazenému k vybranému procesu
MAINTENANCE_LIST_TRANSFER 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Předat servisní proces k řešení přímo jinému technikovi
MAINTENANCE_LIST.USER_DETAIL 10 BOOL   PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Otevřít kartu zákazníka
MAINTENANCE_LIST.USERS 10 BOOL   PROCESY / Servisní procesy / Seznam servisních procesů / Modul zákazníci - zákazník, kterého se týká tento proces
MAINTENANCE_SG_LIST.DELETE 10 BOOL   PROCESY / Nastavení skupin / Seznam pracovních skupin / Smazání skupiny
MAINTENANCE_SG_LIST.EDIT 10 BOOL   PROCESY / Nastavení skupin / Seznam pracovních skupin / Editace skupiny
MAINTENANCE_SG_LIST.INSERT 10 BOOL   PROCESY / Nastavení skupin / Seznam pracovních skupin / Přidání skupiny
MAINTENANCE_SGL_LIST.DELETE 10 BOOL   PROCESY / Nastavení skupin / Obchodní lokace / Odebrání lokace
MAINTENANCE_SGL_LIST.INSERT 10 BOOL   PROCESY / Nastavení skupin / Obchodní lokace / Přidání obchodní lokace
MAINTENANCE_SGM_LIST.DELETE 10 BOOL   PROCESY / Nastavení skupin / Členové servisní skupiny / Odebrání servisního technika
MAINTENANCE_SGM_LIST.INSERT 10 BOOL   PROCESY / Nastavení skupin / Členové servisní skupiny / Přidání servisního technika
MAINTENANCE_SUBSTATE 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction Definuje právo na daný podstav procesu
MAINTENANCE_TASK.ATTACHMENT.ADD 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction PROCESY / Servisní procesy / Přidání přílohy
MAINTENANCE_TASK.ATTACHMENT.DELETE 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction PROCESY / Servisní procesy / Smazání přílohy
MAINTENANCE_TASK.ATTACHMENT.EDIT 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction PROCESY / Servisní procesy / Úprava přílohy
MAINTENANCE_TASK.MATERIAL.SET 10 CLASS_DEF class_def::RD_MS_Restriction Právo na změnu materiálu u procesu. Definuje stav procesu, ve kterém lze s materiály manipulovat.
MAINTENANCE_TASK.NOTIFY.BOTH 10 BOOL   Zaslání emailu při vytvoření/editaci procesu jak skupině tak technikovi
MAINTENANCE_TASK.SERVICES.SET 10 CLASS_DEF class_def::RD_MS_Restriction Právo na změnu skladby služeb (produktů) u procesu. Definuje stav procesu, ve kterém lze se službami manipulovat.
MAINTENANCE_TASK.SERVICES.SET.ADDPARAMS 10 BOOL   Přiřazení produktu (ERP) k procesu - přidat hodnoty jednotlivých parametrů do popisu procesu.
MAINTENANCE.TASK_TYPE_DETAIL.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Procesy -> Nastavení typu procesu -> Detaily typu procesu -> Odebrání detailu typu servisního procesu
MAINTENANCE.TASK_TYPE_DETAIL.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Procesy -> Nastavení typu procesu -> Detaily typu procesu -> Editace detailu typu servisního procesu
MAINTENANCE.TASK_TYPE_DETAIL.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Procesy -> Nastavení typu procesu -> Detaily typu procesu -> Přidání detailu typu servisního procesu
MAINTENANCE.TASK_TYPE_OPTIONS.ACTION_TOFIX.DELETE 10 BOOL   PROCESY / Typy / Volby k typu procesu / Odebrání volby od typu procesu (akční tlačítko)
MAINTENANCE.TASK_TYPE_OPTIONS.ACTION_TOFIX.EDIT 10 BOOL   PROCESY / Typy / Volby k typu procesu / Editace volby u typu procesu (akční tlačítko)
MAINTENANCE.TASK_TYPE_OPTIONS.ACTION_TOFIX.INSERT 10 BOOL   PROCESY / Typy / Volby k typu procesu / Přidání volby k typu procesu (akční tlačítko)
MAINTENANCE.TASK_TYPE_OPTIONS.DELETE 10 BOOL   PROCESY / Typy / Volby k typu procesu / Odebrání volby od typu procesu
MAINTENANCE.TASK_TYPE_OPTIONS.EDIT 10 BOOL   PROCESY / Typy / Volby k typu procesu / Editace volby u typu procesu
MAINTENANCE.TASK_TYPE_OPTIONS.INSERT 10 BOOL   PROCESY / Typy / Volby k typu procesu / Přidání volby k typu procesu
MAKE_AGREEMENT_DOC_GEN 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Vytvořit smluvní dokument pro vybrané služby
MAKE_CASH_PAYMENT 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Vytvořit platbu v hotovosti k vybraným službám s dodržením periody placení'KARTA ZÁKAZNÍKA / uniCredit / Služby uniCredit / Vytvořit platbu za službu uniCredit v hotovosti'KARTA ZÁKAZNÍKA / Saldo služeb / Předpis plateb a úhrady / Vytvořit platbu v hotovosti z vybraných předpisů'FAKTURY / Seznam faktur / Vytvořit platbu v hotovosti z položek vybrané faktury
MAKE_CREDIT 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Saldo služeb / Předpis plateb a úhrady / Vytvořit dobropis k označeným předpisům
MAKE_REMINDER 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Saldo služeb / Předpis plateb a úhrady / Vytvořit upomínku z vybraných předpisů'KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Vytvořit upomínku k vybraným službám
MAKE_UNICREDIT_POINTS 10 BOOL   Karta zákazníka / uniCredit / Upravit hodnotu bodového uniCreditu
MENU_ITEM 10 MENUID   Právo určuje zobrazení položek v menu, pokud je hodnota *, zpřístupněny jsou veškeré položky menu
*.MJ_WORK_TIME 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Editace počtu hodin odpracovaných na úkolu
*.ML_MTT_CODE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Kód ukončení" při zakládání procesu
*.ML_MTT_STARTING_CODE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Kód zahájení" při zakládání procesu
MODULE 10 MODULE   Právo určuje zpřístupněné moduly, pokud je hodnota *, zpřístupněny jsou veškeré moduly
MODULE.CUSTOM.END_USER 1 STRING   Specifický modul pro SELFCARE (hodnotou je třída modulu - specific/classes/TModule*.php)
MODULES_SELECT 10 STRING   Nutné pro správný chod modulů
MODULE_VIEW 10 MODULEVIEW Názvy náhledů Právo určuje na jaké náhledy má uživatel právo, pokud je hodnota *, uživatel má právo na všechny náhledy, jinak se jako hodnota udává název náhledu / view (názvy view jsou v souborech jednotlivých modulů v prvním parametru objektu TTabPage)
NETEVENTS.CT.ENABLE 10 LOCID CT_RIGHT Lokace povolené pro modul Události a Alerting
NETEVENTS.NE_EVENTS.ONLINE 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - záložka Události v síti - akce Online měření
NETEVENTS.NE_EVENTS.PING 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - záložka Události v síti - akce PING na zařízení
NETEVENTS.NE_EVENTS.RESTART 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - záložka Události v síti - akce Restart zařízení
NETEVENTS.NE_FGROUPS.DELETE 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled konfigurace filtrů - Smazání aktuálně vybrané skupiny filtrů
NETEVENTS.NE_FGROUPS.EDIT 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled konfigurace filtrů - Editace aktuálně vybrané skupiny filtrů
NETEVENTS.NE_FGROUPS.INSERT 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled konfigurace filtrů - Vložení nové skupiny filtrů
NETEVENTS.NE_FGROUPS.INSERT_COPY 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled konfigurace filtrů - Vložení nové skupiny filtrů s předvyplněním podle aktuálně vybrané
NETEVENTS.NE_LOG.ONLINE 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - záložka Log událostí - akce Online měření
NETEVENTS.NE_LOG.PING 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - záložka Log událostí - akce PING na zařízení
NETEVENTS.NE_LOG.RESTART 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - záložka Log událostí - akce Restart zařízení
NETEVENTS.NE_TRIGGERS.DELETE 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled a konfigurace alertingu - Smazání filtru
NETEVENTS.NE_TRIGGERS.EDIT 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled a konfigurace alertingu - Editace filtru
NETEVENTS.NE_TRIGGERS.INSERT 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled a konfigurace alertingu - Vložení nového filtru
NETEVENTS.NE_TRIGGERS.INSERT_COPY 10 BOOL   Modul NETWORK -> Události & alerting - Přehled a konfigurace alertingu - Vložení nového filtru s předvyplněním podle aktuálně vybraného
NETMAPS_MAIN_MAP.IGNORE_REGIONS 200 BOOL   Zobrazení všech zařízení na mapách (modul MAPY), právo dávat jen našim administrátorům
NETMAPS_MAIN_MAP.SHOW_REGIONS 200 BOOL   Zobrazení vyznačení regionů na mapách (modul MAPY), toto právo dávat jen našim administrátorům
NETWORK_EVENT.FILTERS.CREATE 10 BOOL   AppBus založení nové skupiny filtrů událostí
NETWORK_EVENT.FILTERS.DELETE 10 BOOL   AppBus smazání skupiny filtrů událostí
NETWORK_EVENT.FILTERS.EDIT 10 BOOL   AppBus editace skupiny filtrů událostí
NETWORK_EVENT.TRIGGERS.CREATE 10 BOOL   AppBus založení nového triggeru události v síti
NETWORK_EVENT.TRIGGERS.DELETE 10 BOOL   AppBus smazání triggeru události v síti
NETWORK_EVENT.TRIGGERS.EDIT 10 BOOL   AppBus editace triggeru události v síti
NETWORK.EXPORT_NODES 10 BOOL   SÍŤ / Náhled na strukturu sítě a parametry / Připojená zařízení / Export zařízení do XML
NETWORK.IMPORT_NODES 10 BOOL   SÍŤ / Náhled na strukturu sítě a parametry / Připojená zařízení / Import zařízení z XML
NETWORK_NETWORK_MAP.IGNORE_REGIONS 200 BOOL   Zobrazení všech zařízení na mapách (modul NETWORK), právo dávat jen našim administrátorům
NETWORK_NETWORK_MAP.SHOW_REGIONS 200 BOOL   Zobrazení vyznačení regionů na mapách (modul NETWORK), toto právo dávat jen našim administrátorům
NETWORK.NETWORK_SHAPING_OVERVIEW.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Síť -> Shaping -> Editovat
NETWORK_NODE_DETAIL.UPDATE 10 BOOL   SÍŤ / Cesta sítí / Detail zařízení / Aktualizace parametrů tohoto zařízení
NETWORK_NODE_LIST.ADD_GROUP 10 BOOL   SÍŤ / Náhled na strukturu sítě a parametry / Připojená zařízení / Zařazení zařízení do skupiny
NETWORK_NODE_LIST.DELETE 10 BOOL   SÍŤ / Náhled na strukturu sítě a parametry / Připojená zařízení / Smazání zařízení
NETWORK_NODE_LIST.EDIT 10 BOOL   SÍŤ / Náhled na strukturu sítě a parametry / Připojená zařízení / Editace zařízení
NETWORK_NODE_LIST.CHANGE_NODE 10 BOOL   SÍŤ / Náhled na strukturu sítě a parametry / Připojená zařízení / Výměna zařízení
NETWORK_NODE_LIST.INSERT 10 BOOL   SÍŤ / Náhled na strukturu sítě a parametry / Připojená zařízení / Vložení nového zařízení
NETWORK_NODE_LIST.MAKE_AP 10 BOOL   SÍŤ / Náhled na strukturu sítě a parametry / Připojená zařízení / Nastavení statutu AP přidání lokace pro AP
NETWORK_NODE_LIST.RECONNECT_NODE 10 BOOL   SÍŤ / Náhled na strukturu sítě a parametry / Připojená zařízení / Přesun jednoho zařízení v rámci lokace
NETWORK_NODE_LIST.REMOVE_AP 10 BOOL   SÍŤ / Náhled na strukturu sítě a parametry / Připojená zařízení / Zrušení statutu AP a odebrání všech lokací AP
NETWORK_NODE_LIST.REMOVE_GROUP 10 BOOL   SÍŤ / Náhled na strukturu sítě a parametry / Připojená zařízení / Odebrání zařízení ze skupiny
NETWORK_NODE_LIST.UPDATE 10 BOOL   Nucená aktualizace zařízení
NETWORK_NODE_LIST.UPDATE_PARAMS 10 BOOL   SÍŤ / Náhled na strukturu sítě a parametry / Připojená zařízení / Aktualizace parametrů všech vyfiltrovaných zařízení
NETWORK_NODE_PARAMS.DELETE 10 BOOL   SÍŤ / Cesta sítí / Náhled na strukturu sítě a parametry / Parametry zařízení a jeho rozhraní / Smazání parametru
NETWORK_NODE_PARAMS.EDIT 10 BOOL   SÍŤ / Cesta sítí / Náhled na strukturu sítě a parametry / Parametry zařízení a jeho rozhraní / Editace parametru
NETWORK_NODE_PARAMS.EDIT_FORCE 254 BOOL   Právo umožňuje editovat parametr zařízení ikdyž jsou na něm připojené služby nebo jsou k němu vázány probíhající servisní procesy a jeho definice to zakazuje
NETWORK_NODE_PARAMS.INSERT 10 BOOL   SÍŤ / Cesta sítí / Náhled na strukturu sítě a parametry / Parametry zařízení a jeho rozhraní / Vložení parametru
NETWORK_NODE.UIR_INCOMPLETE 10 BOOL   Možnost zadat při vytvoření jednotky nekompletní adresu - ID tabulek uir
NETWORK.RADIUS_LOGIN.ALLOWED 10 BOOL   CIBS Radius autorizace k zařízením
NETWORK.RADIUS_LOGIN.MIKROTIK_GROUP 10 STRING   Autorizační skupina na Mikrotiku
NETWORK.RADIUS_LOGIN.PASSWORD 10 STRING   Heslo pro CIBS Radius autorizaci k zařízením
NG_LIST.DELETE 10 BOOL   SKUPINY ZAŘÍZENÍ / Seznam skupin zařízení / Smazání skupiny
NG_LIST.EDIT 10 BOOL   SKUPINY ZAŘÍZENÍ / Seznam skupin zařízení / Editace skupiny
NG_LIST.INSERT 10 BOOL   SKUPINY ZAŘÍZENÍ / Seznam skupin zařízení / Přidání skupiny
NGL_LIST.ASSIGN 10 BOOL   SKUPINY ZAŘÍZENÍ / Obchodní lokace / Přidání obchodní lokace
NGL_LIST.DELETE 10 BOOL   SKUPINY ZAŘÍZENÍ / Obchodní lokace / Odebrání lokace
NODES_LIST_MAIN_LIST.UPDATE_GPS_ALL 10 BOOL   PŘEHLED ZAŘÍZENÍ / náhled na všechna zařízení / Všechna zařízení / Doplnit souřadnice dle adresy pro všechna vyfiltrovaná zařízení
NODES_LIST_MAIN_LIST.UPDATE_PARAMS 10 BOOL   PŘEHLED ZAŘÍZENÍ / náhled na všechna zařízení / Všechna zařízení / Aktualizace parametrů všech vyfiltrovaných zařízení
NODES_SERVICES_HISTORY.DELETE 10 BOOL   Historie zařízení - smazání položky
NODES_SERVICES_HISTORY.EDIT 10 BOOL   Historie zařízení - editace položky
NODES_SERVICES_HISTORY.EDIT 10 BOOL   Historie zařízení - editace položky
*.O_CRM_CHANNEL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Objednávka - Prodejní kanál
*.O_DEALER 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Objednávka - Dealer
OFFER.ACCEPTING 10 BOOL   Nabídky - akceptování nabídky
OFFER.DELETE 10 BOOL   Nabídky - úplné smazání nabídky
OFFER.EDIT 10 BOOL   Nabídky - editace nabídky
OFFER.EXPEDITION 10 BOOL   Expedice nabídky
OFFER.GENERATE 10 BOOL   Poptávky - vygenerování nabídky podle poptávky
OFFER.INSERT 10 BOOL   Nabídky - vytvoření nové nabídky
OFFER.INSERT_COPY 10 BOOL   Nabídky - vytvoření nové nabídky s předvyplněním hodnot podle vybraného
OFFER.PRICE.EDIT 10 BOOL   Editace hlavičky nabídky - možnost editovat ceny produktů a dopravy
OFFER.PRINT 10 BOOL   Nabídky - tisk nabídky
OFFER.REJECTION 10 BOOL   Nabídky - zamítnutí nabídky
OFFER.UPDATE.USER 10 BOOL   Editace zákazníka u nabídky.
ORDER.DATE_DELIVERY.ANY 10 BOOL   Operátor může datum změnit, je-li nastaveno, libovolně.
ORDER.DATE_DELIVERY.LONGER 10 BOOL   Operátor může datum změnit, je-li nastaveno, pouze na vyšší než je.
ORDER.DATE_DELIVERY.SET 10 BOOL   Operátor může datum nastavit libovolně, ale pouze je-li prázdné.
ORDER.PRICE.EDIT 10 BOOL   Editace hlavičky objednávky - možnost editovat ceny produktů a dopravy
ORDER.REALIZATION.DATE_DELIVERY.ANY 10 BOOL   Umožňuje editovat datum dodání u objednávky, ke které jsou připojeny produkty, případně je i ve stavu objednaná.
ORDER.REALIZATION.TRANSPORT.MANDATORY 10 SELECT 0, 1 Povinnost zadat pouze povolený způsob dopravy: 0 = není povinné dodržet způsob dopravy, 1 = je povinné dodržet způsob dopravy
ORDERS.DELETE 10 BOOL   Právo pro smazání objednávky
ORDERS.DONE 10 BOOL   Právo na dokončení objednávky
ORDERS.EDIT 10 BOOL   OBJEDNÁVKY/Editace objednávky
ORDERS.EDIT.EXPEDITION 10 BOOL   Editace objednávky ve stavu Expedice, Vykrytí.
ORDERS.EDIT.PREPARE 10 BOOL   Editace objednávky ve stavu Připravená.
ORDERS.EDIT.REALIZATION 10 BOOL   Editace objednávky ve stavu Objednaná.
ORDERS.INSERT 10 BOOL   OBJEDNÁVKY/Vytvoření objednávky
ORDERS.INSERT.REALIZATION 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Přidat produkt k objednávce ve stavu objednaná.
ORDERS.ITEM_COUNT_RESTRICTION.IGNORE 10 BOOL   Objednávky -> umožňuje objednat produkty v libovolném množství, bez ohledu na parametry Minimální / Maximální / Nedělitelné množství.
ORDERS.ITEM.GRAPHICS_DOWNLOAD 10 BOOL   Povoluje stahování grafických příloh u položek objednávky.
ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Smazat vybraný produkt objednávky
ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.DELETE_ALL 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Smazat celou objednávku
ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.DONE 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Dokončit vybraný produkt objednávky.
ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.DOWNLOAD 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Stažení souboru s grafikou k položce objednávky
ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Přidat produkt k objednávce
ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.INSERT 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Editovat vybraný produkt objednávky
ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.MAINTENANCE 10 BOOL   Modul Objednávky -> Produkty a jednorázové služby -> Odskok do modulu Procesy
ORDERS.PRINT 10 BOOL   Právo na tisk objednávky
ORDERS.REALIZATION 10 BOOL   OBJEDNÁVKY/Realizace objednávky
ORDERS.SHOPPING.BASKET.DELETE 10 BOOL   Vyprázdnit nákupní košík
ORDERS.SHOPPING.BASKET.REALIZATION 10 BOOL   Potvrzení objednávky
ORDERS.STORNO 10 BOOL   OBJEDNÁVKY/Storno objednávky
ORDERS.STORNO.COVERAGE 10 BOOL   Storno objednávky ve stavu Vykrytí.
ORDERS.STORNO.DONE 10 BOOL   Storno objednávky ve stavu Dokončená.
ORDERS.STORNO.EXPEDICE 10 BOOL   Storno objednávky ve stavu Expedice, Vykrytí.
ORDERS.STORNO.PREPARE 10 BOOL   Storno objednávky ve stavu Připravená.
ORDER.UPDATE.USER 10 BOOL   Editace zákazníka u objednávky.
*.O_REFERENCE_NUMBER 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Objednávka - Referenční číslo
PAL_LIST.DELETE 10 BOOL   PLATBY / Náhled na účty a pokladny / Obchodní lokace / Odebrání lokace
PAL_LIST.EDIT 10 BOOL   PLATBY / Náhled na účty a pokladny / Obchodní lokace / Editace obchodní lokace
PAL_LIST.INSERT 10 BOOL   PLATBY / Náhled na účty a pokladny / Obchodní lokace / Přidání obchodní lokace
PAUSE_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Přerušení služby (zablokování a snížení ceny na 0) pro vybraný interval
PAY_ACCOUNT.CREATE 10 BOOL   PLATBY / Účty / Seznam pokladen a bankovních účtů / Přidání pokladny/účtu
PAY_ACCOUNT.DELETE 10 BOOL   PLATBY / Účty / Seznam pokladen a bankovních účtů / Smazání pokladny/účtu - APPBUS
PAY_ACCOUNT.EDIT 10 BOOL   PLATBY / Účty / Seznam pokladen a bankovních účtů / Editace pokladny/účtu - APPBUS
PAY_LIST_COMMISSION.ATTACH 10 BOOL   Platby / Záložka Platby kartou - Přiřazení provize k platbě
PAY_LIST_COMMISSION.DELETE 10 BOOL   Platby / Záložka Platby kartou - Smazání provize
PAY_LIST_COMMISSION.EDIT 10 BOOL   Platby / Záložka Platby kartou - Editace provize
PAY_LIST_COMMISSION.INSERT 10 BOOL   Platby / Záložka Platby kartou - Vytvoření provize
PAYMENT_ATTACH.FULL 10 BOOL   Možnost napárování přeplatku (přepálení)
PAYMENT_ATTACH_USER 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Zrušení přiřazení / přiřazení platby k zákazníkovi vybraném v modulu zákazníci
PAYMENT_AUTO_JOIN 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Nalezení zákazníka, připadně i platby podle VS a podle částky'PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Pro všechny vyfiltrované platby - nalezení zákazníka, připadně i platby podle VS a podle částky
PAYMENT_BANK_IMPORT 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Import plateb z elektronického výpisu bankovního účtu
PAYMENT_CREATE_MISPAYMENT 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Vytvoření mylné platby z nespárované části platby
PAYMENT.INSERT.FORCE 10 BOOL   Modul úkoly - placení technika - vynucení platby
PAYMENT_JOIN_TYPE 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Nastavení / zrušení příznaku ostatní platby (platby mimo rámec CIBS)
PAYMENT_JOIN_TYPE_N 10 BOOL   PLATBY / Právo na vytvoření a zrušení nedohledané platby
PAYMENT_LIST_DELETE 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Smazání platby
PAYMENT_LIST_EDIT 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Editace platby
PAYMENT_LIST_INSERT 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Vložení nové platby'SELFCARE / Tabulka Služby uniCredit / Platba kartou'KARTA ZÁKAZNÍKA / uniCredit / Služby uniCredit / Platba kartou
PAYMENT_LIST_INSERT_TYPE 10 SELECT prikaz, hotovost, * Právo určuje jaký typ platby lze vkládat z modulu plateb. Hodnoty jsou 'prikaz', 'hotovost', '*', kdy poslední hodnota umožňuje vložit platby v hotovosti i příkazem
PAYMENT_LIST_PA_ID 10 PAID   Právo určuje přístup k jednotlivým pokladnám a účtům. Pokud je hodnota 0, uživatel má právo na všechny pokladny a účty v lokaci. Jinak se jako hodnota udává ID pokladny či účtu, které je možné zjistit v modulu PLATBY / Náhled na účty a pokladny, zobrazením sloupce ID
PAYMENT_LIST.PRINT 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Tisk pokladního dokladu
PAYMENT_LIST_SA_ID 10 BOOL   Právo umožňuje určit služby, na které je platba určena
PAYMENTS_ATTACH_ALL_AMOUNT.OVERRIDE 10 BOOL   PLATBY / Možnost manuálně nastavovat párování celé částky bez ohledu na částku předpisů
PAYMENTS_CAN_DISABLE_EET 10 BOOL   PLATBY / Vytvoření nové platby / Dovoluje změnit příznak EET při vkládání platby
PAYMENTS_CAN_DISABLE_INSERT_CHARGE 10 BOOL   PLATBY / Vložení nové platby / Umožňuje odpustit poplatek za platbu (pokud je pro daný způsob platby definován)
PAYMENTS.CASH_BOOK 10 BOOL   PLATBY / Zobrazení okna Pokladní kniha
PAYMENTS.EET_LIST.EET_CONFIRM_AGAIN 10 BOOL   PLATBY / Elektronická evidence plateb / Pokus o registraci všech neúspěšně registrovaných tržeb
PAYMENTS_INIT_VIEW 10 SELECT DETAIL, MATCH, CREDIT, CARD, ACCOUNT, BANK_IMPORT Iniciální záložka v modulu platby (DETAIL:Platby, MATCH:Párování, CREDIT:Zálohy, CARD:Karty, ACCOUNT:Účty, BANK_IMPORT:Import)
PAYMENT_SIPO_IMPORT 10 BOOL   PLATBY / Náhled na detaily plateb / Seznam plateb / Import plateb z elektronického výpisu provedených plateb SIPO
PAYMENTS.PA_LIST.ACTION.CREATE 10 BOOL   PLATBY / Účty / Seznam pokladen a bankovních účtů / Přidání pokladny/účtu
PAYMENTS.PA_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   PLATBY / Účty / Seznam pokladen a bankovních účtů / Smazání pokladny/účtu
PAYMENTS.PA_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   PLATBY / Účty / Seznam pokladen a bankovních účtů / Editace pokladny/účtu
PAYMENTS.PA_LIST.SETTING 10 BOOL   Modul Platby / Náhled na účty a pokladny / Nastavení počátečního stavu
PAY_SUM_LIST_CONFIRM 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady plateb / Potvrzení sběrného dokladu plateb - APPBUS
PAY_SUM_LIST_DELETE 10 BOOL   ÚČTO / Náhled na účetní uzávěrky / Sběrné dok. plateb / Smazání dokladu
PHONE_BOOK.DELETE 10 BOOL   Smazání údaje z telefonního seznamu (APPBUS právo)
PHONE_BOOK.EDIT 10 BOOL   Editace stavu záznamu v telefoním seznamu (APPBUS právo)
PHONE_BOOK.GENERATE 10 BOOL   Generování telefonního seznamu (APPBUS právo)
PHONE_BOOK.SEARCH.AUTHORIZE 10 BOOL   Vyhledávání čísel v telefonním seznamu (APPBUS právo)
PHONE_BOOK.USER_DETAIL 10 BOOL   Přístup na kartu zákazníka z telefonního seznamu (APPBUS právo)
PHONE_NUMBER_LIST.DELETE 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Rozsahy v lokaci -> Smazání vybraného rozsahu pro lokaci (APPBUS právo)
PHONE_NUMBER_LIST.EDIT 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Rozsahy v lokaci -> Editace rozsahu pro lokaci (APPBUS právo)
PHONE_NUMBER_LIST.INSERT 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Rozsahy v lokaci -> Přidání nového rozsahu pro lokaci (APPBUS právo)
PHONE_NUMBERS.CALL_NUMBERS_LIST.ACTION.PHON_NUM_GEN 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Seznam všech čísel -> Generování seznamu telefonních čísel
PHONE_NUMBERS.CALL_NUMBERS_LIST.ACTION.PP 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Seznam všech čísel -> Modul process progress
PHONE_NUMBERS.CALL_NUMBERS_LIST.ACTION.X 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Seznam všech čísel -> Export dat pro hlasovného operátora
PHONE_NUMBERS.PHONE_BOOK_LIST.ACTION.PB_DEL 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní seznamy -> Export telefonního seznamu -> Smazat aktuální záznam
PHONE_NUMBERS.PHONE_BOOK_LIST.ACTION.PB_EDIT 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní seznamy -> Export telefonního seznamu -> Změnit aktuální záznam jako nový
PHONE_NUMBERS.PHONE_BOOK_LIST.ACTION.PB_GEN 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní seznamy -> Export telefonního seznamu -> Generovat nový telefonní seznam
PHONE_NUMBERS.PHONE_BOOK_MAIL_LIST.ACTION.PBE_PRINT 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní seznamy -> Odeslané soubory -> Zobrazit odeslaný soubor
PHONE_NUMBERS.PHONE_NUMBER_LIST.ACTION.E 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Rozsahy v lokaci -> Editace rozsahu pro lokaci
PHONE_NUMBERS.PHONE_NUMBER_LIST.ACTION.I 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Rozsahy v lokaci -> Přidání nového rozsahu pro lokaci
PHONE_NUMBERS.PHONE_NUMBER_LIST.ACTION.S 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Rozsahy v lokaci -> Smazání vybraného rozsahu pro lokaci
PHONE_NUMBERS.PHONE_SOURCE_LIST.ACTION.E 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Příchozí rozsahy -> Editace rozsahu / účtu
PHONE_NUMBERS.PHONE_SOURCE_LIST.ACTION.I 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Příchozí rozsahy -> Přidání nového rozsahu / účtu
PHONE_NUMBERS.PHONE_SOURCE_LIST.ACTION.S 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Příchozí rozsahy -> Smazání vybraného rozsahu / účtu
PHONE_SOURCE_LIST.DELETE 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Příchozí rozsahy -> Smazání vybraného rozsahu / účtu (APPBUS právo)
PHONE_SOURCE_LIST.EDIT 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Příchozí rozsahy -> Editace rozsahu / účtu (APPBUS právo)
PHONE_SOURCE_LIST.INSERT 10 BOOL   Modul SLUŽBY -> TELEFONNÍ ČÍSLA -> Telefonní čísla -> Příchozí rozsahy -> Přidání nového rozsahu / účtu (APPBUS právo)
PMI.CERTIFICATE.EXTEND 10 BOOL   Právo na "prodloužení platnosti" certifikátu - jeho nahrazení jiným s odlišnou platností
PMI.CERTIFICATE.REVOKE 10 BOOL   Právo na odvolání certifikátu
PMI.CSR.CREATE 10 BOOL   Právo na založení CSR
PMI.CSR.SIGN 10 BOOL   Právo na podepsání CSR
PMI.OBJECTTYPE 10 STRING   Právo na práci s určitým typem certifikátu - možné hodnoty jsou "rm", "cibs_operator" a "vpn_access"
PREMISES.DELETE 10 BOOL   PROVOZOVNY / Standardní náhled / Seznam provozoven zákazníků / Smazání provozovny
PREMISES.EDIT 10 BOOL   PROVOZOVNY / Standardní náhled / Seznam provozoven zákazníků / Editace provozovny
PREMISES.EXPORT_WITH_PARAMS 10 BOOL   PROVOZOVNY / Standardní náhled / Seznam provozoven zákazníků / Export seznamu včetně doplňujících parametrů ve formátu csv
PREMISES_GROUPS_LIST.CONFIRM 10 BOOL   PROVOZOVNY / Standardní náhled / Skupiny / Uložit nastavení skupin
PREMISES.INSERT 10 BOOL   PROVOZOVNY / Standardní náhled / Seznam provozoven zákazníků / Přidání provozovny
PREMISES.INSERT_COPY 10 BOOL   Kopie provozovny
PREMISES_PARAMS_LIST.EDIT 10 BOOL   PROVOZOVNY / Standardní náhled / Parametry provozovny / Editace hodnoty parametru
PREMISES_PARAMS_LIST.INSERT 10 BOOL   PROVOZOVNY / Standardní náhled / Parametry provozovny / Editace hodnoty parametru
PRICE_CALCULATION.DELETE 10 BOOL   Umožní smazat ceníku /základ kalkulace ceny/ pokud neobsahuje detailní záznamy.
PRICE_CALCULATION.DELETE.DETAILS 10 BOOL   Umožní smazat ceníku /základ kalkulace ceny/ včetně detailních záznamů.
PRICE_CALCULATION.EDIT 10 BOOL   Umožní editovat záznam ceníku /základ kalkulace ceny/.
PRICE_CALCULATION.INSERT 10 BOOL   Umožní založit vytvořit nový záznam do ceníku /základ kalkulace ceny/.
PRICE_CALCULATION.PARAM.DELETE 10 BOOL   Umožní smazat jeden nebo kompletní sadu parametrů ceníku.
PRICE_CALCULATION.PARAM.EDIT 10 BOOL   Umožní editovat jeden nebo kompletní sadu parametrů ceníku.
PRICE_CALCULATION.PARAM.INSERT 10 BOOL   Umožní založit jeden nebo kompletní sadu parametrů ceníku.
PRICE_CALCULATION.RANGE.DELETE 10 BOOL   Umožní smazat jednu nebo kompletní sadu mezí ceníku.
PRICE_CALCULATION.RANGE.EDIT 10 BOOL   Umožní editovat jednu nebo kompletní sadu mezí ceníku.
PRICE_CALCULATION.RANGE.INSERT 10 BOOL   Umožní založit jednu nebo kompletní sadu mezí ceníku.
PRINT_TO_MAIL 10 BOOL   Právo určuje možnost administrátora zasílat emaily.
PRODUCT_BOARD.ROOT 10 NUM   Kořenová kategorie stromu kategorií produktů pro productboard.
PRODUCT_PERSONALIZED.DELETE 10 BOOL   Smazání personalizovaného produktu
PRODUCT_PERSONALIZED.EDIT 10 BOOL   Editace personalizovaného produktu
PRODUCT_PERSONALIZED.ENQUIRE 10 BOOL   Přidávání produktů k poptávce
PRODUCT_PERSONALIZED.GRAPHICS.OPTIONAL 10 BOOL   OPCARE / Dokončení vytvoření nebo editace produktu v N/O bez vytvořené grafiku nebo přiloženého souboru s daty
PRODUCT_PERSONALIZED.INSERT 10 BOOL   Vložení personalizovaného produktu
PRODUCT_PERSONALIZED.ORDER.TYPE 10 SELECT SINGLE, MULTIPLE Způsob přidávání produktů k objednávce
PRODUCT_PERSONALIZED.PRICE_CHANGE 10 BOOL   Změna ceny personalizovaného produktu
PRODUCT_PERSONALIZED.USER_CHANGE 10 BOOL   Právo na přenos produktů mezi zákazníky.
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.AUTOMATION 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Seznam dokladů / Ovládání automatizace generování a expedice předpisů úhrad
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.CD 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Odskok do modulu Expedice dokumentů - expedice tohoto předpisu úhrad
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.EXPEDITION 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Seznam dokladů / Expedice jednoho předpisu úhrad
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.EXPEDITION_ALL 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Seznam dokladů / Expedice všech vyfiltrovaných předpisů úhrad
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.GENERATION 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Seznam dokladů / Generování předpisů úhrad
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.PP 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Odskok do modulu Procesy na pozadí - nedokončené a chybné procesy
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.STORNO 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Seznam dokladů / Storno dokladů
REIMBURSEMENT_REGULATIONS.REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST.ACTION.UL 10 BOOL   PŘEDPISY ÚHRAD / Odskok do modulu Zákazníci - zákazník, kterého se týká tento předpis úhrad
REMINDER.AUTOMATION.SETUP 10 BOOL   Konfigurace: Nastavení automatizace upomínek
REMINDER_LIST_DELETE 10 BOOL   UPOMÍNKY / Seznam upomínek / Smazání upomínky
REMINDER_LIST_DELETE_ALL 10 BOOL   UPOMÍNKY / Seznam upomínek / Smazání všech vyfiltrovaných upomínek
REMINDER_LIST_EDIT 10 BOOL   UPOMÍNKY / Seznam upomínek / Editace upomínky
REMINDER_LIST.GENERATE_REMINDERS 10 BOOL   UPOMÍNKY / Seznam upomínek / Zobrazení objektu Generování upomínek
REMINDER_LIST.PRINT 10 BOOL   UPOMÍNKY / Seznam upomínek / Tisk upomínky - Tisk všech vyfiltrovaných upomínek
REMINDERS.EXPEDITION.SMS 10 BOOL   Právo při hromadné expedici upomínek použít variantu SMS
RETURNED_MONEY.DELETE 10 BOOL   Vratky/1.záložka / smazání vratky
RETURNED_MONEY.DELETE_EXPORT 10 BOOL   Vratky/2.záložka/ mazání souboru poštovních poukázek, příkazů k úhradě
RETURNED_MONEY.GENERATE_EXPORT 10 BOOL   Vratky/2.záložka/ generování souboru poštovních poukázek, příkazů k úhradě
RETURNED_MONEY.JOIN 10 BOOL   Vratky/2.záložka/ napárování souboru pro poštu na platbu
RETURNED_MONEY.PRCL_LIST.DELETE 10 BOOL   Vratky/3.záložka/Seznam smluv - smazání smlouvy
RETURNED_MONEY.PRCL_LIST.EDIT 10 BOOL   Vratky/3.záložka/Seznam smluv - editace smlouvy
RETURNED_MONEY.PRCL_LIST.INSERT 10 BOOL   Vratky/3.záložka/Seznam smluv - přidání smlouvy
RETURNED_MONEY.PRCLL_LIST.DELETE 10 BOOL   Vratky/3.záložka/Obchodní lokace - smazání obchodní lokace
RETURNED_MONEY.PRCLL_LIST.INSERT 10 BOOL   Vratky/3.záložka/Obchodní lokace - přidání obchodní lokace
REVENUES_SUMMARY.CONFIRM 10 BOOL   Modul účto/2.záložka/Potvrzení tržeb
REVENUES_SUMMARY.DELETE 10 BOOL   Modul účto/2.záložka/Smazání tržeb
REVENUES_SUMMARY.GENERATE 10 BOOL   Modul účto/2.záložka/Generování tržeb
SA.BLOCKING.INVOICE_REGENERATE 10 BOOL   Právo na blokování/odblokování služby i když je vygenerovaná faktura
*.SA_DATE_END_ALL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SA_DATE_FROM 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SA_DATE_START 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SA_DATE_TO 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SA_DATE_TRANSFER 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
SAD_GROUPS.CANCEL 10 BOOL   Umožňuje ukončit skupinovou slevu zákazníka.
SAD_GROUPS.DELETE 10 BOOL   Umožňuje odebrat skupinovou slevu zákazníka.
SAD_GROUPS.INSERT 10 BOOL   Umožňuje aktivovat skupinovou slevu zákazníka.
*.SA_INV_NOTE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SA_LOCATION 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SA_NOTE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
SCL_LIST.DELETE 10 BOOL   SIPO / Smlouvy SIPO / Seznam smluv SIPO / Smazání smlouvy
SCL_LIST.EDIT 10 BOOL   SIPO / Smlouvy SIPO / Seznam smluv SIPO / Editace smlouvy
SCL_LIST.INSERT 10 BOOL   SIPO / Smlouvy SIPO / Seznam smluv SIPO / Přidání smlouvy
SCLL_LIST.DELETE 10 BOOL   SIPO / Smlouvy SIPO / Obchodní lokace / Odebrání obchodní lokace
SCLL_LIST.INSERT 10 BOOL   SIPO / Smlouvy SIPO / Obchodní lokace / Přidání obchodní lokace
SEARCH_JOB_LIST.CALENDAR 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání pro vyhledávání / Vaše úkoly / Zobrazení úkolu v kalendáři skupiny v modulu úkolů
SEARCH_JOB_LIST.EDIT 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání pro vyhledávání / Vaše úkoly / Editace úkolu, možnost provedení všech povolených operací s úkolem
SEARCH_JOB_LIST.INSERT 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání pro vyhledávání / Vaše úkoly / Vložení nového procesu
SEARCH_MAINTENANCE_LIST.INSERT.TYPE_PRESET 10 BOOL   HLEDÁNÍ / Zadání vyhledávání / Seznam procesů / Předvyplnění typu procesu v dialogu na založení procesu dle hodnoty filtru "Typ procesu" z tabulky Seznam procesů
SELFCARE.FULLTEXT.LENGTHLIMIT 10 NUM   Minimální délka vyhledávaného řetězce ve fulltextovém filtru
SELFCARE.USER_LOGIN.STATUS 10 STRING   Úroveň zákazníka.
SERMAN_EMAIL 10 BOOL   Určuje, mají-li se servisnímu technikovi zasílat emaily při založení/změně servisního procesu
SERMAN_SMS 10 BOOL   Určuje, mají-li se servisnímu technikovi zasílat SMS při založení/změně servisního procesu
SERVICE_OVERVIEW.BULK_SERVICES_CHANGE 10 BOOL   PŘEHLEDY / Přehled jednotlivých měsíčních předpisů / Hromadná změna atributů služeb
SERVICES_ACTIVE.ACTIVATE.DISCOUNTS.CHANGE.SAD_START 10 BOOL   Právo na změnu začátku slevové kampaně při aktivaci služby
SERVICES.BLOCK.CONTRACT_PENALTY 10 BOOL   Právo na aktivaci smluvní pokuty při blokování.
SERVICES.CANCEL.CONTRACT_PENALTY 10 BOOL   Právo na aktivaci smluvní pokuty při ukončení služby
SERVICES.CANCEL.INVOICE_REGENERATE 10 BOOL   Právo na ukončení služby i když je vygenerovaná faktura
SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS_LIST.DELETE 10 BOOL   SKUPINY SLUŽEB / Seznam skupin služeb / Smazání skupiny
SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS_LIST.EDIT 10 BOOL   SKUPINY SLUŽEB / Seznam skupin služeb / Editace skupiny
SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS_LIST.INSERT 10 BOOL   SKUPINY SLUŽEB / Seznam skupin služeb / Vložení nové skupiny
SERVICES.DISCOUNTS.INVOICE_REGENERATE 10 BOOL   Právo na aktivaci, změnu a smazání kampaně i když je vygenerovaná faktura
SERVICES_DISCOUNTS_SD_LIST.DELETE 10 BOOL   SLEVY / Slevové programy / Smazání slevové akce
SERVICES_DISCOUNTS_SD_LIST.EDIT 10 BOOL   SLEVY / Slevové programy / Editace slevové akce
SERVICES_DISCOUNTS_SD_LIST.INSERT 10 BOOL   SLEVY / Slevové programy / Přidání slevové akce
SERVICES.CHANGE.INVOICE_REGENERATE 10 BOOL   Umožní změnit cenu služby, i pokud jsou vystavené faktury.
SERVICES_LIST.BULK_GROUPS_ASSIGN 10 BOOL   Seznam služeb - Přiřazení služeb do skupin
SERVICES_LIST.DELETE 10 BOOL   SLUŽBY / Seznam služeb / Smazání služby
SERVICES_LIST.EDIT 10 BOOL   SLUŽBY / Seznam služeb / Editace služby
SERVICES_LIST.IMPORT_SERVICES 10 BOOL   SLUŽBY / Standardní náhled / Seznam služeb / Import služeb z XML
SERVICES_LIST.INSERT 10 BOOL   SLUŽBY / Seznam služeb / Vložení nové služby
SERVICES_LIST.INSERT_COPY 10 BOOL   SLUŽBY / Seznam služeb / Vložení nové služby s předvyplněním dle vybrané služby
SERVICES_NAME_DEP.DELETE 10 BOOL   Výmaz závislých služeb
SERVICES_NAME_DEP.EDIT 10 BOOL   Editace závislých služeb
SERVICES_NAME_DEP.INSERT 10 BOOL   Vložení závislých služeb
SERVICES_NAME_FIXED_DEP_CREATE 10 BOOL   Vytvoření přiřazení služby a produktu - APPBUS
SERVICES_NAME_FIXED_DEP_DELETE 10 BOOL   Smazání přiřazení služby a produktu - APPBUS
SERVICES_NAME_LOC.DELETE 10 BOOL   SLUŽBY / Náhled na ceny s datumem platnosti / Smazání ceny s omezením platnosti
SERVICES_NAME_LOC.EDIT 10 BOOL   SLUŽBY / Náhled na ceny s datumem platnosti / Editace ceny s omezením platnosti
SERVICES_NAME_LOC.INSERT 10 BOOL   SLUŽBY / Náhled na ceny s datumem platnosti / Vložení ceny s omezením platnosti
SERVICES_NAME.PREMISES.UPDATE 10 BOOL   Nastavení dostupnosti produktů na provozovnách
SERVICES.SERVICES_GROUPS_COUPON.CREATE 10 BOOL   PRODUKTY A SLUŽBY / Kalkulace / Kupóny / Vytvoření kupónu
SERVICES.SERVICES_GROUPS_COUPON.DELETE 10 BOOL   PRODUKTY A SLUŽBY / Kalkulace / Kupóny / Smazání kupónu
SERVICES.SERVICES_GROUPS_COUPON.EDIT 10 BOOL   PRODUKTY A SLUŽBY / Kalkulace / Kupóny / Editace kupónu
SERVICES.SERVICES_NAME_FIXED_DEP.CREATE 10 BOOL   PRODUKTY A SLUŽBY / Produkty a služby / Přiřazené služby a produkty / Vytvoření přiřazení služby a produktu.
SERVICES.SERVICES_NAME_FIXED_DEP.DELETE 10 BOOL   PRODUKTY A SLUŽBY / Produkty a služby / Přiřazené služby a produkty / Smazání přiřazení služby a produktu.
SERVICES.SET.DELETE 10 BOOL   Modul Produkty a služby -> Sestavy služeb -> Sestavy -> Smazat sestavu služeb
SERVICES.SET.EDIT 10 BOOL   Modul Produkty a služby -> Sestavy služeb -> Sestavy -> Editovat sestavu služeb
SERVICES.SET.INSERT 10 BOOL   Modul Produkty a služby -> Sestavy služeb -> Sestavy -> Vložit novou sestavu služeb
SERVICES_TARIF.EDIT 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Editovat tarif
SERVICES_TARIF.INSERT 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Vložit nový tarif
SERVICES_TARIF_PRICE.DELETE 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Smazat cenu
SERVICES_TARIF_PRICE.EDIT 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Editovat cenu
SERVICES_TARIF_PRICE.INSERT 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Vložit novou cenu
SERVICES_TARIF_TIMEZONE.DELETE 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Smazat časovou zónu
SERVICES_TARIF_TIMEZONE.EDIT 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Editovat časovou zónu
SERVICES_TARIF_TIMEZONE.INSERT 10 BOOL   SLUŽBY / Tarify / Vložit novou časovou zónu
SERVICES.TRADING_LIMIT.CHANGE 10 BOOL   Umožní změnit minimální závazek služby.
SERVICES.TRANSFER.CLASS_CHANGE 10 BOOL   Právo na transfer služeb i napříč třídami
SERVICES.TRANSFER.CONTRACT_PENALTY 10 BOOL   Právo na aktivaci smluvní pokuty při transferu služby
SERVICES.TRANSFER.INVOICE_REGENERATE 10 BOOL   Umožní přechod služby, i pokud jsou vystavené faktury.
SERVICES_TVPROGS_LIST.DELETE 10 BOOL   SLUŽBY / Náhled na kanály TV služeb / Seznam kanál? / skupin kanál? / Smazání kanálu / skupiny kanál? služb?
SERVICES_TVPROGS_LIST.EDIT 10 BOOL   SLUŽBY / Náhled na kanály TV služeb / Seznam kanál? / skupin kanál? / Editace kanálu / skupiny kanál? u služby
SERVICES_TVPROGS_LIST.IGNORE_CLOSURE 10 BOOL   SLUŽBY / Náhled na kanály TV služeb / Seznam kanál? / skupin kanál? - ignorovat omezení uzáv?rkami
SERVICES_TVPROGS_LIST.INSERT 10 BOOL   SLUŽBY / Náhled na kanály TV služeb / Seznam kanál? / skupin kanál? / Vložení kanálu / skupiny kanál? ke služb?
SERVICES_VARIABLE_ASSIGN 10 BOOL   APPBUS / Dohledat aktivní službu pro všechny nepřiřazené záznamy (bez přepočtu ceny)
SERVICES_VARIABLE_EXCLUDE 10 BOOL   APPBUS / Vyřadit vyfiltrované/vybrané neuzavřené záznamy ze zpracování uzávěrky
SESSION.CONTINUE 10 BOOL   Přihlášený uživatel je při přístupu na login-page přesměrován zpět do CIBS, kde může pokračovat v započaté práci (nedojde k jeho odhlášení)
SESSION_TIMEOUT 50 NUM 5..1440 Určuje dobu (v minutách) po které je uživatel automaticky odhlášen. Minimální hodnota je 5 min, maximální 1440 min (24hod)
SHAPING.SHAPING_OVERVIEW.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul Shaping -> Přehled -> Editovat
SHAPING.SHAPING_OVERVIEW.ACTION.OPEN 10 BOOL   Modul Shaping -> Přehled -> Otevřít
SHOPPING_BASKET.USERS_TRANSPORT_DATA.INSERT 10 BOOL   KOŠÍK /Vytvoření nového záznamu do tabulky users_transport_data - adresátů a odesílatelů zákazníka - APPBUS
SIPO.GENERATE_SIPO 10 BOOL   SIPO / Export / Akce Generování předpisu inkasních plateb
SIPO_LIST_DELETE 10 BOOL   SIPO / Seznam předpisů SIPO / Smazání dokladu
SIPO_LIST_EDIT 10 BOOL   SIPO / Seznam předpisů SIPO / Editace předpisu
SIPO_LIST_EXPORT 10 BOOL   SIPO / Seznam předpisů SIPO / Export hlavičky předpisu SIPO pro Českou poštu'SIPO / Seznam předpisů SIPO / Export předpisu inkasních plateb
*.SL_CONTROL.SA_CANCEL_ALL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
*.SL_CONTROL.SA_RESET 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
SMART_DEBUG 251 BOOL 0 Zapíná administrativní práva ladění.
SM_SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS_LIST.CONFIRM 10 BOOL   SLUŽBY / Seznam skupin služeb / Uložit nastavení skupin
STATISTICS_COMMON.PRINT 10 BOOL   STATISTIKA / Počet zákazníků a služeb / Počet zákazníků a služeb / Tisk výkazu za lokaci
STATISTICS.ENTRANCE_CARDS.EXPORT 10 BOOL   Statistiky - Vchodové karty - Možnost exportu do CSV
STATISTICS.ENTRANCE_CARDS.GENERATE 10 BOOL   Statistiky - Vchodové karty - Možnost přegenerování tabulky
STATISTICS_MANAGEMENT_REPORTS.EXPORT 10 BOOL   STATISTIKA / Exporty management reportů do CSV
*.STREET? 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
SUMMARY_MONTHLY_GENERATE 10 BOOL   Právo na generování sumárního přehledu měsíčních transakcí
TABLE_EXPORT_CSV 10 BOOL   Toto právo určuje možnost exportu jakékoli tabulky do csv souboru
TABLE_EXPORT_PDF 10 BOOL   Toto právo určuje možnost exportu jakékoli tabulky do pdf souboru
TABLE_VIEW.FIXED 10 BOOL   Zamezuje výběr pohledu (konfigurace filtrů tabulky a zobrazení sloupců).
TABLE_VIEW.HANDLE 10 SELECT none, user, loc, partner Umožňuje přidávat/editovat/mazat pohledy (konfigurace filtrů tabulky a zobrazení sloupců). Hodnota práva určuje maximální úroveň sdílení pohledu
TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS 10 BOOL   Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu
TABLE_VIEW.ODD_EVEN_BG 10 BOOL   Framework -> Používat střídání barev (světlá / tmavá) v podbarvení řádků tabulek
TASK_REMINDER.CREATE 10 BOOL   Povoluje vytváření připomínek
TASK_REMINDER.DELETE 10 BOOL   Povoluje mazání připomínek
TASK_REMINDER.EDIT 10 BOOL   Povoluje modifikaci připomínek
TASK_REMINDER.OTHER_ASSIGN 10 BOOL   Povoluje přiřazování připomínek jiným operátorům.
TASK_REMINDER.OTHER_PRIVATE_DELETE 10 BOOL   Povoluje mazání cizích privátních připomínek
TASK_REMINDER.OTHER_PRIVATE_EDIT 10 BOOL   Povoluje modifikaci cizích privátních připomínek
TASK_REMINDER.OTHER_PRIVATE_SHOW 10 BOOL   Povoluje zobrazení cizích privátních připomínek
TAX_DOCS.BULK_UPDATE 254 BOOL   Hromadné generování interních daňových dokladů pro vybrané uživatele
TAX_DOCUMENTS.TAX_DOC_LIST.CONFIRM_CREDIT 10 BOOL   INTERNÍ DOKLADY / Interní daňové doklady / Potvrzení přijetí opravného daňového dokladu
TAX_SUM.AUTOMATION.SETUP 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady předpisů / Ovládání automatizace uzávěrek předpisů - APPBUS
TAX_SUM_LIST_CONFIRM 10 BOOL   ÚČTO / Uzávěrky / Sběrné doklady předpisů / Potvrzení sběrného dokladu předpisů - APPBUS
TAX_SUM_LIST_DELETE 10 BOOL   ÚČTO / Náhled na účetní uzávěrky / Sběrné dok. předpisů / Smazání dokladu
TAX_SUM_LIST_GENERATE_INVOICE 10 BOOL   Modul UCTO / Nastavuje právo přejít kontrolu na všechny vyfakturované doklady, které toto mají nastaveno v BP
TAX_SUM_LIST.GENERATE_MOTIVATION_DISCOUNTS 10 BOOL   ÚČTO / Sběrné dok. předpisů / Generování slev
TAX_SUM_LIST.GENERATE_MOTIVATION_DISCOUNTS_V2 10 BOOL   ÚČTO / Sběrné dok. předpisů / Generování slev (verze 2)
TEXT_TEMPLATES.TEMPLATE.DELETE 10 SELECT tax_advance, fe_fail, fe_done, accounting_correlation, invoice, reminder, agreement, accass, y_accass, accpayfull, accpayshort, cashbook, complcert, credit_note, job_documents, jobs, cheque, mail, ppd, ppv, sms, tax, statistics, letter, advance, proforma, mailsubject, mailbody, dhcpd, node_config, smstext, export, config, enquiry, gift, offer, orders, oznameni, revenues, tasks, transport, tvprog_groups_list, tvprogs_list, warehouse_operation, monthsaldo, mailbody_ud, smstext_ud, tax_pay_saldo, *, editor_block_eu_header, editor_block_eu_footer, editor_block_eu_pbtop, editor_block_eu_pbbottom, tax_credit_note, credit_note_advance, billing_service Smazání šablony
TEXT_TEMPLATES.TEMPLATE.EDIT 10 SELECT tax_advance, fe_fail, fe_done, accounting_correlation, invoice, reminder, agreement, accass, y_accass, accpayfull, accpayshort, cashbook, complcert, credit_note, job_documents, jobs, cheque, mail, ppd, ppv, sms, tax, statistics, letter, advance, proforma, mailsubject, mailbody, dhcpd, node_config, smstext, export, config, enquiry, gift, offer, orders, oznameni, revenues, tasks, transport, tvprog_groups_list, tvprogs_list, warehouse_operation, monthsaldo, mailbody_ud, smstext_ud, tax_pay_saldo, *, editor_block_eu_header, editor_block_eu_footer, editor_block_eu_pbtop, editor_block_eu_pbbottom, tax_credit_note, credit_note_advance, billing_service Editace šablony
TEXT_TEMPLATES.TEMPLATE.EXPORT 10 BOOL   Export šablony
TEXT_TEMPLATES.TEMPLATE.IMPORT 10 BOOL   Import šablony
TEXT_TEMPLATES.TEMPLATE.INSERT 10 SELECT tax_advance, fe_fail, fe_done, accounting_correlation, invoice, reminder, agreement, accass, y_accass, accpayfull, accpayshort, cashbook, complcert, credit_note, job_documents, jobs, cheque, mail, ppd, ppv, sms, tax, statistics, letter, advance, proforma, mailsubject, mailbody, dhcpd, node_config, smstext, export, config, enquiry, gift, offer, orders, oznameni, revenues, tasks, transport, tvprog_groups_list, tvprogs_list, warehouse_operation, monthsaldo, mailbody_ud, smstext_ud, tax_pay_saldo, *, editor_block_eu_header, editor_block_eu_footer, editor_block_eu_pbtop, editor_block_eu_pbbottom, tax_credit_note, credit_note_advance, billing_service Vložení nové šablony
TEXT_TEMPLATES.TEMPLATE.SHOW 10 SELECT tax_advance, fe_fail, fe_done, accounting_correlation, invoice, reminder, agreement, accass, y_accass, accpayfull, accpayshort, cashbook, complcert, credit_note, job_documents, jobs, cheque, mail, ppd, ppv, sms, tax, statistics, letter, advance, proforma, mailsubject, mailbody, dhcpd, node_config, smstext, export, config, enquiry, gift, offer, orders, oznameni, revenues, tasks, transport, tvprog_groups_list, tvprogs_list, warehouse_operation, monthsaldo, mailbody_ud, smstext_ud, tax_pay_saldo, *, editor_block_eu_header, editor_block_eu_footer, editor_block_eu_pbtop, editor_block_eu_pbbottom, tax_credit_note, credit_note_advance, billing_service Zobrazení šablony
TOP 10 NODEID #TOP Toto právo určuje zobrazení TOP zařízení v modulu sítě a přehledu zařízení. Pokud je hodnota 0, uživatel má právo na všechny zařízení v systému, jinak se zadává ID zařízení, které je možné zjistit z modulu sítě.
TRANSFER_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Změna služby na jinou
TRANSPORT_AREA.DELETE 10 BOOL   Umožní smazat záznam z ceníku dopravy.
TRANSPORT_AREA.EDIT 10 BOOL   Umožní editovat záznam v ceníku dopravy.
TRANSPORT_AREA.INSERT 10 BOOL   Umožní založit nový záznam do ceníku dopravy.
TRANSPORT.COMFIRM_ITEMS 10 STRING   Umožňí potvrzovat expedice pro zadanné TS_ID
TRANSPORT.CREATE_CLOSURE 10 BOOL   Umožní uzavřít expedici vybraných záznamů.
TRANSPORT.EXPORT_ITEMS 10 STRING   Umožňí převzít expedici pro zadanné TS_ID
*.TR_CREATE.TR_ALERT_EMAIL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "e-mail" při vkládání připomínky
*.TR_CREATE.TR_ALERT_SMS 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "SMS" při vkládání připomínky
*.TR_CREATE.TR_ALERT_USER_DETAIL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Karta" při vkládání připomínky
*.TR_CREATE.TR_ALERT_WIZARD 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Wizard" při vkládání připomínky
*.TR_EDIT.TR_ALERT_EMAIL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "e-mail" při editaci připomínky
*.TR_EDIT.TR_ALERT_SMS 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "SMS" při editaci připomínky
*.TR_EDIT.TR_ALERT_USER_DETAIL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Karta" při editaci připomínky
*.TR_EDIT.TR_ALERT_WIZARD 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Wizard" při editaci připomínky
TVPROG_GROUPS_LIST.CONFIRM 10 BOOL   TELEVIZE / Televizní kanály / Seznam skupin kanálů / Uložit nastavení skupin
TVPROGLIST_GROUPS_LIST.DELETE 10 BOOL   TELEVIZE / Skupiny kanálů / Seznam skupin kanálů / Smazání skupiny
TVPROGLIST_GROUPS_LIST.EDIT 10 BOOL   TELEVIZE / Skupiny kanálů / Seznam skupin kanálů / Editace skupiny
TVPROGLIST_GROUPS_LIST.INSERT 10 BOOL   TELEVIZE / Skupiny kanálů / Seznam skupin kanálů / Vložení nové skupiny
TV_PROGRAM_REPORT.GENERATE 10 BOOL   Statistiky - Reporting TVProg
TV_PROGRAMS.DELETE 10 BOOL   TELEVIZE / Seznam televizních kanálů / Smazat program
TV_PROGRAMS.EDIT 10 BOOL   TELEVIZE / Seznam televizních kanálů / Editace programu
TV_PROGRAMS.GROUPS_PRINT 10 BOOL   TELEVIZE / Skupiny kanálů / Seznam skupin kanálů / Tisk
TV_PROGRAMS.INSERT 10 BOOL   TELEVIZE / Seznam televizních kanálů / Vložit nový program
TV_PROGRAMS.PRINT 10 BOOL   TELEVIZE / Seznam kanálů / Seznam televizních kanálů / Tisk
*.U_EU_FIRST_LOGIN 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "SelfCare neautorizován"
UNBLOCK_SERVICE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Odblokování provozu služby
*.U_PERSON_ID 0 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
USER_ACTIVATE_SERVICE_CHANGE_PRICE 10 BOOL   Právo dává možnost změny ceny při aktivaci služby v modulu KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby/ Aktivace služby
USER_ACTIVATE_SERVICE_SKIP_RESTRICTIONS 10 BOOL   Právo vyjímá uživatele z omezení restrikcemi při operacích se službami zákazníků.
USER.ADDRESS.MORE_RECIPIENT 10 BOOL   Přihlášený uživatel může zadat více doručovacách adres
USER.ADDRESS.MORE_SENDER 10 BOOL   Přihlášený uživatel může zadat adresy odesílatele
USER_CANCEL_DEPENDENT_SERVICE 10 BOOL   Možnost ukončit službu, která je navázaná k jiné
USER_CANCEL_SERVICE_SKIP_RESTRICTIONS 10 BOOL   Obejiti restrikce na ukonceni sluzby
USER_CANCEL_SERVICE_SKIP_TRADING_LIMIT_RESTRICTIONS 10 BOOL   Obejiti restrikce na ukonceni sluzby, nekontroluje se minimální závazek
USER_CANCEL_SERVICE_WARN_TRADING_LIMIT_RESTRICTIONS 10 BOOL   Upozornění na obejití restrikce na ukonceni sluzby
USER_CREDIT_NOTE_DELETE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Daňové doklady / Daňové dobropisy / Smazání daňového dokladu
USER_DETAIL 10 BOOL   Toto právo je potřebné pro náhled na kartu zákazníka.
USER_DETAIL.APPLY_UNICREDIT_POINTS 10 BOOL   Karta zákazníka / uniCredit / Aplikace dárkového certifikátu
USER_DETAIL.CANCELLED_UNICREDIT_GIFT 10 BOOL   Karta zákazníka / uniCredit / Smazání dárkového certifikátu
USER_DETAIL.DEATTACH.UNICREDIT 10 BOOL   Karta zákazníka / Záložka UniCredit / Odpárovat platbu od služby/produktu a vrátit na stav unicreditu
USER_DETAIL.EXPEDITION_UNICREDIT_GIFT 10 BOOL   Karta zákazníka / uniCredit / Expedice dárkového certifikátu
USER_DETAIL_INIT_VIEW 10 BOOL   Iniciální záložka v kartě zákazníka
USER_DETAIL.MAKE_REFERENCE 10 BOOL   Karta zákazníka / uniCredit / Vytvořit certifikát doporučení
USER_DETAIL.MAKE_UNICREDIT_GIFT 10 BOOL   Karta zákazníka / uniCredit / Vytvoření dárkového certifikátu
USER_DETAIL.SERVICE_ACTIVATE.START_RESTRICTION 10 BOOL   Restrikce minimálního data při aktivaci služby z modulu KARTA ZÁKAZNÍKA
USER_DETAIL.START_PERIOD_MOVE 10 BOOL   Karta zákazníka / Produkty a služby / Posun periody, případně datum platit od
USER_DETAIL.UNICREDIT.ACTUALPAID_CHECK 10 BOOL   Karta zákazníka / uniCredit / Kontrola uniCreditu a blokování služeb (billing Úhrada služeb předplatným uniCredit dle splatnosti předpisu)
USER_DETAIL.UNICREDIT.LOAD_PHONET 10 BOOL   Karta zákazníka / uniCredit / Dobití kreditu do Phonet
USER_DETAIL.UNICREDIT.PREPAID_WAITING_CHECK 10 BOOL   Karta zákazníka / uniCredit / Kontrola Unicreditu pro rezervaci kreditu pro objednávky ve stavu Objednaná - čeká na platbu
USER_DETAIL.UNICREDIT_RETURN_MONEY 10 BOOL   Karta zákazníka / uniCredit / Vrácení peněz z použitelného(volného) zůstatku unicreditu
USER_DETAIL.USER_FORM.ACTION.GENERATION 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Detaily / Generování předpisů úhrad zákazníka
USER_DETAIL.USER_SERVICES.* 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Zákaz práva KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby
USER_DETAIL.USER_SERVICES.ACTIVATE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Zákaz práva KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Aktivace služby
USER_DETAIL.USER_SERVICES.CANCEL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Zákaz práva KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Ukončení služby
USER_DETAIL.USER_SERVICES.CANCEL_ALL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Zákaz práva KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Ukončení všech služeb
USER_DETAIL.USER_SERVICES.CONNECT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Zákaz práva KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Potvrzení zapojení služby
USER_DETAIL.USER_SERVICES.DELETE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Zákaz práva KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Úplné smazání služby
USER_DETAIL.USER_SERVICES.CHANGE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Zákaz práva KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Změnit cenu, způsob platby nebo periodu platby služby
USER_DETAIL.USER_SERVICES.TRANSFER 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Zákaz práva KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Služby / Změna služby na jinou
USER_EDIT_SERVICE_SKIP_RESTRICTIONS 10 BOOL   Možnost ignorovat restrikce při úpravě služby
USER.FINDETAIL.HIDE 10 BOOL   Skrývá fin. detaily zákazníků
USER_HISTORY_DELETE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Historie zákazníka a služeb / Smazání položky
USER_HISTORY.EDIT 10 BOOL   Historie zákazníka - editace položky
USER_HISTORY.EDIT 10 BOOL   Historie zákazníka - editace položky
USER_HISTORY_SHOW_ATTACHMENT 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA / Náhled na obecné informace a historie / Historie zákazníka a služeb / Otevření (tisk) dokumentu
USER_CHANGE_SERVICE_BACK_RESTRICTIONS 10 BOOL   Změna ceny před uzávěrku a u služeb v uzávěrce - umožňuje přegenerovat předpisy zpětně v celé historii služby zákazníka a generování ODD se provede pouze na období, které není v uzávěrce (týká se jiných period než měsíčních). Např. roční služba od 1.1. - 31.12. za 200,-, účetní uzávěrka k 30.6. aktuálního roku, změna ceny od 1.8. na 300, vytvoří se ODD - vrubopis na 8.- 12. měsíc na 500,-.
USER_CHANGE_SERVICE_SKIP_RESTRICTIONS 10 BOOL   Možnost ignorovat restrikce při změně služby
USER_INFO_MESSAGES_LIST.DELETE 10 BOOL   KOMUNIKACE / Náhled na zprávy na stránce zákazníka / Seznam všech zpráv pro zákazníky / Smazání zprávy
USER_INFO_MESSAGES_LIST.EDIT 10 BOOL   KOMUNIKACE / Náhled na zprávy na stránce zákazníka / Seznam všech zpráv pro zákazníky / Editace zprávy
USER_INFO_MESSAGES_LIST.INSERT 10 BOOL   KOMUNIKACE / Náhled na zprávy na stránce zákazníka / Seznam všech zpráv pro zákazníky / Přidání zprávy
USER_INFO_TEMPLATES_LIST.DELETE 10 BOOL   KOMUNIKACE / Náhled na šablony zpráv pro maily a sms / Seznam šablon zpráv pro zákazníky / Smazání šablony
USER_INFO_TEMPLATES_LIST.EDIT 10 BOOL   KOMUNIKACE / Náhled na šablony zpráv pro maily a sms / Seznam šablon zpráv pro zákazníky / Editace šablony
USER_INFO_TEMPLATES_LIST.INSERT 10 BOOL   KOMUNIKACE / Náhled na šablony zpráv pro maily a sms / Seznam šablon zpráv pro zákazníky / Přidání šablony
USER_LIST_DELETE 10 BOOL   ZÁKAZNÍCI / Standardní náhled / Seznam zákazníků / Smazat zákazníka
USER_LIST_EDIT 10 BOOL   ZÁKAZNÍCI / Standardní náhled / Seznam zákazníků / Editace dat zákazníka
USER_LIST.EXPORT 10 BOOL   Export seznamu zákazníků
USER_LIST_INSERT 10 BOOL   ZÁKAZNÍCI / Standardní náhled / Seznam zákazníků / Vložení nového zákazníka
USER_LIST_INSERT_COPY 10 BOOL   ZÁKAZNÍCI / Standardní náhled / Seznam zákazníků / Vložení nového zákazníka s předvyplněním dle vybraného zákazníka
USER_LIST_INSERT_LOGGED 10 BOOL   Vložení zalogovaného zákazníka
USER_LIST_U_FLAT 10 BOOL   Právo nastavuje defaultní zobrazení sloupce 'Byt / patro' v modulu ZÁKAZNÍCI / Standardní náhled / Seznam zákazníků
USER_LIST_U_TECH_LOC 10 BOOL   Právo nastavuje defaultní zobrazení sloupce 'Umístění techniky' v modulu ZÁKAZNÍCI / Standardní náhled / Seznam zákazníků
USER_LIST_U_TECH_NAME 10 BOOL   Právo nastavuje defaultní zobrazení sloupce 'Rozvaděč' v modulu ZÁKAZNÍCI / Standardní náhled / Seznam zákazníků
*.USER_LOGIN.EMAILS 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden, required Editace uživatele - E-mail
USER_MOODINESS 10 BOOL   Změna nálady zákazníka
USER_NODES_ATTACH_USER 10 BOOL   KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ / Koncová zařízení / Seznam koncových zařízení / Zrušení přiřazení / přiřazení zařízení k zákazníkovi a jeho službám
USER_NODES_DELETE 10 BOOL   KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ / Koncová zařízení / Seznam koncových zařízení / Smazat zařízení
USER_NODES_EDIT 10 BOOL   KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ / Koncová zařízení / Seznam koncových zařízení / Editovat zařízení
USER_NODES.EXPORT_UNITS 10 BOOL   KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ / Koncová zařízení / Seznam koncových zařízení / Export jednotek na adresách
USER_NODES.GENERATE_UNITS 10 BOOL   KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ / Koncová zařízení / Seznam koncových zařízení / Generování jednotek na adresách
USER_NODES.CHANGE_NODE 10 BOOL   KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ / Seznam koncových zařízení / Výměna zařízení
USER_NODES_CHANGE_PARAMS 10 BOOL   KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ / Koncová zařízení / Seznam koncových zařízení / Hromadná změna parametrů zařízení
USER_NODES.IMPORT_UNITS 10 BOOL   KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ / Koncová zařízení / Seznam koncových zařízení / Import jednotek na adresách
USER_NODES_INSERT 10 BOOL   KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ / Koncová zařízení / Seznam koncových zařízení / Vložení zařízení
USER_NODES.RECONNECT_NODE 10 BOOL   KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ / Koncová zařízení / Seznam koncových zařízení / Přesunout zařízení pod jiný nadřazený uzel
USER_NODES_UPDATE_PARAMS 10 BOOL   KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ / Koncová zařízení / Seznam koncových zařízení / Aktualizace parametrů vybraného zařízení
USER_NODES_UPDATE_PARAMS_ALL 10 BOOL   KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ / Koncová zařízení / Seznam koncových zařízení / Aktualizace parametrů všech vyfiltrovaných zařízení
*.USER_NONATTACHED_FRAME_USER_DETAIL.* 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Nespárováno" na kartě zákazníka a ve Wizardu
USER_SA_CANCEL.CREDIT_CREATE 10 BOOL   KARTA ZÁKAZNÍKA/ vytvoření DPB při posunutí ukončení garance
USER_SAD_LIST.DELETE 10 BOOL   Karta zákazníka / tabulka kampaní / ukončení kampaně
USER_SAD_LIST.EDIT 10 BOOL   Karta zákazníka / tabulka kampaní / změna kampaně
USER_SAD_LIST.INSERT 10 BOOL   Karta zákazníka / tabulka kampaní / aktivace kampaně
USER_SAL_LIST.DELETE 10 BOOL   Karta zákazníka / tabulka kampaní / zrušení linkování služby
USER_SAL_LIST.INSERT 10 BOOL   Karta zákazníka / tabulka linkovaných služeb / linkování služby
USERS.BIRTHDAY.MANDATORY 10 SELECT 0, 1, 2 Povinnost zadání datumu narození: 0 = pole není povinné, 1 = pole je povinné pro nového zákazníka, 2 = pole je povinné vždy
USERS_CONTACTS.DELETE 10 BOOL   KONTAKTY / Seznam kontaktů zákazníků / Smazání kontaktu
USERS_CONTACTS.EDIT 10 BOOL   KONTAKTY / Seznam kontaktů zákazníků / Editace kontaktu
USERS_CONTACTS.INSERT 10 BOOL   KONTAKTY / Seznam kontaktů zákazníků / Vložení nového kontaktu
USER_SERVICE_CANCEL_STORNO 10 BOOL   Možnost stornovat ukončení služby
USER_SERVICES.MOVE 10 BOOL   Umožňuje při rušení a aktivaci služby využít funkci stěhování
USERS_INIT_VIEW 10 BOOL   Iniciální záložka v modulu zákazníků
USERS_LIST.BULK_ACTIVATE_SERVICES 10 BOOL   Seznam zákazníků - umožňuje hromadné aktivace služeb vyfiltrovaným zákazníkům
USERS_LIST.BULK_GROUPS_ASSIGN 10 BOOL   Seznam zákazníků - Přiřazení zákazníků do skupin
USERS_LIST.EXPORT_WITH_PARAMS 10 BOOL   ZÁKAZNÍCI / Standardní náhled / Seznam zákazníků / Export seznamu včetně doplňujících parametrů ve formátu csv
USERS_LIST_HIGHLIGHT_NOACT 10 BOOL   Možnost barevného vyznačení zákazníků bez jakékoli aktivní služby v modulu ZÁKAZNÍCI / Standardní náhled / Seznam zákazníků
USERS_LIST.IMPORT_USERS 10 BOOL   ZÁKAZNÍCI / Standardní náhled / Seznam zákazníků / Import zákazníků z XML
USERS_LIST.IMPORT_USERS_GROUPS 10 BOOL   Seznam zákazníků / Hromadné přiřazení/vyřazení zákazníků do/ze skupin
USERS_LIST_PRINT_LETTER 10 BOOL   ZÁKAZNÍCI / Standardní náhled / Seznam zákazníků / Tisk dokumentu pro vyfiltrované zákazníky
USERS_LIST_SEND_MAILS 10 BOOL   ZÁKAZNÍCI / Standardní náhled / Seznam zákazníků / Odeslání hromadného mailu nebo sms
USERS_LIST_TRANSFER_SERVICES 10 BOOL   ZÁKAZNÍCI / Standardní náhled / Seznam zákazníků / Hromadná změna služeb na jinou službu
USERS_PARAMS_LIST.DELETE 10 BOOL   PARAMETRY / Seznam parametr? / Smazání parametru
USERS_PARAMS_LIST.EDIT 10 BOOL   PARAMETRY / Seznam parametr? / Editace parametru
USERS_PARAMS_LIST.INSERT 10 BOOL   PARAMETRY / Seznam parametr? / Vložení nového parametru
USERS.PROVIDERS.ADDITION 10 BOOL   Umožňuje přidat dalšího provozovatele lokace.
USERS.PROVIDERS.DELETE 10 BOOL   Umožňuje smazat nebo zneaktivnit provozovatele lokace.
USERS.PROVIDERS.EDIT 10 BOOL   Umožňuje editovat provozovatele lokace.
USERS_TRANSPORT_DATA.DELETE 10 BOOL   Smazání záznamu tabulky users_transport_data - adresátů a odesílatelů zákazníka - APPBUS
USERS_TRANSPORT_DATA.EDIT 10 BOOL   Editace záznamu tabulky users_transport_data - adresátů a odesílatelů zákazníka - APPBUS
USERS_TRANSPORT_DATA.INSERT 10 BOOL   Vytvoření nového záznamu do tabulky users_transport_data - adresátů a odesílatelů zákazníka - APPBUS
USER_TRANSFER_SERVICE_SKIP_RESTRICTIONS 10 BOOL   Možnost ignorovat restrikce při změně služby
USR_FORM.SALDO 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Saldo" na kartě zákazníka
USR_FORM.TRANSIT 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Na cestě" na kartě zákazníka
*.U_STATUTARY 0 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
VOICE_OVERVIEW_INIT_VIEW 10 BOOL   Iniciální záložka v přehledu hlasových služeb
WALLBOARD.TYPE 10 SELECT Type1, Type2 Řídí zobrazovaný typ wallboardu. Type1 je walboard pro zobrazení operátorovi na jeho PC, Type2 je wallboard pro zobrazení na stěně (málo detailů velká čísla).
WAREHOUSE.CREATE 10 BOOL   Umožní vložit nový sklad
WAREHOUSE.DELETE 10 BOOL   Umožní smazat sklad
WAREHOUSE.EDIT 10 BOOL   Umožní editovat sklad
WAREHOUSE_LIST.ACTION.CREATE 10 BOOL   Modul sklady - Záložka Evidence skladů - Vytvoření skladu
WAREHOUSE_LIST.ACTION.DELETE 10 BOOL   Modul sklady - Záložka Evidence skladů - Vytvoření skladu
WAREHOUSE_LIST.ACTION.EDIT 10 BOOL   Modul sklady - Záložka Evidence skladů - Vytvoření skladu
WAREHOUSE_LIST.ACTION.OPERATION_MOVE 10 BOOL   Modul sklady - Záložka Skladové položky - Skladový přesun
WAREHOUSE_LIST.ACTION.OPERATION_OUT 10 BOOL   Modul sklady - Záložka Skladové položky - Vyskladnění
WAREHOUSE.OPERATION.CREATE 10 BOOL   Umožní vložit skladovou operaci
WAREHOUSE.OPERATION.DELETE 10 BOOL   Umožní smazat skladovou operaci
WAREHOUSE.OPERATION.IN 10 STRING   Umožní přijímat položky do skladu
WAREHOUSE.OPERATION.OUT 10 STRING   Umožní předávat položky ze skladu
WAREHOUSE.OPERATION.PRINT 10 BOOL   Umožní vytisknout skladovou operaci
WAREHOUSE_OPERATIONS.ACTION.OPERATION_DELETE 10 BOOL   Modul skladové operace - Smazání skladové operace
WAREHOUSE_OPERATIONS.ACTION.OPERATION_IMPORT 10 BOOL   Modul skladové operace - Import operací se zařízeními
WAREHOUSE_OPERATIONS.ACTION.OPERATION_IN 10 BOOL   Modul skladové operace - Naskladnění zařízení
WAREHOUSE_OPERATIONS.ACTION.OPERATION_MOVE 10 BOOL   Modul skladové operace - Přesun zařízení
WAREHOUSE_OPERATIONS.ACTION.OPERATION_OUT 10 BOOL   Modul skladové operace - Vyskladnění zařízení
WAREHOUSE_OPERATIONS.ACTION.PRINT 10 BOOL   Modul skladové operace - Tisk skladové operace
WAREHOUSE_OPERATIONS.ACTION.PRINT_ALL 10 BOOL   Modul skladové operace - Hromadný tisk skladových operací
WAREHOUSE_OPERATIONS.ACTION.PRODUCTS.IMPORT 10 BOOL   Modul skladové operace - Import operací s produkty
WAREHOUSE_OUT_STOCK 10 BOOL   Právo umožňuje provést vyskladnění i přesto, že počet ks na skladě je menší než počet, který chceme vyskladnit. Praktické využití lze uplatnit v okamžiku kdy kamion se zbožím přijede na sklad, operátor nestihne vyřídit příjem zboží (naskladnění do systému), ale již je potřeba řešit export na pobočky (vyskladnění v systému).
WAREHOUSE.SHOW 10 STRING   Umožní zobrazit obsah skladu
WIZARD.* 10 BOOL   WIZARD / Všechny operace
WIZARD.FUNC_ASSIGN 10 BOOL   WIZARD / Tlačítko Přiřadit
WIZARD.FUNC_AUTOCONNECT 10 BOOL   WIZARD / Tlačítko Autozapojení
WIZARD.FUNC_FAULTS 10 BOOL   WIZARD / Operace s poruchami
WIZARD.FUNC_ML_CANCEL 10 BOOL   WIZARD / Operace s rušením procesů
WIZARD.FUNC_ML_EDIT 10 BOOL   WIZARD / Operace s editací procesů
WIZARD.FUNC_ML_EDIT.SUBSTATE 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction WIZARD / Operace se změnou probíhajcího procesu
WIZARD.FUNC_ML_EDIT.SUBSTATE 10 CLASS_DEF class_def::RD_MSS_MTT_Restriction WIZARD / Operace se změnou probíhajcího procesu
WIZARD.FUNC_MOVING 10 BOOL   WIZARD / Operace stěhování
WIZARD.FUNC_NODE_ADD 10 BOOL   WIZARD / Právo pro založení nové jednotky
WIZARD.FUNC_NOTES 10 BOOL   WIZARD / Operace s poznámkami zákazníků
WIZARD.FUNC_OTHER 10 BOOL   WIZARD / Operace s ostatními procesy
WIZARD.FUNC_PAYMENTS 10 BOOL   WIZARD / Operace s platbami
WIZARD.FUNC_REMINDERS 10 BOOL   WIZARD / Operace s připomínkami
WIZARD.FUNC_SERVICES 10 BOOL   WIZARD / Operace se službami
WIZARD.FUNC_USERS 10 BOOL   WIZARD / Operace se zákazníky
WIZARD.SERVICES_AUTOCONNECT.SET 10 BOOL   WIZARD / Právo pro nastavení skupin autozapojení
WIZARD_UDS.DEVICE.CHANGE 10 BOOL   WIZARD / Operace se zařízením
WIZARD_UDS.SEARCH.IP_ADDR 10 BOOL   Umožňuje vyhledávání podle IP adresy zařízení zákazníka
WIZARD_UDS.SEARCH.MAC_ADDR 10 BOOL   Umožňuje vyhledávání podle MAC adresy zařízení zákazníka
WIZARD_UDS.SERVICE_ACTIVATE.START_RESTRICTION 10 BOOL   Restrikce minimálního data při aktivaci služby z modulu WIZARD (WIZARD user-device-service)
%WIZARD_UDS.SERVICES_CHANGE.CHANGES.%.CONTRACT_PENALTY 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Doúčtování smluvní pokuty" při ukončení služby zákazníka na jednotce ve Wizardu
%WIZARD_UDS.SERVICES_CHANGE.LIST.%.SA_CHPRICE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Nová cena" v editaci služeb zákazníka na jednotce ve Wizardu
%WIZARD_UDS.SERVICES_CHANGE.LIST.%.SA_PRICE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Cena" v editaci služeb zákazníka na jednotce ve Wizardu
WIZARD_UDS.USER_DETAIL.AVIZO 10 SELECT none, hidden WIZARD / Tlačítko Avízo (upomínací proces)
WIZARD_UDS.USER_DETAIL.LOGIN 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
WIZARD_UDS.USER_DETAIL.PASSWORD 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
%WIZARD_UDS.USER_DETAIL.SALDO 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Saldo" v detailu zákazníka ve Wizardu
WIZARD_UDS.USER_LIST.SEARCH_MULTIPLE 10 BOOL   WIZARD - povolit nejednoznačné vyhledávání
WIZARD_UDS.USER_LIST.USERS 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Modul Wizard -> Vyhledání zákazníka -> Zákazníci
WIZARD_UDS.USERNEW_BASIC.TYPE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
WIZARD_UDS.USERNEW_DETAIL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
WIZARD_UDS.USERNEW_LOGIN.LOGIN 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
WIZARD_UDS.USERNEW_LOGIN.PASSWORD 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
WIZARD_UDS.USERNEW_LOGIN.U_ACTIVE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
WIZARD_UDS.USERNEW_LOGIN.U_PREMISES 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
WIZARD_UDS.USERNEW_NOTE 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
WIZARD_UDS.USERNEW_PERSONAL.AGR_NAME 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
WIZARD_UDS.USERNEW_PERSONAL.U_CODENAME 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
WIZARD_UDS.USERNEW_PERSONAL.VAR_SYMBOL 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)
%WIZARD_UDS.WUDS_DECISION.DEBITS_LIST 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavuje dostupnost položky "Dluhy" v detailu služeb zákazníka na jednotce ve Wizardu
WIZARD.USER_EDIT.DEFAULT_BP 10 BOOL   Wizard - Editace / zakládání zákazníka - Zobrazení selectboxu na výběr defaultního billing plánu
W2P.TEMPLATE.DELETE 10 BOOL   Smazání šablony ze správce šablon
W2P.TEMPLATE.EDIT 10 BOOL   Úprava parametrů šablony ve správci šablon
W2P.TEMPLATE.GROUP_DEFS.ADMINISTRATION 254 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony/ Skupiny šablon / práce se skupinami šablon, včetně jejich publikace libovolnému CP
W2P.TEMPLATE.GROUP_DEFS.PUBLISH 10 BOOL   SPRÁVA GRAFIKY / Šablony/ Skupiny šablon / publikace skupiny šablon v aktuální lokaci
W2P.TEMPLATE.INSERT 10 BOOL   Přidání šablony do správce šablon
*.ZIP? 10 SELECT none, hidden disabled, disabled, hidden Nastavení práv k editačnímu prvku (rámci nebo položce)

Práva, která obsahují podstav procesu, typ procesu: MAINTENANCE_LIST.INSERT, MAINTENANCE_LIST.LIMITED_INSERT_MTT, MAINTENANCE_LIST.EDIT, MAINTENANCE_LIST_TRANSFER, MAINTENANCE_TASK.ATTACHMENT.ADD, MAINTENANCE_TASK.ATTACHMENT.EDIT, MAINTENANCE_TASK.ATTACHMENT.DELETE, WIZARD.FUNC_ML_EDIT.SUBSTATE, MAINTENANCE_JOBS.REAL_DATETIME_IN_FUTURE, MAINTENANCE_JOBS_EDIT_CANCEL, MAINTENANCE_JOBS_EDIT_CANCEL_FINISH, MAINTENANCE_JOBS_EDIT_DONE, MAINTENANCE_JOBS_EDIT_DONE_FINISH, MAINTENANCE_JOBS_EDIT_DONE_RESCHEDULE, MAINTENANCE_JOBS_EDIT_DONE_TRANSFER, MAINTENANCE_JOBS_EDIT_EDIT, MAINTENANCE_JOBS_EDIT_RESCHEDULE, MAINTENANCE_JOBS_CHANGE_SUBSTATE, MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.EDIT, MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.INSERT, MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.PRINT_ALL, MAINTENANCE_JOBS_JOB_LIST.PRINT_DOCUMENTS, MAINTENANCE_SUBSTATE. Pokud má operátor nastavenou hodnotu "bez restrikcí", nemá právo na procesy s nastavenou restrikcí (MTT_RIGHTS_LIMITED=1). Pokud má operátor nastavenou hodnotu "vše", má právo na všechny procesy, s nastavenou restrikcí (MTT_RIGHTS_LIMITED=1), i bez ní (MTT_RIGHTS_LIMITED=0). Pokud má operátor nastavenou hodnotu "bez restrikcí" a zároveň hodnotu "vše", má právo na všechny procesy, s nastavenou restrikcí (MTT_RIGHTS_LIMITED=1), i bez ní (MTT_RIGHTS_LIMITED=0). Pokud má operátor nastavenou hodnotu "bez restrikcí" a současně má vybrán proces, potom nemá právo na procesy s nastavenou restrikcí (MTT_RIGHTS_LIMITED=1) kromě procesů, který si zvolil.

arrowbleft Zpět na:
Topic revision: r5 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback