Referenční popis modulu Expedice produktů

Položka menu
menu_services SLUŽBY
Položka podmenu
mod_submenu_transport EXPEDICE PRODUKTŮ
Název modulu EXPEDICE PRODUKTŮ
Popis modulu Modul slouží ke správě dopravy produktů.

1. Význam modulu

Pro expedici je možné použít způsoby dopravy definované v tomto modulu záložce 'Ceník'. Jedná se o odběr na provozovně (osobní odběr) nebo dopravce. Seznam dopravců, které máte k dispozici je definovaný supportem. Máte-li zájem o přidání nového dopravce, je nutné kontaktovat support. Předání zásilky je možné provést pomocí tištěných dokumentů nebo elektronicky pomocí WSDL rozhraní. Pro správu expedice slouží modul
mod_submenu_transport EXPEDICE PRODUKTŮ
, který je návazným k modulu
mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2. Záložky modulu

2.1. Záložka "Expedice"

Na záložce si můžete zobrazit všechny expedice produktů včetně položek expedic a náhledů jednotlivých položek expedice.

2.1.1. Tabulka "Expedice"

Tabulka obsahuje seznam objednávek, které jsou připravené, nebo již byly expedovány dopravci. Ke každému záznamu pak detailní informace jejichž popis naleznete pod obrázkem.

4.1.3-Tab-SeznamExpedic.jpg

2.1.1.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID objednávky NE Identifikátor objednávky. transport_items.TI_ID
Číslo objednávky ANO Číslo objednávky. Funguje jako odkaz do modulu
mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
s předvyplněním objednávky týkající se vybrané expedice.
orders.NUMBER
Název objednávky ANO Název objednávky, které se týká expedice. orders.TITLE
Dopravce ANO Název dopravce. Množina dopravců je konfigurovatelná. clt.CL_VALUE AS TS_NAME
ID zákazníka NE Identifikátor zákazníka. users.USER_ID
Zákazník ANO Příjmení, jméno zákazníka. Funguje jako odkaz na 'Kartu zákazníka'. get_user_name( users.USER_ID ) AS U_NAME
ID procesu NE Identifikátor procesu. GROUP_CONCAT( DISTINCT maintenance_list.ID+0 ORDER BY maintenance_list.ID SEPARATOR ', ' ) AS ML_ID
Termín expedice ANO Termín, do kterého musí být produkt předán dopravci. orders.O_DATE_DELIVERY - INTERVAL clpt.CLP_VALUE HOUR AS TERM_EXPEDITION
Termín dodání ANO Termín, do kterého musí být produkt dodán zákazníkovi. IF ( orders.O_DATE_DELIVERY<'1000-01-01','', orders.O_DATE_DELIVERY ) AS TERM_DELIVERY
Stav expedice NE Probíhá realizace - nejsou ještě dokončeny všechny procesy, Částečně k expedici - jsou dokončeny některé procesy, K expedici - jsou dokončeny všechny procesy, Částečně expedováno - expedice pouze vybraných položek, Expedováno - zásilka předána dopravci.  
Kompletace NE Určuje, zda může být dodávka expedována částečně nebo kompletní. orders.O_COMPLETE
Vloženo ANO Datum a čas předání k expedici. transport_items.TI_CREATED
Vložil ANO Operátor, který založil expedici. transport_items.TI_CREATED_L_ID
Změněno NE Datum a čas poslední změny expedice. transport_items.TI_CHANGED
Změnil NE Operátor, který jako poslední provedl změnu expedice. transport_items.TI_CHANGED_L_ID
Stav předání NE Stav ve kterém je zásilka předána externímu dopravci. Sloupec má význam pouze v případě automatického propojení s externím dopravcem. transport_items.TI_EXPORT_STATUS
Čas převzetí NE Čas ve kterém je zásilka předána externímu dopravci. Sloupec má význam pouze v případě automatického propojení s externím dopravcem. transport_items.TI_EXPORT_DATE
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.1.1.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
ID objednávky Číslo ANO, = prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru objednávky.
ID zákazníka Číslo ANO, = prázdné Filtruje seznam dle identifikátori zákazníka.
ID procesu Číslo ANO, = prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru procesu.
Dopravci Výběr ANO, = Vše Filtruje seznam dle názvu dopravce. Množina dopravců je konfigurovatelná.
Stav expedice Výběr ANO, = Vše Filtruje seznam dle stavů expedice. Probíhá realizace - nejsou ještě dokončeny všechny procesy, Částečně k expedici - jsou dokončeny některé procesy, K expedici - jsou dokončeny všechny procesy, Částečně expedováno - expedice pouze vybraných položek, Expedováno - zásilka předána dopravci.
Stav předání Výběr NE, = Vše Filtruje seznam dle stavu předání záznamu o expedici externímu přepravci. Dostupné hodnoty Čeká na převzetí, Převzato.
ID uzávěrky Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru uzavřené expedice nacházející se v záložce 'Uzávěrky'.
Číslo objednávky Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle čísla objednávky. Funguje jako odkaz do modulu
mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
s předvyplněním objednávky týkající se vybrané expedice.
Název objednávky Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu objednávky, které se týká expedice.
Kompletace Výběr NE, = Vše Filtruje seznam dle kompletace, která určuje, zda může být dodávka expedována částečně nebo kompletní.
Termín expedice od - do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle termínu, do kterého musí být produkt předán dopravci.
Termín dodání od - do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle termínu, do kterého musí být produkt dodán zákazníkovi.
Čas převzetí od - do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle času ve kterém je zásilka předána dopravci. Filtr má význam pouze v případě automatického propojení s messengerem.
Vložil Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle operátora, který založil expedici.
Vloženo od - do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data a času předání k expedici.
Změnil Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle operátora, který jako poslední provedl změnu expedice.
Změněno od - do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data a času poslední změny expedice.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.1.1.3. Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v článku Grafické uživatelské rozhraní.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.1.2. Tabulka "Položky expedice"

Tabulka obsahuje položky včetně detailních informací, které jsou obsažené v objednávce vybrané v tabulce 'Expedice'. Položky je možné samostatně expedovat nebo tisknout.

4.1.3-Tab-PolozkyExpedice.jpg

2.1.2.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID NE Identifikátor produktu. orders_items.OI_ID
Číslo expedice NE Každá objednávka má přiřazeného dopravce, v rámci dopravce je možné jednotlivé položky určené k expedici číslovat. transport_items.TI_NUMBER
Produkt ANO Název produktu vycházející z modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
, doplněný o název, který si zákazník vyplnil v Selfcare v části detail produktu.
services_name.SN_NAME
Třída ANO Třída, ke které je přiřazen produkt. Třídy vycházejí z modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
.
services_class.SC_NAME
Stav ANO Stav položky expedice. Ovlivňuje zda jde objednávka jako celek expedovat či nikoli. Je-li v objednávce alespoň jedna položka, která není k expedici připravena, např. je stále ve výrobě, objednávka nepůjde expedovat. orders_items.OI_STATE
ID produktu NE ID definice produktu vycházející z modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
.
transport_items.TI_SA_ID
ID procesu NE ID procesu v rámci kterého byl produkt vyroben. Pomocí tohoto identifikátoru je možné prohlédnout si v modulu
mod_submenu_maintenance PROCESY
% detail tohoto procesu. Význam má pouze pro partnery využívající systém řízení výroby (ERP).
maintenance_list.ML_ID
Stav předání NE Stav předání záznamu o expedici externímu přepravci" s hodnotami. transport_items.TI_EXPORT_STATUS
Čas převzetí NE Čas předání expedice externímu přepravci. transport_items.TI_EXPORT_DATE
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.1.2.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Číslo objednávky Číslo ANO Filtruje seznam dle čísla objednávky odpovídající záznamu vybranému v tabulce 'Expedice'.
ID expedice Číslo NE, = prázdné Filtruje seznam dle ID položky objednávky z tabulky "Produkty a jednorázové služby".
ID produktu Číslo NE, = prázdné Filtruje seznam dle ID produktu vycházející z modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
.
ID procesu Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle ID procesu v rámci kterého byl produkt vyroben. Pomocí tohoto identifikátoru je možné prohlédnout si v modulu
mod_submenu_maintenance PROCESY
% detail tohoto procesu. Význam má pouze pro partnery využívající systém řízení výroby (ERP).
Produkt Výběr NE, = *Vše Filtruje seznam dle názvu produktu vycházející z modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
, doplněný o název, který si zákazník vyplnil v Selfcare v části detail produktu.
Třída Výběr NE, = *Vše Filtruje seznam dle třídy, ke které je přiřazen produkt. Třídy vycházejí z modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
.
Číslo expedice Číslo NE, obsahuje - prázdné Každá objednávka má přiřazeného dopravce, v rámci dopravce je možné jednotlivé položky určené k expedici číslovat.
Stav Výběr NE, = *Vše Filtruje seznam dle stavu položky expedice. Ovlivňuje zda jde objednávka jako celek expedovat či nikoli. Je-li v objednávce alespoň jedna položka, která není k expedici připravena, např. je stále ve výrobě, objednávka nepůjde expedovat.
Stav předání Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle stavu předání záznamu o expedici externímu přepravci" s hodnotami.
Čas převzetí od-do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle času předání expedice externímu přepravci.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.1.2.3. Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v článku Grafické uživatelské rozhraní.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.1.3. Formulář "Náhled produktu"

Náhled první a poslední strany produktu. Pokud je produkt jednostránkový je zobrazena jedna strana.

4.1.3-Form-NahledProduktu.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.1.4. Formulář "Parametry produktu"

Parametry produktu s hodnotami jenž vybral zákazník během procesu objednávání. Parametry se vážou vždy k dané třídě produktů a jejich seznam k vybranému produktu lze spatřit v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
, tabulka "Parametry služby nebo produktu".

4.1.3-Form-ParametryProduktu.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.2. Záložka "Uzávěrky"

Záložka představuje seznam uzavřených expedic per dopravce.

2.2.1. Tabulka "Uzavřené expedice"

Představuje seznam všech uzavřených expedic včetně přesného času uzavření a operátora, který expedici uzavřel.

4.1.3-Tab-UzavreneExpedice.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.2.1.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID NE Identifikátor uzavření expedice. transport_closures.TC_ID
Dopravce ANO Dopravce, kterým byla expedice realizována. transport_closures.TC_NAME
Čas uzavření ANO Přesný čas uzavření expedice. transport_closures.TC_CLOSED_TIME
Uzavřel ANO Operátor, který expedici uzavřel. transport_closures.TC_CLOSED_L_ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.2.1.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo ANO, prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru uzavření expedice.
Dopravce Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle dopravce, kterým byla expedice realizována.
Uzavřel Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle data uzavření expedice.
Uzavřeno od-do Datum >= prázdné, <= prázdné

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.2.1.3. Akční tlačítka
Tabulka neobsahuje akční tlačítka.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.3. Záložka "Ceník"

Na této záložce provádíte správu ceníků jednotlivých dopravců.

2.3.1. Tabulka "Ceník dopravy"

Představuje seznam jednotlivých způsobů dopravy s omezením působnosti pro danou lokalitu a závislostí ceny na hmotnosti objednávky. Z důvodu jednoznačného určení adresního místa CIBS využívá RÚIAN.

4.1.3-Tab-CenikDopravy.jpg

2.3.1.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID NE Identifikátor dopravce. transport_areas.TA_ID
Typ dopravy ANO Typ dopravy, k dispozici jsou varianty dopravce nebo provozovna (osobní odběr). TRANSPORT_SERVICE_TYPE
ID země NE Identifikátor země. transport_areas.TA_CL_ID
ID dopravce NE Identifikátor dopravce. transport_areas.TA_TRANSPORT_SERVICE
Dopravce ANO Způsob dopravy. Vychází z množiny nejčastěji používaných dopravců. V případě zájmu není problém kontaktovat support a vytvořit nového. code_list.CL_VALUE AS TRANSPORT_NAME
ID kraje NE Identifikátor kraje. transport_areas.TA_UR_ID
Kraj ANO Název kraje. uir_regions.UR_NAME
ID okresu NE Identifikátor okresu. transport_areas.TA_UD_ID
Okres ANO Název okresu. uir_districts.UD_NAME
ID města NE Identifikátor města. transport_areas.TA_UC_ID
Město ANO Název města. uir_cities.UC_NAME
ID části města NE Identifikátor části města. transport_areas.TA_UCP_ID
Část města ANO Část města. uir_city_parts.UCP_NAME
Vytvořeno NE Datum a čas vytvoření ceníku dopravce. transport_areas.TA_CREATED
Vytvořil NE Operátor, který vytvořil ceník dopravce. TA_CREATED_L_ID
Změněno NE Datum a čas poslední změny ceníku dopravce. transport_areas.TA_CHANGED
Změnil NE Operátor, který jako poslední provedl změnu ceníku dopravce. TA_CHANGED_L_ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.3.1.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Hledej Text ANO, obsahuje - prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz.
ID Číslo ANO, = prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru dopravce.
Typ dopravy Výběr NE, =*VŠE Filtruje seznam dle typu dopravy, k dispozici jsou varianty dopravce nebo provozovna (osobní odběr).
ID dopravce Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru dopravce.
Dopravce Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu dopravce.
ID země Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru země.
ID kraje Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru kraje.
Kraj Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu kraje.
ID okresu Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru okresu.
Okres Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu okresu.
ID města Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru města.
Města Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu města.
ID části města Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru části města.
Část města Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu části města.
Vytvořil Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle operátora, který vytvořil ceník dopravce.
Vytvořeno od-do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data a času vytvoření ceníku dopravce.
Změnil Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle operátora, který jako poslední provedl změnu ceníku dopravce.
Změněno od-do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data a času poslední změny ceníku dopravce.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.3.1.3. Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v článku Grafické uživatelské rozhraní.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.3.2. Tabulka "Ceny dopravy"

Zobrazuje nastavenou cenu v závislosti na hmotnosti zásilky. Tabulka neobsahuje žádné akce.

4.1.3-Tab-CenaDopravy.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.3.2.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID NE Identifikátor ceny dopravy. transport_area_prices.TAP_ID
Hmotnost ANO Hmotnost zásilky od které se odvíjí její cena. Abychom mohli objednávce nacenit dopravu je nutné zjistit hmotnost, ta je zjištěna výpočtem dle počtu kusů z ceníku, nebo externí kaluklace. transport_area_prices.TAP_WEIGHT
Cena ANO Cena, která je závislá na hmotnosti zásilky. transport_area_prices.TAP_PRICE
Vytvořeno NE Datum a čas vytvoření ceny dopravy. transport_area_prices.TAP_CREATED
Vytvořil NE Operátor, který vytvořil ceny dopravy. transport_area_prices.TAP_CREATED_L_ID
Změněno NE Datum a čas poslední změny ceny dopravy. transport_area_prices.TAP_CHANGED
Změnil NE Operátor, který jako poslední provedl změnu ceny dopravy. transport_area_prices.TAP_CHANGED_L_ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Buď je uvedena jako záznam v ceníku nebo nám ji řene externí kalkulace.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.3.2.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo ANO Filtruje seznam dle identifikátoru ceny dopravy.
Hmotnost Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle hmotnosti zásilky od které se odvíjí její cena.
Cena od-do Číslo NE, prázdné Filtruje seznam dle ceny, která je závislá na hmotnosti zásilky.
Vytvořil Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle operátora, který vytvořil ceny dopravy.
Vytvořeno od-do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data a času vytvoření ceny dopravy.
Změnil Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle operátora, který jako poslední provedl změnu ceny dopravy.
Změněno od-do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data a času poslední změny ceny dopravy.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

2.3.2.3. Akční tlačítka
Tabulka neobsahuje akční tlačítka.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=TRANSPORT,
TRANSPORT_TRANSPORT_AREA,
TRANSPORT_TRANSPORT_EXPEDICE,
TRANSPORT_TRANSPORT_CLOSURE,
SLUŽBY,
SLUŽBY.DOPRAVA,
TRANSPORT.CREATE_CLOSURE,
TRANSPORT_AREA.DELETE,
TRANSPORT_AREA.EDIT,
TRANSPORT_AREA.INSERT,

Obecná související práva

  • právem TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS nebo nastavením volby "Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu" v modulu
    mod_submenu_settings NASTAVENÍ
    je možné napříč systémem nastavit zobrazování legendy

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Expedice produktů - admin
W2P Modul Expedice produktů - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu TRANSPORT.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

4. Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice produktů

Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback