Referenční popis modulu Rychlé hledání

Položka menu
menu_search HLEDAT
Položka podmenu  
Název modulu VYHLEDÁVÁNÍ
Popis modulu Rychlé hledání

Význam modulu

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Záložky modulu

#AnchorChNazevZalozky

Záložka "Zadání vyhledávání"

Nastavení zobrazování obsahu formulářů a tabulek:
  • zobrazovat všechny tabulky a formuláře nebo
  • nezobrazovat tabulku "Připomínky" a formuláře "Rychlé inteligentní hledání" a "Hledání dokumentů".

Nastavení způsobu vyhledávání ve formuláři "Hledání zařízení":
  • zašktrnutý příznak "Graf" - modul Monitoring
  • nezašktrnutý příznak "Graf" - modul Koncová zařízení

Nastavení příznaku "Graf" lze pro uživatele předvolit.

Tabulka "Seznam procesů"

Xxxxxxxxx
Error: (3) can't find VerzeSystemu-tab-xxxxxxxxxxx.png in Mango

Sloupce tabulky #

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Zdroj ANO Zobrazuje seznam procesů přiřazených těmto zdrojům. Volba "Mé skupiny" zobrazuje pouze procesy ze skupin zdroje. Volba "Mé skupiny + nepřiřazené" navíc zobrazuje i procesy, které nejsou přiřazeny žádnému zdroji. Přidělený zdroj logins.SURNAME, ' ', logins.FIRST_NAME
Skupina ANO Zobrazuje procesy pro zdroj. Při vybrané skupině a vybraného zdroje se zobrazují pouze procesy z dané skupiny a pouze přidělené zdroji. Přidělená skupina zdrojů serman_groups.SG_NAME

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Validace Popis
Zdroj Výběr ANO   Filtruje seznam na procesy, přidělené zadanému zdroji.
Skupina Výběr ANO   Filtruje seznam na procesy, přidělené zadané skupině.

Akční tlačítka

  • tlačítko table_nav_insert "Vložení nového procesu" slouží pro přidání nového procesu, více ZDE
Error: (3) can't find 3.112-form-VytvoreniSkladu.png in Mango

  • tlačítko Error: (3) can't find xxxxxxxx.gif in Mango "Xxxxx" - xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x xxxxx xxxx

  • tlačítko Error: (3) can't find xxxxxxxx.gif in Mango "Xxxx xx" - xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx.
Xxxxxxx x xxxxx xxxx

#Anchorxxxxxxx] --+++++ Xxxxxxx xxxx Error: (3) can't find VerzeSystemu-form-xxxxxxxxx.png in Mango

Formulář "Xxxxxxxx xxx"

Xxxxx x x x x xxxxxx xx xxxxx x xxx.
Error: (3) can't find VerzeSystemu-form-xxxxxxxxx.png in Mango

Záložka "Xxxxxx"

Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

SEARCH_MAINTENANCE_LIST.INSERT.TYPE_PRESET

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu SEARCH.

Související odkazy

Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback