Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Obsah:

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Článek popisuje funkcionality dostupné po přihlášení do SelfCare, jak je zapnout a jak s nimi pracovat. SelfCare je určen pro koncové zákazníky CIBS partnera, kde je možné získat informace a provádět úkony, které jim zpřístupníte.

Koncový zákazník může získat informace např. o:

Koncový zákazník může být také přinucen provést:

Chcete vidět, jak SelfCare může vypadat? Ukázka je Vám dostupná na adrese https://ispdemo.cibs.cz, login a heslo je: 123456789. Adresa směruje na testovací verzi (rychlost je výrazně pomalejší než při porovnání s ostrou verzí), kde díky tomu můžete provádět i editaci údajů (data budou automaticky obnovena do původního stavu).

Přihlášení do systému

Obecné pojmy CIBS

Název Popis
CP CIBS partner - vlastník licence CIBS dle licenční smlouvy nebo pronájemce CIBS
Koncový uživatel Zákazník CIBS partnera
OpCare uživatelské rozhraní CIBS
SelfCare zákaznické rozhraní CIBS

Implementace

V rámci implementace lokace CP je potřeba:

V rámci implementace lokace CP je možné:

Podklady pro vlastní grafický návrh

V rámci standardní implementace je možné nahradit základní grafiku SelfCare za vlastní. Pro vlastní grafiku je potřeba připravit podklady. Jako zdroj využijte ZIP archiv s obsahem standardní grafiky. Při dodání vlastní grafiky je potřeba dodržovat 3 zásady:
 • název souboru zůstane zachován (case sensitive)
 • přípona souborů zůstane zachována (case sensitive)
 • rozměr grafiky zůstane zachován

info Obecně lze mít grafiku tlačítek jako jen obrázkové, jen textové, nebo ikona + text. Pro SelfCare preferujeme formu text, kdy grafika se nastavení CSS stylem.

Příloha graficke_podklady_sc.zip. Aktuální verzi si vyžádejte u zákaznické podpory.

Název Umístění
__ SELFCARE / Úvodní stránka / Formulář "Přihlášení do systému" / Tlačítko "Přihlásit" (pouze text, žádné tlačítko, vzhled je řešen stylem)
__ SELFCARE / Úvodní stránka / Formulář "Přihlášení do systému" / Tlačítko "Platba" (pouze text, žádné tlačítko, vzhled je řešen stylem)
form_nav_confirm.png SELFCARE / Úvodní stránka / Formulář "Přihlášení do systému" / Tlačítko "Platba" / Formulář "Platba" / Tlačítko fajfka nebo libovolný text, např. OK
__ SELFCARE / Úvodní stránka / Formulář "Přihlášení do systému" / Odkaz ve větě "Pokud jste zapomněli heslo, klikněte zde." / Formulář "Zapomenuté heslo" / Tlačítko "Odeslat" (pouze text, žádné tlačítko, vzhled je řešen stylem)
bgnoise.png SELFCARE / pozadí stránky (po levé a pravé straně)
topbg.png SELFCARE / obrázek v hlavičce
menu_exit.png SELFCARE / Tlačítko "Odhlasít se od systému"
table_nav_home.png SELFCARE / Kdekoliv tlačítko u tabulky (začátek seznamu) (pouze text, vzhled je řešen stylem)
table_nav_prev.png SELFCARE / Kdekoliv tlačítko u tabulky (předchozích 15 položek) (pouze text, vzhled je řešen stylem)
table_nav_next.png SELFCARE / Kdekoliv tlačítko u tabulky (následujících 15 položek) (pouze text, vzhled je řešen stylem)
table_nav_end.png SELFCARE / Kdekoliv tlačítko u tabulky (konec seznamu) (pouze text, vzhled je řešen stylem)
table_nav_all.png SELFCARE / Kdekoliv tlačítko u tabulky (přepínání poštu zobrazených řádků 15 - 45) (pouze text, vzhled je řešen stylem)
table_nav_edit.png SELFCARE / Kdekoliv tlačítko "Upravit" u tabulky (pouze text, vzhled je řešen stylem)
filters_apply.png SELFCARE / Kdekoliv tlačítko na aplikaci filtrů (pouze text, vzhled je řešen stylem)
event_user_edit.png SELFCARE / Záložka "Služby a vyúčtování" / Podzáložka "Informace o zákazníkovi" / Formulář "Informace o zákazníkovi" / Tlačítko "Upravit"
table_nav_edit.png SELFCARE / Záložka "Služby a vyúčtování" / Podzáložka "Seznam služeb" / Formulář "Služby" / Tlačítko "Upravit"
form_nav_confirm.png SELFCARE / Záložka "Služby a vyúčtování" / Podzáložka "Seznam služeb" / Formulář "Služby" / Tlačítko "Upravit" / Dialog "Změna parametrů služby" / Tlačítko "OK"
form_nav_close.png SELFCARE / Záložka "Služby a vyúčtování" / Podzáložka "Seznam služeb" / Formulář "Služby" / Tlačítko "Upravit" / Dialog "Změna parametrů služby" / Tlačítko "ZRUŠIT"
tax_document_print.png SELFCARE / "Služby a vyúčtování" / Podzáložka "Doklady" / Tabulka "Daňové doklady" / Tlačítko PDF
tax_document_print.png SELFCARE / "Služby a vyúčtování" / Podzáložka "Doklady" / Tabulka "Předpisy úhrad" / Tlačítko PDF
unicredit_payment_list_insert.png SELFCARE / Záložka "Služby a vyúčtování" / Podzáložka "unicredit" / Tabulka "Služby uniCredit" / Tlačítko "Dobití finančního kreditu platební kartou"
unicredit_phonet_load.png SELFCARE / Záložka "Služby a vyúčtování" / Podzáložka "unicredit", tabulka "Služby uniCredit" / Tlačítko "Dobití kreditu do ústředny Phonet"
table_nav_edit.png SELFCARE / Záložka "Zařízení" / tabulka "Parametry zařízení" / Tlačítko "Upravit"
form_nav_confirm.png SELFCARE / Záložka "Zařízení" / tabulka "Parametry zařízení" / Tlačítko "Upravit" / Dialog "Editace parametru" / Tlačítko "OK".
form_nav_close.png SELFCARE / Záložka "Zařízení" / tabulka "Parametry zařízení" / Tlačítko "Upravit" / Dialog "Editace parametru" / Tlačítko "Zrušit".
eu_node_insert.png SELFCARE / Záložka "Správa zařízení" / Tabulka "Zařízení zákazníka" / Tlačítko "Vložit zařízení"
eu_node_edit.png SELFCARE / Záložka "Správa zařízení" / Tabulka "Zařízení zákazníka" / Tlačítko "Editovat zařízení"
eu_node_delete.png SELFCARE / Záložka "Správa zařízení" / Tabulka "Zařízení zákazníka" / Tlačítko "Smazat zařízení"
btn_eu_sendmail.png SELFCARE / Záložka "Požadavky" / Formulář "Autorizovaný požadavek" / Tlačítko "Odeslat"
unicredit_payment_list_insert.png SELFCARE / Záložka "Platby" / Tabulka "Služby uniCredit" / Tlačítko "Zaplatit platební kartou"

Založení uživatele pro účely přístupu do SelfCare

V rámci standardní implementace je založen fiktivní uživatel, kterému je možné nastavit oprávnění k funkcionalitám popsaných níže.

Nastavení oprávnění pro koncové uživatele

Nastavení se provádí v modulu Administrátoři, záložce Uživatelé, tabulce "Seznam práv" u uživatele "Zákazník XXX". Za XXX je uveden název lokace CP. Nastavení lze měnit podle aktuálních potřeb. V případě, že provedete nastavení (přidání oprávnění) a změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz (v některých případech je potřeba zajistit podporu přímo v šablonách SelfCare). Seznam oprávnění je uveden níže u jednotlivých funkcionalit.

Pokud má uživatel právo na podzáložku, měl by mít i právo na vnitřní tabulky. Pokud má operátor např. práva END_USER_AUTHADD a END_USER_AUTHLIST bez práv na podzáložky, zobrazí se mu tabulky pod sebou. Pokud má práva i na podzáložky MODULE_VIEW=END_USER_AUTHREQUEST_AUTHADD a MODULE_VIEW=END_USER_AUTHREQUEST_AUTHLIST dojde k rozčlenění na podzáložky (každá tabulka bude ve vlastní záložce).

Pro správný chod SelfCare musí být uživateli "Zákazník XXX" (za XXX je uveden název lokace CP) nastaveno následující oprávnění:

Nastavení jednoho nebo více Selfcare pro jednu lokaci

Každá lokace má jeden hlavní SelfCare dostupný na adrese https://is.cibs.cz/login.php?loc=xxx (údaj za xxx je dodán po založení lokace). Kromě hlavního SelfCare je možné vytvořit neomezené množství dalších. S dalšími Selfcare lze pracovat samostatně, mohou mít odlišný vzhled, být provozovány na jiné doméně, mít speciálně nastavená přístupová práva. Nové Selfcare konfiguruje support od kterého získáte adresy na nichž jsou provozovány. Budete-li chtít provozování na svých doménách, je potřeba supportu sdělit jejich názvy, který zajistí směrování proti Vašim doménám. S ostatními Selfcare pracujete stejně jako s hlavním SelfCare lokace.

Přiřazení zákazníka k provozovateli dle Selfcare na kterém se registroval

V lokacích s více Selfcare a provozovateli (Více info o provozovateli) je možné zajistit vazbu registrovaného zákazníka ke konkrétnímu provozovateli podle toho na kterém Selfcare se registroval. Nastavení je pouze v režii supportu.

Omezení přístupu do Selfcare ze zadané IP

Filtr na IP adresu lze nastavit buď na celý Selfcare, nebo na nějaké jeho části, které jsou identifikovány buď konkrétním SC_TYPEm, nebo tím, že se hlásí provozovna.

1) Pouze na vybraný typ Selfcare.

2) Pouze z intranetu např. prodejen

3) Omezení na celý Selfcare

Definice názvu stránky a ikony v záložce webového prohlížeče

Obecně se název stránky do záložky webového prohlížeče skládá výrazem CIBS a názvu lokace, např. "CIBS - Orangeprint". Název lze změnit podle potřeby CIBS partnera. Dále je možné před název stránky vložit ikonu. Ikona musí být s příponou ico (favicongr.ico) a rozměrech 32 x 32 pixelů.

Vlastní lokalizace pro jednotlivé záložky, nápovědu k záložce a tabulky

Obecně se názvy jednotlivých záložek (+ jejich nápověd) a tabulek přebírají z OpCare. Na žádost je možné provést změnu. Definujte zákaznické podpoře místa, kde má být provedena změna a čím má být nahrazena.

Vlastní doména

SelfCare může být provozován pod vaší vlastní doménou. V URL pro SelfCare bude Vaše adresa, nikoliv https://is.cibs.cz/login.php?loc=XXX.

Zajistěte si vlastní doménu (např. domena.cz) a vytvořte DNS záznam typu A ukazující na ucet.cibs.cz (91.227.7.10).

Vzhledem k tomu, že se do MANGA přistupuje přes https, je potřeba nastavit certifikáty. Máte dvě možnosti jak certifikát zajistit, buď pomocí CSR žádosti nebo vygenerování letsencrypt certifikátu.

CSR (Certificate Signing Request)

Abychom Vám mohli vygenerovat žádost o certifikát (CSR - Certificate Signing Request) je potřeba dodat nasledující údaje. Jedná se o textové údaje, které nejsou nikde validovány, jde jen o to, že budou zapsány v certifikátu, je tedy jedno v jakém jazyce je uvedete
 • zkratku státu např. CZ, SK
 • název státu např. Czech Republic, Slovak Republic
 • název města např. Liptovsky Mikulas, Usti nad Orlici
 • název firmy např. IMAFEX s.r.o, Resal s.r.o
 • název oddělení v rámci firmy např. IT department, Internet, TV
 • název domény např. portal.imafex.sk, firmy.tisknete.cz (Doporučujeme uvádět doménu s www, protože pak Vám platí certifikát pro doménu s www i bez. Pokud byste měli certifikát bez www, tak se URL adresa s www bude tvářit jako nezabezpečená).
 • emailová adresa např. admin@firma.cz

Na základě těchto údajů Vám připravíme a zašleme vygenerovanou žádost o podepsání certifikátu (CSR). Dodané CSR předáte certifikační autoritě, u které si budete nechávat vystavovat certifikát k Vaší doméně. Certifikační autorita údaje v CSR ověří a vygeneruje certifikát, který nám zašlete zpět, aby mohl být umístěn na náš webserver. Vždy se jedná o soubor *.crt nebo *.cer. Support následně provede dodatečná nastavení.

Let's Encrypt

Výhodou je automatické prodlužování jeho platnosti. Certifikát generuje zákaznická podpora pomocí https://letsencrypt.org. Od vás podpora potřebuje pouze název domény.

V případě, že je nevyhovující někde zadávat nebo uvádět adresu ve tvaru https://is.cibs.cz/login.php?loc=XXX, je možné nastavit maskování URL.

CP si nechá zřídit tzv. CNAME záznam, čímž si zřídí alias (např. ucet.XXXXX.cz, kde XXXXX je název domény CP), k již existujícímu A záznamu ucet.cibs.cz. Toto provede vytvoření nového DNS záznamu typu CNAME, např.:

Type Domain Name Canonical Name TTL
CNAME ucet.XXXXX.cz ucet.cibs.cz 15 min

Po zřízení CNAME záznamu předejte support@cibs.cz údaj o Domain name, support provede patřičné nastavení pro směrování na Váš SelfCare.

Po tomto nastavení se po zadání url do adresného řádku dostane požadavek až na CIBS server, který vlastně poskládá ze všech těchto informací url do SelfCare. V adresném řádku se bude dále zobrazovat url ve tvaru https://is.cibs.cz/login.php?loc=XXX (koncový uživatel ale bude zadávat např. ucet.XXXXX.cz). V hlavičce záložky se bude zobrazovat text dle šablony, obvykle je to CIBS - název_lokace.

Přesměrování URL

Někdy můžete chtít zveřejnit pro vaše zákazníky odkazy přímo do CIBS. Tyto odkazy mohou být dlouhé a na první pohled nesrozumitelné. Pro zjednodušení je možné použít virtuální url, která budou přesměrována na skutečné odkazy. V praxi to znamená, že zákazník místo složitého odkazu domena/toto_je_strasne_slozity_odkaz_ktery_si_nezapamatuju_ani_nenapisu_bez_chyby může použít srozumitelný odkaz domena/odkaz, např. místo odkazu na kategorii productboardu v selfcare firma.cz/run.php?loc=999&action=event&actionname=SHOW_PB&target=module&module=END_USER&source=END_USER&item=123 může zákazník použít odkaz firma.cz/produkty. Odkazy je možné vytvořit pro kategorie, tak i pro produkt. Pro kategorie dodejte ID z modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
, záložky 'Produkty a služby', tabulky "Seznam služeb a produktů", volitelný sloupec ID a název virtuální url.

Přesměrování na změnu MAC adresy

Při změně MAC u zákazníka může dojít k přesměrování do SelfCare, kde dojde po potvrzení ze strany zák. ke změně MAC adresy - přístup z neznámého zařízení. Pokud tuto funkcionalitu vyžadujete a použijete zaslaný soubor makelogin.php na svých stránkách, je pro zajištění funkcionality "Přesměrování na změnu MAC adresy" potřeba následující:
 • v předaném kódu přihlašovací stránky je uvedeno
  <form method="post" action="https://is.cibs.cz/makelogin.php">..., 
  upravte na
  <form method="post" action="https://is.cibs.cz/makelogin.php?RM_REDIRECT=<?php print $_GET['RM_REDIRECT'];?>">

Funkcionalitu lze zapnout při využívání CIBS Router Manageru (CIBS RM).

Poslání přístupových údajů do SelfCare

Po dokončení implementace můžete svým zákazníkům poslat dopis. Obecný text o přechodu na jiný systém a přihlašovací údaje na koncové stránky je připraven v globální šabloně typu Dopis (k dispozici v českém jazyce), viz modul Šablony, filtr "Typ" = Dopis, zaškrtnutý příznak "Globální šablony". Tuto šablonu si můžete akcí na kopii šablony zkopírovat do Vaší lokace a obsah upravit.

Přihlášení se do SelfCare

Formulář na přihlášení se skládá z přihlášení (po zadání jména a hesla *) a platby.

info Pokud CP používá vlastní makelogin, nelze tlačítko "Platba" použít.

Po dokončení implementace můžete svým zákazníkům poslat dopis. Obecný text o přechodu na jiný systém a přihlašovací údaje na koncové stránky je připraven v globální šabloně typu Dopis (k dispozici v českém jazyce), viz modul Šablony, filtr "Typ" = Dopis, zaškrtnutý příznak "Globální šablony". Tuto šablonu si můžete akcí na kopii šablony zkopírovat do Vaší lokace a obsah upravit.

Přihlášení do Selfcare pomocí kontaktů
Do Selfcare se můžete přihlásit pomocí kontaktů (více info: mod_submenu_users_contacts KONTAKTY
), podmínkou je mít vytvořen číselník (více info:
mod_codelist ČÍSELNÍKY
) pozic (níže ukázka modulu Číselníky s vybraným číselníkem Pozic), každému kontaktu přiřazenou pozici (níže ukázka definice kontaktu). Pokud není pozice vyplněna, nemůže se kontakt do Selfcare přihlásit! To co kontakt v Selfcare uvidí definujete v modulu
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
u operátora prostřednictvím kterého se kontakty přihlašují do Selfcare. Pozice funguje jako vazba mezi kontaktem a operátorem pod nímž se má kontakt do Selfcare přihlásit. Kontaktů může být přiřazených k zákazníkovi neomezené množství, můžete mít jednoho operátora, prostřednictvím kterého se budou všechny kontakty do Selfcare přihlašovat. Pokud ovšem budete chtít mít u zákazníka vedených více kontaktů a pro každého z nich třeba i různé operátory s různými právy. V takovém případě si vytvořte více pozic, každému kontaktu přiřaďte pozici, pro každou pozici vytvořte operátora. Nakonec zašlete na support žádost v níž uvedete pozici a k ní operátora pod nímž chcete, aby se přihlašovali kontakty do Selfcare.

Ukázka číselníku pozic se dvěma hodnotami

4.2.15-Ciselnik.jpg

warning Číselník pozic se musí jmenovat USERS_CONTACTS_POSITION!


Ukázka definice kontaktu s vybranou pozicí definovanou v modulu Číselníky

4.2.15-DefiniceKontaktu.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek (VOP)

Formulář "Odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek"

K čemu formulář slouží?
Formulář slouží pro seznámení s novými všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) a jejich odsouhlasení.

Jak formulář zobrazit?
Kompletní zobrazení zajišťuje support@cibs.cz. CIBS partner musí dodat PDF soubor s platnými VOP a text, který se má koncovým zákazníkům zobrazovat (k tlačítku lze přidat popis, např. Pro odeslání souhlasu, prosíme, zatrhněte "Souhlasím" a potvrďte tlačítkem OK. V případě nejasností můžete kontaktovat obchodní oddělení na telefonu: 602 123 456 nebo e-mailu: info@domena.cz).

Název Typ Hodnota Šablona
END_USER_CONDITIONS_CONFIRM option 'RRRR-MM-DD'  
END_USER_CONDITIONS_CONFIRM.%.ACTION.* option 1  
END_USER_MAC_CHECK proměnná   form_end_user_conditions_confirm.tpl
END_USER_CONDITIONS_CONFIRM_FORM proměnná   end_user_conditions_confirm.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné a option definuje support

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro zajištění odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek (VOP), kdykoliv je provedena jejich změna.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Formulář VOP se zobrazuje na základě evidence posledního odsouhlasení. Je-li datum starší než je datum v parametru END_USER_CONDITIONS_CONFIRM (platnost VOP), případně není evidován žádný datum, formulář na odsouhlasení VOP se nabídne.

Kdy akci provádět?
Podle MAC adresy zařízení evidované v CIBS se zjistí, o jakého zákazníka jde a podle evidence odsouhlasení VOP se formulář nabídne nebo nikoliv.

Co se stane, když se akce spustí?
Po odsouhlasení se k zákazníkovi zapíše událost "Změna parametrů zákazníka" s datumem, kdy odsouhlasení provedl. Všechny změny provedené zákazníkem v SelfCare jsou logovány. V modulu karta zákazníka se tyto logované události zobrazují v tabulce "Historie zákazníka, produktů a služeb". K výběru událostí ze SelfCare je možné nastavit filtr "Typ" na hodnotu "Pouze události ze SelfCare". Zobrazení je závislé i na nastavení ostatních filtrů. Jako uživatel ve sloupci "Kým" je u těchto událostí uvedeno jméno zákazníka.

Podobně lze tyto logované události zobrazit i v modulu Události. Nastavení filtrů i volitelných sloupců je shodné jako výše.

Jak postupovat dále?
Není potřeba další činnost.

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Seznam záložek

Nastavení slouží pro přístup do jednotlivých záložek (bez nastavení koncový uživatel nevidí žádné záložky = nevidí žádné údaje).

Pro některou z výše uvedených záložek lze nastavit výchozí modul, který bude koncovému zákazníkovi zobrazen: INIT_MODULE=END_USER a záložka END_USER_INIT_VIEW=XXX (standardně bývá nastavena hodnota END_USER_BASIC -> SELFCARE / Služby a vyúčtování).

Níže už jsou popsány funkcionality, které lze v SelfCare zpřístupnit.

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Záložka "Služby a vyúčtování"

Každá podzáložka může obsahovat formulář "Informace o kreditu" (výchozí nastavení). Pokud chcete nastavení změnit - určit např. jen jedno místo, kde se bude formulář zobrazovat nebo změnit pořadí zobrazování formulářů, kontaktujte support@cibs.cz (upraví se definice šablon).

Formulář "Informace o kreditu"

Informace o kreditu

K čemu formulář slouží?
Formulář slouží pro zobrazení stavu uniCredit služeb koncového zákazníka v následujících kombinacích:
 • Finanční unicredit celkový / dostupný
 • Bodový unicredit celkový / dostupný
 • Finanční unicredit dostupný / Bodový unicredit dostupný
 • Finanční unicredit celkový
 • Finanční unicredit dostupný
 • Bodový unicredit celkový
 • Bodový unicredit dostupný

Ke stavu uniCredit služeb lze dále zobrazovat:
 • Počet dní offline (počet dní, co měl zákazník zablokované služby)

Dostupný kredit = v okamžiku objednání produktu se uniCredit neodečte okamžitě, pouze se zarezervuje (už s ním není možné pracovat) a až v okamžiku dokončení objednávky (aktivace služby) se skutečně odečte z celkového stavu.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Informace se zobrazují podle aktuálního zůstatku na uniCreditu a podle počtu dní, při kterých byly služby zákazníka zablokovány (evidenci zablokování a odblokování služeb lze sledovat dle historie na kartě zákazníka, události Zablokování služby, Odblokování služby).

Jak formulář zobrazit?
Formulář se zobrazuje v každé podzáložce záložky "Služby a vyúčtování" (pokud není domluveno jinak).

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC  
EU_UNICREDIT_FORM právo 1  
EU_UNICREDIT_FORM proměnná   end_user_basic_*.tpl
UNICREDIT proměnná (Finanční unicredit celkový / dostupný)   eu_unicredit_info_form.tpl
UNICREDIT_POINTS proměnná (Bodový unicredit celkový / dostupný)   eu_unicredit_info_form.tpl
UNICREDIT_SUMMARY proměnná (Finanční unicredit dostupný / Bodový unicredit dostupný)   eu_unicredit_info_form.tpl
UNICREDIT_FIN_REAL proměnná (Finanční unicredit celkový)   eu_unicredit_info_form.tpl
UNICREDIT_FIN_AVAIL proměnná (Finanční unicredit dostupný)   eu_unicredit_info_form.tpl
UNICREDIT_POINTS_REAL proměnná (Bodový unicredit celkový)   eu_unicredit_info_form.tpl
UNICREDIT_POINTS_AVAIL proměnná (Bodový unicredit dostupný)   eu_unicredit_info_form.tpl
UNICREDIT_DAYS_OFF proměnná (Počet dní offline)   eu_unicredit_info_form.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Podzáložka "Informace o zákazníkovi"

Formulář "Informace od zákazníkovi"

Informace o zákazníkovi

K čemu formulář slouží?
Formulář slouží pro zobrazení/editaci základních informací o zákazníkovi. Zobrazení obsahu je možné řešit šablonou, ale také nastavením parametrů lokace.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Informace o zákazníkovi se zobrazují podle definice v modulu Zákazníci tak, jak je založil uživatel systému.

Jak formulář zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC_USRFORM  
END_USER_USRFORM právo 1  
EU_USR_FORM.EDIT právo 1, pokud nemá být tlačítko na editaci údajů zákazníka dostupné, právo vůbec nepřidávejte. Aby bylo možné editaci úspěšně dokončit, je potřeba právo USER_LIST_EDIT.  
END_USER_EDIT_FORM právo 1  
END_USER_SHOW_UNICREDIT právo 1  
END_USER_TAX_AFTER_MATURITY právo 1  
EU_CAN_CHANGE_NAZEVPROMENNE option 1  
příklad: EU_CAN_CHANGE_ADR option, povolení/zakázání adresy sídla 1  
příklad: EU_CAN_CHANGE_INFOMAIL option, povolení/zakázání příznaku zasílání info mailem 1  
END_USER_EDIT_FORM proměnná   end_user_basic_edit_form.tpl
EU_USR_FORM proměnná (zobrazí jak Saldo zákazníka, tak Po splatnosti)   end_user_basic_usrform.tpl
EU_USR_FORM_EDIT_DATA proměnná   eu_edit_user.tpl
EU_USR_FORM_EDIT_PARAMS proměnná   eu_edit_user.tpl
EU_USR_FORM_EDIT_DATA proměnná   eu_edit_user_form.tpl
EU_USR_FORM_EDIT_PARAMS proměnná   eu_edit_user_form.tpl
COMPANY proměnná Společnost eu_edit_user_frame.tpl
DEGREE proměnná Titul eu_edit_user_frame.tpl
FIRST_NAME proměnná Jméno eu_edit_user_frame.tpl
LAST_NAME proměnná Příjmení eu_edit_user_frame.tpl
COMP_ID proměnná eu_edit_user_frame.tpl
COMP_FID proměnná DIČ eu_edit_user_frame.tpl
LOGIN proměnná Login eu_edit_user_frame.tpl
PASSWORD proměnná Přihlašovací heslo eu_edit_user_frame.tpl
PASSWORD_CHECK proměnná Opakování hesla eu_edit_user_frame.tpl
EMAIL proměnná Kontaktní email eu_edit_user_frame.tpl
INFO_MAIL proměnná Zasílání info mailem eu_edit_user_frame.tpl
U_MARKETING proměnná Marketingová sdělení eu_edit_user_frame.tpl
PHONE proměnná Telefon eu_edit_user_frame.tpl
STREET proměnná Ulice eu_edit_user_frame.tpl
HOUSE_ID proměnná č.p. eu_edit_user_frame.tpl
CITY proměnná Město eu_edit_user_frame.tpl
ZIP proměnná PSČ eu_edit_user_frame.tpl
ADR2 proměnná Doručovací / kontaktní adresa eu_edit_user_frame.tpl
STREET2 proměnná Ulice eu_edit_user_frame.tpl
HOUSE_ID2 proměnná č.p. eu_edit_user_frame.tpl
CITY2 proměnná Město eu_edit_user_frame.tpl
ZIP2 proměnná PSČ eu_edit_user_frame.tpl
ADR3 proměnná Fakturační adresa eu_edit_user_frame.tpl
STREET3 proměnná Ulice eu_edit_user_frame.tpl
HOUSE_ID3 proměnná č.p. eu_edit_user_frame.tpl
CITY3 proměnná Město eu_edit_user_frame.tpl
ZIP3 proměnná PSČ eu_edit_user_frame.tpl
ACCOUNT_PRE_NUMBER proměnná Předč. eu_edit_user_frame.tpl
ACCOUNT_NUMBER proměnná Číslo účtu eu_edit_user_frame.tpl
ACCOUNT_BANK proměnná Banka eu_edit_user_frame.tpl
EU_USER_FORM.EDIT_USER_PARAMETER právo 1  
USER_ID proměnná Jméno nebo název zákazníka eu_user_detail_info_form.tpl (zobrazovaná data v tabulce Informace o zákazníkovi)
ADDRESS proměnná Adresa zákazníka eu_user_detail_info_form.tpl
SALDO proměnná Saldo zákazníka eu_user_detail_info_form.tpl
END_USER_TAX_AFTER_MATURITY proměnná Po splatnosti eu_user_detail_info_form.tpl
MAIL proměnná E-mail eu_user_detail_info_form.tpl
PHONE proměnná Telefon eu_user_detail_info_form.tpl
LOGIN proměnná Login eu_user_detail_info_form.tpl
VAR_SYMBOL proměnná VS eu_user_detail_info_form.tpl
AGR_NAME proměnná Smlouva eu_user_detail_info_form.tpl
SIPO proměnná SIPO eu_user_detail_info_form.tpl
COMP_ID proměnná eu_user_detail_info_form.tpl
COMP_FID proměnná DIČ eu_user_detail_info_form.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné a option definuje support
#proměnné v eu_edit_user_frame.tpl zpřístupňují libovolné údaje, které si může koncový zákazník měnit
#výčet proměnných nemusí být kompletní, v eu_edit_user_frame.tpl lze mít údaje, které jsou u zákazníka _#proměnné lze použít i do šablony user_list_basic_frame.tpl (starší verze SelfCare) _

event_user_edit Změna přihlašovacích údajů nebo e-mailu pro komunikaci

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro provedení změn vybraných údajů o zákazníkovi. V části "Rozšířené nastavení" se zobrazují veřejné parametry zákazníka (definice parametru v modulu Parametry zákazníků), které jsou povoleny právem EU_USER_FORM.EDIT_USER_PARAMETER (hodnotou je název veřejného parametru).

Z jakých pokladů se akce provádí?
Údaje jsou vyplněny podle přihlášeného koncového uživatele. Seznam údajů, které budou koncovému zákazníkovi k dispozici lze nastavit podle potřeb.

Kdy akci provádět?
Zákazník akci vyvolá při potřebě změny svých údajů.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Pole "Login" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Chybí login" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Přihlašovací jméno musí být vyplněno.".
 • Pole "Login" - při nesplnění podmínek restrikce systém oznámí hlášku "Chybný!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Přihlašovací jméno má minimálně 6 znaků (písmena, číslice a znaky _ . @ -).".
 • Pole "Přihlašovací heslo" - při nesplnění podmínek restrikce systém oznámí hlášku "Heslo musí mít minimálně 6 znaků (písmena a číslice) a obsahovat alespoň 2 číslice.".
 • Pole "Opakování hesla" - při nesplnění podmínek restrikce systém oznámí hlášku "Heslo musí mít minimálně 6 znaků (písmena a číslice) a obsahovat alespoň 2 číslice.".
 • Pole "Opakování hesla" - při nesplnění shody restrikce systém oznámí hlášku "Není shoda" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Heslo se neshoduje".
 • Pole "Kontaktní email" - při nesplnění podmínek restrikce systém oznámí hlášku "Chyba" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Špatný formát emailových adres. Chybí záznam před/za @ nebo chybí doména nebo je použit chybný oddělovač mezi emaily (použijte čárku).".
 • Pole "Telefon" - při nesplnění podmínek restrikce pro login systém oznámí hlášku "Chybný formát" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Špatný formát telefonních čísel. Telefonní čísla mohou být v národním i mezinárodním tvaru. Mezinárodní čísla musí začínat + nebo 00 (např. +420 nnn nnn nnn nebo 00420 nnn nnn nnn). V čísle se může vyskytovat libovolný počet mezer. Jako oddělovač mezi záznamy použijte čárku.".
 • Pole "Ulice" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Vyplňte adresu".
 • Pole "č.p." - při nevyplnění systém oznámí hlášku "!".
 • Pole "Město" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Vyplňte adresu".
 • Pole "PSČ" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "!".
 • Pole "PSČ" - při nesplnění podmínek restrikce systém oznámí hlášku "!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Chybný formát".

Co se stane, když se akce spustí?
Tlačítko event_user_edit otevře dialog "Změna základních údajů zákazníka".

dialog-zmena-zakaznika.png
#proměnné v eu_edit_user_frame.tpl viz výše zpřístupňují libovolné údaje, které si může koncový zákazník měnit

Po odeslání se provede aktualizace údajů o zákazníkovi.

Všechny změny provedené zákazníkem v SelfCare jsou logovány. V modulu karta zákazníka se tyto logované události zobrazují v tabulce "Historie zákazníka, produktů a služeb". K výběru událostí ze SelfCare je možné nastavit filtr "Typ" na hodnotu "Pouze události ze SelfCare". Zobrazení je závislé i na nastavení ostatních filtrů. V tabulce "Historie zákazníka, produktů a služeb" je možné zobrazit volitelný sloupec "Popis", ve kterém se zobrazují původní i nové hodnoty zadané zákazníkem. Jako uživatel ve sloupci "Kým" je u těchto událostí uvedeno jméno zákazníka.

Podobně lze tyto logované události zobrazit i v modulu Události. Nastavení filtrů i volitelných sloupců je shodné jako výše.

Jak postupovat dále?
Není potřeba další činnost.

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Podzáložka "Dluh"

Formulář "Dluh"

Dluh

K čemu formulář slouží?
Formulář slouží pro zobrazení salda zákazníka ke dnešnímu dni (položka Saldo zákazníka) / součtu všech předpisů k aktuálnímu datu po splatnosti (položka Po splatnosti).

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Informace o dluhu zákazníka se zobrazuje shodně jak na kartě zákazníka.

Saldo zákazníka:
Saldo zákazníka ke dnešnímu dni (součet všech předpisů a plateb přiřazených k zákazníkovi).
Záporné saldo znamená, že zákazník má pohledávku, kladné pak, že zákazník má přeplaceno.
Hodnota před lomítkem je saldo bez omezení (účetní saldo), hodnota za lomítkem je saldo po splatnosti (dluh).

Po splatnosti:
Součet všech předpisů k aktuálnímu datu po splatnosti (doplňuje informaci o saldu po splatnosti).
Po splatnosti zobrazuje částku předpisů po splatnosti, na které nejsou napárovány platby.
Saldo po splatnosti (viz položka Saldo, hodnota za lomítkem) zobrazuje částku všech předpisů po splatnosti k aktuálnímu datu bez ohledu na to, jak jsou platby napárovány.

Jak formulář zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC_SALDO_SUM  
END_USER_SALDO_FORM právo 1  
END_USER_TAX_AFTER_MATURITY právo 1  
END_USER_SALDO_FORM proměnná (zobrazí jak Saldo zákazníka, tak Po splatnosti)   end_user_basic_saldo_form.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Podzáložka "Jednotky"

Tabulka "Jednotky"

Jednotky

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení seznamu jednotek zákazníka (adresní místo, kde má zákazník provozované služby), na kterých jsou umístěny služby.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Zobrazují se jednotky, které jsou přes službu svázané k zákazníkovi. Jde o jednotky založené přes Wizard nebo Koncová zařízení (ručně nebo importem).

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC_BLKLIST  
END_USER_BLKLIST právo 1  
END_USER_BLK_DEVICE_LIST proměnná   end_user_basic_blklist.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Podzáložka "Účtování"

Tabulka "Aktuální billing"

Aktuální billing

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení vyúčtování variabilních cen služeb (datové služby nad limit a VoIP). Pro detailnější informace je možné použít přímo záložky Internet a Telefon.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Zobrazují se záznamy variabilních cen služeb (datové služby nad limit a VoIP).

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC_ACT_BILLING  
END_USER_ACT_BILLING právo 1  
END_USER_VAR_PRICES_LIST proměnná   end_user_basic_act_billing.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Podzáložka "Seznam služeb"

Tabulka "Seznam služeb"

Seznam služeb

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení přehledu služeb zákazníka. Tabulka obsahuje informace o názvu a aktuální ceně služby, počátku a konci služby (pokud je nastavena hodnota, v uvedený den o půlnoci je služba ukončena), platbě (název billing plánu - množina nastavení určující způsob billingu), periodě (období, ve kterém se provádí úhrada služby), pohledávce (aktuální výši pohledávky). Tabulka dále umožňuje filtrovat pouze aktivní služby (neukončené služby) a pouze periodické služby [služby mohou být periodické (úhrada služby se provádí opakovaně dle období periody) nebo jednorázové (úhrada služby se provede pouze 1x za periodu služby, předpis pro další období nevzniká - jde typicky o obecné služby spojené s poplatky za zřízení služby, poštovné apod.)]. Povolené parametry služeb si může koncový zákazník editovat.

info Funkci je možné vyvolat i v Nastavení služeb.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Zobrazují se služby, které si koncový zákazník sjednal, případně služby spojené s provozem (např. poplatky za zřízení služby, poštovné apod.). Jako zdroj dat je karta zákazníka nebo Wizard.

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC_SLIST  
END_USER_SERVICE_LIST právo 1  
EU_USER_FORM.EDIT_SERVICE_PARAMETER právo 1  
END_USER_SERVICES_LIST proměnná   end_user_basic_service_list.tpl
PARAM_NAZEV_PARAMETRU proměnná Seznam dostupných parametrů v SelfCare u dané třídy služeb sys_services_params_edit_IDtridySluzeb.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

table_nav_edit Změna parametrů služeb

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro provedení změn vybraných parametrů služeb. Akci povolte pro vhodné parametry, které si bude moci sám koncový zákazník změnit.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Vybraná služba definované třídy nabídne povolenou sadu parametrů k editaci (povoluje se pro třídu služeb).

Dostupné parametry se nastavují příznakem "Zobrazit v SelfCare" u jednotlivých parametrů v modulu Produkty a služby. Z bezpečnostních důvodů nelze u třídy GSM služby ovlivnit editaci parametru SIM profilu (ta je daná povahou parametru).

Kdy akci provádět?
Zákazník akci vyvolá při potřebě změny parametrů služeb.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Nabízí se seznam povolených parametrů.

Co se stane, když se akce spustí?
Tlačítko table_nav_edit otevře dialog "Změna parametrů služby".

Seznam služeb - editace parametru

.

Po odeslání se provede změna nastavení parametru u služby zákazníka.

Nastavení SIM profilu u třídy GSM služby
Editace SIM profilu (dostupné pouze u GSM provozovaných přes Quadruple) si může koncový zákazník provést i přes mobilní zařízení. Změny SIM profilu vždy vytvoří EDR. Nejdříve SET-REQ (změna vyžádána) a za chvíli SET-DONE (změna došla do všech systému HMNO - mobilního operátora jako Vodafone apod.). Po obdržení EDR záznamů se tato událost zaznamená do CIBSu.

Všechny změny provedené zákazníkem v SelfCare jsou logovány. V modulu karta zákazníka se tyto logované události zobrazují v tabulce "Historie zákazníka, produktů a služeb". K výběru událostí ze SelfCare je možné nastavit filtr "Typ" na hodnotu "Pouze události ze SelfCare". Zobrazení je závislé i na nastavení ostatních filtrů. V tabulce "Historie zákazníka, produktů a služeb" je možné zobrazit volitelný sloupec "Popis", ve kterém se zobrazují původní i nové hodnoty zadané zákazníkem. Jako uživatel ve sloupci "Kým" je u těchto událostí uvedeno jméno zákazníka.

Podobně lze tyto logované události zobrazit i v modulu Události. Nastavení filtrů i volitelných sloupců je shodné jako výše.

Jak postupovat dále?
Není potřeba další činnost.

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Podzáložka "Základní informace"

Formulář "Informace od provozovatele"

Informace od provozovatele

K čemu formulář slouží?
Formulář slouží pro zobrazení zpráv od poskytovatele.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Informace od provozovatele se zobrazují podle definice v modulu Zprávy v SelfCare.

Jak formulář zobrazit?
Formulář se zobrazuje v případě, že je v modulu Zprávy v SelfCare platná definice zprávy.

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC_INFOFORM  
END_USER_INFOFORM právo 1  
EU_INFO_FORM proměnná   end_user_basic_infoform.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Podzáložka "Doklady"

Tabulka "Daňové doklady"

Daňové doklady

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení seznamu daňových dokladů s možností náhledu na tyto doklady (jsou k dispozici pouze expedice provedených formou e-mail nebo tisk a nabízí se pouze poslední expedice). Tabulku lze filtrovat podle typu dokumentu (Dobropis, Faktura, Předpis a Záloha).

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Dokumenty CP generuje v modulu mod_submenu_invoices DOKLADY
.

V tabulce se zobrazují dokumenty při těchto podmínkách:
 • Faktury - musí být expedovány a znovu generován stav pohledávek. Standardně systém generuje pohledávky jednou denně = expedovaná faktura se v SelfCare zobrazí nejpozději následující den.
 • ostatní daňové doklady - po uzávěrce sběrných dokladů

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC_DEBITS  
END_USER_INVOICE_LIST právo 1  
END_USER_INVOICE_LIST proměnná   end_user_basic_invoice_list.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

Tabulka "Položky dokladu"

Položky dokladu

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení položek vybraného dokladu v tabulce "Daňové doklady".

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Na základě vygenerování v modulu mod_submenu_invoices DOKLADY
se u vybraných dokladů zobrazují její položky.

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC_DEBITS  
END_USER_INVOICE_ITEMS_LIST právo 1  
END_USER_INVOICE_LIST proměnná   end_user_basic_invoice_list.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

Tabulka "Předpisy úhrad"

Předpisy úhrad

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení seznamu dokladů s možností náhledu na tyto doklady (jsou k dispozici pouze expedice provedených formou e-mail nebo tisk a nabízí se pouze poslední expedice). Tabulku lze filtrovat podle typu dokladu (Vyúčtování služeb a Výzva k úhradě).

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Dokumenty se automaticky generují dle nastavení v modulu mod_reimbursement_regulations PŘEDPISY ÚHRAD
, akce reimbursement_reg_automation_setup "Ovládání automatizace generování a expedice dokladů".

V tabulce se zobrazují dokumenty při těchto podmínkách:
 • musí být expedovány formou e-mail nebo tisk.

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo EU_REIMBURSEMENT_REGULATIONS  
EU_REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST právo 1  
EU_REIMBURSEMENT_REGULATION_LIST proměnná   end_user_basic_invoice_list.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

Tabulka "Položky dokladu"

Položky dokladu

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení položek vybraného dokladu v tabulce "Předpisy úhrad".

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Na základě automatického generování v modulu mod_reimbursement_regulations PŘEDPISY ÚHRAD
(akce reimbursement_reg_automation_setup "Ovládání automatizace generování a expedice dokladů") se u vybraných dokladů zobrazují její položky.

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo EU_REIMBURSEMENT_REGULATIONS  
EU_REIMBURSEMENT_REGULATION_ITEMS právo 1  
EU_REIMBURSEMENT_REGULATION_ITEMS proměnná   end_user_basic_invoice_list.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Podzáložka "Předpisy a platby"

Tabulka "Saldo předpisů a plateb"

Saldo předpisů a plateb

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení stavu salda předpisů (Má dáti) a plateb (Dal). Zobrazují se záznamy od nejnovějších po starší a nejdříve, kdy Datum vystavení (Datum) je aktuální nebo starší. Tabulku lze filtrovat pouze na nenulové předpisy (např. paušál za 0 Kč/EUR). Tabulka dále zobrazuje v "Doklad" číslo dokladu [z posledního čtyřčíslí lze poznat období dokladu (např. 1408: rok 2014, měsíc 08]) nebo "Úhrada" (záznam o přijetí platby - datum přijaté úhrady), v "Služba" název služby, ke které se doklad vztahuje, v "Má dáti" výši předpisu, v "Datum" den vystavení předpisu, v "Splatné" datum splatnosti předpisu, v "Dal" výši úhrady, v "Inkasa" částka, která bude stržena přes inkasní platbu (inkaso, sipo).

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Údaje jsou přebírány z karty zákazníka, záložky Saldo, tabulky "Saldo předpisů a plateb" a vznikají podle data vystavení předpisů služeb, inkasních předpisů a přijatých úhrad (plateb). Zobrazení salda je možné omezit od určitého data. Záznamy se v SelfCare zobrazují až po uzávěrce v modulu Účto.

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC_LLIST  
END_USER_INVOICE_LIST právo 1  
EU_SALDO_LIMIT_DATE_FROM option 2014-01-01  
END_USER_SALDO_LIST proměnná   end_user_basic_saldo_list.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné a option definuje support

Tabulka "Předpis služeb"

Předpis služeb

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení seznamu předpisů služeb přiřazených k zákazníkovi. Seznam obsahuje informace o splatnosti, celkové částce k úhradě, dobropisované částce, již uhrazené částce a dluhu na předpisu. Ve výchozím stavu jsou zobrazeny pouze nezaplacené a nenulové předpisy.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Zobrazují se předpisy evidované v modulu Interní doklady.

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC_LLIST  
END_USER_TAX_DOCS_LIST právo 1  
END_USER_TAX_DOCS_LIST proměnná   end_user_basic_saldo_list.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné a option definuje support

Tabulka "Spárované platby"

Spárované platby

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení seznamu spárovaných plateb přiřazených k zákazníkovi. Seznam obsahuje informace o datu, částce, způsobu platby a výši spárované částky.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Zobrazují se platby evidované v modulu Platby.

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC_LLIST  
END_USER_PAY_JOIN_LIST právo 1  
END_USER_PAY_JOIN_LIST proměnná   end_user_basic_saldo_list.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné a option definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Podzáložka "Dokumenty"

Tabulka "Dokumenty"

Dokumenty

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení všech příloh přiřazených ke službám zákazníka. Přílohu si může zákazník stáhnout po kliknutí na datum (hodnotou datumu je datum zadaný v dialogu "Vložení dokumentu ke službě nebo k zákazníkovi" na kartě zákazníka).

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Údaje jsou přebírány z karty zákazníka, záložky "Info", tabulky "Historie zákazníka, produktů a služeb", událost "Dokument". V tabulce "Produkty a služby" může uživatel systému vkládat přílohy akcí aicon08 "Připojení dokumentu". Vložení přílohy je možné nejdříve k datu počátku platnosti služby.

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC_SHLIST  
END_USER_SHLIST právo 1  
END_USER_SERVICES_HISTORY_LIST proměnná   end_user_basic_shlist.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Podzáložka "Nastavení služeb"

Formulář "Změna základních údajů služeb"

Změna základních údajů služeb

K čemu formulář slouží?
Tabulka slouží pro změnu povolených parametrů služby. Funkci je možné vyvolat i v Seznam služeb.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Zobrazují se služby u kterých je povolena změna parametrů. Jako zdroj dat je karta zákazníka nebo Wizard.

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC_SP_EDIT  
END_USER_SP_FORM právo 1  
BASIC_PREVIEW proměnná   end_user_basic_sp_form.tpl
END_USER_SP_FORM proměnná   end_user_basic_sp_form.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Podzáložka "Historie"

Tabulka "Historie"

Historie

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení historie u služeb zákazníka. Zobrazit lze historii provedou ze strany poskytovatele ISP, tak jen ze strany koncového zákazníka (filtr Zobrazit).

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Údaje jsou přebírány z karty zákazníka, záložky "Info", tabulky "Historie zákazníka, produktů a služeb". Zobrazují se události za předpokladu, že je služba zařazena do skupiny služeb typu selfcare.

Seznam povolených událostí:
 • Aktivace služby / Produkt k expedici
 • Dobití kreditu na ústředně Phonet
 • Odblokování služby
 • Odeslání přílohy e-mailem
 • Proces zrušen
 • Smluvní pokuta blokované služby
 • Ukončení produktu/služby
 • Vynulování offline kreditu
 • Zablokování služby
 • Změna komunikačních kanálů zákazníka

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC_USER_HISTORY  
END_USER_HISTORY právo 1  
END_USER_HISTORY proměnná   end_user_basic_history.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Podzáložka "Unicredit"

Tabulka "Unicredit"

UniCredit

K čemu tabulky slouží?
Tabulky slouží pro zobrazení:
 • aktivovaných druhů unicreditů, ze kterých může zákazník čerpat (hradit své služby)
 • rezervovaných částek (na službu s datem expirace rezervace)
 • historie dobití a úhrad
 • přehledu dárkových certifikátů (pro možnost využití k úhradě služeb)

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Údaje jsou přebírány z karty zákazníka, záložky "UniCredit". Informace k úhradě služeb předplatným uniCredit ZDE.

Jak tabulky zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_BASIC_UNICREDIT  
END_USER_UNICREDIT právo 1  
EU_UNICREDIT_SERVICES_GRID právo 1  
EU_USER_UNICREDIT_ADVANCES_GRID právo 1  
EU_USER_UNICREDIT_HISTORY_GRID právo 1  
END_USER_UNICREDIT_GIFTS právo 1  
END_USER.EU_UNICREDIT_SERVICES_GRID.ACTION_TOFIX.LOAD_PHONET právo 1  
EU_UNICREDIT_SERVICES_GRID proměnná tabulka Služby uniCredit end_user_basic_unicredit.tpl
EU_USER_UNICREDIT_ADVANCES_GRID proměnná tabulka Rezervace uniCredit end_user_basic_unicredit.tpl
EU_USER_UNICREDIT_HISTORY_GRID proměnná tabulka Historie uniCredit end_user_basic_unicredit.tpl
END_USER_UNICREDIT_GIFTS proměnná tabulka Dárkové certifikáty end_user_basic_unicredit.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

unicredit_payment_list_insert Dobití finančního kreditu platební kartou

Akce slouží pro dobití finančního kreditu platební kartou. Funkce je stejná jako na kartě zákazníka, záložka "UniCredit".

table_nav_insert Dobití kreditu do ústředny Phonet

Akce slouží pro dobití kreditu do ústředny Phonet. Funkce je stejná jako na kartě zákazníka, záložka "UniCredit".

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Záložka "Internet"

Tabulka "Datové služby"

Datové služby

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení datových služeb a jejich přehled datových toků. V případě FUP se zobrazují počítaná a nadlimitní data a příplatek za překročení limitu dat. Seznam je standardně omezen na aktivní služby (zaškrtávátko Aktivní služby).

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Údaje jsou přebírány z modulu Přenosy.

Tabulka "IP provoz"

IP provoz

K čemu tabulka slouží?
Tabulka zobrazuje součet provozu (příchozí/odchozí data v MB) na IP adrese přiřazené ke službě vybrané v tabulce Datové služby.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Údaje jsou přebírány dle informací ze zařízení.

Tabulka "Podrobný přehled"

Podrobný přehled

K čemu tabulka slouží?
Tabulka zobrazuje provoz (příchozí/odchozí data v MB) služby za jednotlivé dny vybraného období v tabulce Datové služby a na vybrané IP adrese v tabulce IP provoz.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Údaje jsou přebírány dle informací ze zařízení.

Formulář "Graf datové služby"

Graf datové služby

K čemu formulář slouží?
Formulář zobrazuje graf datového toku za poslední den u vybrané služby v tabulce Datové služby a na vybrané IP adrese v tabulce IP provoz. Kliknutím na graf se zobrazí přehled za poslední týden, poslední měsíc a poslední rok.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Údaje jsou přebírány dle informací ze zařízení.

Jak tabulky zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_DATA  
END_USER_DATA_SERVICES_LIST proměnná tabulka Datové služby end_user_data.tpl
END_USER_DATA_IP_LIST proměnná tabulka IP provoz end_user_data.tpl
END_USER_DATA_DAY_LIST proměnná tabulka Podrobný přehled end_user_data.tpl
END_USER_GRAPH_FORM proměnná formulář Graf datové služby end_user_data.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Záložka "Telefon"

Tabulka "Hlasové služby"

Error: (3) can't find table-hlas.png in Mango

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení seznamu hlasových služeb zákazníka. Seznam je standardně omezen na aktivní služby (zaškrtávátko Aktivní).

Pokud je služba vybrána a byla v daném období používána, může se dle nastavení zobrazovat i podnabídka s volbami: detailní seznam hovorů, volání po číslech a volání po dnech. Ovlivnění zobrazování výpisu hovorů je dáno i parametry služby "Zobrazení hovorů" (nastavuje, zda se má koncovému uživateli zobrazovat výpis hovorů) a "Zobrazení sumy hovorů" (nastavuje, zda se má koncovému uživateli zobrazovat informace o provolané částce).

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Podnabídku detailní seznam hovorů, volání po číslech a volání po dnech lze nastavit v parametrech Zobrazení hovorů a Zobrazení sumy hovorů u definice služby.

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_VOICE  
MODULE_VIEW právo END_USER_CALL_LIST  
MODULE_VIEW právo END_USER_CALL_LIST_PER_DAY  
MODULE_VIEW právo END_USER_CALL_LIST_PER_NUMBER  
END_USER_VOICE_SERVICES_LIST proměnná   end_user_voice.tpl
END_USER_VOICE_SERVICES_LIST_PREVIEW proměnná   end_user_voice.tpl
END_USER_CALL_LIST_PER_NUMBER proměnná   end_user_voice.tpl
END_USER_CALL_LIST_PER_DAY proměnná   end_user_voice.tpl
END_USER_CALL_LIST proměnná   end_user_voice.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Záložka "Videopůjčovna"

Tabulka "Video on demand"

Video on demand

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení seznamu objednaných filmů ze strany zákazníka. Seznam obsahuje název filmu, cenu za vypůjčení a platnost od kdy do kdy lze film shlédnout.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Z objednáných filmů přes SETTOPBOX zákazníka.

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_VOD  
END_USER_VOD_LIST proměnná   end_user_vod.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Záložka "GSM"

Pro třídy služeb Hlasová služba GSM je v SelfCare k dispozici záložka "GSM". Sloupce a filtry všech tabulek jsou popsány v referenčním modulu GSM . Záložka je naplněna daty pouze u GSM služeb provozovaných přes společnost Quadruple.

Odlišné chování filtrů je:
 • Výběrem z filtru "Služba" v tabulce "Přehled GSM služeb" se ve všech detailních tabulkách zobrazují údaje týkající se pouze vybrané služby.
 • Ve filtrech "Služba" se za názvem zobrazuje parametr tel. čísla pro snazší rozlišení výběru služby.

K modulu SelfCare - GSM navazují následující funkcionality:

Tabulka "Přehled GSM služeb"

Záložka GSM

Podzáložka "Hovory"

Tabulka "Seznam všech hovorů"

Podzáložka Hovory

Podzáložka "SMS"

Tabulka "Seznam odeslaných SMS"

Podzáložka SMS

Podzáložka "Data"

Tabulka "Seznam datových přenosů"

Podzáložka Data

Podzáložka "Ostatní"

Tabulka "Ostatní záznamy"

Podzáložka Ostatní

K čemu tabulky slouží?
Tabulky slouží pro přehled využívání GSM služeb.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Systém si od operátora stahuje záznamy o hovorech, sms a dalších službách. Ceny jsou od operátora k dispozici až 3. den v příštím měsíci (závisí na podmínkách operátora).

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_GSM  
MODULE_VIEW právo END_USER_GSM_CALLS  
MODULE_VIEW právo END_USER_GSM_SMS  
MODULE_VIEW právo END_USER_GSM_DATA  
MODULE_VIEW právo END_USER_GSM_OTHER  
MODULE_VIEW právo    
MODULE_VIEW právo    
END_USER_GSM_OVERVIEW proměnná   end_user_gsm.tpl
END_USER_GSM_PREVIEW proměnná   end_user_gsm.tpl
END_USER_GSM_CALLS proměnná   end_user_gsm.tpl
END_USER_GSM_SMS proměnná   end_user_gsm.tpl
END_USER_GSM_DATA proměnná   end_user_gsm.tpl
END_USER_GSM_OTHER proměnná   end_user_gsm.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Záložka "Přehledy zařízení"

Tabulka "Seznam zařízení"

Seznam zařízení

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení seznamu zařízení zákazníka. Seznam obsahuje název, umístění a IP adresu zařízení.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Zobrazují se zařízení přiřazené k zákazníkovi (zařízení je přiřazené k zákazníkovi vazbou přes jeho službu).

Tabulka "Parametry zařízení"

Parametry zařízení

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení a změnu parametrů zařízení zákazníka. Seznam obsahuje název parametru a hodnotu zařízení.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Zobrazují se parametry zařízení vybraného v tabulce "Seznam zařízení".

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_NODES  
EU_NODE_PARAMS.VIEW právo např. MANAG_IP, MAC_ADDRESS  
EU_NODE_PARAMS.EDIT právo např. MANAG_IP, MAC_ADDRESS  
END_USER_NODES_LIST proměnná tabulka Seznam zařízení end_user_nodes.tpl
END_USER_NODES_LIST proměnná tabulka Parametry zařízení end_user_nodes.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

table_nav_edit Editace parametru

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro provedení změn povolených parametrů zařízení. Akci povolte pro vhodné parametry, které si bude moci sám koncový zákazník změnit, viz příklad hodnot u práv výše (každé zařízení může mít různé parametry, proto si o seznam parametrů požádejte support@cibs.cz).

Z jakých pokladů se akce provádí?
Vybrané zařízení v tabulce "Seznam zařízení" nabídne povolenou sadu parametrů k zobrazení/editaci (viz příklad hodnot u práv výše).

Kdy akci provádět?
Zákazník akci vyvolá při potřebě změny parametrů zařízení.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Změna parametrů je povolena dle nastavení práva EU_NODE_PARAMS.EDIT.
 • Pole "Hodnota" - při nesplnění podmínek restrikce systém podle typu parametru oznámí patřičnou hlášku.
  • parametr "MAC adresa": systém oznámí hlášku "Duplicitní!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Parametr musí být jedinečný v rámci celého systému CIBS".
  • parametr "MAC adresa": systém oznámí hlášku "Chyba" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Špatný formát MAC adresy".
  • parametr "Adresa zařízení": systém oznámí hlášku "Duplicitní!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Parametr musí být jedinečný v rámci lokace.
  • parametr "Adresa zařízení": systém oznámí hlášku "Chyba" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Špatný formát IP adresy".

Co se stane, když se akce spustí?
Tlačítko table_nav_edit otevře dialog "Změna parametrů".

Parametry zařízení - editace

Po odeslání se provede změna nastavení parametru u zařízení zákazníka.

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Záložka "Správa zařízení"

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Záložka "Požadavky"

Formulář "Autorizovaný požadavek"

Autorizovaný požadavek

K čemu formulář slouží?
Umožněte koncovým zákazníkům zaslat požadavek přímo ze SelfCare. Odesláním autorizovaného požadavku může být vygenerován e-mail nebo může být vytvořen proces s další návaznou funkcionalitou.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Formulář je prázdný, až na základě vyplnění údajů může být založen proces a vygenerován e-mail.

Odeslat

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro zaslání požadavků koncových zákazníků.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Název pole Typ Popis
Nadpis Text Zde koncový zákazník uvede název požadavku - tento text bude uveden u procesu v poli "Stručný popis" uvnitř procesu, resp. "Název procesu" v seznamu procesů.
Text Text Zde koncový zákazník uvede detailní popis požadavku - tento text bude uveden u procesu v poli "Podrobný popis procesu" uvnitř procesu.
Typ Výběr Zde koncový zákazník vybere typ procesu, pod kterým bude založen jeho požadavek. Pokud se tato volba nenabízí a má docházet k vytváření procesů, kontaktujte support@cibs.cz.

Kdy akci provádět?
Zákazník akci vyvolá při potřebě nahlásit požadavek (např. instalace HW, aktivace/změna služeb, porucha).

Co se stane, když se akce spustí?
Po odeslání z SelfCare je založen standardní proces jako při založení z modulu Procesy s těmito odlišnostmi:
 • Typ procesu: bude uveden typ procesu vybraný ve výběrovém poli "Typ" ze SelfCare
 • Název procesu: bude uveden název procesu z pole "Nadpis" ze SelfCare
 • Nahlásil: bude uveden vždy fiktivní uživatel složený ze slova "Zákazník" + názvu lokace (takto lze rozlišit založené procesy přes SelfCare).
 • Skupina: bude uvedena skupina, která je nastavena viz "Nastavení prováděné CIBS partnerem".
 • Podrobný popis procesu: bude uveden text zadaný v poli "Text" ze SelfCare
 • Posílat informace: ANO (Při manipulaci s procesem, například zahájení řešení a vytvoření úkolu bude zaslán e-mail zákazníkovi uvedený v "Posílat na").
 • Posílat na: bude uveden e-mail zákazníka, který založil požadavek z SelfCare

Poznámka: V případě, že nemá zákazník nastavenu e-mailovou adresu, při odeslání autorizovaného požadavku mu bude toto oznámeno hláškou "Nemáte nastavenu emailovou adresu.". Nastavení e-mailové adresy si může koncový zákazník provést v části informací o zákazníkovi.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Odeslání emailu
  • zákazník musí být přihlášen - na základě přihlášení se dohledává e-mailová adresa odesílatele požadavku
  • zákazník musí mít vyplněnu e-mailovou adresu na kartě zákazníka resp. v SelfCare - hodnota je použita jako odesílatel požadavku
  • lokace musí mít nastaveno option EU_SENDMAIL - hodnota je použita do odesílatele e-mailu
  • položka "Typ" se v tomto případě nezobrazuje

Tabulka Seznam požadavků (procesů)

Seznam požadavků

K čemu tabulka slouží?
Umožněte koncovým zákazníkům sledovat stav jejich zaslaných požadavků přes SelfCare, na záložce Požadavky (název může být odlišný podle potřeby CP).

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Sloupec Typ Popis
ID Číslo Identifikátor procesu, tento identifikátor je použit pro komunikaci: koncového zákazníka s CIBS partnerem, prodejny s centrálou po telefonu atp.
Nahlášení Číslo Datum a čas nahlášení procesu
Stav Text Stav procesu
Typ Text Typ procesu
Název Text Název procesu
Zdroj Text Zdroj procesu, např. technik
Skupina Text CIBS partner v modulu Procesy, záložce Skupiny, v tabulce Seznam skupin zdrojů určí pouze 1 skupinu, která bude použita pro procesy z SelfCare (Při založení procesu z SelfCare bude vyplněna tato skupina).
Termín Číslo Termín předpokládaného vyřešení procesu

Jak formulář zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_AUTHREQUEST  
MODULE_VIEW právo (přidejte, pokud chcete mít tabulky na založení a seznam požadavků zvlášť) END_USER_AUTHREQUEST_AUTHADD  
MODULE_VIEW právo (přidejte, pokud chcete mít tabulky na založení a seznam požadavků zvlášť) END_USER_AUTHREQUEST_AUTHLIST  
END_USER_AUTHADD právo 1  
END_USER_AUTHLIST právo 1  
END_USER.AUTHLIST.SHOW_NOTE právo 1  
TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS právo 0  
EU_SENDMAIL option Název společnosti <neco@domena.cz>  
AUTHREQUEST_PREVIEW proměnná   end_user_auth_request.tpl
EU_AUTH_REQUEST_FORM proměnná formulář Autorizovaný požadavek end_user_auth_request.tpl
EU_AUTH_REQUEST_AUTHLIST proměnná tabulka Seznam požadavků (procesů) end_user_auth_request.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné a option definuje support

Pro vytváření procesu je potřeba:
 • V modulu Procesy, záložka Typy zaškrtnout příznak Selfcare u typu procesu, který má být použit pro autorizované požadavky
 • V modulu Procesy, záložka Skupiny určit pouze 1 skupinu, která bude použita pro procesy založené z autorizovaného požadavku. U skupiny je nutné zaškrtnout příznak Selfcare.

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Záložka "Administrace kontaktů"

Tabulka "Seznam kontaktů zákazníků"

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení a změnu kontaktů zákazníka. Seznam obsahuje kontakty rozřazené dle pozice. Více informací v referenčním popisu modulu Kontakty.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Zobrazují se kontakty definované v modulu Kontakty.

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_CONTACTS  
END_USER_CONTACTS_LIST proměnná   end_user_contacts.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support
_#Je možné využít předdefinovanou roli Modul Kontakty - admin pro možnost správy kontaktů (vložení, editace, smazání):

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Záložka "Přehledy plateb"

Tabulka "Seznam plateb"

Seznam plateb

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení seznamu plateb přiřazených k zákazníkovi. Seznam obsahuje informace o datu a typu platby, na jakém účtu je platba evidována, v jaké výši a na jakou službu. V případě oprávnění může koncový zákazník provést úhradu svých služeb přes platební bránu.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Zobrazují se platby evidované v modulu Platby.

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_PAYMENTS  
PAYMENT_LIST_INSERT právo 1  
PAYMENT_LIST_INSERT_TYPE právo *  
PAYMENT_LIST_SA_ID právo 0  
END_USER_DIALOG.PAYMENT_LIST_INSERT.PAYMENT_DATE právo none  
END_USER_DIALOG.PAYMENT_LIST_INSERT.TYPE právo none  
END_USER_DIALOG.PAYMENT_LIST_INSERT.PL_PA_ID právo none  
END_USER_DIALOG.PAYMENT_LIST_INSERT.VAR_SYMBOL právo none  
END_USER_DIALOG.PAYMENT_LIST_INSERT.USER_ID právo none  
GUEST_PAY_FORM.*.PAYMENT_DATE právo hidden disabled  
GUEST_PAY_FORM.*.PL_BANK_DOC_ID právo hidden disabled  
GUEST_PAY_FORM.*.PL_DOC_ID právo hidden disabled  
GUEST_PAY_FORM.*.PL_PA_ID právo hidden disabled  
GUEST_PAY_FORM.*.PL_UDF_TYPE právo hidden disabled  
GUEST_PAY_FORM.*.SERVICE právo hidden disabled  
GUEST_PAY_FORM.*.TYPE právo hidden disabled  
GUEST_PAY_FORM.*.USER_ID právo hidden disabled  
EU.GUEST_PAY.ENABLE option 1  
EU_GUEST_NAME option EU_USER_FOR_NAZEV (za název vložit hodnotu loginu uživatele Zákazník NAZEV_LOKACE)  
END_USER_PAYMENTS_LIST proměnná   end_user_payments.tpl
GUEST_PAY_FORM proměnná   guest_pay.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné a option definuje support

table_nav_insert Zaplatit platební kartou

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro provedení úhrady svých služeb přes platební bránu. Platební brána je postavena na osvědčeném systému Pay MUZO, více ZDE.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Koncový zákazník zadá údaje

Kdy akci provádět?
Zákazník akci vyvolá při potřebě úhrady svých služeb.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Pole "Částka" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "vyplňte!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Zadejte částku platby".
 • Pole "Částka" - při nesplnění podmínek restrikce systém oznámí hlášku "špatný formát!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Číslo má špatný formát".
 • Pole "Částka" - při nesplnění podmínek restrikce systém oznámí hlášku "Špatná částka!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Částka musí být kladná".
 • Pole "VS/č. smlouvy" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Zadejte variabilní symbol" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Vyplňte variabilní symbol (číslo smlouvy)".
 • Pole "VS/č. smlouvy" - při nesplnění podmínek restrikce systém oznámí hlášku "Variabilní symbol je chybný" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Zkontrolujte variabilní symbol".

Co se stane, když se akce spustí?
Tlačítko table_nav_insert otevře dialog "Zaplatit platební kartou".

Zaplatit platební kartou

Po správném vyplnění a odesláním dialogu bude koncový zákazník přesměrován na platební bránu Pay MUZO, více ZDE.

Platba kartou pro nepřihlášeného zákazníka

Systém poskytuje možnost zaplatit platební kartou účet zákazníka na základě znalosti VS zákazníka, bez nutnosti přihlášení do SELFCARE. Tlačítko "Platba" se nachází v dialogu na přihlášení do SelfCare.

info Pokud CP používá vlastní makelogin, nelze tlačítko "Platba" použít.

Zaplatit platební kartou

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
Kontrolní mechanismy jsou shodné jako u akce table_nav_insert Zaplatit platební kartou.

Pay MUZO

Global Payments Europe provozuje on-line platební bránu - Pay MUZO. Tato brána umožňuje CIBS partnerům přijímat bankovní karty MasterCard a VISA při on-line transakcích. Mezinárodní asociace zavedly standard nazvaný 3-D Secure pro jedinečnou identifikaci všech stran zapojených do on-line transakce. Takto se vytvořilo úzké spojení mezi vydavatelskou bankou a držitelem karty na jedné straně a obchodníkem (CIBS partnerem) a účtující bankou na straně druhé. Bezpečnost systému Pay MUZO je posílena používáním digitálního podpisu všech dat přenášených mezi platební bránou a on-line obchodem.

Hlavní výhodou platební brány je výrazné zvýšení bezpečnosti transakcí z hlediska všech zapojených stran - držitele karty, obchodníka (CIBS partnera), vydavatelské banky a účtující banky.

Parametry produktu

 • Robustní systém pracující v režimu 24x7x365
 • Podpora všech karet MasterCard a VISA (včetně Maestro a VISA Electron)
 • Non-stop monitoring dostupnosti služeb
 • Soulad s nejpřísnějšími bezpečnostními standardy (3-D Secure)
 • Certifikace a audit společnostmi vydávajícími karty

Jak Pay MUZO funguje?

Systém Pay MUZO je rychlý a bezpečný pro všechny zúčastněné strany. Držitel karty platí v SelfCare za své služby a požaduje platbu platební kartou. Požadavek na provedení platby je předán CIBSem systému Pay MUZO. Následně držitel karty vyplní údaje o platební kartě a potvrdí požadavek k provedení platby. Systém Pay MUZO provede autentifikaci držitele karty za použití standardu 3-D Secure. Pokud výsledek autentifikace povoluje pokračovat v procesu platby, Pay MUZO zašle požadavek na autorizaci transakce. V případě, že výsledek autentifikace nepovoluje pokračovat, proces platby je zastaven. Požadavek na autorizaci je účtující bankou předán mezibankovními sítěmi vydavateli karty. Vydavatelská banka provede autorizaci transakce a výsledek předá zpět systému Pay MUZO. Systém Pay MUZO doručí výsledek platby zpět do SELFCARE, který výsledek transakce zobrazí držiteli karty.

Platba se nezdařila Pokud systém nepotvrdí autorizaci platby, může to být z následujících důvodů:
 • Omylem vyplněny špatné údaje o platební kartě.
 • V době platby nebyla na účtu zákazníka dostatečná hotovost k provedení platby.
 • Platební karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. Zákazník si musí provést nastavení v internetovém bankovnictví, či případně na přepážce vydavatele karty, své banky.
 • Technický problém nebo jiný problém s kartou - expirace, překročen limit, technický problém v autorizačním centru apod.

Jak zprovoznit platební bránu

V Mangu můžeme zajistit implementaci všech platebních bran založených na standardu 3D-Secure. Implementaci provádí support, jediné co musíte zařídit Vy je uzavřít smlouvu na provozování platební brány s bankou. Do smlouvy uveďte technický kontakt support@mango.cloud nebo e-mail, který Vám sdělí konkrétní člen supportu, který bude implementaci realizovat.

Co znamená 3-D Secure?

Mechanismus 3-D Secure slouží k autentifikaci držitele karty. Každá karta zadaná do platební brány je kontrolována příslušnou asociací MasterCard nebo VISA. Kontroluje se, zda je pro kartu požadována autentifikace držitele karty, či nikoliv. V případě požadavku autentifikace je držitel přesměrován na systém vydavatelské banky, kde potvrdí svoji identitu (heslo, e-PIN, nebo jinou tajnou informaci, sdílenou s vydavatelem karty). Výsledek autentifikace je předán zpět do platební brány.

Zdroj: Global Payments Inc. Více informací na www.globalpaymentsinc.com

CardPay

CIBS pro slovenské partnery nabízí platební bránu CardPay (Tatrabanka). Při platbě přes CardPay ocení zákazníci hlavně rychlost, jednoduchost a bezpečnost transakce. Bezpečnost každé transakce je garantována technologií 3-D Secure. CardPay je typ rychlého a jednoduchého bankovního převodu. Mohou ho využít zákazníci jakékoliv banky, musí však vlastnit platební kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro nebo Diners Club. Fungování je obdobné jako u PAY MUZO. Více informací na stránkách Tatrabanky." (odkaz je platný k 6.2.2015).

Tabulka "Spárované předpisy"

Spárované předpisy

K čemu tabulka slouží?
Tabulka slouží pro zobrazení seznamu spárovaných předpisů přiřazených k platbám zákazníka. Seznam obsahuje informace o názvu přiřazené služby k platbě, čísle dokladu, roku, měsíci a spárované částce.

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?
Zobrazují se předpisy spárované k platbě evidované v modulu Platby.

Jak tabulku zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_PAYMENTS  
END_USER_PAY_LIST_JOINED právo 1  
END_USER_PAY_LIST_JOINED proměnná   end_user_payments.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné a option definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Záložka "Provozovny"

Formulář "Provozovny"

Funkcionalita se týká CIBS W2P nebo E-shopů.

K čemu formulář slouží?
Formulář slouží pro zobrazení provozoven (prodejen) provozovatele lokace. Výběrem provozovny může dojít k omezení seznamu nabízených produktů. Provozovny se používají i jako jeden z doručovacích kanálů (osobní odběr na provozovně).

Z jakých pokladů se údaje zobrazují?

Jak formulář zobrazit?

Název Typ Hodnota Šablona
MODULE_VIEW právo END_USER_USER_PREMISES  
USER_PREMISES proměnná   end_user_premise_change_frame.tpl
PARAM_OTVIRACIDOBA__PONDELI proměnná   end_user_premise_change_frame.tpl
PARAM_OTVIRACIDOBA__UTERY proměnná   end_user_premise_change_frame.tpl
PARAM_OTVIRACIDOBA__STREDA proměnná   end_user_premise_change_frame.tpl
PARAM_OTVIRACIDOBA__CTVRTEK proměnná   end_user_premise_change_frame.tpl
PARAM_OTVIRACIDOBA__PATEK proměnná   end_user_premise_change_frame.tpl
PARAM_OTVIRACIDOBA__SOBOTA proměnná   end_user_premise_change_frame.tpl
PARAM_OTVIRACIDOBA__NEDELE proměnná   end_user_premise_change_frame.tpl
USER_PREMISES proměnná   end_user_premise_change_params_frame.tpl
PARAM_OTVIRACIDOBA__PONDELI proměnná   end_user_premise_change_params_frame.tpl
PARAM_OTVIRACIDOBA__UTERY proměnná   end_user_premise_change_params_frame.tpl
PARAM_OTVIRACIDOBA__STREDA proměnná   end_user_premise_change_params_frame.tpl
PARAM_OTVIRACIDOBA__CTVRTEK proměnná   end_user_premise_change_params_frame.tpl
PARAM_OTVIRACIDOBA__PATEK proměnná   end_user_premise_change_params_frame.tpl
PARAM_OTVIRACIDOBA__SOBOTA proměnná   end_user_premise_change_params_frame.tpl
PARAM_OTVIRACIDOBA__NEDELE proměnná   end_user_premise_change_params_frame.tpl
# pokud změnu v SelfCare nevidíte, kontaktujte support@cibs.cz
# práva definuje CP, proměnné definuje support

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky
$percntEND_HIDDEN$percnt'}%

FAQ

Informace k nastavení záložek a práv

Práva je nutné přidávat v modulu Administrátoři operátorovi s názvem "Zákazník NAZEV_LOKACE". Pod tímto uživatelem přistupují do SelfCare všichni koncový Zákazníci. Pokud má uživatel právo na podzáložku, měl by mít i právo na vnitřní tabulky. Pokud má operátor např. práva END_USER_AUTHADD a END_USER_AUTHLIST bez práv na podzáložky, zobrazí se mu tabulky pod sebou. Pokud má práva i na podzáložky MODULE_VIEW=END_USER_AUTHREQUEST_AUTHADD a MODULE_VIEW=END_USER_AUTHREQUEST_AUTHLIST dojde k rozčlenění na podzáložky (každá tabulka bude ve vlastní záložce).

Proč nelze v některých tabulkách označit řádek?

 • V tabulce není žádná akce, označení řádku není potřeba (např. v Služby a vyúčtování / Předpisy a platby / Saldo předpisů a plateb)
 • V tabulce je akce, výběr se ale provádí až uvnitř samotné akce (např. v Služby a vyúčtování / Seznam služeb, kdy po výběru služby se načtou dostupné parametry)

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Související odkazy

Jak na závislosti mezi parametry zařízení

Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky

Topic revision: r44 - 25 Nov 2022, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback