Referenční popis modulu Expedice dokumentů

Položka menu
menu_auto AUTOMAT
Položka podmenu
mod_submenu_cibs_documents EXPEDICE DOKUMENTŮ
Název modulu Expedice dokumentů
Popis modulu Přehled expedovaných nebo k expedici určených dokumentů.

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Význam modulu

Modul slouží jako náhled na provedené expedice. Každá expedice je nejdříve zařazena do fronty, náhled tedy na záložce Fronta. Jakmile je požadavek na expedici systémem proveden a expedice úspěšně projde, najdete její záznam na záložce Dokumenty. Pokud se expedice zařazená ve frontě neprovede, např. neexistující šablona, najdete záznam pouze na záložce Fronta.

Záložka Dokumenty

Záložka obsahuje seznam expedovaných dokumentů a SMS zpráv, s možností zobrazení dokumentu .

Tabulka Seznam expedice dokumentů

Tabulka obsahuje seznam expedovaných dokumentů a SMS zpráv.

exp docs.png

Volby typu expedice

  • email - expedice na email zákazníka/operátora
  • externí systém - expedice do externího systému (interní systém Mango partnera, který zpracuje přijatý dokument)
  • sms - expedice na první evidované tel. číslo zákazníka (SMS zpráva)
  • tisk - expedice do PDF souboru pro tisk a další zpracování (poslání přes poštu)

Akční tlačítka

Záložka Fronta

Záložka obsahuje seznam dokumentů k expedici.

Tabulka Fronta dokumentů k expedici

Tabulka obsahuje seznam čekajících záznamů k expedici nebo již provedených expedic (úspěšných/neúspěšných).

fronta docs.png

Volby stavu expedice

  • expedováno - záznam byl expedován
  • neexpedováno - záznam ještě nebyl expedován
  • expedice se nezdařila - expedice nebyla provedena (např. zákazník nemá uvedeno tel. číslo, kam zprávu poslat; zákazník nemá uveden email, kam dokument poslat)

Záznamy expedice jsou barevně odlišeny:

exp colors.png

Volby typu expedice

  • email - expedice na email zákazníka/operátora
  • sms - expedice na první evidované tel. číslo zákazníka (SMS zpráva)
  • soubor - expedice do PDF souboru pro tisk a další zpracování (poslání přes poštu)

Akční tlačítka

Kontrolní mechanismy

Systém Vám může zobrazit hlášky: Po otevření záložek se může z důvodu velkého množství dat nenačíst žádná data (proveďte nastavení filtrů) a systém zobrazí hlášku:
4.0.12-bubbles-open.png
Po použití akce aicon07 "Zobrazení expedovaného dokumentu" nebo view_expedition_queue_doc "Náhled hromadného PDF souboru" na nevybraném záznamu, systém zobrazí hlášku:
4.0.12-bubbles-norecord.png
Po použití akce aicon07 "Zobrazení expedovaného dokumentu" na záznamu, který nebyl expedován, systém zobrazí hlášku:
4.0.12-bubbles-noexpedition.png
Po použití akce view_expedition_queue_doc "Náhled hromadného PDF souboru" na záznamu, který byl expedován jednotlivě, systém zobrazí hlášku:
4.0.12-bubbles-expedition.png
Po použití akce view_expedition_queue_doc "Náhled hromadného PDF souboru" na záznamu, který nebyl expedován formou tisk, systém zobrazí hlášku:
4.0.12-bubbles-onlyPrint.png

FAQ

Jak vytisknout dokument?

Na vybraném záznamu použít akci aicon07 "Zobrazení dokumentu".

Jak expedovat připravené dokumenty?

Při použití funkce automatického generování a expedice dokladů nebo zpracování dokladů na pozadí do hromadného souboru použijte akci view_expedition_queue_doc "Náhled hromadného PDF souboru".

V jakém intervalu dochází ke zpracování dokumentů připravených k expedici?

Interval načítání záznamů pro provedení expedice je 5 minut. Samotná expedice dokumentůprobíhá každou druhou minutu od 07:00 do 23:58.

Lze na testovací verzi zobrazit expedované dokumenty?

Nikoliv, data se na testovací verzi nepřenáší. Při pokusu o zobrazení dokumentu expedovaného na jiné verzi systém oznámí informaci:
Soubor nebyl nalezen. Na testovací/vývojové instalaci není možné zobrazit dokument dříve expedovaný na ostré instalaci.
Pro vyzkoušení zobrazování dokumentů je nutné jej vytvořit přímo na testovací/vývojové instalaci, kde bude dostupný až do další synchronizace instalace (synchronizace probíhá ve dnech po - pá).

Proč se neexpedují dokumenty z testovací verze?

Jde o testovací data, které nemohou být předány dále k zákazníkovi. Pokud byste chtěli vidět, jak by email/SMS zpráva zákazníkovi dorazila, můžete kontaktovat zákaznickou podporu, kde Vám mohou data přeposlat k nahlédnutí.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice dokumentů

Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Expedice dokumentů

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu CIBS_DOCUMENTS.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice dokumentů

Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní
Jak expedovat dokument

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice dokumentů

Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Expedice dokumentů

Topic revision: r17 - 26 Oct 2021, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback