Referenční popis modulu Přenosy

  • Položka menu: sluzby.gif
  • Položka podmenu: PŘENOSY
  • Název modulu: PŘENOSY
  • Popis modulu: Přehled přenosů datových služeb zákazníků
  • Ikona modulu: mod usr data stat act.gif

Význam modulu

Modul PŘENOSY je modul pro přehled a provádění měsíční uzávěrky (pro vyúčtování) datových služeb zákazníků. Lze sledovat příchozí a odchozí data (v MB), v případě aplikace FUP lze sledovat také nadlimity nad rámec tarifu a cenový příplatek za nadlimitní data.

Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu USERS_DATA_STAT.

Související odkazy

Jak řídit rychlosti a jak nepočítat a neaplikovat FUP v čase ZDE .

Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback