Jak na správu karty zákazníka

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Obsah:

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Podrobné informace k modulu Karta zákazníka naleznete v referenční dokumentaci, zde je rovněž uveden význam modulu, k čemu slouží a co obsahuje.

1. Pojmy

Obecné pojmy Mango

CP Mango zákazník - vlastník licence Mango dle licenční smlouvy nebo pronájemce Manga
CT obchodní lokace - datový prostor v Mango zpravidla odpovídající obchodnímu subjektu Mango zákazníka s příslušným nastavením
Mango ISP informační systém Mango
Mango Print systém “web to print“ využívající platformu Mango
Support podpora, kterou pro CP zajišťuje dodavatel Mango
Zákazník koncový zákazník CP evidovaný v Mango
Provozovatel vlastník licence Mango
Selfcare zákaznické rozhraní Mango
Opcare operátorské rozhraní Mango
Třída kategorie, která pomocí množiny parametrů rámcově definuje službu nebo produkt


arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

2. Záložky

Záložka "Info"

Tabulka "Detaily"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci 'Karta zákazníka'.

sad_groups_insert "Aktivace skupinové slevy u bázových periodických služeb zákazníka"
Účelem této akce je aktivace 'skupinové slevy'. Podrobné vysvětlení skupinových slev naleznete v referenční dokumentaci
mod_submenu_services_discounts SLEVY
, další informace jak a kde s nimi pracovat pak v dokumentaci 'Jak na skupinové slevy zákazníka'. Jediné pole aktivačního dialogu je datum ke kterému chceme slevu aktivovat.

4.0.19-Dial-AktivaceSkupinoveSlevy.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

sad_groups_cancel "Ukončení skupinové slevy u bázových periodických služeb zákazníka"
Účelem této akce je ukončení 'skupinové slevy'. Podrobné vysvětlení skupinových slev naleznete v referenční dokumentaci
mod_submenu_services_discounts SLEVY
, další informace jak a kde s nimi pracovat pak v dokumentaci 'Jak na skupinové slevy zákazníka'. Jediné pole dialogu ukončení je datum ke kterému chceme slevu ukončit.

4.0.19-Dial-UkonceniSkupinoveSlevy.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

sad_groups_delete "Odebrání skupinové slevy u bázových periodických služeb zákazníka"
Účelem této akce je odebrání 'skupinové slevy'. Podrobné vysvětlení skupinových slev naleznete v referenční dokumentaci
mod_submenu_services_discounts SLEVY
, další informace jak a kde s nimi pracovat pak v dokumentaci 'Jak na skupinové slevy zákazníka'.

4.0.19-Dial-OdebraniSkupinoveSlevy.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

reimbursement_reg_generation "Generování předpisů úhrad"
Akce slouží zejména na opakované vygenerování předpisů úhrad ke zvolenému dni. Volby typu dokladu: *VŠE, Vyúčtování služeb, Výzvy k úhradě. Původní doklad, který se chce nahradit, je potřeba stornovat v modulu
mod_reimbursement_regulations PŘEDPISY ÚHRAD
, jinak nedojde k vytvoření nového dokladu.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

table_nav_edit "Editace dat zákazníka"
Akce slouží k editaci údajů o zákazníkovi.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

protected_data_manual_erase "Smazání chráněných údajů podle kategorií"
Akce slouží ke smazání chráněných údajů podle kategorií.

arrowbright Více info: Mazání chráněných údajů
arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

Níže jsou uvedeny akce pro přechod do modulu. Podrobné informace k funkcionalitě přechodových akcí naleznete v dokumentaci grafické uživatelské rozhraní.

user_moodiness "Modul Zákazníci - detail vybraného zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
s předvybráním zákazníka jehož kartu máme otevřenou.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_services_monthly_stat "Modul Finanční přehledy - přehled jednotlivých měsíčních předpisů"
Účelem této akce je přechod do modulu
mod_submenu_services_monthly_stat PŘEHLEDY
na záložku Předpisy s předvybráním předpisů vztahující se k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_overpays_debits "Modul Pohledávky - přeplatky a pohledávky u tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu Pohledávky' na záložku Dle zákazníka s předvybráním záznamů vztahující se k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_payments "Modul Platby - platby tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Platby' na záložku 'Platby' s předvybráním plateb vztahující se k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_orders_invoices "Modul Faktury - faktury tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Faktury' s předvybráním faktur vztahující se k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_reminders "Modul Upomínky - upomínky tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Upomínky' s předvybráním upomínek vztahující se k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_data_overview "Modul Datové přenosy - datové přenosy tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Přenosy' na záložku 'Přenosy' s předvybráním záznamů vztahující se k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_fup_overview "Modul Datové přenosy - FUP tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Přenosy' na záložku 'FUP' s předvybráním záznamů vztahující se k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_voice_overview *"Modul Přehled VOIP - hovory tohoto zákazníka" *
Účelem této akce je přechod do modulu 'Volání VOIP' na záložku 'Hovory' s předvybráním záznamů vztahující se k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_devices "Modul Koncová zařízení - všechna zařízení tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Koncová zařízení' na záložku 'Vše' s předvybráním zařízení vztahující se k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_monitoring "Monitoring zařízení - všechna zařízení tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Monitoring' s předvybráním grafů vztahující se k zařízení zákazníka z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_maintenance "Modul Procesy - servisní zásahy tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Procesy' na záložku 'Procesy' s předvybráním procesů vztahující se k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_groups "Modul Skupiny zákazníků - seznam skupin ve kterých je tento zákazník zařazen"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Skupiny zákazníků'.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_premises "Modul Provozovny - seznam provozoven ve kterých je tento zákazník zařazen"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Provozovny' na záložku 'Provozovny' s předvybráním provozoven přiřazených k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_users_contacts "Modul Kontakty - kontakty tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Kontakty'.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_user_info "Modul Zprávy v SelfCare - seznam zpráv tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Zprávy v SelfCare'.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_cibs_documents "Modul Expedice dokumentů - expedice dokumentů k tomuto zákazníkovi"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Expedice dokumentů' na záložku 'Dokumenty' s předvybráním dokumentů přiřazených k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_main_log "Modul Události v systému - seznam všech událostí tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Události'.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_enquiry "Modul Poptávky - poptávky tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Poptávky'.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_offer "Modul Nabídky - nabídky tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Nabídky'.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_orders_tax_documents "Modul Interní doklady - interní doklady tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Interní doklady'.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

btn_mod_crm "Modul Přehled komunikace se zákazníky"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Komunikace z Call centra'.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_agreements "Modul Smlouvy - smlouvy tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Smlouvy'.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_transport_orders "Modul Objednávky - objednávky tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Objednávky'.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_returned_money "Modul Vratky - připravené platby k vrácení tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Vratky' na záložku 'Vratky' s předvybráním záznamů přiřazených k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_wizard_uds "Modul Wizard - operace se zákazníkem a jednotkami"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Wizard' na záložku 'Wizard' s předvybráním zákazníka, jednotky z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_transport "Expedice produktů - expedice tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'Expedice produktů' na záložku 'Expedice' s předvybráním objednávky určené k expedici přiřazené k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_gsm_overview "Modul GSM - GSM služby tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu 'GSM' na záložku 'Přehledy' s předvybráním záznamů přiřazených k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_helpdesk "Modul Call Centrum - nastaví tohoto zákazníka ke zpracování v Call Centru"
Účelem této akce je přechod do modulu
mod_submenu_helpdesk CALL CENTRUM
s nastavím zákazníka ke zpracování v Call Centru.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_helpdesk_disabled "Modul Call Centrum - zakázaný přechod do Call Centra"
Účelem této akce je zákazat přechod do modulu
mod_submenu_helpdesk CALL CENTRUM
z důvodu, že v modulu Call Centrum probíhá hovor. Systém uživatele informuje hláškou "V modulu Call Centrum probíhá hovor, proto je tato akce blokována. Nejprve dořešte probíhající hovor a pak budete moci tuto akci provést.".

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_cc_mgmt "Modul CC Management - historie komunikace s tímto zákazníkem"
Účelem této akce je přechod do modulu
mod_submenu_cc_management CC MANAGEMENT
na záložku 'Historie' s předvybráním záznamů přiřazených k zákazníkovi z jehož karty přecházíme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

Tabulka "Produkty a služby"

Význam tabulky včetně popisu jejích sloupců, filtrů naleznete v referenční dokumentaci 'Karta zákazníka'.

activate_service "Aktivace produktu/služby"
Účelem této akce je přiřazení produktu/služby zákazníkovi. Dialog na aktivaci produktu/služby lze rozdělit do několika částí, které jsou v dialogu odděleny tenkou šedou linkou s názvem této části uvedeným v levém horním rohu. Na následujícím screenu lze spatřit části aktivace služby, parametry, závislosti v podobě 'AV Premium...' a slevové kampaně. Podrobnější popis jednotlivých částí naleznete níže.

1. část - Aktivace produktu/služby
Tato část je nejdůležitější, představuje nutný základ k tomu, abychom definovali jaký produkt/službu budeme aktivovat, od kdy, za jakou částku, jakým způsobem jej budeme účtovat a další důležité inforamce. Podrobné vysvětlení k jednotlivým položkám naleznete pod obrázkem.

4.0.19-Dial-AktivaceSluzby.jpg

Název Popis Kurzorová nápověda
Textové info Textové info v v záhlaví tohoto dialogu informuje, zdali aktivace bude probíhat na jednotce či bez ní. není žádná
Varování Informace upozorňující na restrikci při aktivaci služeb na jednotce. Na jednotce lze aktivovat pouze jednu službu dané třídy. Informace upozorňující na restrikci při aktivaci služeb na jednotce.
Produkt/služba Výběrové pole obsahující dostupné produkty/služby k aktivaci. Podle vybraného produktu/služby se generují potřebná pole dialogu. Např. hlasové služby generují navíc pole dialogu 'telefonní číslo', Produkty generují sadu parametrů jako je např. použitý papír, vazba atd.. Produkty/služby, které se zde zobrazují jsou definovány v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
.
Produkt/služba k aktivaci.
Název produktu/služby Název produktu/služby určený k prezentaci zákazníkovi, tzv. obchodní název produktu/služby (ponechte prázdné pro výchozí název dle definice produktu/služby v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
).
Aktivace k Datum počátku aktivace (odkdy může být produkt/služba funkční). Datum počátku aktivace (odkdy může být produkt/služba funkční).
Placení k Datum počátku zpoplatnění (první den od kdy bude produkt/služba zpoplatňován). Datum počátku zpoplatnění (první den od kdy bude produkt/služba zpoplatňován).
Měsíční cena s DPH Cena produktu/služby s DPH. Podle definice produktu/služby může být cena jednorázová, měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční nebo celková. Cena produktu/služby s DPH. Podle definice produktu/služby může být cena jednorázová, měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční nebo celková.
Měsíční cena bez DPH Cena produktu/služby bez DPH. Podle definice produktu/služby může být cena jednorázová, měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční nebo celková. Cena produktu/služby bez DPH. Podle definice produktu/služby může být cena jednorázová, měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční nebo celková.
Ceny návazných služeb Textové info představující kolik zákazník zaplatí za všechny produkty/služby navázané k tomu, který právě aktivujeme. Informace je rozdělena na jednorázovou částku a měsíční paušál. Textové info představující kolik zákazník zaplatí za všechny produkty/služby navázané k tomu, který právě aktivujeme. Informace je rozdělena na jednorázovou částku a měsíční paušál.
Billing plán Výběr billing plánu pomocí kterého bude produkt/služba účtován. Billing plán prostřednictvím kterého bude produkt/služba účtován.
Výchozí billing plán Textové info představující název billing plánu, který je nastaven jako výchozí pro daného zákazníka. Nastavení se provádí v modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
.
Spojovací poštovní číslo Zobrazuje se v případě výběru billing plánu SIPO. Kontrola duplicity sipo čísel u služeb se provádí v rámci SIPO smluv a navázaných obchodních lokací (v rámci jedné smlouvy a povolených obchodních lokací). Při aktivaci/změně/přechodu služby s billing plánem SIPO dojde ke kontrole duplicit a pokud byla duplicita nalezena, budete upozorněni na seznam zákazníků s duplicitními čísly a v jakých lokacích jsou. Informaci naleznete pod najetím kurzoru na text "Duplicitní sipo číslo v rámci sipo smlouvy". Pokud nebyla duplicita nalezena, bude služba aktivána/upravena/převedena. Kontrola se provádí i při přidávání obchodní lokace k SIPO smlouvě a při přidávání/editaci zákazníka (i u neaktivních). Spojovací poštovní číslo
Perioda Účtovací perioda produktu/služby. Možné varianty: měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční, plovoucí měsíční, plovoucí čtvrtletní, plovoucí pololetní, plovoucí roční, zpoplatněno najednou. Pokud je zvolen billing plán pro funkcionalitu Úhrada služeb předplatným uniCredit dle splatnosti předpisu, musí být nastavena plovoucí perioda (kvůli možnosti posunu periody). Periodu lze u produktu/služby změnit v jeho definici. Účtovací perioda produktu/služby.
Minimální závazek Minimální doba smluvního trvání produktu/služby. Automaticky se dopočítává od zadaného data počátku zpoplatnění produktu/služby. Dostupné varianty jsou: 6, 12, 18, 24, 24+1, 24+2, 24+3, 24+4, 24+5, 24+6, 36 a 48 měsíců. Minimální doba smluvního trvání produktu/služby. Automaticky se dopočítává od zadaného data počátku zpoplatnění produktu/služby.
Sml.závazek do Datum do kterého je uzavřen smluvní závazek. Datum do kterého je uzavřen smluvní závazek.
Slevové kampaně Textové info představující slevy platné pro danou aktivaci produktu/služby. Textové info představující slevy platné pro danou aktivaci produktu/služby.
Smluvní dokumenty Textové info s názvy všech aktuálně připojených dokumentů. Dokumenty lze k produktu/službě přidat pomocí akce 'Připojení dokumentu'. Aktuálně připojené dokumenty. Dokumenty lze k produktu/službě přidat pomocí akce 'Připojení dokumentu'.
Umístění Textový popis místa poskytování produktu/služby. Je vhodné místo zapisovat jen, když je místo služby jiné než adresa zákazníka. Omezeno na 100 znaků. Textový popis místa poskytování služby. Omezeno na 100 znaků.
Poznámka k aktivaci Textová poznámka k aktivaci produktu/služby. Omezeno na 255 znaků. Textová poznámka k aktivaci produktu/služby. Omezeno na 255 znaků.
Poznámka na fakturu Textová poznámka na fakturu. Defaultně je nastaveno na položce faktury zobrazení: názvu produktu/služby a období. Omezeno na 50 znaků. Textová poznámka na fakturu. Omezeno na 50 znaků.
Obchodník Jméno a příjmení operátora, který zprostředkoval tento produktu/službu. Jméno a příjmení operátora, který zprostředkoval tento produkt/službu.
Datum sepsání smlouvy Datum sepsání smlouvy. Datum sepsání smlouvy.
Prodejní kanál Pod pojmem prodejní kanál si lze představit odddělení v rámci společnosti, které aktivaci prdouktu/služby zprostředkovalo, např. Obchodní zástupce, call centrum, Selfcare atd... Způsob, kterým byla aktivace produktu/služby domluvena např. Obchodní zástupce, dopis, email..
Procesní skupina Procesní skupina neboli technologie. Při aktivaci produktu/služby nastavíme technologii na které služba běží. Chceme-li tuto službu aktivovat na jednotce, musí i jednotka podporovat tuto technologii. Správa technologii je řešena v modulu
mod_submenu_maintenance PROCESY
.
Procesní skupina (technologie).

2. část - Parametry
Tato část představuje doplňující parametry k produktu/službě jenž je vybrán v první části. Parametry mohou být per produkt/služba odlišné. Na dvou nadcházejících screenech lze spatřit ukázku parametru pro IPTV službu (screen1) a tiskový produkt (screen2). Nastavení jaké parametry se mají řadit k příslušnému prdouktu/službě je v kompetenci supportu. Je-li potřeba v tomto ohledu něco upravovat, vždy se prosím obracejte na support.

4.0.19-Dial-AktivaceSluzby FramePrametry.jpg 4.0.19-Dial-AktivaceSluzby FramePrametryW2P.jpg

3. část - Návazné služby a jejich závislosti
Tato část zobrazuje návazné produkty/služby, které je možné aktivovat spolu s bázovým (hlavním) produktem/službou v první části. Podrobnější informace k nastavení naleznete naleznete v referenční dokumentaci modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
. Typickým příkladem návazných aktivací mohou být TV kanály, kde si objednáte službu např. 'Moje TV' a v rámci akce určíte, které kanály budou součástí této služby. Dále je možné tímto způsobem definovat různé instalační poplatky, montážní práce, poplatky za dodána zařízení atd..

4.0.19-Dial-AktivaceSluzby FrameZavislosti.jpg

4. část - Slevové kampaně
Tato část zobrazuje slevy které je možné k aktivovanému produktu/službě aplikovat. Vše zavisí na tom jak je sleva nadefinována. Podrobnější informace k definicím slev naleznete v referenční dokumentaci modulu
mod_submenu_services_discounts SLEVY
.

4.0.19-Dial-AktivaceSluzby FrameSlevy.jpg

Název Popis
Počátek kampaně Datum počátku kampaně. Defaultně předvyplněn vždy aktuální datum.
Konec kampaně Datum konce kampaně. (Prázdná hodnota znamená kampaň bez ukončení).
Slevová kampaň Slevová kampaň k aktivaci.
Posunout Nastavením tohoto příznaku pro budoucí slevu dojde k automatické úpravě jejího počátku a konce podle nového nastavení 'Platit od' u příslušného produktu/služby.
Zadat slevu jako Konkrétní hodnota: Zadává se přímo hodnota slevy. Výsledná cena produktu/služby: hodnota slevy se vypočítá z požadované výsledné ceny produktu/služby. Při výpočtu se ignorují další případné slevy nebo závislé produkty/služby.
Hodnota (částka) Hodnota slevy v procentech nebo finanční částka.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

change_service "Změna produktu/služby"
Dialogové okno pro změnu produktu/služby je totožné s dialogem pro aktivaci produktu/služby. To co jsme vyplňili v rámci aktivace je možné v editaci změnit. Podrobné vysvětlení jednotlivých položek v dialogu aktivace produktu/služby.

4.0.19-Dial-ZmenaSluzby.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

delete_service "Úplné smazání produktu/služby"
Účelem této akce je úplné odstranění produktu/služby ze systému. Spolu s produktem/službou dojde k odstranění záznamů v historii zákazníka vztahující se k tomuto produktu/službě. Akce je nevratná, v okamžiku smazání již není možné obnovy zpět. Samotná akce se neprovede okamžitě po spuštění tlačítka, ale až po potvrzení následujícího dialogu.

4.0.19-Dial-UplneSmazaniSluzby.jpg

Produkt/službu nelze smazat pokud:
4.0.19-Dial-ChybovaHlaska UplneSmazaniProduktuSluzby.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

edit_service "Editace dalších parametrů produktu/služby"
Účelem této akce je změna vybraných parametrů produktu/služby.

4.0.19-Dial-EditaceSluzby.jpg

Název Popis
Platba od Datum počátku zpoplatnění (první den od kdy bude produkt/služba zpoplatňován).
Smlouva Separátní číslo smlouvy pro produkt/službu.
VS Variabilní symbol produktu/služby, slouží v případě požadavku napárování platby přímo na produkt/službu, nikoli zákazníka.
Umístění Textový popis místa poskytování služby. Omezeno na 100 znaků.
Poznámka na fakturu Textová poznámka na fakturu. Omezeno na 60 znaků.
Poznámka k produktu/službě Textová poznámka k produktu/službě. Omezeno na 255 znaků.
Smluvní závazek do. Datum do kterého je uzavřen smluvní závazek.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

gmake_invoice "Vytvořit fakturu k vybraným produktům/službám"
Účelem této akce je vytvoření dokladu k vybraným produktům/službám. Akci je možné vykonat nad více produkty/službami najednou. Podmínkou je označení těchto záznamů pomocí zeleného buttonu nacházející se v prvním sloupci tabulky. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'. Vytvořené doklady lze spatřit v modulu
mod_submenu_invoices DOKLADY
. Záznam o vygenerovaném dokladu lze spatřit rovněž v historii zákazníka. Jedinou položkou následujícího dialogu je datum k němuž bude doklad vystavován. Doklady se generují se zdanitelným plněním 14 dní zpětně od data vystavení dokladu.

4.0.19-Dial-VytvoritFakturuKVybranymSluzbam.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

transfer_service "Změna služby na jinou"
Dialogové okno pro změmu služby ja jinou je totožné s dialogem pro aktivaci produktu/služby. Akce provede ukončení původní služby s následným naplánováním aktivace nové.

mod_submenu_services_discounts SLEVY
se v dialogu chovají následovně: Při akci transfer_service (karta zák./Wizard) a za předpokladu, že lze původní slevu dle definice podmínek uplatnit u nové služby, se vždy k nastavenému datu změny (Aktivace od) zobrazí platné (aktivní) nebo nezačaté (budoucí) slevy s přednastavením datumů dle těch původních slev (počátek slev u již aktivních slev bude nastaven dle datumu v položce "Aktivace od"). Na uživateli bude, jestli provede nějaké změny (pokud to definice slevy umožňuje) nebo jestli tu slevu ponechá. Po uložení dialogu se samozřejmě nepřenesou slevy od původní služby, ale vzniknou nové a na původní službě se ukončí k datu ukončení služby.

Obecná pravidla pro slevy:
 • Při změně údajů ovlivňující slevy se vždy provede nové načtení aktuálního stavu přenášených slev. Jde např. o položky 'Aktivace od', 'Perioda', 'Minimální závazek', výběr jiné služby apod. Pokud v dialogu dojde ke změně podmínek a následně pak k jejímu vrácení (např. 'Minimální závazek') nebo pokud se předvyplněná sleva ručně smaže, tak už nedojde znovu k jejímu předvyplnění.
 • Seznam povinných slev je vypsán pouze textově v dialogu stejným způsobem jako u aktivace produktu/služby. U nové služby se aktivují povinné slevy stejně jako při aktivaci služby, tzn. že se nepřenáší nastavení od původní služby a jsou k dispozici jen ty povinné slevy, které mohou být aktivovány u cílové služby.
 • Podmínky slev:
  • Sleva s podmínkou Platba v periodě: pokud je povinná, přednastaví se automaticky k nové službě. Pokud není povinná, byla u původní služby a perioda u nové je stejná, přednastaví se sleva dle té původní. Pokud bude zvolena jiná perioda, než která je na původní službě, tak původní sleva nebude převedena.
  • Sleva s podmínkou Aktivace závislé služby: je vždy povinná, proto platí informace viz bod 2 výše.
  • Sleva s podmínkou Uzavření smlouvy na dobu určitou: převede se z původní služby, pokud nastavíte položku 'Minimální závazek' se stejnou volbou, jako u té původní služby (datum lze pak nastavit podle potřeby). Pokud dojde ke změně volby smluvního závazku, bude převedená sleva z dialogu smazána.
  • Sleva bez podmínky - převede se aktuální (platná) a nezačatá (budoucí) sleva s ohledem na definice slev možných u nové služby.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

transfer_service "Potvrzení produktu/služby"
Dojde k potvrzení zapojení služby. Např. zákazník si objedná službu, technik fyzicky provede zapojení a v systému službu zpřístupní touto akcí. V případě W2P partnerů tato akce naopak potvrdí objednaný produkt, který je následně možné expedovat.

info Při zapojení bázové služby na kartě zákazníka se může (dle nastavení, informujte se u zákaznické podpory) posunout datum počátku služby u bázové a u závislých služeb (na datum zadané v dialogu).

4.0.19-Dial-PotvrzeniProduktuSluzby.jpg

Název Popis
Datum potvrzení Datum potvrzení produktu/služby.
Poznámka Poznámka k potvrzení produktu/služby. Omezeno na 255 znaků.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

start_period_move "Posun expirace"
Datum začátku nejstaršího nezaplaceného předpisu je označován jako datum expirace. Datum expirace lze ručním zásahem posunout a právě k tomuto účelu slouží tato akce. Důvodem k tomu může být např. vstřícnost k zákazníkovi při jeho opožděné platbě. Podrobnější informace kdy a za jakých podmínek lze tuto akci využít naleznete v dokumentaci'Úhrada služeb předplatným uniCredit dle splatnosti předpisu'.

4.0.19-Dial-PosunExpirace.jpg

Akci nelze provést pokud:
Se pokoušíme provést posun nad závislou službou.
4.0.19-Dial-ChybovaHlaska PosunExpirace.jpg

Se pokoušíme provést posun nad periodickou službou, která nemá plovoucí periodu.
4.0.19-Dial-ChybovaHlaska PosunExpirace2.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

pause_service "Přerušení služby"
Akce má dvojí využití. Pokud není služba přerušená, akce provede její přerušení. Pokud je přerušená, provede se její obnovení. Po dobu přerušení je možné nastavit pozastavené účtování.

4.0.19-Dial-PreruseniSluzby.jpg

Název Popis
Datum přerušení Datum počátku přerušení služby. Od tohoto dne bude služba evidována jako přerušená.
Poznámka k přerušení Poznámka k přerušení služby. (Zapisuje se do historie služby). Omezeno na 255 znaků.
Datum obnovení Datum počátku opětovného připojení služby. Od tohoto dne bude služba evidována jako aktivní. Není-li datum vyplněn, jedná se pouze o přerušení služby bez obnovení připojení.
Poznámka ke konci Poznámka k obnovení služby. (Zapisuje se do historie služby). Omezeno na 255 znaků.
Pozastavení účtování Zatrhnutím bude pozastaveno účtování služby. V opačném případě bude služba na období přerušení účtována.
Nastavení ceny Jedná se o informativní text se souhrnem výše uvedeného nastavení.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

block_service "Blokování služby"
Akce má dvojí využití. Pokud není služba blokována, akce provede její zablokování. Pokud je zablokovaná, provede se její obnovení. Po dobu blokování je možné nastavit pozastavené účtování. Na rozdíl od akce 'Přerušení služby' je možné nastavit pro celou lokaci jak bude účtování defaultně nastavené při vyvolání této akce.

4.0.19-Dial-ZablokovaniSluzby.jpg

Název Popis
Datum zablokování Datum počátku zablokování služby. Od tohoto dne bude služba evidována jako zablokovaná.
Poznámka k zablokování Poznámka k zablokování služby. (Zapisuje se do historie služby). Omezeno na 255 znaků.
Datum obnovení Datum počátku opětovného připojení služby. Od tohoto dne bude služba evidována jako aktivní. Není-li datum vyplněn, jedná se pouze o zablokování služby bez obnovení připojení.
Poznámka ke konci Poznámka k obnovení služby. (Zapisuje se do historie služby). Omezeno na 255 znaků.
Pozastavení účtování Zatrhnutím bude pozastaveno účtování služby. V opačném případě bude služba na období zablokování účtována.
Nastavení ceny Jedná se o informativní text se souhrnem výše uvedeného nastavení.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

cancel_service "Ukončení služby"
Účelem této akce je ukončení jedné nebo všech produktů/služeb k určitému datu. Součástí ukončení je nastavení do kdy bude probíhat platba za tento produkt/službu. Dialog zohledňuje Daňové doklady.

KZ-dialog-ukonceni-sluzby.png
KZ-dialog-ukonceni-sluzby-2.png

Název Popis
Zrušení k Datum ukončení produktu/služby (poslední den kdy je produkt/služba funkční).
Platba do Poslední den kdy se produkt/služba zpoplatní.
Důvod ukončení Důvod ukončení produktu/služby.
Poznámka Poznámka k ukončení produktu, služby. Omezeno na 255 znaků.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

delete_all "Ukončení všech produktů/služeb"
Účelem této akce je ukončení všech produktů/služeb, které jsou u zákazníka evidovány k určitému datu bez ohledu na to, zdali si nějaké označíte pomocí buttonu v prvním sloupci tabulky. Součástí ukončení je nastavení do kdy bude probíhat platba za tyto produkty/služby. Dialog zohledňuje Daňové doklady.

4.0.19-Dial-UkonceniVsechProduktuSluzeb.jpg

Název Popis
Info Textové info oznamující počet ukončovaných produktů/služeb.
Zrušení k Datum ukončení všech produktů/služeb (poslední den kdy jsou produkty/služby funkční).
Platba do Poslední den kdy se produkty/služby zpoplatní.
Vypořádání Vztahuje se na služby, které jsou na fixní dobu celé zaplacené a služba je ukončena dříve (např. odstěhování, úmrtí, atd.) U takovéto služby je potřeba vypořádat platbu, protože služba byla v uzávěrce, dojde k vytvoření dobropisů.
Důvod ukončení Důvod ukončení produktů/služeb.
Poznámka Poznámka k ukončení produktů/služeb. Omezeno na 255 znaků.

Produkty/služby nelze hromadně ukončit pokud v se v lokaci používají jednotky a jednotka není vybrána.

4.0.19-Dial-ChybovaHlaska UkonceniVsechProduktuSluzeb.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

aicon08 "Připojení dokumentu"
Účelem této akce je připojit dokument (formát PDF) k vybranému produktu/službě nebo k zákazníkovi. Záznam o připojeném dokumentu je vložen do historie zákazníka. Při změně produktu/služby se zobrazí informace o připojeném dokumentu přímo v dialogu s akcí. Pokud při vkládání není vybrán produktu/služba, je dokument vložen k zákazníkovi. Záznam o vložení dokumentu je zaznamenán v historii zákazníka.

4.0.19-Dial-VlozeniDokumentu.jpg

Název Popis
Datum Datum vložení dokumentu.
K produktu/službě Produkt/služba ke kterému bude dokument vložen. Pokud nebude produkt/služba vybrána, bude vložen k zákazníkovi.
Soubor PDF dokument, který bude přiložen.
Poznámka Poznámka k dokumentu. Omezeno na 100 znaků.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

gmake_agreement "Vytvořit smluvní dokument pro vybrané produkty/služby"
Účelem této akce je vytvořit smluvní dokument pro vybrané produkty/služby. Akci je možné vykonat nad více produkty/službami najednou. Podmínkou je označení těchto záznamů pomocí zeleného buttonu nacházející se v prvním sloupci tabulky. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'. Vytvořené doklady lze spatřit v modulu
mod_submenu_agreements SMLOUVY
. Záznam o vygenerovaném dokladu lze spatřit rovněž v historii zákazníka.

4.0.19-Dial-VytvoreniSmlouvy.jpg

Název Popis
Info Textové info oznamující počet produktů/služeb pro které bude vytvořen smluvní dokument.
Šablona pro tisk dokladu Šablona pro tisk dokladu. K dispozici jsou šablony typu 'Smlouva' jejichž definice se nachází v modulu
mod_submenu_templates ŠABLONY
.
Datum Datum vytvoření smluvního dokumentu.
Poznámka Poznámka k vytvoření dokumentu. (Může být zobrazena v dokumentu). Omezeno na 50 znaků.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

gmake_payment "Vytvořit platbu v hotovosti k vybraným službám s dodržením periody placení" / gmake_payment "Vytvořit platbu v hotovosti ke všem vybraným službám s dodržením periody placení"
Účelem této akce je vytvořit hotovostní platbu pro vybrané produkty/služby. Akci je možné vykonat nad více produkty/službami najednou. Podmínkou je označení těchto záznamů pomocí zeleného buttonu nacházející se v prvním sloupci tabulky. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'. Vytvořené platby lze spatřit v modulu
mod_submenu_payments PLATBY
. Záznam o platbě lze spatřit rovněž v historii zákazníka. Pokud má vzniknout platba jako záloha (např. služba je už ukončená a vznikne záloha na poslední předpis), tak se vytvoří ODD k platbě s datem platby. Dialog zohledňuje Daňové doklady.

KZ-dialog-vytvoreni-hotovostni-platby.png

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

gmake_reminder "Vytvořit upomínku pro vybrané produkty/služby"
Účelem této akce je vytvořit upomínku platbu pro vybrané produkty/služby. Akci je možné vykonat nad více produkty/službami najednou. Podmínkou je označení těchto záznamů pomocí zeleného buttonu nacházející se v prvním sloupci tabulky. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'. Vytvořené upomínky lze spatřit v modulu
mod_submenu_reminders UPOMÍNKY
. Záznam o vytvoření upomínky lze spatřit rovněž v historii zákazníka.

4.0.19-Dial-VytvoreniUpominky.jpg

Název Popis
Info Textové info oznamující počet produktů/služeb pro které bude vytvořena upomínka.
Datum lhůty Datum lhůty pro zaplacení.
Poznámka Poznámka k upomínce. Omezeno na 50 znaků.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

req_stop "Nucené ukončení procesu upomínání"
Účelem této akce je ukončit upomínací proces u zákazníka s tím, že pokud má zákazník stále dlužnou částku po splatnosti, můžete upomínací proces znovu započít generováním upomínky. Akce je přístupná pouze pokud má lokace nastaven upomínací proces.

4.0.19-Dial-UkonceniVymahani.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

req_stop "Přerušení procesu upomínání do určitého data"
Účelem této akce je přerušit upomínací proces na přechodnou dobu, maximální doba není omezena. Akce je přístupná pouze pokud má lokace nastaven upomínací proces.

4.0.19-Dial-PreruseniVymahani.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

make_exter "Předat k externímu vymáhání"
Účelem této akce je předat zákazníka z upomínacího procesu do stavu externího vymáhání. Podrobné informace naleznete v dokumentaci 'Jak na upomínací proces'.

4.0.19-Dial-PredaniKExternimuVymahani.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

list_size "Posun konce služby s fixní délkou"
Účelem této akce je posunout konec služby, týká se pouze služeb, které mají nastavenou fixní délku. Pojem fixní délka znamená, že služba je platná pouze na daný počet měsíců od její aktivace. Akce obsahuje pouze jednu položku 'Zruení k', která představuje datum ukončení služby (poslední den kdy je služba funkční).

4.0.19-Dial-PosunUkonceniSluzbySFixniDelkou.jpg

V případě, že se pokoušíte ukončit službu, která nemá nastavenou fixní délku, systém oznámí:

4.0.19-Dial-ChybovaHlaska PosunSluzbySFixniDelkou.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

Níže jsou uvedeny akce pro přechod do modulu. Podrobné informace k funkcionalitě přechodových akcí naleznete v dokumentaci grafické uživatelské rozhraní.

event_services "Modul Produkty a služby - detaily vybraného produktu/služby"
Účelem této akce je přechod do modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
s předvybráním produktu/služby u něhož tuto akci vyvoláme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_devices "Modul Koncová zařízení - všechna zařízení přiřazená k této službě"
Účelem této akce je přechod do modulu
mod_submenu_last_nodes KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
s předvybráním zařízení přiřazenými k této službě.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_orders_tax_documents "Modul Interní doklady - interní doklady patřící k tomuto produktu/službě"
Účelem této akce je přechod do modulu
mod_submenu_taxdoc INTERNÍ DOKLADY
s předvybráním dokladů patřící k produktu/službě u něhož tuto akci vyvoláme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_transport_orders "Modul Objednávky - objednávky tohoto zákazníka"
Účelem této akce je přechod do modulu
mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
s předvybráním objenávky v níž je produkt/služba (u něhož tuto akci vyvoláme) obsažen.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_gsm_overview "Modul GSM - detaily GSM služby"
Účelem této akce je přechod do modulu
mod_submenu_gsm_overview GSM
s předvybráním GSM služby u níž tuto akci vyvoláme.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

Tabulka "Seznam kampaní"

Význam tabulky včetně popisu jejích sloupců, filtrů naleznete v referenční dokumentaci 'Karta zákazníka'.

activate_service "Přidat slevovou kampaň"
Účelem této akce je přiřadit k produktu/službě slevu jejíž definici lze nalézt v modulu
mod_submenu_services_discounts SLEVY
. K jednomu produktu/službě může být přiřazeno současně více slev.

4.0.19-Dial-AktivaceSlevoveKampane.jpg

Název Popis
Počátek kampaně Datum počátku kampaně.
Konec kampaně Datum konce kampaně (prázdná hodnota znamená kampaň bez ukončení).
Slevová kampaň Slevová kampaň k aktivaci.
Hodnota (částka) Hodnota slevy v procentech nebo finanční hodnota.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

edit_service "Editovat slevovou kampaň"
Účelem této akce je úprava slevy, kterou jsme v rámci aktivace přiřadili k produktu/službě.

4.0.19-Dial-EditaceSlevoveKampane.jpg

Název Popis
Počátek kampaně Datum počátku kampaně.
Konec kampaně Datum konce kampaně (prázdná hodnota znamená kampaň bez ukončení).
Slevová kampaň Název slevové kampaňe, která je editována.
Posunout Nastavením tohoto příznaku pro budoucí slevu dojde k automatické úpravě jejího počátku a konce podle nového nastavení 'Platit od' u příslušného produktu/služby.
Hodnota (částka) Hodnota slevy v procentech nebo finanční hodnota.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

cancel_service "Smazat slevovou kampaň"
Účelem této akce je smazat slevu, přiřazenou k produktu/službě.

4.0.19-Dial-OdebratSlevovouKampan.jpg

Slevu nelze smazat pokud zasahuje do již uzavřeného období. Uzavřeným obdobím je myšleno období, pro něhož je již vytvořena účetní uzávěrka. V takovém případě systém oznámí hlášku.

4.0.19-Dial-ChybovaHlaska OdebratSlevovouKampan.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

Tabulka "Linkované"

Význam tabulky včetně popisu jejích sloupců, filtrů naleznete v referenční dokumentaci 'Karta zákazníka'.

cancel_service "Smazat závislý produkt/službu"
Účelem této akce je smazat závislý produkt/službu, která je svázána s bázovým produktem/službou v tabulce 'Produkty a služby'. Akce neprovede odstranění ihnd po kliknutí, je zde kontrolní mechanismus v podobě následujícího dialogu, který je nutné potvrdit.

4.0.19-Dial-SmazatZavislyProduktSluzbu.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

Tabulka "Historie zákazníka, produktů/služeb"

Význam tabulky včetně popisu jejích sloupců, filtrů naleznete v referenční dokumentaci 'Karta zákazníka'.

delete "Smazání položky"
Účelem této akce je smazat záznam z historie zákazníka. Dialog zohledňuje Daňové doklady.

KZ-dialog-smazani-historie-ukonceni-sluzby.png

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

aicon07 "Otevření (tisk) dokumentu"
Účelem této akce je provést expedici dokumentu (tisk, odeslání mailem, sms) nebo dokument otevřít pomocí náhledu. Bližší informace k tiskovému dialogu naleznete v modulu
mod_submenu_templates ŠABLONY
a
mod_submenu_cibs_documents EXPEDICE DOKUMENTŮ
.

4.0.19-Dial-TiskSmluvnihoDokumentu.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

event_module "Přechod na objekt na který událost ukazuje"

Účelem této akce je přechod na objekt na který událost ukazuje.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

Záložka "Parametry"

Tabulka "Další parametry produktu/služby"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci 'Karta zákazníka'.

activate_service "Vložení dalšího parametru"
Účelem této akce je vložení dalšího parametru k produktu/službě. Seznam parametrů, které lze vložit je v režii supportu, pokud zde není požadovaný parametr uveden, je nutné kontaktovat support.

4.0.19-Dial-VlozeniDalsihoParametru.jpg

Název Popis
Parametr Název parametru. Pokud zde není požadovaný parametr uveden, je nutné kontaktovat support.
Platno od Datum počátku platnosti parametru.
Hodnota Hodnota parametru.
Jednotka Jednotka parametru např. u optických sítí jejich délka v metrech. V případě produktů gramáž (g) atd..
Popis Textové info v podobě podrobného popisu parametru.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

edit_service "Editace parametru"
Účelem této akce je editace parametru.

4.0.19-Dial-EditaceParametru.jpg

Název Popis
Parametr Název parametru určený k editaci, výběrové pole je disablované, tak, aby nebylo možné zvolit jiný parametr.
Platno od Datum počátku platnosti změny parametru.
Hodnota Hodnota parametru.
Jednotka Jednotka parametru např. u optických sítí jejich délka v metrech (m). V případě produktů gramáž (g) atd..
Popis Textové info v podobě podrobného popisu parametru.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

Záložka "Saldo"

Tabulka "Předpis plateb a úhrady"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci 'Karta zákazníka'.

gmake_payment / gmake_payment_multi "Vytvořit platbu v hotovosti z vybraných předpisů"
Účelem této akce je vložení hotovostní platby k vybranému předpisu. Před spuštěním akce je nutné vybrat předpis pomocí zelenéto buttonu nacházejícího se v prvním sloupci tabulky. Podrobnější informace k významu těchto tlačítek naleznete v dokumentaci Grafické uživatelské rozhraní. Vložením platby dojde k úhrazení nezaplaceného předpisu. Po provedení akce dojde k přesměrování do modulu
mod_submenu_payments PLATBY
s předvyplněním nově vytvořené platby. Pokud má vzniknout platba jako záloha (např. služba je už ukončená a vznikne záloha na poslední předpis), tak se vytvoří ODD k platbě s datem platby. Dialog zohledňuje Daňové doklady.

KZ-saldo-dialog-vytvoreni-hotovostni-platby.png

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

gmake_reminder "Vytvořit upomínku z vyfiltrovaných předpisů"
Účelem této akce je vytvoření upomínky k vybranému předpisu. Před spuštěním akce je nutné vybrat předpis pomocí zelenéto buttonu nacházejícího se v prvním sloupci tabulky. Podrobnější informace k významu těchto tlačítek naleznete v dokumentaci Grafické uživatelské rozhraní. Po provedení akce dojde k přesměrování do modulu
mod_submenu_reminders UPOMÍNKY
s předvyplněním nově vytvořené upomínky. Význam polí obsažených v dialogu naleznete pod obrázkem.

4.0.19-Dial-VytvoreniUpominkyZVybranychPredpisu.jpg

Název Popis
Datum Datum vystavení upomínky.
Datum lhůty Datum lhůty pro zaplacení.
Poznámka Poznámka k upomínce, omezeno na 50 znaků.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

gattach_payment "Přiřadit vyfiltrované předpisy k platbě vybrané na záložce přehled plateb"
Účelem této akce je přiřadit vybrané předpisy z této tabulky k platbě vybrané na záložce 'Platby'. Před spuštěním akce je nutné vybrat předpis pomocí zelenéto buttonu nacházejícího se v prvním sloupci tabulky. Podrobnější informace k významu těchto tlačítek naleznete v dokumentaci Grafické uživatelské rozhraní.

4.0.20-Tab-PredpisPlatebAUhrady.jpg

Dále je potřeba vybrat nespárovanou platbu, to učiníme na záložce 'Platby', tabulka 'Platby zákazníka'.

4.0.20-Tab-PlatbyZakaznika.jpg

Samotná akce pak vyvolá následující dialog. Význam polí obsažených v dialogu naleznete pod obrázkem.

4.0.20-Dial-SparovaniKPlatbe.jpg

Název Popis
Platba Výběr platby k níž chceme předpisy spárovat.
Více než předpis Způsob jakým lze řešit spárování, na výběr je 'jen do výše dluhu', 'celou platbu k jednomu předpisu'.
Vytvořit vratku Účelem tohoto zaškrtávátka je vrácení plateb zákazníkovi pomocí tzv. vratek. K tomu, aby byla funkcionalita použitelná je nutné mít vratky nastavené, podrobné informace k nastavení naleznete v dokumentaci 'Jak nastavit a používat vratky'.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

gmake_returned_money "Vytvořit vratky k přeplatkům"
Účelem této akce je vrácení plateb zákazníkovi pomocí tzv. vratek. K tomu, aby byla akce použitelná je nutné mít vratky nastavené, podrobné informace k nastavení naleznete v dokumentaci 'Jak nastavit a používat vratky'. Před spuštěním akce je nutné vybrat předpis pomocí zelenéto buttonu nacházejícího se v prvním sloupci tabulky. Podrobnější informace k významu těchto tlačítek naleznete v dokumentaci Grafické uživatelské rozhraní.

4.0.19-Dial-VytvoreniVratkyKPreplatkum.jpg

Pokud není v lokaci funkcionalita vratek nastavena, systém při použití této akce oznámí hlášku:
4.0.19-Dial-VytvoreniVratkyKPreplatkum chyboveHlaseni.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

make_proforma "Vygenerovat výzvu k úhradě na vybrané předpisy"
Předpisy mohou mít různé dúzp, billing, periodu a mohou být za různá období. V dialogu vytvoření NEdaňového dokladu je nutno zadat datum vystavení a splatnosti dokladu. Výsledkem akce je vytvoření dokladu typu "výzva k úhradě" v modulu
mod_reimbursement_regulations PŘEDPISY ÚHRAD
. Akce je dostupná pouze s právem USER_DETAIL.USER_SALDO.ACTION.URR.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

Tabulka "Spárované platby"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci 'Karta zákazníka'.

event_payments "Modul Platby - detaily vybrané platby"
Účelem této akce je přechod do modulu
mod_submenu_payments PLATBY
na záložku Platby s předvybráním platby vztahující se k záznamu nad nímž jsme akci vykonali.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

Tabulka "Saldo předpisů a plateb"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci 'Karta zákazníka'.

event_module "Přechod na objekt na který událost ukazuje"
Účelem této akce je přechod objekt na který událost ukazuje což v případě předpisu znamená přechod do modulu
mod_submenu_taxdoc INTERNÍ DOKLADY
, v případě platby přechod do modulu
mod_submenu_payments PLATBY
.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

Tabulka "Rozdílový přehled předpisů a plateb"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci 'Karta zákazníka'.

aicon07 "Tisk rozdílového salda předpisů a plateb"
Účelem této akce je vytisknout, případně expedovat podrobný přehled rozdílu předpisů a plateb zákazníka jehož kartu máme otevřenou. Výsledek sestavy je totožný s obsahem samotné tabulky.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

Záložka "Platby"

Tabulka "Platby zákazníka"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci 'Karta zákazníka'.

event_payments "Modul Platby - detaily vybrané platby"
Účelem této akce je přechod do modulu
mod_submenu_payments PLATBY
s předvybráním platby, kterou jsme měli vybranou v tabulce 'Platby zákazníka'.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

Tabulka "Napárované předpisy"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci 'Karta zákazníka'.

gdeattach_payment "Zrušit označená spárování u platby"
Účelem této akce je zrušit označená spárování platby vybrané v tabulce 'Platby zákazníka' od předpisu.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka

3. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Jak na správu karty zákazníka
Topic revision: r26 - 08 Sep 2020, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback